SOFTVER ZA PROJEKTIRANJE, APLIKACIJE I BIM RJEŠENJA

Od projekta i konstrukcije do upravljanja zgradom

Želite li učiniti vaše građevinske projekte jednostavnijim, sigurnijim i produktivnijim? Poboljšajte svoj način rada automatskim izvođenjem složenih izračunavanja i svođenjem na minimum potrebe za detaljnim stručnim savjetima inženjera.

Učinite vaše projekte sigurnijim tako što ćete izbaciti ručne prijenose podataka i potencijalne pogreške.

Isporučite bolje projekte putem BIM projektiranja u uredu kako biste uštedili na interferencijama i vremenu na gradilištu. Aplikacijama koje se zasnivaju na Cloud tehnologiji možete poboljšati suradnju projektnog tima i dobiti pristup projektnim podacima u realnom vremenu. 

Hiltijev softver za projektiranje, aplikacije i BIM rješenja koja se zasnivaju na testiranim i odobrenim Hiltijevim tehnologijama, međunarodnim propisima i Hiltijevim metodama projektiranja omogućuju vam da sigurno i pouzdano koristite primjene projekata.

Oslonite se na usluge Hiltijevih inženjera i osoblja koji će raditi s vama na gradilištu, online i telefonskim putem u više od 120 zemalja širom svijeta.

HILTIJEVI PROIZVODI KOJI SU POKRIVENI BIM SOFTVEROM ZA PROJEKTIRANJE

SVE U JEDNOM SOFTVERU ZA IZRAČUN SIDARA

SVE U JEDNOM SOFTVERU ZA IZRAČUN SIDARA

Maksimizirajte Vašu produktivnost izračunavajući spoj čelika na beton kao cjelinu

Dodatne informacije
Web

NAKNADNO UGRAĐENA ARMATURA

Sada možete napraviti proračun pomoću softvera PROFIS Engineering Suite!

Dodatne informacije
SPREGNUTA KONSTRUKCIJA BETON-BETON

SPREGNUTA KONSTRUKCIJA BETON-BETON

Projektirajte pomoću softvera PROFIS Engineering Suite!

Dodatne informacije
Cast-In

HILTI PROFIS ANCHOR CHANNEL

Kako projektirati sidrene kanale.

Dodatne informacije
SOFTWARE-UL SHEAR CONNECTOR DESIGN

NAŠ SOFTVER ZA PRORAČUN SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA

Naš Softver za proračun spregnutih konstrukcija pomaže inženjerima da jednostavno izvedu proračune spregnutih konstrukcija prema standardima Eurocodea.

Dodatne informacije
HILTIJEVA BIM/CAD BIBLIOTEKA

HILTIJEVA BIM/CAD BIBLIOTEKA

Pristupite bogatoj Hiltijevoj BIM/CAD biblioteci sa Hiltijevim proizvodima u 2D i 3D obliku na Hilti Online ili preko naših partnera AutoCAD ®, Revit ®, Tekla, Dlubal i bimobjects.com.

Dodatne informacije