Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [2 MB]

DGH 130

Hrvatski

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Bežični prijenos podataka
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja
Image alternative Promjer
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Tip:
  DGH 130
  Generacija:
  01
  Serijski br.:

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim kabelom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe uređaja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što priključite opskrbu naponom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Mlohavu odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi alata.
 • Ako se mogu montirati alati/uređaji za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisivača može smanjiti opasnost.
Uporaba i rukovanje električnog alata
 • Ne preopterećujte uređaj. Za Vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili akumulatorsku bateriju iz uređaja prije podešavanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate koji se ne koriste spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim sječivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, usadnike itd. sukladno ovim uputama. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, brušenje brusnim papirom, rad sa žičanim četkama, poliranje i rezanje:

 • Ovaj električni alat smije se rabiti kao brusilica i alat za brušenje brusnim papirom. Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputa, prikaza i podataka koje ste dobili s ovim uređajem. Ako se ne pridržavate sljedećih uputa, može doći do električnog udara, požara i/ili teških tjelesnih ozljeda.
 • Ovaj električni alat nije prikladan za rad sa žičanim četkama, poliranje i rezanje. Uporabe, za koje električni alat nije predviđen, mogu uzrokovati opasnosti i tjelesne ozljede.
 • Ne upotrebljavajte pribor koji proizvođač nije specijalno predvidio i preporučio za ovaj električni alat. Sama mogućnost pričvršćivanja pribora na vaš električni alat ne jamči njegovu sigurnu uporabu.
 • Dozvoljeni broj okretaja nastavka mora biti barem jednako velik kao i najveći broj okretaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem okretaja od dopuštenog, može puknuti i odletjeti uokolo.
 • Vanjski promjer i debljina nastavka mora dogovarati dimenzijama vašeg električnog alata. Neispravno dimenzionirani nastavci ne mogu se dovoljno izolirati ili kontrolirati.
 • Nastavci s umetkom s navojem moraju točno dosjesti na navoj brusnog vretena. Kod nastavaka, koji se montiraju pomoću prirubnice, promjer rupe nastavka mora odgovarati ulaznom promjeru prirubnice. Nastavci, koji se ne pričvrste točno na električni alat, okreću se nepravilno, jako vibriraju te mogu dovesti do gubitka kontrole.
 • Ne upotrebljavajte oštećene nastavke. Prije svake uporabe provjerite da nastavci poput brusnih ploča nisu napukli i da nemaju pukotine, da brusni tanjuri nemaju pukotine, da nisu oštećeni ili jako istrošeni, da žičane četke nemaju labave ili polomljene žice. Ako električni alat ili nastavak padne, provjerite je li oštećen ili upotrijebite neoštećeni nastavak. Kada ste provjerili i umetnuli nastavak, morate se kao i osobe u vašoj blizini zadržavati izvan ravnine rotirajućeg nastavka i pustiti da uređaj radi jednu minutu s najvećem brojem okretaja. Oštećeni nastavci će se u tom testnom razdoblju većinom polomiti.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni nosite štitnik za lice, zaštitne naočale. Ako je prikladno, nosite zaštitnu masku, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice ili posebnu pregaču koje vas štite od krhotina nastalih brušenjem i krhotina materijala. Oči trebaju biti zaštićene od stranih tijela koja mogu letjeti uokolo prilikom različitih primjena. Zaštitna maska mora filtrirati prašinu koja nastaje prilikom uporabe. Duga izloženost buci može prouzročiti gubitak sluha.
 • Pazite da se druge osobe nalaze na sigurnoj udaljenost od vašeg područja rada. Svatko, tko ulazi u područje rada, mora nositi osobnu zaštitnu opremu. Krhotine predmeta obrade ili polomljenih nastavaka mogu odletjeti i uzrokovati tjelesne ozljede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Električni alat uhvatite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove ili vlastiti mrežni kabel. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Mrežni kabel držite dalje od rotirajućih nastavaka. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, mrežni kabel može se prerezati ili zahvatiti, a vaša šaka i ruka doći u područje rotirajućeg nastavka.
 • Električni alat nikada ne odlažite prije nego što se nastavak u potpunosti ne zaustavi. Rotirajući nastavak može doći u kontakt s površinom za odlaganje pri čemu možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
 • Tijekom prenošenja električni alat ne smije raditi. Vaša se odjeća može zahvatiti slučajnim kontaktom s rotirajućim nastavkom pri čemu se nastavak može zabiti u vaše tijelo.
