Najčešća pitanja: baterijski alati tvrtke Hilti

Odgovori na uobičajena pitanja o električnim alatima i baterijama, uključujući pitanja o platformi Nuron

BATERIJSKE PLATFORME

Koja je razlika između Nuron baterijske platforme i baterijskih platformi tvrtke Hilti od 12 V, 22 V i 36 V?

Baterijska platforma tehnologije Nuron najnoviji je dodatak portfelju baterijskih alata tvrtke Hilti. Njome dobivate jednu baterijsku platformu visokih performansi za sve Hilti baterijske alate. Uz Nuron baterijsku platformu možete pojednostaviti svoje poslovanje jer za sve primjene – od vijčanja do rezanja betona – možete upotrijebiti isti komplet međusobno zamjenjivih baterija visokih performansi od 22 V tehnologije Nuron. Naše ostale baterijske platforme obuhvaćaju podkompaktnu platformu od 12 V za rad u skučenim prostorima, našu raniju platformu od 22 V i platformu od 36 V za zahtjevnije poslove kao što su rezanje ili brušenje metala.

NADOGRADNJA NA TEHNOLOGIJU NURON

Moram li izvršiti nadogradnju na tehnologiju Nuron ili mogu nastaviti upotrebljavati Hilti baterijske alate koje već imam?

Možete nastaviti upotrebljavati Hilti baterijske alate koje imate. Međutim, toplo preporučujemo nadogradnju na tehnologiju Nuron jer ta platforma pruža bolje performanse i veće prednosti glede povezivosti za sličnu cijenu.

Jesu li Nuron alati skuplji od postojećih alata tvrtke Hilti od 22 V i 36 V?

Cijena platforme tehnologije Nuron slična je cijenama naših ostalih baterijskih platformi. Za više pojedinosti o pojedinačnim alatima posjetite stranice proizvoda na našem web-mjestu, obratite se našem timu za korisničku podršku, razgovarajte sa svojim prodajnim savjetnikom ili posjetite jednu od Hilti trgovina.

Ako izvršim nadogradnju na tehnologiju Nuron, hoću li morati zamijeniti rezervne dijelove i dodatke koje imam?

Ne – ne trebaju se zamijeniti svi rezervni dijelovi i dodaci za alate. Za više informacija posjetite stranice proizvoda na našem web-mjestu, obratite se našem timu za korisničku podršku, razgovarajte sa svojim prodajnim savjetnikom ili posjetite jednu od Hilti trgovina.

Koliko će dugo biti dostupni postojeći alati tvrtke Hilti od 22 V i 36 V?

Trenutne platforme od 22 V i 36 V nastavit će se podržavati te će ostati dostupne koliko god je to potrebno.

Mogu li i dalje za podkompaktne alate pri manje zahtjevnim zadacima upotrebljavati platformu od 12 V?

Da. Za manje zahtjevne primjene u teško dostupnim uglovima možete nastaviti upotrebljavati Hilti alate s baterijom od 12 V.

Mogu li uz Nuron baterije upotrebljavati Hilti alate i 36 V koje već imam?

Da biste gotovo sve vaše postojeće alate od 22 V napajali baterijama tehnologije Nuron, možete se poslužiti adapterom. Pogledajte stranice proizvoda na našem web-mjestu, obratite se korisničkoj podršci ili posjetite Hilti trgovinu kako biste dobili pojedinosti o mogućnosti upotrebe adaptera s određenim alatima. Za alate od 36 V ne postoji adapter.

BATERIJE

Na koji način trebam skladištiti litij-ionske baterije i rukovati njima?

Za dulji vijek trajanja baterije, veću produktivnost i bolju zaštitu vaših ljudi preporučujemo sljedeće: 

  • Temperatura skladištenja između –20 °C i +40 °C  
  • Baterije nemojte čuvati na punjaču. Uvijek uklonite bateriju s punjača kada je punjenje dovršeno.  
  • Baterije nikada nemojte skladištiti na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti, na izvorima topline ili iza stakla.  
  • Radna temperatura okruženja između –17 °C i +60 °C.  
  • Redovito pregledavajte baterije i izbjegavajte punjenje ili pražnjenje ako je vidljivo oštećenje.  
  • Baterije održavajte čistima – uklonite prašinu i krhotine suhom mekom četkom ili suhom krpom.  
  • Baterije nemojte upotrebljavati u druge svrhe (npr. kao čekiće).

