Nosači

Nosači za fasade za brzu, pouzdanu i jednostavnu montažu ventiliranih fasadnih sustava, uključujući rješenja koja smanjuju toplinsko premošćivanje.

Nosači za fasade za brzu, pouzdanu i jednostavnu montažu ventiliranih fasadnih sustava, uključujući rješenja koja smanjuju toplinsko premošćivanje.
Nosač FOX VI S Svestrani zidni nosač za ugradnju fasadnih potkonstrukcija za zaštitu od kiše
r11664953 Svestrana zidna konzola za ugradnju fasadnih podstruktura za zaštitu od kiše
Nosač FOX VI L Svestrana zidna konzola za ugradnju fasadnih podstruktura za zaštitu od kiše
Nosač FOX V S Svestrani zidni nosač za ugradnju fasadnih potkonstrukcija za zaštitu od kiše
Nosač FOX V M Svestrani zidni nosač za ugradnju fasadnih potkonstrukcija za zaštitu od kiše
Nosač FOX V L Svestrani zidni nosač za ugradnju fasadnih potkonstrukcija za zaštitu od kiše
Konzola MFT-S2S UI M Konzola za srednja opterećenja u obliku slova „U“ kao centralni dio međukatnog S2S sustava
Konzola MFT-S2S UI L Konzola za velika opterećenja u obliku slova „U“ kao centralni dio međukatnog S2S sustava
Konzola MFT-S2S U L Konzola za velika opterećenja u obliku slova „U“ kao centralni dio međukatnog S2S sustava