Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [2 MB]

TE DRS‑Y

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Koristite zaštitnu masku
Image alternative Nosite zaštitne rukavice
Image alternative Nosite zaštitne cipele

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Modul za prašinu
  TE DRS‑Y
  Generacija
  01
  Serijski br.

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj proizvod. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
 • Prije početka rada pročitajte i pridržavajte se uputa za uporabu i sigurnosnih informacija o proizvodima sustava.
 • Modul upotrebljavajte samo zajedno s električnim alatima koji su navedeni u Namjenskoj uporabi jer u suprotnom postoji opasnost od ozljeda.
 • Izvucite utikač iz utičnice ili izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. Proizvod ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Prilikom obrade može doći do otkidanja komadića materijala. Odvojeni materijal može ozlijediti tijelo i oči. Tijekom uporabe proizvoda nosite zaštitne naočale, zaštitnu kacigu i zaštitne slušalice.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Opasnost od ozljede uslijed pada alata i/ili pribora. Prije početka rada provjerite da je montiran pribor kuka sigurno pričvršćen.
 • Usisavanje vode je zabranjeno.
 • Modul se ne smije upotrebljavati za usisavanje eksplozivnih materijala, užarenih ili gorećih odn. zapaljivih materijala, agresivnih prašina (npr. magnezijsko-aluminijska prašina itd.) i tekućina (npr. benzin, otapala, kiseline, rashladne tekućine, sredstva za podmazivanje itd.).
 • Prašina koja nastaje pri brušenju, brušenju brusnim papirom, rezanju i bušenju može sadržavati opasne kemikalije. Neki primjeri su: olovo ili boje na bazi olova; opeka, beton i drugi proizvodi za zidove, prirodni kamen i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, npr. hrast, bukva i kemijski obrađeno drvo; azbest ili azbestni materijali. Utvrdite izloženost korisnika i osoba u blizini prema razredu opasnosti materijala na kojima se radi. Poduzmite potrebne mjere za održavanje izloženosti na sigurnoj razini, npr. koristeći sustav za sakupljanje prašine ili noseći odgovarajuću zaštitu organa za disanje. Opće mjere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro prozračenom području,
 • izbjegavanje dužeg kontakta s prašinom,
 • brisanje prašine s lica i tijela,
 • nošenje zaštitne odjeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Za odgovarajuću primjenu po mogućnosti upotrebljavajte prikladni uređaj za uklanjanje prašine koji je preporučio Hilti .
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Uređaj za uklanjanje prašine koristite sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti od prašine.
 • Kako biste izbjegli elektrostatičke efekte, koristite antistatičko usisno crijevo.
 • Pazite da su adapter i vanjske površine stezne glave bez ulja i masti. Ako se modul za prašinu montira s nauljenim i/ili masnim dijelovima, modul za prašinu može ispasti. Krpom uklonite ulja i masti s adaptera i vanjskih površina stezne glave.
 • Pazite da modul ne postane prevruć. Materijal se topi na temperaturama iznad 80 °C.
 • Ne upotrebljavajte modul za nošenje ili vođenje sustava. Upotrebljavajte za to predviđene ručke električnog alata.
 • Ne držite električni alat za usisnu glavu ili usisnu cijev tijekom rada.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Adapter
 2. Usisna baza s dodatnim rukohvatom
 3. Priključni komad
 4. Manžeta 12-52
 5. Graničnik dubine
 6. Vijak zvjezdaste ručice
 7. Matica
 8. Usisna glava duga
 9. Usisna glava srednja
 10. Usisna glava kratka
 11. Manžeta 68-90/290 mm
 12. Usisna cijev
 13. Manžeta 68-90/550 mm
 14. Manžeta 100-150/550 mm

Namjenska uporaba

Image alternative
Opisani proizvod je modul za prašinu koji se koristi kao pribor zajedno s Hilti udarnim bušilicama SDS‑Max i uređajima za uklanjanje prašine.

Sadržaj isporuke

Usisna baza, manžeta 68‑90/290 mm, usisna glava kratka, usisna glava srednja, usisna glava duga, adapter, priključni komad, manžeta 12-52, graničnik dubine, vijak zvjezdaste ručice, matica, upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Manžeta


Manžeta 68‑90/290
Manžeta 68‑90/550
Manžeta 100‑150/550
Manžeta 12‑52
Težina
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1.000 g
(35,3 oz)
Tip alata
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y udarnog svrdla
Promjer alata
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Dužina alata
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Primjena
Bušenje s krunom za udarno bušenje
Bušenje s krunom za udarno bušenje
Bušenje s krunom za udarno bušenje
Udarno bušenje

Usisna glava


Usisna glava kratka
Usisna glava srednja
Usisna glava duga
Težina
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Tip alata
Šiljasto dlijeto, plosnato dlijeto, alat za hrapavljenje
Šiljasto dlijeto, plosnato dlijeto, alat za hrapavljenje
Šiljasto dlijeto, plosnato dlijeto, alat za hrapavljenje
Dužina alata
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Primjena
Rad dlijetom
Rad dlijetom
Rad dlijetom

