Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [25 MB]

DST 10-CA

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Ovisno o zemlji koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Promjer
Image alternative Smjer vrtnje lista pile (strelica na držaču štitnika lista pile)
Image alternative Zaštićen od prskanja vode
Image alternative Upozorenje na posjekotine
Image alternative Zabranjen transport kranom
Image alternative Zabranjeno visokotlačno čišćenje
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Nosite zaštitne slušalice
Image alternative Nosite zaštitne rukavice
Image alternative Nosite zaštitne cipele
Image alternative Predviđena ovjesna točka za transportiranje kranom

Naljepnica

Naljepnica na proizvodu
Image alternative Na transportnim kolicima
Rukovanje transportnim kolicima
Image alternative Na glavi pile
Pridržavajte se maksimalnog tlaka vode i mjera u slučaju opasnosti od smrzavanja
Image alternative Na glavi pile
Proizvod je opremljen funkcijom Cut Assist

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Električna zidna pila
  DST 10-CA
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Direktiva za radijsku opremu

Ovaj se stroj podudara s odgovarajućom normom pod uvjetom da je snaga kratkog spoja S SC na priključnoj točki na sustavu kupca s javnom mrežom veća ili jednaka 5 MVA.
Odgovornost instalatera ili korisnika stroja je da se uvjeri (ukoliko je potrebno i nakon što se je posavjetovao s distributerom električne energije) da ovaj stroj priključi na priključnoj točki S SC vrijednošću koja je veća ili jednaka 5 MVA.

Sigurnost

Osnovne sigurnosne mjere

 • Stroj koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju. Prije svake uporabe provjerite ima li oštećenja na stroju, kabelu i utikaču. Oštećene dijelove odnesite na popravak odnosno zamijenite ih. Utikač odmah odvojite s mreže ako je vod oštećen ili prerezan. Obratite se Hilti servisu.
 • Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena i naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu. Nepridržavanje može uzrokovati ozljede opasne po život i velike materijalne štete.
 • Stroj upotrebljavajte tek kada ste obučeni od strane Hilti stručnjaka za sigurnu primjenu.
 • Prije svake uporabe proizvoda provjerite jesu li svi dijelovi pravilno montirani, rade li besprijekorno i nisu li oštećeni. Sigurnosni i zaštitni uređaji ne smiju se stavljati izvan pogona.
 • Prije nego što stroj uključite, uklonite alate za podešavanje i vijčane ključeve. Alat ili vijčani ključ, koji se nalazi u rotirajućem alatu, može dovesti do ozljeda.
 • Ne preopterećujte svoj stroj. Ako prepoznate opasnu situaciju, onda odmah pritisnite tipku za zaustavljanje u nuždi na daljinskom upravljaču i zatim izvucite utikač iz utičnice.
 • Rukohvati moraju biti suhi i čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Prije otpuštanja blokade glave pile pazite da sigurno držite glavu pile.
 • Slijedite napomene za čišćenje i održavanje.
 • Stroj nikada ne ostavljajte bez nadzora. Nekorištene strojeve spremite na sigurno mjesto tako da treće osobe nemaju pristup.

Električna sigurnost

OPASNOST
Opasnost po život uslijed električne struje! Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama.
 • Prije stavljanja u pogon uvjerite se da mrežni napon odgovara podacima na označnoj pločici.
 • Ne izvodite preinake na priključnom utikaču. Na priključnom utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi preinake.
 • Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima.
 • Redovito provjeravajte priključne vodove električnog alata i u slučaju oštećenja ga odnesite na zamjenu ovlaštenom električaru.
 • Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni.
 • Ako se tijekom rada ošteti električni vod pile, ne smijete dodirivati niti vod niti pilu. Pritisnite tipku za zaustavljanje u nuždi i izvucite utikač iz utičnice.
 • Ako stroj ne možete uključiti i isključiti pritiskom na prekidač, onda ga nemojte koristiti. Oštećeni prekidači moraju se zamijeniti u Hilti servisu.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice.
 • Upotrebljavajte samo produžne kabele odgovarajućeg presjeka vodiča koji su dozvoljeni za područje primjene.
 • Ne radite s namotanim produžnim kabelima jer u tom slučaju može doći do gubitka snage i pregrijavanja kabela.
 • Prije čišćenja i održavanja ili u slučaju prekida radova, isključite napajanje strujom.

Zaštita područja opasnosti

UPOZORENJE
Opasnost zbog dijelova u padu, izbijenih ili pomičnih dijelova! Dijelovi u padu mogu uzrokovati teške tjelesne ozljede.
 • Pobrinite se da postavite potrebne oslonce, barijere i upozorenja za treće osobe. Uvjerite se da se pri montaži te vađenju odrezanih dijelova nitko ne zadržava ispod područja rada.
  Image alternative
 • Zaštitite područje rada. Uvjerite se da dijelovi u padu, izbijeni dijelovi ili pomični dijelovi ne mogu ugroziti ljude ili opremu.
 • Pri upravljanju strojem održavajte sigurnosni razmak od najmanje 1,5 m prema svim pomičnim dijelovima.
 • Nikada se ne zadržavajte u ravnini rezanja rotirajućeg lista pile.
 • Nikada se ne zadržavajte ispod stroja.
 • Zaštitite i područje rezanja sa stražnje strane koje nije izravno vidljivo.

