Pričvršćivači vodova

Prikaži pričvršćivače za postavljanje savitljivih i krutih električnih vodova te cijevi za vodu i grijanje na beton, čelik ili zidove strojevima za izravno pričvršćivanje

Prikaži pričvršćivače za postavljanje savitljivih i krutih električnih vodova te cijevi za vodu i grijanje na beton, čelik ili zidove strojevima za izravno pričvršćivanje
Spojnica za kabele FB Spojnica za kabele za pričvršćivanje pojedinačnih izoliranih cijevi za mehaničke primjene