Temperature

Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Rukovanje

Montaža modula za prašinu

Pazite da sklopka za izbor funkcija stoji u odgovarajućem položaju za rad.
Slobodna duljina alata koja strši iz usisne glave ne smije prelaziti 145 mm niti biti manja od 30 mm. Time osiguravate optimalno usisavanje prašine.
Smiju se upotrebljavati samo šiljasta dlijeta, plosnata dlijeta, krune za udarno bušenje i udarna svrdla prikazana u Namjenskoj uporabi.
Pazite da pri montaži nije umetnut nastavak u električni alat.
Image alternative
 1. Otvorite montirani dodatni rukohvat električnog alata.
 2. Uklonite dodatni rukohvat.
 3. Odaberite pravilan sastav usisnog sustava sukladno skici za Namjensku uporabu i montirajte dijelove i dodatni rukohvat na usisnu bazu.
 4. Montirani sustav s dodatnim rukohvatom pogurnite preko stezne glave do položaja vrata prijenosnika / položaja dodatnog rukohvata.
 5. Zakrenite usisnu glavu i dodatni rukohvat u željeni položaj.
 6. Pritezanjem ručke fiksirajte dodatni rukohvat sigurno od okretanja
 7. Alat umetnite u steznu glavu.
  Pritom se pridržavajte uputa za uporabu električnog alata.
 8. Spojite uređaj za uklanjanje prašine s modulom za prašinu.
  Za udarno bušenje dodatno provedite sljedeće radne korake.
 1. Dužine manžeta podešavajte tako da vrh svrdla viri nekih 15 mm.
 2. Umetnite graničnik dubine.
 3. Graničnik dubine podesite na željenu dubinu bušenja.
 4. Osigurajte graničnik dubine s vijkom zvjezdaste ručice od pomicanja.

Demontaža modula za prašinu

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nastavka! Usadnici mogu biti vrući ili oštri.
 • Prilikom zamjene nastavka nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Odvojite uređaj za uklanjanje prašine s modula za prašinu.
 2. Izvucite nastavak iz stezne glave.
 3. Otvorite držač dodatnog rukohvata okretanjem rukohvata.
 4. Izvucite modul za prašinu prema naprijed s električnog alata.
 5. Demontirajte dodatni rukohvat s modula za prašinu.
 6. Montirajte dodatni rukohvat na električni alat.
 7. Fiksirajte dodatni rukohvat okretanjem rukohvata.

Pogon

Pazite da sklopka za izbor funkcija stoji u odgovarajućem položaju za rad.
Pridržavajte se uputa za uporabu uređaja za uklanjanje prašine. Redovito ispraznite uređaj za uklanjanje prašine.
 1. Priključite uređaj za uklanjanje prašine i uključite ga.
 2. Uključite električni alat.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje modula

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Ne upotrebljavajte ulja ili masti ili sredstva za čišćenje.
Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 1. Uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu i provjerite da na usisnim otvoru u usisnoj bazi nema ostataka prašine.
 2. Modul očistite u redovitim razmacima hladnom vodom.
  Prije sljedeće uporabe modul mora biti potpuno suh kako bi se izbjeglo lijepljenje prašine.
 3. Redovito očistite unutarnje strane adaptera od masti i ostataka prašine.

Održavanje

 • Redovito provjeravajte jesu li vanjski dijelovi proizvoda i pribora možda oštećeni i rade li upravljački elementi besprijekorno. S proizvodom nikada ne radite ako su dijelovi oštećeni ili ako upravljački elementi ne rade besprijekorno.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Prekomjerno stvaranje prašine.
Uređaj za uklanjanje prašine je pun.
 • Ispraznite uređaj za uklanjanje prašine.
Usisna glava i/ili manžeta su istrošene ili neispravne.
 • Zamijenite usisnu glavu i/ili manžetu.
Usisni kanal je začepljen.
 • Očistite usisni kanal.
Slobodne duljine alata iznad 145 mm.
 • Upotrijebite kraći nastavak ili dulju usisnu glavu.
Usisno crijevo uređaju za uklanjanje prašine nije pravilno montirano.
 • Usisno crijevo uređaja za uklanjanje prašine do kraja umetnite u osnovni dio.
Ostaci jezgre za bušenje začepljuju usisavač.
 • Uklonite jezgru za bušenje s ostacima bušenja.
Razmak između krune za udarno bušenje i usisne cijevi je prevelik.
 • Upotrebljavajte isključivo Hilti krune za udarno bušenje.
Modul za prašinu ispada
Modul za prašinu nije pravilno montiran.
 • Modul za prašinu montirajte prema uputama za uporabu. Osnovni dio mora biti montiran u predviđenom položaju.
Osnovni dio i/ili grlo uređaja su nauljeni ili masni.
 • Ulja i mast uklonite krpom sa osnovnog dijela ili vanjske površine grla uređaja.
Dodatni rukohvat nije pritegnut.
 • Pritegnite dodatni rukohvat.
Dodatni rukohvat je slomljen.
 • Zamijenite dodatni rukohvat.
Adapter nije montiran.
 • Montirajte adapter.
Modul za prašinu ne može se demontirati.
Zatezna traka dodatnog rukohvata nije dovoljno otvorena
 • Dodatni rukohvat dodatno otpustite kako biste dodatno otvorili zateznu traku.
Stalni zvučni signal na uređaju za uklanjanje prašine.
Izbočine na manžeti su istrošene.
 • Zamijenite manžetu.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Image alternative
Dodatne informacije o rukovanju, tehnici, okolišu i recikliranju pronaći ćete na sljedećoj poveznici: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Tu poveznicu naći ćete na kraju ovih uputa za uporabu u obliku QR koda.