Kabelske spojnice/obujmice

Prikaži pričvršćivače za postavljanje pojedinačnih kabela i kabela u snopovima na beton, čelik ili zidove strojevima za izravno pričvršćivanje

Prikaži pričvršćivače za postavljanje pojedinačnih kabela i kabela u snopovima na beton, čelik ili zidove strojevima za izravno pričvršćivanje
Držač kabela s čavlom X-ECH Držač kabelskih snopova s unaprijed postavljenim vrhunskim čavlom za upotrebu sa strojevima na barutni pogon na tvrdom betonu
X-EKB FR MX Plastična kabelska obujmica za usporavanje plamena za upotrebu s čavlima u traci