GRAĐEVINA S NAKNADNO POSTAVLJENOM ARMATUROM U BETONU

U koje svrhe se upotrebljava armatura?

Naknadno postavljena armatura može se koristiti za izgradnju većine spojeva na gradilištu: na primjer, zidova, ploča, greda, temelja ili potpornih stupova. 

PRODUŽENJE POSTOJEĆIH STRUKTURA

To je najuobičajenija uporaba naknadno postavljene armature, kao na primjer:

 • Produženja zidova
 • Produženja stupova
 • Produženja greda
 • Produženja ploča
 • Produženja balkona
Hilti post installed rebar wall extensions

Produženja zidova

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Produženja stupova

Hilti post installed rebar balcony extensions

Produženja greda

Hilti post installed rebar slab extensions

Produženja ploča

POVEZIVANJE NOVIH KOMPONENTI NA POSTOJEĆE STRUKTURE

Radi se o jednostavnim nosećim ili krutim spojevima, koje se koriste za sljedeće:

 • Spojevi greda na zid
 • Spojevi konzole na zid
 • Spojevi stepenica na postojeće zidove
 • Spojevi zida na zid
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Spoj greda na zid

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Spoj konzole na zid

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Stepenice spojene na postojeći zid

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Spoj zida na zid

OJAČANJE POSTOJEĆIH BETONSKIH STRUKTURA

Također smo razvili jedinstvena rješenja za frikciju kod smicanja za slojeve ploča za presvlaku na mostu i probojnu armaturu.

 • Presvlaka betona
 • Ojačanje stropa
 • Temelj za stupove
 • Ojačanje ploča za presvlaku na mostu
Hilti post installed rebar concrete overlay

Presvlaka betona

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Ojačanje stropa

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Ojačanje ploča za presvlaku na mostu

Hilti post installed rebar column foundation

Temelj za stupove

PITAJTE INŽENJERA