Hilti

Tehnički podaci

Kofer za 3 stroja (L) #2045753

Savjetovanje i podrška