Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [2 MB]

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Bušenje bez udaraca
Image alternative Udarno bušenje
Image alternative Okretaj u minuti
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Akumulatorski zavrtač
  Akumulatorski udarni zavrtač
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Generacija:
  01
  Serijski br.:

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Sigurnosne napomene za zavrtač i udarni zavrtač

 • Električni alat uhvatite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih vijak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt vijka s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene za zavrtač

Sigurnost ljudi
 • Proizvod koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na uređaju.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može dovesti do ozljeda.
 • Uređaj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvate održavajte suhim i čistim.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima - opasnost od ozljede!
 • Tijekom uporabe uređaja nosite odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje.
 • Napravite stanke u radu i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Ako električni alat blokira, odmah ga isključite. Uređaj se može bočno izmaknuti.
 • Prije nego odložite električni alat, pričekajte dok se u potpunosti ne zaustavi.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Unutarnji šesterokut (SID)
 2. Osvjetljenje
 3. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo s blokadom uključivanja
 4. Upravljačka sklopka (s elektroničkom regulacijom broja okretaja)
 5. Nastavak s vanjskim četverokutnim prihvatom (SIW)
 6. Preklopnik zakretnog momenta
 7. Pojasna kuka (opcionalno)
 8. Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije
 9. Tipke za deblokadu (akumulatorska baterija B22/…)
 10. Tipka za deblokadu (akumulatorska baterija B14/…)

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je ručno upravljani udarni zavrtač na akumulatorski pogon. Namijenjen je za zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva, matica i svornjaka s navojem u drvo, metal, zidove i beton.

Udarni zavrtač smije se upotrebljavati samo za primjene kod kojih nije potreban točan/specificiran zakretni moment. U suprotnom postoji opasnost od prevelike brzine vrtnje, oštećenja vijka ili predmeta obrade.
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B14 (SID/SIW 14‑A) odn. B22 (SID/SIW 22‑A).

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/36.

Prikaz stanja punjenja

Stanje napunjenosti Li-Ion akumulatorske baterije prikazuje se nakon laganog pritiska na tipku za deblokadu (maksimalno dok ne osjetite otpor).
Stanje
Značenje
4 LED svijetli.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED svijetli.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED svijetli.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
Kod pritiska na upravljačku sklopku i do 5 sekundi nakon otpuštanja upravljačke sklopke očitavanje stanja napunjenosti nije moguće.

Sadržaj isporuke

Udarni zavrtač, upute za uporabu.
Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Udarni zavrtač


SID 14‑A
SIW 14‑A
Dimenzionirani napon
14,4 V
14,4 V
Težina prema EPTA Procedure-01
1,6 kg
1,6 kg
Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Položaj I
0 o/min … 1.000 o/min
0 o/min … 1.000 o/min
Položaj II
0 o/min … 1.500 o/min
0 o/min … 1.500 o/min
Položaj III
0 o/min … 2.500 o/min
0 o/min … 2.300 o/min
Broj udaraca
≤ 3.100/min
≤ 3.400/min
Podešavanje okretnog momenta
3 stupnja
3 stupnja
Veliki standardni vijci
M8 do M16
M8 do M16
Veliki visokočvrsti vijci
M6 do M12
M6 do M12
Stezna glava alata
1/4″ unutarnji šestobridni naglavak sa sigurnosnom manžetom
1/2″ vanjski četverokut s polukuglom ili 3/8″ vanjski četverokut sa sigurnosnim prstenom
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Dimenzionirani napon
21,6 V
21,6 V
Težina prema EPTA Procedure-01
2,1 kg
2,1 kg
Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Položaj I
0 o/min … 1.000 o/min
0 o/min … 1.000 o/min
Položaj II
0 o/min … 1.500 o/min
0 o/min … 1.500 o/min
Položaj III
0 o/min … 2.500 o/min
0 o/min … 2.300 o/min
Broj udaraca
≤ 3.450/min
≤ 3.500/min
Podešavanje okretnog momenta
3 stupnja
3 stupnja
Veliki standardni vijci
M8 do M16
M8 do M16
Veliki visokočvrsti vijci
M6 do M12
M6 do M12
Stezna glava alata
1/4″ unutarnji šestobridni naglavak sa sigurnosnom manžetom
1/2″ vanjski četverokut s polukuglom ili 3/8″ vanjski četverokut sa sigurnosnim prstenom
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Razina zvučne snage (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Nesigurnost za razinu jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Vrijednost emisije vibracije zatezanja vijaka i matica maksimalne dozvoljene veličine (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Nesigurnost zatezanja vijaka i matica maksimalne dozvoljene veličine
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Podešavanje okretnog momenta

Okretni moment odabire se pomoću položaja preklopnika zakretnog momenta.
Model SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Model
SID 14‑A
SID 22‑A
Okretni moment
Položaj I
50 Nm
60 Nm
Položaj II
100 Nm
110 Nm
Položaj III
150 Nm
165 Nm
Model SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2″ vanjski četverokutnik s polukuglom
3/8″ vanjski četverokutnik sa sigurnosnim prstenom
Okretni moment
Položaj I
80 Nm
65 Nm
Položaj II
120 Nm
115 Nm
Položaj III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
1/2″ vanjski četverokutnik s polukuglom
3/8″ vanjski četverokutnik sa sigurnosnim prstenom
Okretni moment
Položaj I
90 Nm
75 Nm
Položaj II
135 Nm
120 Nm
Položaj III
200 Nm
175 Nm

Akumulatorska baterija 14,4 V

Radni napon akumulatorske baterije
14,4 V
Okolna temperatura
−10 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃

Akumulatorska baterija 21,6 V

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja.

