Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [4 MB]

C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Samo za uporabu u prostorijama
Image alternative Dvostruka izolacija

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Punjač
  C4/36-90
  C4/36-350
  C4/36-DC
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Utikač izvucite iz utičnice prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Električne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Pažljivo rukovanje i uporaba punjača

 • Punjačem punite samo dozvoljene Hilti litij-ionske akumulatorske baterije kako biste spriječili ozljede.
 • Punjač valja smjestiti na čisto i hladno mjesto koje se ne smrzava.
 • Tijekom procesa punjenja punjaču treba omogućiti davanje topline, stoga prorezi za prozračivanje moraju biti slobodni. U tu svrhu izvadite punjač iz kovčega uređaja. Uređaj ne punite u zatvorenoj posudi.
 • Uređaj održavajte pažljivo. Provjerite jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da ometaju rad uređaja. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja.
 • Punjače i pripadajuće akumulatorske baterije rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Uporaba punjača za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • Akumulatorsku bateriju ili punjač, koji ne koristite, držite dalje od spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje akumulatorske baterije ili kontakata punjača. Kratki spoj između kontakata akumulatorske baterije ili punjača može za posljedicu imati opekline ili požar.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Pobrinite se da se akumulatorske baterije mehanički ne oštete.
 • Ne smiju se puniti niti upotrebljavati oštećene akumulatorske baterije (primjerice akumulatorske baterije s napuklinama, polomljenim dijelovima, savinutim, izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Tipka za deblokadu s dodatnom funkcijom aktiviranja indikatora stanja napunjenosti
 2. Akumulatorska baterija
 3. LED indikator stanja napunjenosti
 4. Indikacijska lampica
 5. Sučelje akumulatorske baterije

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je punjač za Hilti litij-ionske akumulatorske baterije s nazivnim naponom od 7,2 do 36 V. Namijenjen je za priključivanje u utičnice s izmjeničnim naponom od 100 do 127 V do 220 do 240 V ovisno o izvedbi za pojedinačnu zemlju.

Punjač C4-36-DC se može priključiti u utičnicu u vozilu s istosmjernom strujom od 12 V odn. 24 V.
Akumulatorske baterije dopuštene za ovaj proizvod naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Sve akumulatorske baterije nisu dostupne na svim tržištima.

Elementi za prikaz

Elementi za prikaz na punjaču i akumulatorskoj bateriji

Image alternative
Zaslon
Značenje kod akumulatorske baterije
Značenje kod punjača
Neprekidno svjetlo
Indikator stanja napunjenosti
Punjač je priključen i spreman za rad.
Treperi
Postupak punjenja je aktivan
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
Svjetlo ugašeno
Zelena lampica na punjaču svijetli trajno, sve lampice na akumulatorskoj bateriji su isključene: smetnja na akumulatorskoj bateriji.
Smetnja na punjaču.

Indikator stanja napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije

Image alternative
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 100 %
3 LED diode svijetle, 1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
2 LED diode svijetle, 1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
1 LED dioda svijetla, 1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 25 %

Sadržaj isporuke

Punjač, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Tehnički podaci


C 4/36‑90
C 4/36‑350
C 4/36‑DC
Težina
0,6 kg
1,1 kg
0,6 kg
Izlazni napon
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
Izlazna snaga
110 V
90 W
350 W
·/·
230 V
90 W
365 W
·/·
12 V
·/·
·/·
60 W
24 V
·/·
·/·
60 W

Rukovanje

Uključivanje punjača C 4/36-90 i C 4/36-350

C 4/36-90
C 4/36-350
 • Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
  • Zelena lampica na punjaču svijetli.

Uključivanje punjača C 4/36-DC

C 4/36-DC
Pri punjenju Hilti akumulatorskih baterija C 4/36-DC punjačem može se toliko isprazniti startni akumulator u vozilu da izgubi svoju funkciju.
Ovisno o tome kako vozilo radi, punjač se odmah napaja ili tek nakon što ste uključili kontakt bravu.
 • Utaknite mrežni utikač u utičnicu za upaljač.
  • Kod ispravnog ulaznog napona trajno svijetli zelena lampica na punjaču.

Umetanje i punjenje akumulatorske baterije

Akumulatorska baterija se neće oštetiti čak i ako dulje vrijeme ostane u punjaču. U tom se slučaju punjač treba nalaziti u radnom stanju (svijetli zelena LED dioda na punjaču). Nakon nekog vremena se gasi indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije iako je akumulatorska baterija napunjena do kraja i ne može se još jednom aktivirati. Iz sigurnosnih razloga se preporučuje da nakon završetka punjenja akumulatorsku bateriju izvadite iz punjača.
Litij-ionske akumulatorske baterije su u svako doba spremne za uporabu, čak i u djelomično napunjenom stanju. Napredak punjenja prikazan je putem LED dioda.
Image alternative
 1. Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite jesu li kontakti čisti i bez ostataka masti.
 2. Akumulatorsku bateriju umetnite u odgovarajuće sučelje.
 3. Pritom pazite da se geometrija/kôd akumulatorske baterije podudara sa sučeljem.
  • Postupak punjenja počinje automatski nakon uglavljivanja akumulatorske baterije u punjač.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Pritisnite mehanizam za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz punjača.

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Svjetlo na akumulatorskoj bateriji je isključeno, akumulatorska baterija se nalazi u punjaču.
Eventualno neispravna akumulatorska baterija.
 • Izvucite akumulatorsku bateriju iz punjača. Ako se lampice nakon aktiviranja indikatora stanja napunjenosti na akumulatorskoj bateriji ne uključe, akumulatorska baterija je neispravna. Provjeru akumulatorske baterije prepustite Hilti servisu.
Lampice trepere na punjaču.
Akumulatorska baterija je prevruća ili prehladna; ne puni se.
 • Kada akumulatorska baterija postigne potrebnu temperaturu, punjač se automatski prebacuje na punjenje.
Svjetlo je isključeno na punjaču.
Smetnja na punjaču.
 • Isključite uređaj i ponovno ga uključite. Ukoliko je svjetlo još uvijek isključeno, uređaj odnesite u Hilti servis.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Opasnost uslijed nestručnog zbrinjavanja.
 • Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja: Pri spaljivanju plastičnih dijelova nastaju otrovni plinovi koji su opasni po zdravlje ljudi. Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline, koroziju ili onečišćenje okoliša. Nepromišljeno zbrinjavanje omogućuje neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i druge osobe kao i zagaditi okoliš.
 • Odmah zbrinite neispravne akumulatorske baterije. Držite ih dalje od djece. Nemojte rastavljati i spaljivati akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije zbrinite sukladno nacionalnim propisima ili istrošene akumulatorske baterije vratite tvrtki Hilti .
Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim uređajima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni i elektronički uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne i elektroničke uređajte ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkovima naći ćete tablicu opasnih tvari:
 • Za C 4/36-90, 230 V, Kina: qr.hilti.com/2034530
 • Za C 4/36-90, 110 V, Tajvan: qr.hilti.com/2026281
 • Za C 4/36-350, 230 V, Kina: qr.hilti.com/2028875
 • Za C 4/36-350, 110 V, Tajvan: qr.hilti.com/2028992
Link RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative