Protupožarni proračun konstruktivnih veza

Protupožarni proračun konstruktivnih veza

Pristupite besplatnom tečaju e-učenja

  • Koja je važnost projektiranja požara?
  • Koji su zahtjevi Eurokoda za projektiranje sidara i armaturnih šipki u slučaju požara?
  • Kako prepoznati i odabrati prikladna Hilti sidra za izloženost požaru?

Ako želite pronaći odgovore na ova i druga pitanja, započnite naš besplatni tečaj sada!

Uvod

Požari se često događaju diljem svijeta. Nema mjesta ili primjene gdje ne treba uzeti u obzir opasnost od požara. Kako bismo vam pomogli razumjeti važnost protupožarnog proračuna, kako se različiti materijali ponašaju pod utjecajem vatre i što Eurokod kaže o naknadno ugrađenim sidrima i armaturnim šipkama u slučaju izloženosti vatri, osmislili smo ovaj poseban tečaj.

Ovaj tečaj daje pregled zahtjeva EN1992-4 i EOTA TR 082 za proračun vatrootpornosti mehaničkog i kemijskog sidra. Tečaj će vas također voditi kroz projektiranje sidara s PROFIS Engineeringom i izbor najprikladnijih Hilti sidara. Sadržaj su pripremili Hilti stručnjaci i dostupan je u besplatnom e-učenju.

Ovi moduli pomoći će vam da shvatite kako optimizirati protupožarni proračun strukturalnih veza!

Ključne točke

Tečaj pruža čvrste temelje za projektiranje požara za strukturalne veze.

Tečaj će vam donijeti sljedeće prednosti:

  • Razumjeti važnost projektiranja požara i kroz razumijevanje nedavnih katastrofalnih požara.
  • Poznavati tri različita kriterija otpornosti na požar definirana Eurokodom i odrediti najčešće krivulje požara za različite primjene.
  • Projektirajte mehanička i kemijska sidra prema standardima EN1992-4 i EOTA TR 082 koristeći PROFIS Engineering.
  • Također će biti moguće preuzeti potvrdu o sudjelovanju.

MODULI

Protupožarni projekt za strukturne veze: Sveobuhvatni vodič kroz osnove

Protupožarni projekt za strukturne veze: Sveobuhvatni vodič kroz osnove

Zašto je požar važan aspekt koji treba imati na umu tijekom projektiranja?

Pregled važnosti protupožarnog projektiranja i što Eurokod kaže o primjeni naknadno ugrađenih ankera i armaturnih šipki u slučaju izloženosti požaru.

Protupožarni proračun za konstrukcijske spojeve: Projekt naknadno ugrađenog sidra usklađen s Eurokodom

Protupožarni proračun za konstrukcijske spojeve: Projekt naknadno ugrađenog sidra usklađen s Eurokodom

Što EC2-4 i EOTA TR082 kažu o pričvršćivanju mehaničkih i kemijskih sidara za izloženost požaru?

Pregled zahtjeva EN1992-4 i EOTA TR 082 za konstrukciju vatrootpornosti mehaničkih i kemijskih sidara