Električni rezači

Prikaži električne dijamantne rezače, različitih promjera ploča, dizajnirane za rezanje betona

Prikaži električne dijamantne rezače, različitih promjera ploča, dizajnirane za rezanje betona