Fiksne točke i klizači

Vruće cinčane fiksne točke i klizači za ugradnju sistema cijevi podložnih toplinskom rastezanju

Vruće cinčane fiksne točke i klizači za ugradnju sistema cijevi podložnih toplinskom rastezanju
MFP 1-F Vruće cinčan set za fiksnu točku