Sistemi kanala

Modularni sistemi kanala za ugradnju potpora cijevi, ventilacijskih vodova i nosača kabela. Posebno dizajnirani za veću fleksibilnost i jednostavnost korištenja