Montaža pojasne kuke (opcionalno)

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede Opasnost uslijed pada uređaja.
 • Uređaj koji padne može ugroziti Vas i druge. Prije početka rada provjerite da je pojasna kuka sigurno pričvršćena.
S pojasnom kukom možete pričvrstiti uređaj na pojas tako da naliježe uz tijelo. Pojasna kuka može se montirati za nošenje na desnoj ili na lijevoj strani.
Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Utaknite pojasnu kuku u za to predviđeni otvor na postolju zavrtača.
 3. Pojasnu kuku pričvrstite pomoću dva vijka.

Montaža nastavka

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Provjerite je li usadnik nastavka čist.
  • Eventualno očistite usadnik.
 2. Postavite preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 3. Utaknite nastavak do kraja u steznu glavu i pustite da uskoči u ležište.
 4. Prije stavljanja u pogon provjerite dosjeda li nastavak čvrsto i pravilno.

Montaža nastavka

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Provjerite je li usadnik nastavka čist.
  • Eventualno očistite usadnik.
 2. Postavite preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 3. Izravnajte bočni otvor u nastavku s polukuglom na steznoj glavi.
 4. Pritisnite nastavak u steznu glavu sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 5. Prije stavljanja u pogon provjerite dosjeda li nastavak čvrsto i pravilno.

Montaža nastavka

SIW 22‑A
OPREZ
Opasnost od ozljede zbog pogrešnog alata!
 • Upotrebljavajte isključivo alate s mogućnošću blokade.
 • Ne upotrebljavajte istrošene ili oštećene alate.
Image alternative
 1. Stavite preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednji položaj ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja.
 2. Izvadite O-prsten iz utora naglavka.
 3. Izvucite sigurnosni zatik.
 4. Stavite naglavak na pogonski četverokutni prihvat uređaja.
  Pazite da se otvori prihvata sigurnosnog prstena podudaraju s pogonskim četverokutnim prihvatom i naglavkom.
 5. Umetnite sigurnosni zatik u naglavak.
 6. Postavite O-prsten na naglavak.
 7. Prije stavljanja u pogon provjerite dosjeda li nastavak čvrsto i pravilno.

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Podešavanje zakretnog momenta

Image alternative
 • Pritisnite preklopnik zakretnog momenta nekoliko puta sve dok se lijevo pored preklopnika zakretnog momenta ne prikaže željeni stupanj zakretnog momenta.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Model SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Model SIW …

Podešavanje desnog/lijevog smjera vrtnje

Blokada sprječava preklapanje tijekom rada motora.
U srednjem položaju je upravljačka sklopka blokirana (blokada uključivanja).
Image alternative
 • Podesite preklopnik na desno/lijevo u željenom smjer okretanja.

Uključivanje

 • Pritisnite upravljačku sklopku.
  • Dubinom pritiska može se regulirati broj okretaja.

Vijčanje

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog oštećenih predmeta obrade! Vijci ili predmet obrade mogu se oštetiti uslijed previsokog zakretnog momenta. To može dovesti do ozljeda.
 • Provjerite jesu li vijci i predmet obrade prikladni za zakretni moment kojeg stvara uređaj.
 1. Postavite preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 2. Podesite željeni zakretni moment na preklopniku zakretnog momenta.

Isključivanje

 • Pustite upravljačku sklopku.

Demontaža usadnika

SID 14‑A
SID 22‑A
OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nastavka! Usadnici mogu biti vrući li oštri.
 • Prilikom korištenja uređaja i zamjene usadnika nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Postavite preklopnik za desni/lijevi smjer vrtnje u srednji položaj ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 2. Povucite prsten stezne glave alata prema naprijed i čvrsto ga držite.
 3. Izvucite usadnik iz stezne glave alata .
 4. Pustite prsten stezne glave.

Demontaža usadnika

SIW 14‑A
SIW 22‑A
OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nastavka! Usadnici mogu biti vrući li oštri.
 • Prilikom korištenja uređaja i zamjene usadnika nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Postavite preklopnik za desni/lijevi smjer vrtnje u srednji položaj ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 2. Skinite usadnik sa stezne glave alata.

Demontaža nastavka

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Stavite preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednji položaj ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja.
 2. Izvadite O-prsten iz utora naglavka.
 3. Izvucite sigurnosni zatik.
 4. Skinite naglavak s pogonskog četverokutnog prihvata uređaja.
 5. Montirajte sigurnosni zatik.
 6. Postavite O-prsten radi zaštite na naglavak.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
Upravljačka sklopka se ne može pritisnuti odn. blokirana je.
Preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednjem položaju.
Broj okretaja se iznenada smanjuje.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Vrlo niska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u mjesto s dvostrukim klikom.
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i gurnite akumulatorsku bateriju. Ako i dalje postoji problem obratite se Hilti servisu.
Uređaj ili akumulatorska baterija se jako griju.
Električni kvar.
 • Odmah isključite uređaj, izvadite akumulatorsku bateriju, promatrajte je,ostavite da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.
Uređaj je preopterećen (granica primjene prekoračena).
 • Odaberite uređaj sukladno primjeni.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Zbrinjavanje akumulatorskih baterijaNestručnim zbrinjavanjem akumulatorskih baterija može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkovima naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 i qr.hilti.com/r4926.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative
Image alternative