Sigurnost na radnom mjestu

UPOZORENJE
Opasnost zbog utjecaja statike! Radovi bušenja i piljenja u zgradama i drugim strukturama mogu utjecati na statiku, posebice kod rezanja armiranog željeza i/ili nosivih elemenata.
 • Neka vam radove bušenja i piljenja uvijek prethodno odobri voditelj gradilišta.
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje radnog mjesta. Loše prozračena radna mjesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetna za zdravlje.
 • Pomoću dovoljno dimenzioniranih i pravilno postavljenih oslonaca pobrinite se za to da se za vrijeme i nakon izvođenja radova rezanja i izgradnje izrezanog dijela sačuva sigurna čvrstoća preostale strukture. Odrezani blokovi, koji padnu prema van ili prema dolje, mogu prouzročiti ozljede i/ili materijalne štete.
 • Zajedno s voditeljem gradilišta utvrdite da u području rezanja nema plinskih i vodovodnih cijevi te strujnih ili nekih drugih vodova. Ovi vodovi predstavljaju ozbiljnu opasnost ukoliko se oštete tijekom rada. Vanjski metalni dijelovi stroja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili strujni vod.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu. Nosite zaštitne cipele, zaštitne rukavice, zaštitne slušalice, zaštitne naočale i kacigu.
 • Ne nosite široku odjeću ili nakit. Mogu ih zahvatiti pomični dijelovi.
 • Izbjegavajte dodir isplake i piljevine s kožom. U slučaju kontakta s očima odmah dobro isperite čistom vodom te po potrebi potražite liječničku pomoć.
 • Za vrijeme radova kod kojih nastaje prašina nosite zaštitnu masku za disanje. Određene mineralne prašine mogu uzrokovati rak.
 • Kod radova kod kojih nastaje prašina po mogućnosti koristite odgovarajući uređaj za usisavanje prašine. Prašine betona/zidova/kamena koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina može uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini.
 • Ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Kabel i crijeva odvodite uvijek ravno iza stroja. Tako ćete spriječiti opasnost od spoticanja pri radu.
 • Kabel i crijeva držite dalje od rotirajućih dijelova.
 • Provjerite da korištena voda za hlađenje kontrolirano istječe ili da se usisava. Nekontrolirano istjecanje ili prskanje vode naokolo može uzrokovati oštećenja ili nezgode. Uzmite u obzir da voda može otjecati i kroz nevidljive šupljine koje se nalaze u unutrašnjosti.
 • Djecu i ostale osobe tijekom radova udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad strojem.
 • Ne radite na ljestvama.

Sigurnost pri radu

 • Prije svakog stavljanja zidne pile u pogon provjerite ima li oštećenja na prirubnici i listu pile i odmastite prihvat lista.
 • Radite samo kada je podnožje vodilice sigurno i stabilno pričvršćeno na masivnoj podlozi te kada je propisno izvršeno postavljanje sustava zidne pile (svi vijci su čvrsto pritegnuti, glava pile je sigurno blokirana na vodilici i krajnji graničnici su pravilno montirani).
 • Za pričvršćivanje podnožja vodilice kao i za zaštitu sastavnih dijelova upotrebljavajte samo dovoljno dimenzionirani materijal za pričvršćivanje.
 • U načelu se nikada ne zadržavajte u ravnini rezanja rotirajućeg lista pile.
 • Uvijek koristite odgovarajući štitnik lista pile (tip BG za normalne rezove, tip BGF za ravne rezove).
 • Provedite operativne postupke kod kutnog rezanja s djelomično otvorenim štitnikom lista pile na strani zatvorenoj odn. zaštićenoj štitnikom lista pile. Korisnik eventualno treba poduzeti dodatne mjere.
 • Prije ulaska u područje opasnosti pritisnite tipku za zaustavljanje u nuždi . Ulazak u područje opasnosti dopušten je samo kod isključenog pogona lista i lista pile u stanju mirovanja.
 • Kod piljenja poštujte dopuštene pogonske parametre te preporučene orijentacijske vrijednosti za broj okretaja lista pile i brzinu pomaka.
 • Koristite samo listove pile koji ispunjavaju zahtjeve sukladno EN 13236. Listove pile montirajte prema smjeru vrtnje stroja. Uporaba listova pile zabranjena je izvan tehnički specificiranog raspona promjera!
 • List pile nemojte uhvatiti bez radnih rukavica. List pile je oštar i može postati vruć.
 • Uvijek budite oprezni pri radu. Promatrajte i pratite postupak piljenja, hlađenje vodom te okolinu mjesta rada. Ne radite sa strojem ako niste koncentrirani.

