SOFTVER ZA PROJEKTIRANJE, APLIKACIJE I BIM RJEŠENJA

Od projekta i konstrukcije do upravljanja zgradom

Želite li učiniti vaše građevinske projekte jednostavnijim, sigurnijim i produktivnijim? Poboljšajte svoj način rada automatskim izvođenjem složenih izračunavanja i svođenjem na minimum potrebe za detaljnim stručnim savjetima inženjera.

Učinite vaše projekte sigurnijim tako što ćete izbaciti ručne prijenose podataka i potencijalne pogreške.

Isporučite bolje projekte putem BIM projektiranja u uredu kako biste uštedili na interferencijama i vremenu na gradilištu. Aplikacijama koje se zasnivaju na Cloud tehnologiji možete poboljšati suradnju projektnog tima i dobiti pristup projektnim podacima u realnom vremenu. 

Hiltijev softver za projektiranje, aplikacije i BIM rješenja koja se zasnivaju na testiranim i odobrenim Hiltijevim tehnologijama, međunarodnim propisima i Hiltijevim metodama projektiranja omogućuju vam da sigurno i pouzdano koristite primjene projekata.

Oslonite se na usluge Hiltijevih inženjera i osoblja koji će raditi s vama na gradilištu, online i telefonskim putem u više od 120 zemalja širom svijeta.

PITAJTE INŽENJERA

HILTIJEVI PROIZVODI KOJI SU POKRIVENI BIM SOFTVEROM ZA PROJEKTIRANJE

NAŠ SOFTVER ZA PRORAČUN SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

NAŠ SOFTVER ZA PRORAČUN SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

Dinamički proračun spregnutih konstrukcija

Dodatne informacije
Hilti PROFIS rebar 3D design software

SOFTVER ZA PROJEKTIRANJE NAKNADNO POSTAVLJENE ARMATURE

Hiltijev softver PROFIS Rebar projektira široki raspon primjena za armaturu uporabom Eurokoda 2 i Hiltijevih metoda projektiranja.

Dodatne informacije
PROFIS Engineering Suite

SVE U JEDNOM SOFTVERU ZA IZRAČUN SIDARA

Maksimizirajte Vašu produktivnost izračunavajući spoj čelika na beton kao cjelinu

Dodatne informacije
SOFTVER ZA PROJEKTIRANJE MODULARNIH NOSAČA

SOFTVER ZA PROJEKTIRANJE MODULARNIH NOSAČA

-Putem ovog softvera, možete projektirati, specificirati i naručiti potrebne Hiltijeve proizvode kako biste izgradili sustav modularnih nosača.

Dodatne informacije
HILTIJEVA BIM/CAD BIBLIOTEKA

HILTIJEVA BIM/CAD BIBLIOTEKA

Pristupite bogatoj Hiltijevoj BIM/CAD biblioteci sa Hiltijevim proizvodima u 2D i 3D obliku na Hilti Online ili preko naših partnera AutoCAD ®, Revit ®, Tekla, Dlubal i bimobjects.com.

Dodatne informacije