TEČAJEVI ZA SPOJEVE ČELIK-BETON

TEČAJEVI ZA SPOJEVE ČELIK-BETON

Tehnička obuka za povećanje Vaše produktivnosti

Osmislili smo potpuno besplatne e-tečajeve za građevinske inženjere koji pokrivaju različite teme vezane uz proračun sidrenih ploča i povezanih sidara.

  • Tečaj osnovne razine"Baseplate Engineering Training" idealan je za one koji su novi u temi ili žele osvježiti svoje znanje o EC2-4, o ponašanju sidara i metodi proračuna, te o proračunu sidrenih ploča.
  • Tečaj napredne razine "Advanced Baseplate Engineering Training" namijenjen je onima koji žele produbiti svoje vještine dimenzioniranja ovih elemenata prema modelu konačnih elemenata implementiranom u PROFIS Engineeringu.

Odaberite pravi tečaj za sebe na temelju svojih potreba i ciljeva učenja!

Uvod

Znamo da su spojevi čelik-beton samo mali dio Vašeg svakodnevnog posla, ali su i dalje vrlo važni za osiguranje pouzdanosti i sigurnosti Vašeg projekta. Kako bismo Vam pomogli da budete učinkovitiji i optimizirali proces definiranja spojeva, osmislili smo niz tečajeva koji se tiču dizajna sidrene ploče i njezinih učvršćenja.

Ovi tečajevi počinju od pružanja osnovnih informacija o sidrima do naprednijih evaluacija metode izračuna i krutosti ploče. Sadržaj su pripremili Hilti stručnjaci i dostupan je u besplatnom eLearning modu.

Ovi tečajevi pomoći će vam da shvatite kako optimizirati proračun spojeva čelik-beton.

Ključne točke

Naši tečajevi pružaju čvrstu osnovu za dimenzioniranje spojeva čelik-beton s naknadno ugrađenim sidrima. Tečajevi će donijeti sljedeće prednosti:

  • Ažurirani pregled najnovijih propisa i implikacija za proračun sidrene ploče.
  • Poznavanje metode proračuna EC2-4 koja se koristi u PROFIS Engineeringu.
  • Potvrda o sudjelovanju.

BASEPLATE ENGINEERING TRAINING

MODULI TEČAJA OSNOVNE RAZINE

Uvod u naknadno ugrađena sidra

Uvod u naknadno ugrađena sidra

Što su naknadno ugrađena sidra?

Prikazane su različite vrste sidrenja i njihova načela rada, a također se govori o glavnim čimbenicima koji utječu na izbor pričvršćenja.

Propisi za proračun sidara

Propisi za proračun sidara

Koje propise treba poštovati za proračun sidara?

Pregled uredbe i kako proizvođači daju tehničke podatke u skladu s njom.

Proračun u skladu s EC2

Proračun u skladu s EC2

Kako raditi proračun prema EN 1992-4.

Detaljan pregled potrebnih provjera i usporedba sa smjernicama ETAG 001.

Proračun sidrene ploče

Proračun sidrene ploče

Kako raditi proračun sidrene ploče.

Prikazan je i analiziran tipični postupak definiranja cjelovitog spoja čelik-beton, posebno objašnjavajući implikacije koje proizlaze iz postojanja nekrute ploče.

NAPREDNI PRORAČUN SIDRENE PLOČE

MODULI TEČAJA NAPREDNE RAZINE

Napredmi proračun sidrene ploče - Pretpostavke i izazovi (1/2)

Napredmi proračun sidrene ploče - Pretpostavke i izazovi (1/2)

Koji su glavni izazovi i kako ih prevladati?

Prezentacija tema povezanih s proračunom sidrene ploče, u odnosu na tijek rada i pretpostavke "krute ploče".

Napredni proračun sidrene ploče - Proračun s PROFIS Engineeringom (2/2)

Napredni proračun sidrene ploče - Proračun s PROFIS Engineeringom (2/2)

Kako najbolje iskoristiti računalni softver.

Kroz razvoj primjera proračuna, objašnjeni su različiti parametri koje koristi PROFIS Engineering, s detaljima o korištenoj FEM metodi i o tome kako čitati izvještaj o ispitivanju. Kako najbolje koristiti softver za izračun