Sigurnost prilikom transporta

UPOZORENJE
Opasnost od prevrtanja! Vodilice duže od 1,5 m (59 in) mogu dovesti do prevrtanja transportnih kolica. Transportna kolica, koja se prevrnu, mogu imati za posljedicu ozljede i materijalne štete.
 • Ne transportirajte vodilice duže od 1,5 m (59 in) na transportnim kolicima.
 • Koristite transportna kolica samo za transport sustava za piljenje i definiranog pribora. Transportna kolica ne smiju se koristiti u neke druge transportne svrhe.
 • Prije transporta provjerite da su svi dijelovi, koji se mogu skidati, sigurno pričvršćeni odn. blokirani na transportnim kolicima.
 • Izbjegavajte podizanje i prenošenje teških tereta. Koristite primjerena pomagala za podizanje i transportiranje, a teški teret po potrebi raspodijelite na više osoba.
 • Kod transportiranja uvijek koristite predviđene ručke. Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Obratite pozornost na to da se stroj može prevrnuti. Stroj postavljajte samo na ravnu, čvrstu podlogu.
 • Sustav za piljenje i njegove dijelove kod transporta osigurajte od neželjenog pomicanja i ispadanja.
 • Vodite računa da je transportiranje stroja kranom dopušteno samo s provjerenim dizalicama na za to predviđenim mjestima za vješanje.
 • Nikada se ne zadržavajte ispod visećeg tereta.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Glava pile
 2. Daljinski upravljač
 3. Transportna kolica
 4. Štitnik lista pile – srednji dio
 5. Vodilica s krajnjim graničnicima
 6. Štitnik lista pile – bočni dijelovi
 7. Kutija za pribor
 8. Kovčeg za alat
 9. List pile

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je zidna pila s bežičnim daljinskim upravljanjem hlađena vodom na električni pogon. Namijenjena je za rezanje slabo armiranog do srednje jako armiranog betona kao i kamenih odn. zidnih struktura s dijamantnim listovima pile promjera od 600 mm do 900 mm.

Najveći početni promjer lista pile iznosi 800 mm.
Dijamantni listovi pile promjera do 900 mm moraju biti dopušteni za brzinu rezanja od najmanje 63 m/s.
U svrhu vezanja prašine, hlađenja alata i motora koristi se voda iz vodovoda.
Proizvodom smijete raditi samo s vrijednostima mrežnog napona, jakosti struje, mrežne frekvencije, zaštite mreže i tlaka vode koji su navedeni na označnoj pločici odnosno u ovim uputama za uporabu.

Uz ove upute za uporabu pridržavajte se i uputa za uporabu daljinskog upravljača.

Moguća pogrešna uporaba

 • Ovaj proizvod nije namijenjen za rezanje materijala opasnih po zdravlje.
 • Ovaj proizvod nije namijenjen za rezanje lako zapaljivih materijala.
 • Funkcija Cut Assist nije primjerena za kose i stepenaste rezove.

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke DST 10-CA
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group
Sadržaj isporuke DST 10-CA
1
glava pile
1
upute za uporabu glave pile
1
daljinski upravljač
1
upute za uporabu daljinskog upravljača
1
komplet alata
1
transportna kolica
1
dvostruki konus
1
kutija za transport
4
podnožja vodilice
1
štitnik lista pile DS‑BG80 (do Ø 900 mm / 34 in)
3
Ekscentrični svornjak
·/·
·/·

Pribor

Pribor za sustav vodilica
Broj artikla
Kratki znak
Opis
284808
DS-R100-L Vodilica
Dužina vodilice glave pile
100 cm
284809
DS-R200-L Vodilica
Dužina vodilice glave pile
200 cm
284810
DS-R230-L Vodilica
Dužina vodilice glave pile
230 cm
371703
DS-ES-L Krajnji graničnik
Sigurnosni graničnik za glavu pile
207137
DS-CP-ML Kuka tračnice
Pričvršćenje vodilice
284814
DS-RF-L Podnožje vodilice
Pričvršćenje vodilice
284816
DS-RFP-L Podnožje vodilice
Pričvršćenje vodilice za kose i stepenaste rezove
Pribor za štitnik lista pile kod normalnog reza
Broj artikla
Kratki znak
Opis
238000
DS-BG65 Štitnik lista pile
Zaštitni poklopac lista pile do Ø
≤ 650 mm
2051935
DST-BG80 Štitnik lista pile, mali
Zaštitni poklopac lista pile do Ø
600 mm … 800 mm
238002
DS-BG80 Srednji dio
Zaštitni poklopac lista pile do Ø
600 mm … 900 mm
238003
DS-BG80 Bočni dio, komplet
Zaštitni poklopac lista pile do Ø
600 mm … 900 mm
Pribor za štitnik lista pile kod ravnog reza
Broj artikla
Kratki znak
Opis
238006
DS-BGF80 Srednji dio
Zaštitni poklopac lista pile za ravni rez, Ø
600 mm … 900 mm
238007
DS-BGF80 Bočni dio, komplet
Zaštitni poklopac lista pile za ravni rez, Ø
600 mm … 900 mm
Pribor za prirubnicu za ravni rez
Broj artikla
Kratki znak
Opis
258436
DST-FCA-60 Prirubnica za ravni rez
Prirubnica za ravni rez
242383
DST-CFF 6×M10 Vijci s upuštenom glavom, unutarnji šesterobridni nastavak, komplet
Vijci s upuštenom glavom za prirubnicu za ravni rez

Tehnički podaci o glavi pile

Nazivni podaci su zajamčeni kod okolne temperature od maks. 18 °C i na mjestu primjene na visini od maks. 2000 m/nm.
Dimenzionirani broj okretaja
160 o/min … 1.275 o/min
Nazivni napon
380 V … 400 V
Kod mrežnog napona < 370 V snaga je smanjena.
Frekvencija mreže
50 Hz … 60 Hz
Mrežni priključak
3~ + PE
Nazivna struja
16 A
Zaštita mreže (ovisno o namještanju pomoću daljinskog upravljača)
 • 16 A
Potrebna snaga generatora
≥ 20 kVA (16 A) | ≥ 32 kVA (25 A) | ≥ 40 kVA (32 A)
Odvodna struja
≤ 10 mA
Dopušten promjer lista pile
600 mm … 900 mm
Maksimalni početni promjer lista pile
800 mm
Maksimalna dubina reza
38 cm
Težina prema EPTA-postupku 01
32 kg
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Volumni protok vode za hlađenje
> 2 ℓ/min
Temperatura vode za hlađenje
4 ℃ … 25 ℃
Tlak vode za hlađenje
2 bar … 6 bar
Klasa zaštite sukladno IEC 60529
IP 65
Frekvencija
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Maksimalno emitirana snaga odašiljanja
1,7 dBm