 • Redovito čistite proreze za prozračivanje vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a veliko nakupljanje metalne prašine može prouzročiti električnu opasnost.
 • Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu zapaliti te materijale.
 • Ne upotrebljavajte nastavke koji zahtijevaju tekuća rashladna sredstva. Uporaba vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do električnog udara.
Povratni udarac i odgovarajuće sigurnosne napomenePovratni udarac je neočekivana reakcija zbog zaglavljenog ili blokiranog rotacijskog nastavka kao što su brusna ploča, brusni tanjur, žičana četka itd. Zaglavljenje ili blokiranje dovodi do trenutačnog zaustavljanja rotirajućeg nastavka. Time se nekontrolirani električni alat ubrzava suprotno od smjera okretanja nastavka na mjestu blokade.
Ako se primjerice brusna ploča zaglavi ili zablokira u predmetu obrade, može se zahvatiti rub brusne ploče, koji prodire u predmet obrade, a brusna ploča pritom može puknuti ili uzrokovati povratni udarac. Brusna ploča se tada kreće prema operateru ili odmiče od njega ovisno o smjeru okretanja ploče na mjestu blokade. Brusne ploče se mogu slomiti i u ovom slučaju.
Povratni udarac je posljedica nepravilne ili neispravne uporabe električnog alata. Može se spriječiti odgovarajućim mjerama opreza kako je opisano u nastavku.
 • Čvrsto držite električni alat i stavite svoje tijelo i ruke u položaj u kojem možete prihvatiti sile povratnog udarca. Ako postoji, uvijek upotrebljavajte dodatni rukohvat kako biste imali što veću kontrolu nad silama povratnog udarca ili reakcijskim momentima pri radu uz veliki broj okretaja. Operater može odgovarajućim mjerama opreza svladati sile povratnog udarca i reakcije.
 • Nikad ne stavljajte ruku blizu rotirajućih nastavaka. Nastavak bi vam kod povratnog udarca mogao preći preko ruke.
 • Maknite tijelo iz područja u koje bi se uslijed povratnog udarca električni alat mogao pomaknuti. Povratni udarac pokreće električni alat u smjeru suprotnom od kretanja brusne ploče na mjestu blokade.
 • Posebice oprezno radite u području kutova, oštrih bridova itd. Spriječite da se nastavci odbiju od predmeta obrade ili u njemu zaglave. Rotirajući nastavak može se zaglaviti u području kutova, oštrih bridova ili prilikom odskakanja. To uzrokuje gubitak kontrole ili povratni udarac.
 • Ne upotrebljavajte list kružne pile ili nazubljeni list pile. Takvi nastavci često uzrokuju povratni udarac ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
Posebne sigurnosne napomene za brušenje i rezanje:
 • Upotrebljavajte isključivo brusna tijela dopuštena za vaš električni alat i štitnik predviđen za ta brusna tijela. Brusna tijela, koja nisu predviđena za električni alat, ne mogu se dovoljno izolirati i nesigurna su.
 • Koljenaste brusne ploče trebaju se montirati tako da njihova brusna površina ne strši preko ravnine ruba štitnika. Nestručno montirana brusna ploča, koja strši preko ravnine ruba štitnika, ne može se dovoljno izolirati.
 • Štitnik mora biti sigurno postavljen na električnom alatu te zbog maksimalne sigurnosti namješten tako da što manji dio brusnog tijela bude otvoren i okrenut prema korisniku. Štitnik pomaže pri zaštiti korisnika od krhotina, slučajnog dodira s brusnim tijelom te iskrama koje bi mogle zapaliti odjeću.
 • Brusna tijela smiju se rabiti samo za preporučene mogućnosti uporabe. Primjerice: Nikada ne brusite bočnom površinom rezne ploče. Rezne ploče su namijenjene za rezanje materijala s bridom ploče. Mogu se slomiti uslijed bočnog djelovanja sile na ta brusna tijela.
 • Uvijek upotrebljavajte neoštećenu steznu prirubnicu ispravne veličine i oblika za brusnu ploču koju ste odabrali. Odgovarajuće prirubnice podupiru brusnu ploču i tako smanjuju opasnost od pucanja brusne ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče.
 • Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče velikih električnih alata. Brusne ploče za velike električne alate nisu konstruirane za veći broj okretaja manjih električnih alata i mogu puknuti.
Posebne sigurnosne napomene za brušenje brusnim papirom:
 • Ne upotrebljavajte predimenzionirane brusne listove, već se pridržavajte podataka proizvođača o veličini brusne ploče . Brusni listovi, koji strše preko brusnog tanjura, mogu uzrokovati ozljede te blokiranje, pucanje brusnih listova ili dovesti do povratnog udarca.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Bušilicu držite uvijek čvrsto obim rukama na predviđenim rukohvatima.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim dijelovima.
 • Ne upotrebljavajte stroj u jako prašnjavoj okolini.
 • Moguće su opekline ili posjekotine. Nosite zaštitne rukavice kada rukujete električnim alatom ili mijenjate nastavak.
 • Nosite štitnike za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je primjerena za određenu vrstu prašine. Loše prozračena radna mjesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetna za zdravlje.
 • Uvijek koristite uređaj za usisavanje prašine i prikladni mobilni usisavač. Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje.

