HILTI WEBSHOPOd sada možete plaćati kreditnim karticama na hilti.hr.Saznajte više

Sistem profila za srednje opterećenje (MQ)

Modularni sistemi kanala za srednje opterećenje ta ugradnju potpora cijevi, ventilacijskih vodova i nosača kabela. Posebno dizajnirani za veću fleksibilnost i jednostavnu upotrebu

Modularni sistemi kanala za srednje opterećenje ta ugradnju potpora cijevi, ventilacijskih vodova i nosača kabela. Posebno dizajnirani za veću fleksibilnost i jednostavnu upotrebu
MQ-41-R Profil (nehrđajući čelik A4)
Nosač MQK-21-R Nosač od nehrđajućeg čelika za primjene sa srednjim naprezanjima
Nosač MQK-41-R Nosač od nehrđajućeg čelika s 41 mm visokim jednostrukim MQ kanalom podupirača za zaštitu od korozije
Poveznik MQN-R Priključak kanala od nehrđajućeg čelika (A4) za spajanje elemenata s leptir otvaranjem
Krilna matica MQM-R Krilna matica od nehrđajućeg čelika za spajanje modularnih komponenti nosača
Podloška MQZ-U-R Podloška (A4) od nehrđajućeg čelika za metričke pričvršćivače u leptir rupama
Temeljna ploča MQG 2-R Temeljna ploča od nehrđajućeg čelika za spajanje dijelova s navojem na MQ podupirače kanala
Kutni nosač MQW-S-R Teški kutni nosač od nehrđajućeg čelika (A4) od 90 stupnjeva za povezivanje višestrukih MQ kanala podupirača za primjene srednjeg/velikog opterećenja
Poveznik MQV-12-R Fleksibilni poveznik od nehrđajućeg čelika (A4) koji se koristi kao uzdužni produžetak za MQ kanale podupirača
Poveznik MQV-2D-R Poveznik (A4) od nehrđajućeg čelika za dvodimenzionalne konstrukcije
Poveznik MQV-R Poveznik od nehrđajućeg čelika (A4) koji se koristi kao uzdužni produžetak za MQ kanale podupirača
Potpora šine MQP-R Potpora šine od nehrđajućeg čelika (A4) za pričvršćivanje kanala na različite osnovne materijale
Spojnica grede MQT-C-R Spojnica grede od nehrđajućeg čelika (A4) za spajanje MQ kanala podupirača izravno na čelične grede
Spojnica grede MQT-R Spojnica od nehrđajućeg čelika (A4) za spajanje MQ kanala podupirača izravno na čelične grede
Spojnica MQB-R Spojnica od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje jednog MQ kanala podupirača na drugi