Profili

Posebno dizajnirani profili za brzu, pouzdanu i jednostavnu montažu fasadnih sustava. Dostupni su i profili u boji.

Posebno dizajnirani profili za brzu, pouzdanu i jednostavnu montažu fasadnih sustava. Dostupni su i profili u boji.
Šina MFT-L Šina u obliku slova „L“ za vodoravnu ili okomitu ugradnju
Šina MFT-T Šina u obliku slova „T“ za okomitu ugradnju
Profil MFT-S2S TT Nosivi profil visoke čvrstoće kao dio sistema S2S koji se proteže cijelim podom
Šina MFT-Z Šina u obliku slova „Z“ za dvoslojni vodoravni i okomiti sustav