TIPIČNE PRIMJENE SIDARA I PRIČVRSNIH SUSTAVA

Kako pričvrstiti bazne ploče, rukohvate i stropne nosače

U tvrtki Hilti nudimo široki asortiman pričvršćivača uključujući mehanička sidra, uklonjive sidrene vijke, vijke s epoksidnom smolom i hibridnim ljepilom.

PRIMJENE BAZNE PLOČE

PRIMJENE BAZNE PLOČE

Otkrijte najbolju primjenu Hiltijevih sidara za vašu građevinu sa čeličnim i baznim pločama za stupove.

Više informacija
NOSAČI MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

NOSAČI MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Ubetonirana i prethodno instalirana sidra za fiksiranje stropnih nosača za cijevi i kabele.

Više informacija
RUKOHVATI I ZAŠTITNE OGRADE

RUKOHVATI I ZAŠTITNE OGRADE

Rad u uskim prostorima sa HUS 3 mehaničkom tiplom i drugim sustavima sidrenja i proizvodima koji su pogodni za male rubove.

Više informacija
UBETONIRANI KANALI ZA SIDRENJE

UBETONIRANI KANALI ZA SIDRENJE

Hiltijev HAC kanal za sidrenje sukladan je s propisima; ima inovativan dizajn i omogućuje pouzdane prijenose opterećenja za betonske strukture.

Više informacija

PROJEKTIRANJE, INSTALACIJA I PROVJERA SUSTAVA SIDRENJA

Rješenja, proizvodi, softver i usluge tvrtke Hilti vezani za pričvršćivanje

Više informacija