Tehnički podaci o transportnim kolicima

Maksimalno opterećenje
180 kg
Dimenzije (D׊×V)
110 cm × 69 cm × 118 cm
Težina, natovareno stanje
100 kg
Tlak u gumama
2,1 bar

Informacije o buci sukladno EN 15027

S listovima pile sa zaštitom od buke se razina zvučnog tlaka može smanjiti za cca. 10 dB (A).
Razina zvučne snage (LWA)
114,5 dB(A)
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
96,9 dB(A)
Nesigurnost razine zvuka (KpA) (EN 15027)
3 dB(A)

Planiranje

Redoslijed piljenja

 • Napravite razdjelne rezove kako biste prilagodili maksimalnu težinu betonskog bloka trenutnim okolnostima (npr. maksimalno dopušteno opterećenje tla, nosivost dizalica ili dimenzije vrata).
  Spretnim pozicioniranjem razmaka podnožja vodilice može se postići racionalan redoslijed piljenja.
Image alternative
Slika prikazuje primjer redoslijeda piljenja za izrez vrata s razdjelnim rezom
 • Fiksirajte sastavne dijelove za rezanje tako da se ne mogu pomicati. Pomični sastavni dijelovi mogu dovesti do zaglavljivanja lista pila i ozljeda!

Presijecajući rez odn. preostali razmak

Image alternative
s
a
kod promjera lista pile (Ø)
660 mm
710 mm
810 mm
910 mm
120 mm
53 mm
48 mm
41 mm
36 mm
130 mm
60 mm
55 mm
47 mm
74 mm
140 mm
68 mm
62 mm
53 mm
89 mm
150 mm
77 mm
69 mm
59 mm
106 mm
160 mm
86 mm
78 mm
66 mm
125 mm
170 mm
96 mm
86 mm
73 mm
146 mm
180 mm
107 mm
96 mm
80 mm
169 mm
190 mm
119 mm
106 mm
88 mm
195 mm
200 mm
133 mm
118 mm
97 mm
225 mm
210 mm
148 mm
130 mm
106 mm
260 mm
220 mm
165 mm
143 mm
116 mm
300 mm
230 mm
185 mm
158 mm
127 mm
107 mm
240 mm
209 mm
175 mm
138 mm
117 mm
250 mm
242 mm
194 mm
151 mm
126 mm
260 mm

217 mm
164 mm
136 mm
270 mm

246 mm
179 mm
147 mm
380 mm

289 mm
195 mm
159 mm
290 mm


213 mm
171 mm
300 mm


234 mm
188 mm
310 mm


259 mm
199 mm
320 mm


290 mm
215 mm
330 mm


335 mm
233 mm
340 mm252 mm
350 mm275 mm
360 mm301 mm
370 mm334 mm
380 mm382 mm

Razmaci podnožja vodilice

  Image alternative
 • Pridržavajte se maksimalno dopuštenih razmaka podnožja vodilice prikazanih na slici.

Položaj otvora za pričvršćenje

  Image alternative
  1. Razmak sidara od poda kod ravnog reza
  2. Linije sidara
  3. Razmak podnožja vodilice od ruba reza (s listom pile)
  4. Razmak sidara od ruba reza (s listom pile)
  5. Razmak sidara od ruba reza (s listom pile)
  6. Položaj sidra s podnožjem vodilice
   Okretanjem za 90° iskoristivo za horizontalne i za vertikale rezove
  7. Razmak vodilice od ruba reza (bez lista pile)
  8. Razmak podnožja tračnica od ruba reza (bez lista pile)
  9. Planirani rez
  10. Razmak podnožja vodilice od poda kod ravnog reza
 • Odredite položaj otvora za pričvršćenje podnožja vodilice prema gornjoj slici.

Napajanje strujom

UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nedostatak vodiča za uzemljenje i zaštitne strujne sklopke može dovesti do teških ozljeda i opeklina.
 • Provjerite jesu li u električnom dovodu s mreže ili generatora na gradilištu uvijek prisutni i priključeni vodič za uzemljenje i zaštitna strujna sklopka.
 • Bez ovih sigurnosnih mjera ne stavljajte proizvod u pogon.
ZaštitaPobrinite se da je dovod na gradilištu (3 × 380 ... 400 V) zaštićen na sljedeći način:
Tehnički podaci
Zaštita mreže (ovisno o namještanju pomoću daljinskog upravljača)
 • 16 A
Zaštitna strujna sklopka (FI)
Tip A ili B+MI, 30 mA
Shema priključivanja 3~ + N + PE -16A
Image alternative L1
Faza 1
L2
Faza 2
L3
Faza 3
N
Neutralni vodič (nije priključen i korišten)
PE
Zaštitni vodič

Uporaba produžnih kabela

 • Upotrebljavajte samo produžne kabele sa sljedećim najmanjim presjecima vodiča.
  Najmanji presjeci vodiča kod produžnih kabela

  Dužina kabela
  ≤ 50 m
  > 50 m i ≤ 75 m
  > 75 m i ≤ 135 m
  > 135 m i ≤ 200 m
  Najmanji presjek vodiča*
  4 mm²
  6 mm²
  10 mm²
  16 mm²
Premali presjeci vodiča dovode do povećanog pada napona (gubitka snage) i do pregrijavanja kabela.
 • Pazite na to da se upotrebljavaju produžni kabeli odgovarajućeg presjeka vodiča koji su prikladni i dozvoljeni za uporabu na otvorenom.
 • Pazite na to da produžni kabel nije namotan na koturu za vrijeme rada pile.