Opis

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je električni stroj za dijamantno brušenje za suho brušenje i fino brušenje mineralnih podloga. Stroj za dijamantno brušenje upotrebljavajte samo u kombinaciji s uređajem za uklanjanje prašine.

Pregled

Image alternative
 1. Priključak uređaja za uklanjanje prašine
 2. Gumb za blokadu vretena
 3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 4. Štitnik
 5. Poluga za namještanje otvora segmenta
 6. Podešavanje visine štitnika
 7. Stezni ključ
 8. Stezna matica
 9. Dijamantna lončasta ploča
 10. Prihvatna prirubnica
 11. Vreteno
 12. Brusni jastučić za fino brušenje
 13. Prihvat za brusni jastučić
 14. Kotačić za namještanje broja okretaja

Sadržaj isporuke

Stroj za dijamantno brušenje, upute za uporabu, stezna matica i prirubnica.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Ograničenje struje uključivanja

Elektroničkim ograničenjem struje uključivanja se uklopna struja reducira toliko da mrežni osigurač ne reagira. Time se postiže pokretanje uređaja bez trzaja.

Elektronički sustav za održavanje stalne brzine

Elektronička regulacija broja okretaja održava skoro jednaki broj okretaja u praznom hodu i pod opterećenjem. To znači optimalnu obradu materijala uz stalni radni broj okretaja.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika prepoznaje prijeteće zaglavljenje ploče i isključivanjem uređaja sprječava daljnje okretanje vretena.
Ako se ATC sustav aktivirao, stroj ponovno pustite u rad. U tu svrhu prekidač za uključivanje/isključivanje najprije otpustite i zatim ponovno uključite.
U slučaju ispada ATC sustava električni alat radi samo sa znatno smanjenim brojem okretaja i zakretnim momentom. Uređaj dajte na provjeru Hilti servisu.

Blokada ponovnog pokretanja

Uređaj se nakon ispada struje ne pokreće automatski ako je prekidač za uključivanje/isključivanje blokiran. Prekidač za uključivanje/isključivanje treba deblokirati i ponovno pritisnuti.

Toplinska zaštita uređaja

Toplinska zaštita motora nadzire potrošnju struje, a time i zagrijavanje motora i na takav način štiti uređaj od pregrijavanja.
Kod preopterećenja motora zbog prevelikog potiska snaga uređaja se znatno smanjuje pa može doći do njegova zaustavljanja. Zaustavljanje treba izbjegavati. Dopušteno preopterećenje uređaja nije određena zadana veličina nego ovisi o temperaturi motora.