Rade li litij-ionske baterije u uvjetima većih hladnoća?

Radna temperatura okruženja trebala bi biti između –17 °C i +60 °C, a optimalan se raspon kreće od 10 °C do 30 °C. Baterije nije moguće napuniti pri temperaturama ispod 0 °C.

Trebaju li se litij-ionske baterije prije punjenja potpuno isprazniti?

Ne, litij-ionsku bateriju prije punjenja ne morate potpuno isprazniti. Litij-ionske baterije vrlo su svestrane te ne postoje posebni razlozi za zabrinutost glede skraćenja vijeka trajanja baterije zbog „memorijskih efekata“ uslijed djelomičnog punjenja i pražnjenja.

Koliko dugo traju Hilti litij-ionske baterije?

Baterije tehnologije Nuron sadrže visokokvalitetne litij-ionske ćelije koje su dizajnirane za pružanje visokih performansi i dugog vijeka trajanja. Vijek trajanja pojedinačne baterije ovisi o nizu čimbenika, kao što su, između ostalog, vrsta korištenog alata, sila koju primjenjuje korisnik, učestalost upotrebe i temperatura okruženja.

EKOLOŠKA ODRŽIVOST

Kako mogu odložiti litij-ionske baterije na siguran način?

Preuzimamo odgovornost za naše proizvode tijekom cijelog vijeka trajanja i na njegovu kraju kako ne bi završili na odlagalištu. Baterije tvrtke Hilti možete odložiti u Hilti trgovini ili upute za odlaganje možete zatražiti od lokalnih vlasti. Prije odlaganja baterija kontakte prekrijte nevodljivim materijalom (na primjer, trakom za električne instalacije). Baterije nemojte odložiti kao kućanski otpad.

Mogu li se baterijski alati tvrtke Hilti reciklirati?

Naši alati sadrže visoke udjele čelika, bakra i aluminija, pa se više od 70 % mase alata može reciklirati za niz drugih svrha. Usto neprestano radimo na povećanju tog postotka.

Što Hilti čini kako bi smanjila utjecaj svojih električnih alata na okoliš?

U tvrtki Hilti promišljamo cijeli vijek trajanja naših proizvoda. Primjerice, trenutno pri izradi naših proizvoda u prosjeku upotrebljavamo 23 % recikliranog materijala (u odnosu na globalni prosjek od 8 %), a 100 % naše proizvodnje pokreće obnovljiva energija. Također se radije usredotočujemo na popravke alata nego na zamjenu, a kad alat dosegne kraj vijeka trajanja, besplatno ćemo ga preuzeti posredstvom naših globalnih partnera za prikupljanje. Sve što se ne može ponovno upotrijebiti, reciklirat će se posredstvom naših provjerenih logističkih partnera treće strane. Tako je zajamčena mogućnost procjene alata za ponovnu upotrebu, bilo kao potpunih alata ili komponenata za naš program ponovne upotrebe rezervnih dijelova. Budući da su naši alati u postotku većem od 70 % izrađeni od metala, veći dio mase alata može se ponovno pustiti u opticaj na međunarodna tržišta sirovina. Za više informacija posjetite odjeljak o održivosti na našem web-mjestu.

Što tvrtka Hilti čini kako bi smanjila utjecaj svojih litij-ionskih baterija na okoliš?

Baterije koje je prikupila naša globalna mreža reverzibilne logistike reciklirat će naši partneri treće strane, specijalizirani za recikliranje baterija. Oni izdvajaju određene materijale, uključujući kobalt, nikal i litij. Ti se materijali zatim ponovno upotrebljavaju u budućim proizvodnim procesima. Surađujemo s partnerima za reciklažu kako bismo poboljšali postupak recikliranja i osigurali izdvajanje čim više prethodno spomenutih vrijednih materijala.

Beskompromisni baterijski pogon

Bolje performanse. Veća sigurnost. Veća povezivost. Više Nuron tehnologije