Hilti

Značajke i primjene

Kazeta HIT-CR 330 #2007058
Primjene
  • Za upotrebu s crvenim kartušama u omjeru 5 : 1 (npr. HIT-HY 200)
  • Nije namijenjeno za upotrebu s RE 500 (3 : 1)
  • Za upotrebu s dozatorima HDM i HDE samo za HIT HY 200 (RE 500, HY 70, HIT MM, za CT1 potreban je crni držač HIT-CB)
  • HIT-CR 330 za upotrebu s dozatorom HDM 330
  • HIT-CR 500 za upotrebu s ručnim dozatorom HDM 500 ili baterijskim dozatorom HDE 500-A22

Savjetovanje i podrška