Priključak vode za hlađenje

Kod temperature vode od 25 °C potrebno je najmanje 2 l/min za hlađenje glave pile.
Kod premale snage hlađenja smanjuje se snaga stroja. Ukoliko to nije dovoljno, aktivira se zaštitno isključivanje stroja.
 • Koristite samo čistu vodu za hlađenje.
 • Ne koristite slanu odn. morsku vodu.
 • Kod niskog vodovodnog tlaka koristite povratni ventil na priključku za vodu kako biste spriječili eventualno onečišćenje dovoda vode.
 • Kod vodovodnog tlaka većeg od 6 bara koristite redukcijski ventil.

Montaža sustava za piljenje

Postavljanje pričvrsnih elemenata za podnožja vodilice

UPOZORENJE
Opasnost zbog nedovoljnog pričvršćenja Dovoljno dimenzionirano pričvršćenje sustava za piljenje specifično za podlogu preduvjet je za siguran i učinkovit rad.
 • Koristite pričvrsni element primjeren za postojeću podlogu i pridržavajte se uputa za montažu proizvođača pričvrsnog elementa.
 • Za pričvršćenje na nenapuknutoj betonskoj podlozi koristite kompaktno sidro HKD–D M12 ili jednakovrijedan pričvrsni element minimalne vučne sile od 8,5 kN. Imajte na umu da kompaktno sidro HKD–D M12 nije primjereno za primjene na zidovima, umjetnom ili prirodnom kamenu i sličnim materijalima.
 • Ukoliko imate pitanja vezano za sigurno pričvršćenje, molimo obratite se tehničkoj službi Hilti .
Sljedeći opis vrijedi za uporabu kompaktnog sidra HKD–D M12 . Ako upotrebljavate druge pričvrsne elemente, onda se ravnajte prema podacima proizvođača pričvrsnog elementa.
 1. Ucrtajte položaj otvora za sidro. Pritom se pridržavajte specifikacija za položaj otvora za pričvršćenje u poglavlju "Planiranje".
 2. Napravite otvore za sidro.
 3. Uklonite prašinu od bušenja iz otvora za sidro.
 4. Umetnite sidro i raširite ga alatom za postavljanje.
 5. Najprije rukom do kraja uvrnite pričvrsne vijke s visokom šesterokutnom maticom s vijencem i zatim ih ponovno odvrnite za jedan okretaj.

Pričvršćivanje podnožja vodilice

Image alternative
 1. Pričvrsni vijak s visokom šesterokutnom maticom s vijencem
 2. Podnožje vodilice
 3. Vijak za niveliranje
 1. Okrećite oba vijka za niveliranje sve dok više nisu izbočena.
 2. Stavite podnožje vodilice na pričvrsni vijak.
 3. Podnožje vodilice izravnajte pod pravim kutom s rezom i lagano pritegnite visoku šesterokutnu maticu s vijencem.

Montaža vodilice na podnožja vodilice za normalni rez

Image alternative
 1. Vodilica
 2. Kuka vodilice
 3. Podnožje vodilice
 4. Stezna ploča za stezanje vodilice
 5. Stezni vijak za stezanje vodilice
 6. Vijak za niveliranje
 1. Kuku vodilice montirajte na vodilicu.
  Kuke vodilice smiju se rabiti samo kod podnožja vodilice za normalni rez.
 2. Vodilicu s kukama vodilice objesite na podnožja vodilice i stezne ploče gurnite iznad ruba vodilice.
 3. Podnožja vodilice izravnajte pod pravim kutom s vodilicom i zategnite stezni vijak za stezanje vodilice.
 1. Namjestite točan razmak reza i zategnite pričvrsne vijke podnožja vodilice.
 2. Razlike razina izjednačite pomoću vijaka za niveliranje.
 3. Montirajte krajnje graničnike na krajevima vodilica.

Montaža vodilice na podnožja vodilice za kosi rez i namještanje kuta rezanja

Image alternative
 1. Na svim podnožjima vodilice otpustite stezni vijak za steznu spojnicu.
Image alternative
 1. Stavite vodilicu na podnožja vodilice.
 2. Steznu spojnicu gurnite iznad ruba vodilice i zategnite stezni vijak za steznu spojnicu.
 3. Otpustite donji stezni vijak za kosi položaj.
 4. Izvucite otpušteni stezni vijak iz podnožja vodilice.
 5. Otpustite gornji stezni vijak za kosi položaj.
 1. Vodilicu namjestite na željeni kut rezanja.
 2. Ponovno zategnite stezne vijke za kosi položaj.
 3. Namjestite točan razmak reza i zategnite pričvrsne vijke podnožja vodilice.
  Mjere za namještanje kosih rezova
 4. Razlike razina izjednačite pomoću vijaka za niveliranje.
 5. Montirajte krajnje graničnike na krajevima vodilica.
Mjere za namještanje kosih rezova
Image alternative
A
B
C
kod promjera lista pile
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

