GRAĐEVINA S NAKNADNO POSTAVLJENOM ARMATUROM U BETONU

U koje svrhe se upotrebljava armatura?

Naknadno postavljena armatura može se koristiti za izgradnju većine spojeva na gradilištu: na primjer, zidova, ploča, greda, temelja ili potpornih stupova. 

PRODUŽENJE POSTOJEĆIH STRUKTURA

To je najuobičajenija uporaba naknadno postavljene armature, kao na primjer:

 • Produženja zidova
 • Produženja stupova
 • Produženja greda
 • Produženja ploča
 • Produženja balkona

Produženja zidova

Produženja stupova

Produženja greda

Produženja ploča

POVEZIVANJE NOVIH KOMPONENTI NA POSTOJEĆE STRUKTURE

Radi se o jednostavnim nosećim ili krutim spojevima, koje se koriste za sljedeće:

 • Spojevi greda na zid
 • Spojevi konzole na zid
 • Spojevi stepenica na postojeće zidove
 • Spojevi zida na zid

Spoj greda na zid

Spoj konzole na zid

Stepenice spojene na postojeći zid

Spoj zida na zid

OJAČANJE POSTOJEĆIH BETONSKIH STRUKTURA

Također smo razvili jedinstvena rješenja za frikciju kod smicanja za slojeve ploča za presvlaku na mostu i probojnu armaturu.

 • Presvlaka betona
 • Ojačanje stropa
 • Temelj za stupove
 • Ojačanje ploča za presvlaku na mostu

Presvlaka betona

Ojačanje stropa

Ojačanje ploča za presvlaku na mostu

Temelj za stupove

ODGOVARAJUĆI HILTI KEMIJSKA SIDRA ZA NAKNADNO POSTAVLJENU ARMATURU

VEZANE OZNAKE

PITAJTE INŽENJERA