SUKLADNOST I POSLOVNA ETIKA

Suprotstavljanje korupciji i mitu

Hilti compliance and business ethics

Etičko ponašanje u skladu sa zakonom i pošteno tržišno natjecanje integralne su komponente svih naših akcija. Sve naše poslovne aktivnosti zasnovane su na poštenju, pouzdanosti, dosljednosti i, kao što je predvidljivo, to se primjenjuje uvijek i na svim lokacijama.

To je ključna osnova za naše odnose povjerenja sa svim našim dionicima, kupcima, dobavljačima i partnerima. 

MEĐUNARODNA PARTNERSTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Učestvujemo u ključnim međunarodnim inicijativama u borbi protiv korupcije. Ali se isto tako ne zaustavljamo na tome: tražimo od naše kompanije neprekidno suprotstavljanje mitu i korupciji i održavanje socijalnih i ekoloških standarda.

  • Partnerstvo za borbu protiv korupcije

2004. godine potpisali smo inicijativu Partnerstvo za borbu protiv korupcije koju je pokrenuo Svjetski ekonomski forum (World Economic Forum, WEF) iz Davosa u Švicarskoj. Cilj je uvođenje mjera za borbu protiv korupcije u građevinskoj industriji širom svijeta. Čineći to, ističemo da tvrtka Hilti vodi politiku nulte tolerancije prema mitu.

  • UN Global Compact

2006. godine pridružili smo se UN Global Compactu, koji se također bori protiv korupcije. Ovaj globalni sporazum, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Nacija, obavezuje kompanije da se pridržavaju socijalnih i ekoloških standarda.

KODEKS PONAŠANJA ZA ZAPOSLENIKE

Od svih članova našeg tima tražimo da uvijek djeluju u okviru zakona i naših korporativnih smjernica. Naš Kodeks ponašanja za članove tima definira način na koji radimo i predstavlja srž našeg načina poslovanja. Svi članovi našeg tima obučeni su kako bi razumjeli značenje sukladnosti. 

KODEKS PONAŠANJA ZA DOBAVLJAČE

Od naših dobavljača ugovorno tražimo da se pridržavaju osnovnih zahtjeva u području ljudskih prava, radnih prava, sigurnosti na radu i zaštite okoliša. Osim toga, tražimo od njih da se suzdrže od korupcije. Ovi standardi su obvezujući čak i kada primjenljivi domaći ili međunarodni zakoni predviđaju blaže standarde. Nadziremo naše dobavljače putem različitih instrumenata za nadzor kao što su revizije.