230 mm
230 mm
280 mm
330 mm
380 mm

238 mm
199 mm
249 mm
299 mm
349 mm
10°
248 mm
171 mm
220 mm
269 mm
318 mm
15°
260 mm
139 mm
188 mm
237 mm
285 mm
20°
276 mm
108 mm
155 mm
202 mm
249 mm
25°
295 mm
75 mm
120 mm
165 mm
211 mm
30°
318 mm
·/·
8,3 mm
127 mm
170 mm
35°
346 mm
·/·
·/·
86 mm
127 mm
40°
381 mm
·/·
·/·
·/·
86 mm

Montaža vodilice na podnožja vodilice za stepenaste rezove

Image alternative
 1. Montirajte podnožja vodilice za stepenaste rezove na stepenicama.
 2. Pričvrstite stezni umetak za stepenaste rezove na podnožje vodilice.
 3. Otpustite stezne vijke za kosi položaj.
Image alternative
 1. Stezni umetak za stepenaste rezove
 2. Vodilica
 3. Krajnji graničnik
 4. Pričvrsni vijak za podnožje vodilice
 1. Montirajte vodilicu na stezni umetak za stepenaste rezove.
 2. Zategnite stezne vijke za kosi položaj.
 3. Namjestite točan razmak reza i zategnite pričvrsne vijke podnožja vodilice.
 4. Razlike razina izjednačite pomoću vijaka za niveliranje.
 5. Montirajte krajnje graničnike na krajevima vodilica.

Produljivanje vodilica

Image alternative
 1. Vodilica
 2. Konusni spoj
 3. Ekscentrični svornjak
 4. Ključ s vanjskim četverokutnim prihvatom 1/2"
 5. Konusna čahura
 1. Očistite konus i konusne čahure te ih podmažite.
 2. Utaknite konus u vodilicu i fiksirajte ekscentrične svornjake na način da ih zategnete pomoću ključa s četverokutnim prihvatom 1/2" u smjeru kazaljke na satu.
  Produžetak vodilice demontirajte na način da otpustite ekscentrične svornjake u smjeru suprotnom od kazaljke na satu otpustite i istisnite konus.

Opremanje sustava za piljenje

Montaža glave pile

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
OPREZ
Opasnost za ljude i materijal! Opasnost uslijed pada pile.
 • Prije otpuštanja glave pile provjerite nalaze li se vodeći valjci u predviđenom položaju i je li poluga za blokadu do kraja uglavljena u udubljenje na glavi pile.
 • Prije otpuštanja blokade glave pile pazite da sigurno držite glavu pile.
Image alternative
 1. Poluga za blokadu s integriranom tipkom za deblokadu
 2. Tipka za deblokadu
 3. Vodeći valjak
 4. Vodeća površina
 1. Polugu za blokadu otpustite na način da je podignete i zakrenete prema gore.
  • Poluga za blokadu se silom opruge drži u položaju 'otvoreno'.
 2. Glavu pile podignite držeći za rukohvate i postavite je na pričvršćenu vodilicu. Pazite na ispravan položaj vodećih valjaka.
  • Površina vodilice za vođenje nalazi se u sredini vodećih valjaka.
 3. Podignite polugu za blokadu i zakrenite je unatrag do ruba kućišta.
 4. Pritišćite polugu za blokadu prema dolje sve dok se do kraja ne uglavi u udubljenje kućišta.
  • Ako se poluga za blokadu ne može besprijekorno blokirati, prekinite montažu glave pile i ponovno skinite glavu pile s vodilice!
  Kod vodoravne montaže i lista pila ispod vodilice treba rukom podignuti glavu pile kako bi se blokirala.
  Stroj stavite u rad samo ako se može besprijekorno blokirati.
 5. Provjerite ispravan položaj vodećih valjaka i je li poluga za blokadu do kraja uglavljena.

Montaža vodilice i glave pile za ravni rez

  Image alternative
 • Kod montaže pazite da list pile ne naliježe na podlogu jer se u suprotnom smanjuje snaga pile gubicima zbog trenja.
 • Dodatno ostavite razmak od oko 5 mm između lista pile i podloge ili pilu blago ukosite s vijcima za niveliranje na podnožju vodilice.

