KAKO PROJEKTIRATI KANALE ZA SIDRENJE U ZIDARSKIM RADOVIMA

Hiltijeva HIT kemijska sidra sukladna s propisima

Hilti HIT-HY 270 injectable mortar for masonry design

Zidarski radovi od davnina se koriste u građevinarstvu za akvedukte, mostove i dvorce sve do industrijskih i stambenih objekata.

Ali, do prije nekoliko godina, nisu postojale zvanične smjernice za projektiranje pričvrsnih sustava za zidarske radove.

Umjesto toga, inženjeri su koristili preporučena opterećenja iz tehničkih tablica proizvođača sidara, testiranja na osnovnim materijalima na gradilištima, procjene inženjera i iskustvo.

Međutim, sada je smjernicama ETAG029 uspostavljen globalni koncept za kvalifikaciju, testiranje na gradilištu i projektiranje metalnih sidara za injektiranje za uporabu u zidarskim radovima, omogućavajući profesionalno i ovlašteno projektiranje.

HILTIJEVA KEMIJSKA SIDRA ZA ZIDARSKE RADOVE

U tvrtki Hilti razvili smo kemijska sidra za injektiranje u zidarske radove.

Hiltijevi sustavi HIT-HY 270 i HY 170 zasnivaju se na smjernicama ETAG029 i sukladni su s propisima.

Hiltijev sustav sidrenja za injektiranje HIT-HY 270:

  • Omogućuje nekoliko dubina ugradnje u šuplje cigle ili cigle za zidarske radove s rigoroznom kontrolom rasipanja morta.
  • Ima tehničko odobrenje i može se koristiti s velikim asortimanom osnovnih materijala, kod najvećih opterećenja, najmanjih prostora i razmaka od rubova, spojeva opeka i gipsanih zidova.
  • Za projektiranje vaših rješenja sa sidrima možete koristiti Hiltijev softver PROFIS Anchor.

HILTIJEVA MEHANIČKA SIDRA ZA ZIDARSKE RADOVE

Također nudimo mehanička sidra za zidarske radove, koji obuhvaćaju:

  • plastična sidra, kao što je Hilti HRD sustav (za projektiranje dodatnog pričvršćivanja prema ETAG020)
  • metalna sidra kao što je Hilti HUS3 vijak za solidne zidarske radove.

KAKO POČETI S PROJEKTIRANJEM SIDARA ZA ZIDARSKE RADOVE

Ako vam je potrebna pomoć oko projekta, možete raditi zajedno s Hiltijevim inženjerima - samo se obratite svom lokalnom Hilti timu.

  • Također možete koristiti Hiltijev softver za projektiranje PROFIS Anchor koji ima sljedeće karakteristike:
  • Ažuriran je i sukladan s najnovijim zakonima i propisima
  • Obuhvaća veliki broj opeka (odobrenih od strane ETA i podvrgnutih dodatnom testiranju od strane kompanije Hilti).
  • U vaš projekt možete uključiti i vaše rezultate testiranja na gradilištu
  • Veze za našu BIM/CAD biblioteku

Također možemo vam pomoći kod testiranja na gradilištu i procjene osnovnih materijala, seminara i webinara za obuku, tehničkih podataka i dokumentacije.

NAŠE USLUGE INŽENJERINGA U PROJEKTIRANJU

Iskusni Hiltijevi inženjeri rade s našim kupcima širom svijeta, na gradilištima, online i telefonskim putem. Mogu vam pomoći u kreiranju vašeg projekta ili mogu uraditi projekt za vas. Za dodatne informacije samo se obratite svom lokalnom Hilti timu.

PITAJTE INŽENJERA