KAKO SIDRITI BAZNU PLOČU U SEIZMIČKIM PODRUČJIMA

Pričvrsni sustavi za zone zemljotresa

Hilti fastening systems for seismic construction design

Zemljotresi se dešavaju puno češće nego što mislimo; u stvari dešavaju se svakodnevno u cijelom svijetu.

Ne samo što odnose ljudske živote, već također nanose štetu građevinama i ekonomiji.

Sve to može se ograničiti dobrim seizmičkim projektiranjem građevina i korištenjem odgovarajućih specifikacija.

Važno je uključiti seizmičko projektiranje za nestrukturalne i strukturalne elemente građevine, jer su istraživanja pokazala da su nestrukturalni sustavi podložni najvećim oštećenjima u komercijalnim zgradama tijekom potresa.

PONAŠANJE SIDARA TIJEKOM ZEMLJOTRESA

Anchor performance and behaviour in seismic applications

U odnosu na statička stanja, seizmička stanja značajno mijenjaju ponašanje sidara.

Cyclical loads and multi directional forces acting on anchor applications during an earthquake

High cyclical loads due to inertia forces in the multi-directions.

Loaded anchor behaviour during an earthquake

Cracks open and closing dramatically during earthquake. Loaded anchor tend to slip out under such crack cyclic pattern.

NA KOJI NAČIN SU HILTIJEVA SIDRA USKLAĐENA SA SEIZMIČKIM PROPISIMA

Hilti code compliant anchors for seismic performance categories C1 and C2

Već postoje propisi kojima se određuje koja sidra treba koristiti u seizmičkim područjima.

Propis EOTA TR045 jasno izjavljuje da je u većini primjena dozvoljena uporaba samo C2 kategorije sustava sidrenja za seizmička područja.

U tvrtki Hilti proizvodimo veliki asortiman sidara, koja su usklađena s propisima i odgovaraju kategoriji C2 koja se odnosi na performanse u seizmičkim područjima.

KAKO SE PROJEKTIRAJU SIDRA ZA SEIZMIČKA PODRUČJA

 Hilti PROFIS Anchor software for seismic design

Hiltijev tim inženjera može vam pomoći u projektiranju vaših sustava sidrenja. Za više detalja, samo se obratite svom lokalnom Hilti uredu.

Ili možete koristiti Hiltijev softver za projektiranje PROFIS Anchor. To obuhvaća Hiltijeve proizvode u 2D i 3D obliku, usklađene s propisima, i odgovarajuću dokumentaciju i specifikacije.

Naš softver PROFIS Anchor obavlja seizmička izračunavanja prema EOTA TR 045. Pruža vam tri rješenja za sidrenje baznih ploča u seizmičkim područjima:

Projektiranje kapaciteta

Sidrenje se projektira prema sili koja odgovara razvlačenju duktilne komponente, ili ako je niža, maksimalnoj sili koja se može prenijeti fiksnim ili pričvršćenim elementom.

Projektiranje elastičnosti

Pričvršćivanje se projektira za maksimalno opterećenje, uzimajući u obzir elastičnost pričvrsnog elementa i strukture.

Projektiranje u skladu sa zahtjevima za duktilnost sidara

Ovo projektiranje, koje uzima u obzir popuštanje duktilnog čelika, zahtijeva klasifikaciju sidra kao duktilnog. Ovaj pristup također se primjenjuje samo za napnutu komponentu i potrebno je pridržavati se nekih pravila da bi se osiguralo da je uzrok popuštanja popuštanje čelika.

U Hiltijev softver za projektiranje PROFIS Anchor dodali smo i naše vlastite rezultate istraživanja, tako da možete naći rješenja koja nadmašuju zahtjeve propisa EOTA TR 045.