Hilti

Tehnički podaci

Kofer GFB+GPB+GTB 6X-A22 #2243965

Savjetovanje i podrška