Hilti tool service center

HILTI USLUGA VEZANA ZA ALAT

BESPLATNO DO DVIJE GODINE

Hilti tool service center

Nećete snositi bilo kakve troškove popravka u roku od 24 mjeseca* od datuma kupovine.

To uključuje troškove rada, dijelove u kvaru i dijelove podložne habanju, servisiranje kad je to navedeno servisnim indikatorom, funkcionalnu provjeru - podešavanje i provjeru sigurnosti.

DOŽIVOTNI POPRAVCI S OGRANIČENIM TROŠKOVIMA

Na kraju dvogodišnjeg besplatnog perioda, plaćate maksimalni fiksni iznos. Ako je trošak popravka niži od te granice, plaćate naravno samo stvarnu cijenu popravka, tijekom cijelog životnog vijeka vašeg Hilti alata.

Osim toga, kao dodatna potvrda Hilti kvalitete, bilo koji kvar alata u roku od prva tri mjeseca nakon svakog plaćenog popravka, bit će besplatno popravljen kao da je u prvom dvogodišnjem besplatnom periodu.

DOŽIVOTNO JAMSTVO PROIZVOĐAČA

Tvrtka Hilti besplatno popravlja ili zamjenjuje sve alate koji su u kvaru ili imaju defekte uslijed pogrešaka u materijalima ili proizvodnji tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda.

  • Doživotna usluga
  • Besplatno do dvije godine
  • Ograničenje troška za popravke
  • Jamstvo proizvođača

Kontakti