Priključivanje pile na napajanje strujom i dovod vode

Image alternative
 1. Utičnica za kabel daljinskog upravljanja
 2. Priključak za vod vode za hlađenje
 3. Zaštitne kape za utični spoj
 4. Zaštitna čahura
 5. Mrežni kabel
 6. Antena
 7. Indikator spremnosti za rad
 8. Oznaka za određivanje položaja (Cut Assist)
 9. Razmak prema kraju reza u minus smjeru (Cut Assist)
 10. Razmak prema kraju reza u plus smjeru (Cut Assist)
 1. Priključite vod vode za hlađenje.
UPOZORENJE
Nehotično pokretanje! Pri priključivanju mrežnog kabela pila se može nehotično pokrenuti.
 • Prije priključivanja mrežnog kabela pritisnite tipku za zaustavljanje u nuždi na daljinskom upravljaču.
OPREZ
Opasnost od nesreće! Neispravno položeni kabeli ili crijeva mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na stroju.
 • Položite kabele i crijeva tako da bez vlačnog opterećenja slobodno mogu pratiti kretanje glave pile.
 • Kod kabela pazite da utični spojevi nisu u vodi.
 • Položite kabele i crijeva tako da ne dolaze u dodir s rotirajućim listom pile ili da se ne zaglave.
 1. Priključite mrežni kabel na napajanje strujom.
  • Svijetli indikator spremnosti za rad na glavi pile.
 1. Ako je ispunjen sljedeći uvjet, izvedite dodatno ovu radnju:
  Uvjeti : Ne treba raditi s radiouređajem.
  • Skinite zaštitne kape na utičnici za kabel daljinskog upravljanja i na utikaču kabela daljinskog upravljanja.
  • Centrirajte utikač i pritisnite ga bez primjene sile do graničnika u utičnicu.
  • Okrećite zaštitne čahure na utikaču sve dok ne uskoče u ležište.
  • Zatvorite zaštitne kape.
 2. Uključite daljinski upravljač.
  Za detalje vidi upute za uporabu daljinskog upravljača DST WRC–CA

Namještanje držača štitnika lista pile

Image alternative
 1. Držač štitnika lista pile
 2. Poluga, zatvarač bez alata
 1. Stavite držač štitnika lista pile u željeni položaj (45°, 90° ili 135°).
 2. Lagano pritisnite polugu zatvarača bez alata.
 3. Držite pritisnutu polugu i okrećite držač štitnika lista pile sve dok osjetno ne uskoči u ležište.
 4. Pomičite polugu preko točke pritiska.
  • Držač štitnika lista pile sada je fiksiran u namještenom položaju.
  Za deblokadu držača štitnika lista pile pomičite polugu u suprotnom smjeru.

Montaža lista pile

Opće napomene za montažu lista pile

 • Prije montaže temeljito očistite prihvatnu prirubnicu.
 • Očistite i odmastite stezne površine na listu pile te prihvatnu i steznu prirubnicu prije nego što montirate list pile.
 • Prije stavljanja u pogon provjerite je li oštećen list pile (npr. pukotine, istrošenost u području prirubnice ili plavkaste diskoloracije uslijed pregrijavanja).
 • Ne radite s istrošenim prihvatnim i steznim prirubnicama (npr. habanje uslijed klizanja lista pile ili habanje na vanjskom promjeru).
 • Koristite samo originalni Hilti pribor i pričvrsne vijke.
 • Montirajte list pile u propisanom smjeru vrtnje.

Montaža lista pile za normalni rez

Image alternative
 1. List pile
 2. Prirubnica za centriranje i prihvat
 3. Prirubnica lista pile
 4. Kanal za hlađenje lista pile
 5. Rupa za pričvršćivanje za ravno rezanje
 6. Pričvrsni vijak
 1. Ruku pile stavite u položaj kazaljke na 12 sati.
 2. Postavite list pile na centriranje na prihvatnoj prirubnici. Pritom pazite da se strelica za smjer vrtnje na listu pile podudara sa smjerom vrtnje stroja.
 3. Stavite steznu prirubnicu i zategnite pričvrsni vijak.
  Tehnički podaci
  Zatezni moment za pričvrsni vijak za list pile
  110 Nm
  Materijal
  Prstenasti/viličasti ključ 19 mm
  Pazite da je pričvrsni vijak čvrsto spojen sa steznom prirubnicom.

Montaža štitnika lista pile

Image alternative
 1. Srednji dio štitnika lista pile
 2. Bočni dio štitnika lista pile
 3. Metalna kuka
 4. Držač štitnika lista pile
 5. Vodeći valjci
 6. Škripac
 7. Zatezna izbočina
 8. Gumica za zatezanje
OPASNOST
Opasnost od ozljede! Rad sa skinutim štitnikom lista pile povećava opasnost od ozljede.
 • Radite (osim kod kutnog rezanja) samo s oba montirana bočna dijela štitnika lista pile.
 • Skinite bočni dio za kutno rezanje samo prije kutnog rezanja. Dodatno zaštitite područje.
 1. Umetnite srednji dio štitnika lista pile u držač štitnika lista pile.
 2. Utaknite bočni dio štitnika lista pile s metalnom kukom u srednji dio štitnika lista pile.
 3. Bočni dio štitnika lista pile fiksirajte škripcem.
  • Srednji dio štitnika lista pile i bočni dio čine sada jednu cjelinu koja se potpuno može skinuti s držača štitnika lista pile ili nataknuti.
 4. Osigurajte čitavu cjelinu štitnika lista pile na držaču štitnika lista pile gumicom za zatezanje na zateznoj izbočini.
  • Štitnik lista pile je sada spreman za rad.
  Ako se zbog lokalnih okolnosti ne može koristiti štitnik lista pile, onda treba zaštititi okolna područja. Jedna od mogućnosti je ograđivanje oplatama za zaštitu od izbijenih dijelova.
  Za skidanje čitave cjeline štitnika lista pile treba popustiti gumicu za zatezanje.
  Za skidanje bočnog dijela štitnika lista pile treba popustiti škripac.

