JEDNOSTAVNO PROJEKTIRANJE NAKNADNO POSTAVLJENE ARMATURE

Hiltijev softver za 3D projektovanje PROFIS Rebar

Hilti PROFIS rebar 3D design software

Hiltijev softver za projektiranje PROFIS Rebar pomaže vam u projektiranju širokog raspona primjena za armaturu.

Možete projektirati i prema Eurokodu 2 i prema Hiltijevim metodama projektiranja, koje vam omogućuju da projektirate primjene koje nisu obuhvaćene Eurokodom 2.

Hiltijeva metoda projektiranja omogućuje jednostavno projektiranje za kraće dužine sidrenja.

Hiltijev softver PROFIS Rebar uključuje sve Hiltijeve proizvode armature, koji su rigorozno

testirani i odobreni i koji zadovoljavaju najstrože sigurnosne standarde.

Hiltijev softver PROFIS Rebar također se bez problema integrira sa softverima AutoCAD® i Revit® i izravno je povezan s našom BIM/CAD bibliotekom, što vam omogućuje da odmah unesete bilo koji Hiltijev model armature u vaš projekt.

Iskoristite moćni potencijal Hiltijevog softvera PROFIS Rebar kako biste:

•  izvršili veliki broj izračunavanja

•  projektirali s kraćim dužinama sidrenja Hiltijevim metodama projektiranja i pomoću kemijskih ljepila

•  projektirali u skladu sa Eurokodom 2

•  povezali izračunavanja izravno s Hiltijevom BIM/CAD bibliotekom, s 2D i 3D modelima svih proizvoda armature i njihovim tehničkim podacima

•  integrirali bez problema sa softverima za projektiranje AutoCAD® i Revit®

•  brzo generirali detaljna tehnička izvješća, uključujući odobrenja, informacije o proizvodu i metode projektiranja.

Našim alatima za projektiranje, jednostavnim i lakim za uporabu, možete izračunati:

•  dužine preklapanja spojeva uz napetost i kompresiju

•  dužine sidrenja za šipke

•  dužine sidrenja za posebne krute spojeve

•  različita opterećenja: statička, seizmička, otpornost na vatru i otpornost na zamor

•  za različite uvjete: vlažni ili suhi beton

•  za različite metode bušenja: bušenje udarnom bušilicom ili dijamantno bušenje sa ili bez alata za ogrubljivanje površina.

PRISTUP HILTIJEVOM SOFTVERU PROFIS REBAR

Možete besplatno pristupiti Hiltijevom softveru PROFIS Anchor ovdje na Hilti Online. Samo se upišite ili prijavite.

PITAJTE INŽENJERA