HILTI WEBSHOPOd sada možete plaćati kreditnim karticama na hilti.hr.Saznajte više

Upravljanje vodom

Prikaži sisteme za upravljanje vodom, dizajnirane kako bi omogućili potpunu autonomiju vode s jednostavnim odlaganjem mulja prilikom bušenja u betonu i opeci

Prikaži sisteme za upravljanje vodom, dizajnirane kako bi omogućili potpunu autonomiju vode s jednostavnim odlaganjem mulja prilikom bušenja u betonu i opeci
Filter vrećica DD-WMS 100 MP5 velika Vrećice za filtriranje rashladne tekućine za sistem upravljanja vodom WMS 100 te sakupljanje i filtriranje otpadne vode iz sistema za dijamantno bušenje
Filter vrećica DD-WMS 100 MP25 velika Vrećice za filtriranje rashladne tekućine za sistem upravljanja vodom WMS 100 te sakupljanje i filtriranje otpadne vode iz sistema za dijamantno bušenje