Tehnički podaci

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i/ili dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

DGH 130
Težina
2,54 kg
Dimenzionirani broj okretaja
12.000 o/min
Broj okretaja (reguliran)
3.000 o/min … 8.700 o/min
Promjer ploča
130 mm
Debljina ploče
4 mm

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci
Razina zvučne snage (LWA)
96,3 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
85,3 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama
Vrijednost emisije vibracije dijamantne lončaste ploče (ah)
3,6 m/s²
Vrijednost emisije vibracije za fino brušenje (ah)
3,1 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montaža nastavka

Upotrebljavajte samo nastavke koji su dopušteni za broj okretaja koji minimalno odgovara dimenzioniranom broju okretaja navedenom na stroju.
 1. Isključite uređaj.
 2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 3. Očistite steznu prirubnicu i steznu maticu.
 4. Steznu prirubnicu stavite na vreteno.
 5. Stavite nastavak.
 6. Steznu maticu zatežite dok ne nasjedne na nastavak.
 7. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 8. Steznu maticu čvrsto zategnite steznim ključem, nakon toga otpustite gumb za blokadu vretena i skinite stezni ključ.

Demontaža nastavka

 1. Isključite uređaj.
 2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 3. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 4. Otpustite steznu maticu.
 5. Otpustite gumb za blokadu vretena i izvadite nastavak.

Namještanje štitnika

 1. Isključite uređaj.
 2. Stroj stavite na brusnu ploču.
 3. Podesite visinu postavkom visine.
  Optimalna visina štitnika je kada razmak između lamela i površine iznosi oko 1 mm.
 4. Ako radite uz kut, okrenite otvor segmenta štitnika u željeni položaj.
 5. Ponovno zatvorite otvor segmenta po završetku rada uz kut.

Rad

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje

 1. Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
 2. Pritisnite stražnji dio prekidača za uključivanje/isključivanje.
 3. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje prema naprijed.
 4. Blokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Motor radi.

Isključivanje

 • Pritisnite stražnji dio prekidača za uključivanje/isključivanje.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje uskače u položaj isključeno i motor se zaustavlja.

Provođenje probnog rada kod nove dijamantne lončaste ploče

OPREZ
Opasnost od ozljede. Oštećene dijamantne lončaste ploče mogu se otpustiti.
 • Ne upotrebljavajte vibrirajuću dijamantnu lončastu ploču i zaštitite dijamantnu lončastu ploču od udaraca i masti.
 • Pustite stroj da radi najmanje 1 minutu bez opterećenja.

Brušenje

 1. Priključite stroj za dijamantno brušenje na građevinski usisavač.
 2. Podignite stroj s radne površine.
 3. Uključite stroj.
  • Stroj sada radi neprekidno.
 4. Namjestite željeni broj okretaja.
  • Za brušenje s dijamantnom lončastom pločom upotrebljavajte stupnjeve 3 do 6. Najbolje skidanje materijala postići ćete stupnjem 6.
  • Za fino brušenje upotrebljavajte stupnjeve 1 do 2. Stupnjem 1 imate veću kontrolu nad strojem i postići ćete bolji rezultat.
 5. U potpunosti postavite stroj s nastavkom i pomičite ga amo-tamo.
 6. Radite s umjerenim pritiskom i nemojte pritiskati stroj u materijal.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamjena lamela

Zamijenite lamele ako su istrošene.
 1. Demontirajte nastavak.
 2. Izvucite lamele iz štitnika. Eventualno koristite kliješta.
 3. Pritisnite nove lamele u utor štitnika dok se ne uglave.
 4. Montirajte nastavak.

Transport i skladištenje

 • Prilikom pohrane alata mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Alat čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg transporta ili skladištenja prije upotrebe provjerite je li električni alata oštećen.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne pokreće.
Prekinuto je napajanje strujom.
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
Neispravni mrežni kabel ili utikač.
 • Dajte mrežni kabel i utikač električaru na provjeru i eventualnu zamjenu.
Ugljene četkice istrošene.
 • Dajte uređaj električaru na provjeru i eventualnu zamjenu ugljenih četkica.
Uređaj ne radi.
Uređaj je preopterećen.
 • Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje i ponovno ga pritisnite. Ostavite uređaj da radi oko 30 sekundi u praznom hodu.
Uređaj nema punu snagu.
Produžni kabel ima premali promjer.
 • Upotrebljavajte produžni kabel s odgovarajućim promjerom.
Povišene temperature na kućištu prijenosnika.
Kratki intervali kočenja.
 • Radite s uređajem u praznom hodu sve dok se ne ohladi.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r7650029.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative