ZDRAVLJE I SIGURNOST

Doprinosimo većoj sigurnosti i produktivnosti gradilišta

Health and safety at Hilti

DIZAJNIRANI DA BUDU ERGONOMSKI OBLIKOVANI I DA SPRIJEČE NEZGODE

Svjesni smo kako gradilišta mogu biti opasna, bilo da se radi na visini ili u kutovima koje je teško dostići.

Stoga su naši alati dizajnirani tako da sprečavaju nezgode i štite zdravlje ljudi koji ih koriste. To čini gradilišta sigurnijim, uz istovremenu uštedu vremena, održavanje produktivnosti građevine i lakše poštivanje zadanih rokova.

Naše inovativne tehnologije projektirane su kako bi vam pomogle u sljedećim aspektima rada:

Prašina

Naši sustavi za uklanjanje prašine (Dust Removal System, DRS) učinkovito usisavaju prašinu čim se stvori. Također, nudimo alternativne metode rada kao što su direktno pričvršćivanje.

Vibracije šaka-ruka

Hiltijev sustav aktivnog smanjenja vibracija (Active Vibration Reduction, AVR) smanjuje vibracije za dvije trećine u odnosu na konvencionalne alate. Isto tako, pomaže u sprečavanju povezanih zdravstvenih problema i omogućuje dulje korištenje naših alata.

Rad na visini

Rad na visini jedan je od najčešćih uzroka ozljeda u građevinskoj industriji. Naši sustavi mogu biti od pomoći, uključujući Hiltijevu tehnologiju aktivne kontrole okretnog momenta (Active Torque Control, ATC), bežične električne alate, alate s produžetkom iz asortimana DX, montažne sustave sa brzim „twist and lock“ instalacionim kanalom i Hilti alate za laserska mjerenja i poravnavanja.

Ergonomski proizvodi

Svi naši proizvodi dizajnirani su tako da budu ergonomski. 

Smanjenje buke

Buka na gradilištu predstavlja ozbiljan rizik za sluh osoblja; stoga neprekidno radimo kako bismo smanjili razinu buke naših alata i tehnologija. 

OBUKA I USLUGE KOJE SE ODNOSE NA ZDRAVLJE I SIGURNOST

Također nudimo i veliki broj obuka vezanih za zdravlje i sigurnost, pripremljenih u skladu s potrebama gradilišta.

Naši tečajevi obuke vrlo su interaktivni i praktični. Isto tako, možemo uključiti demonstracije naših tehnologija, na primjer, uspoređivanjem naših proizvoda za smanjenje prašine s drugim tehnologijama, koje ispuštaju više prašine.

MEĐUNARODNI STANDARDI KOJI SE ODNOSE NA ZDRAVLJE I SIGURNOST U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Zdravlje i sigurnost su vrlo važni za nas u Hiltiju. Projektiramo naše tehnologije imajući na umu i sigurnost i produktivnost naših kupaca.

Ali, isto tako, ubijeđeni smo da su međunarodni standardi za zdravlje i sigurnost potrebni u cijeloj građevinskoj industriji širom svijeta.

Stoga, zajedno s našim kupcima, partnerima i vodećim tijelima i kompanijama u ovom sektoru radimo na izradi zajedničkih smjernica i ciljeva.

Pridružili smo se ENCORD-u, europskoj mreži građevinskih kompanija, istraživača i razvojnih inženjera, s velikom platformom, s ciljem razmatranja i pokretanja novih načina poboljšanja sigurnosti na gradilištima.

Također smo osnovali platformu za razmjenu informacija u građevinskoj industriji, pod nazivom HSE Manager Conference (Konferencija za voditelje službe za zaštitu zdravlja, sigurnost i zaštitu okoliša), na kojoj možemo dijeliti iskustva, najbolje prakse i razgovarati o potrebama naših kupaca.  

VIŠE O KORPORATIVNOJ ODGOVORNOSTI

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Više informacija

ČLANOVI NAŠEG TIMA

Više informacija

GLAVNI CILJ I VRIJEDNOSTI

Više informacija