Skip to main content
Imajte na umu da Internet Explorer neće biti podržan nakon 16. svibnja 2022. Preporučujemo da se prebacite na Microsoft Edge ili Google Chrome.
Hilti

Značajke i primjene

Značajke
  • Čvrsti priključak, zavaren cijelom dužinom
  • Snažni vijci za stezanje za velika opterećenja
  • Prikladno za postavljanje cijevi pod dinamičkim opterećivanjima ako se koristi s dijelovima koji smanjuju vibracije
Primjene
  • Postavljanje industrijskih cijevi
  • Mehaničke instalacije
  • Linije za procesiranje i upravljačke linije
  • Cjevovodi za veliko opterećenje
  • Prikladno za upotrebu s elementima za smanjenje vibracija za radove na cijevima pod dinamičkim opterećenjem

Varijante proizvoda i setovi

Tehnički podaci

Savjetovanje i podrška

Ocjene i recenzije

Dodano u košaricu
Dodano u košaricu
Idi na košaricu za kupovinu