SOFA Hiltijeva metoda za proračun sidara

SOFA Hiltijeva metoda za proračun sidara

Tehnička obuka za maksimalnu produktivnost

  • Što je SOFA metoda?
  • Zašto moram popuniti rupe?
  • Koje su implikacije za stand-off aplikacije?

Ako ste si ikada postavili ova pitanja, onda je ovaj tečaj za vas!

Uvod

Cilj tečaja je dati pregled Hilti SOFA metode. Vidjet ćete kako vam SOFA metoda može pomoći u pronalaženju rješenja čak iu situacijama koje nisu predviđene, pa se stoga ne mogu izračunati, uz standard EC2-4.

Osim toga, ovaj tečaj će pružiti smjernice o tome kako koristiti SOFA u PROFIS Engineeringu i pokazati načine kako dodatno optimizirati proračunata rješenja sidrenja.

Ključne točke

Tečaj pruža solidnu osnovu za razumijevanje Hilti SOFA metode, za dimenzioniranje sidara u situacijama koje nisu obuhvaćene Eurokodom 2 dio 4.