HILTI WEBSHOPOd sada možete plaćati kreditnim karticama na hilti.hr.Saznajte više

Čavli s navojem i odstojnici

Prikaži svestrane čavle s navojem koji štede vrijeme, a služe za pričvršćivanje u betonu i čeliku – kao što su pričvršćenja rešetki, uzemljenja, laganih nosača kabela ili višenamjensko učvršćivanje

Prikaži svestrane čavle s navojem koji štede vrijeme, a služe za pričvršćivanje u betonu i čeliku – kao što su pričvršćenja rešetki, uzemljenja, laganih nosača kabela ili višenamjensko učvršćivanje
Čavli s navojem X-M6 FP8/D8 Čavao s navojem od ugljičnog čelika za upotrebu sa strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na betonu (podloška od 8 mm)
Električni konektor S-BT-EF HC Čavao s navojem (ugljični čelik, metrički navoj) za električne spojeve na čeliku u blago korozivnim okruženjima. Preporučeni maksimalni presjek povezanog kabela: 120 mm²
Vijčani svornjak S-BT MF Čavao s navojem (ugljični čelik, metrički navoj) za višenamjenska učvršćivanja na čeliku u blago korozivnim okruženjima
Vijčani svornjak S-BT-ER HC Čavao s navojem (nehrđajući čelik, metrički navoj) za električne spojeve na čeliku u visoko korozivnim okruženjima, preporučen maksimalan poprečni presjek povezanog kabela od 120 mm²
Električni konektor S-BT-ER HL Čavao s navojem (nehrđajući čelik, metrički ili Whitworthov navoj) za električne spojeve na čeliku u visoko korozivnim okruženjima
Vijčani svornjak S-BT GR Čavao s navojem (nehrđajući čelik, metrički navoj) za pričvršćivanje rešetki na čelik i aluminij u visoko korozivnim okruženjima
Čavao s navojem S-BT-GR HL AL Čavao s navojem (nehrđajući čelik, metrički navoj) za pričvršćivanje rešetki na aluminij u visoko korozivnim okruženjima
Čavao s navojem S-BT GF Čavao s navojem (ugljični čelik, metrički navoj) za pričvršćivanja rešetki na čelik u blago korozivnim okruženjima
Čavao s navojem S-BT MR Čavao s navojem (nehrđajući čelik, metrički ili Whitworthov navoj) za višenamjenska pričvršćivanja na čeliku u iznimno korozivnim okruženjima
Električni konektor S-BT-ER HC HL Čavao s navojem (nehrđajući čelik, metrički navoj) za električne spojeve na čeliku u visoko korozivnim okruženjima – preporučen maksimalan poprečni presjek povezanog kabela: 120 mm² / AWG 4,0
Usadni klin S-BT MR (aluminijski) Čavao s navojem (nehrđajući čelik, metrički navoj) za višenamjenska učvršćivanja na aluminiju u visoko korozivnim okruženjima
Električni konektor S-BT-EF HC HL Čavao s navojem (višeslojni obloženi ugljični čelik – zaštita od korozije može se usporediti s HDG-om) za električne spojeve u čeliku u umjereno korozivnim okruženjima – preporučen maksimalan poprečni presjek povezanog kabela: 120 mm² / AWG 4,0
Čavao s navojem S-BT-GF HL Čavao s navojem (višeslojni obloženi ugljični čelik – zaštita od korozije može se usporediti s HDG-om) za rešetke i višenamjenska pričvršćivanja na čeliku u umjereno korozivnim okruženjima. Kompatibilno s profilima Hilti MT
Čavao s navojem S-BT-GR HL Čavao s navojem (nehrđajući čelik) za rešetke i višenamjenska učvršćivanja na čeliku u visoko korozivnim okruženjima. Kompatibilno s profilima Hilti MT
Čavao s navojem S-BT-MF HL Čavao s navojem (višeslojni obloženi ugljični čelik – zaštita od korozije može se usporediti s HDG-om) za višenamjenska pričvršćivanja na čeliku u umjereno korozivnim okruženjima.
Čavao s navojem S-BT-MF MT HL Čavao s navojem (višeslojni obloženi ugljični čelik – zaštita od korozije može se usporediti s HDG-om) za višenamjenska pričvršćivanja na čeliku u umjereno korozivnim okruženjima.
Čavao s navojem S-BT MR HL Čavao s navojem (nehrđajući čelik) za višenamjenska učvršćivanja na čeliku u visoko korozivnim okruženjima
Čavli s navojem X-BT M8 Čavao s navojem za rešetke i višenamjenska pričvršćenja na čeliku u vrlo korozivnim okruženjima
Čavli s navojem X-M6 D12 Čavao s navojem od ugljičnog čelika za upotrebu sa strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na betonu ili za ispitivanje raspršenog betona
Čavli s navojem X-EM8H P8 Čavao s navojem od ugljičnog čelika za upotrebu sa strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na čeliku (podloška od 8 mm)
Čavli s navojem X-EM8H FP10 Čavao s navojem od ugljičnog čelika za upotrebu sa strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na čeliku (podloška od 10 mm)
Čavli s navojem X-M8 P8 Čavao s navojem od ugljičnog čelika za upotrebu sa strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na betonu (podloška od 8 mm)
Čavli s navojem X-M8H P8 Čavao s navojem od ugljičnog čelika za upotrebu s tehnikom predbušenja DX-Kwik i strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na betonu (podloška od 8 mm)
Čavli s navojem X-M10 P10 Čavao s navojem od ugljičnog čelika za upotrebu sa strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na betonu (podloška od 10 mm)
Čavli s navojem X-EM10H P10 Čavao s navojem od ugljičnog čelika za upotrebu sa strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na čeliku (podloška od 10 mm)
Čavli s navojem X-CR M8 P8 Čavao s navojem od nehrđajućeg čelika za upotrebu sa strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na betonu (podloška od 8 mm)
Čavli s navojem X-EM6H FP8 Čavao s navojem od ugljičnog čelika za upotrebu sa strojevima za pričvršćivanje na barutni pogon na čeliku (podloška od 8 mm)