Puhala

Prikaži baterijska građevinska puhala napajana revolucionarnim baterijama Nuron

Prikaži baterijska građevinska puhala napajana revolucionarnim baterijama Nuron
Baterijsko puhalo NBL 4-22 Kompaktno puhalo za čišćenje krhotina s gradilišta i pripremu radnih površina (baterijska platforma Nuron)