Upravljanje prašinom i muljem za poslove bušenja

Saznajte više o našim sistemima za sakupljanje prašine, vode i mulja, koji omogućuju mjesto rada bez prašine i mulja prilikom bušenja u betonu i ostalim mineralnim materijalima