Radovi s pilom

Provjere prije početka piljenja

Prije početka piljenja trebate provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti navedeni u nastavku:
 • Izvršene su sve pripreme na gradilištu (oslonci, sakupljanje vode itd.)
 • Opasne zone su zaštićene i u njima se ne zadržavaju osobe.
 • Voda je priključena, tlak je u odobrenom području i sustav vodova je nepropustan.
 • Struja je priključena i zaštićena uzemljenjem i zaštitnom strujnom sklopkom.
 • Daljinski upravljač bežično je povezan ili putem kabela daljinskog upravljanja s pilom i spreman je za uporabu.
 • Dovod vode i struje kao i kabel daljinskog upravljanja propisno su postavljeni i nalaze se izvan područja pile.
 • Podnožje vodilice i vodilice ispravno su izravnati i sigurno montirani.
 • Krajnji graničnici montirani su na svakom kraju vodilice.
 • Glava pile pravilno dosjeda na vodilicu, poluga za blokadu je zatvorena i do kraja uglavljena u udubljenje kućišta na glavi pile.
 • Pročitali ste upute za uporabu glave pile.
 • List pile je montiran u ispravnom smjeru vrtnje, a stezni vijci odn. vijci s prirubnicom su pritegnuti potrebnim zateznim momentom.
 • Štitnik lista pile je potpuno montiran i zaštićen ili je namještena neka druga zaštita.
 • Tipka za zaustavljanje u nuždi na daljinskom upravljaču radi i deblokirana je. Pročitali ste upute za uporabu daljinskog upravljača.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kao što je prikazano na stroju.
 • Svijetli indikator spremnosti za rad na glavi pile.
 • Upoznati ste s rukovanjem pile i njezinim komponentama.
 • Provedene su sve sigurnosne mjere.

Smjernice i orijentacijske vrijednosti

PredrezPrvi rez se naziva predrezom. Uvijek ga valja provesti s povučenom rukom pile.
Dubina reza ovisi o podlozi (tvrda, meka ili zid).
Tehnički podaci
Dubina reza kod predreza
≈ 4 cm
 • Kod predreza pilite samo sa smanjenom snagom kako biste osigurali ravan rez.
  Tehnički podaci
  Snaga kod predreza
  ≈ 60 %
Slijedni rezoviSlijedni rezovi mogu se izvesti pri punoj snazi (100 %) s povučenom ili gurnutom rukom pile.
Dubina reza znatno ovisi o podlozi.
Tehnički podaci
Preporučena dubina reza kod slijednih rezova
5 cm … 9 cm
UPOZORENJE
Opasnost od oštećenja! Ako pilu s nerotirajućim listom pile pomičete uzdužnim pomakom glave pile u urezu suprotno od ruba reza, pila se može oštetiti.
 • Nerotirajući list pile uvijek zakrenite iz ureza prije nego što pomaknete glavu pile.

Demontaža sustava za piljenje

Demontaža sustava za piljenje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje pile.
 • Izvucite mrežni utikač iz utičnice prije izvođenja radova na pili.
OPREZ
Opasnost za ljude i materijal! Opasnost uslijed pada pile.
 • Prije otpuštanja glave pile provjerite nalaze li se vodeći valjci u predviđenom položaju i je li poluga za blokadu do kraja uglavljena u udubljenje na glavi pile.
 • Prije otpuštanja blokade glave pile pazite da sigurno držite glavu pile.
 1. Ruku pile stavite u položaj pod 90°.
 2. Isključite pogon lista pile.
 3. Glavu pile odvojite od napajanja strujom (izvucite mrežni utikač).
 4. Skinite daljinski upravljač s glave pile i stavite zaštitne kape. Kod uporabe daljinskog upravljača bez kabela: isključite daljinski upravljač.
 5. Skinite štitnik lista pile s lista pile.
 6. Vod vode za hlađenje odvojite od glave pile.
 7. Ispušite rashladni kružni tok.
OPREZ
Opasnost od ozljede! Opasnost od opeklina zbog vrućeg lista pile. Opasnost od posjekotina zbog oštrih rubova.
 • Prilikom zamjene lista pile nosite zaštitne rukavice.
 1. Demontirajte list pile.
 2. Skinite glavu pile.
 3. Demontirajte sustav vodilica.
 4. Demontirajte podnožja vodilice.
 5. Očistite i provjerite radne materijale da na njima nema oštećenja.
 6. Pospremite i pričvrstite radne materijale na transportna kolica.

Ispuhivanje rashladnog kružnog toka

Kako biste izbjegli oštećenja u slučaju opasnosti od smrzavanja, po završetku radova ili prije dužih stanki u radu trebate ispuhati rashladni kružni tok.
Image alternative
 1. Adapter za ispuhivanje
 2. Crijevo pumpe
 1. Utaknite crijevo pumpe do graničnika u adapter za ispuhivanje.
 2. Priključite adapter za ispuhivanje na priključak za vodu na glavi pile.
 3. Glavu pile ispušite s najmanje 8 mlazova pumpe sve dok voda više ne izlazi.
  Za odvajanje crijeva pumpe s adaptera za ispuhivanje treba pritisnuti prsten za deblokadu u smjeru adapteru prema dolje i izvući crijevo iz adaptera za ispuhivanje.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
UPOZORENJE
Opasnost za ljude i materijal! Prodiranje vode može oštetiti pilu i povećati opasnost od električnog udara.
 • Za čišćenje glave pile, daljinskog upravljača i kabela ne upotrebljavajte visokotlačni čistač.
 • Očistite svu opremu odmah po završetku rada i prije dužih stanki. Nemojte ostaviti nečistoće da se sasuše.
 • Glavu pile, sustav vodilica i štitnika lista pile te transportna kolica očistite srednje tvrdom četkom i vodom.
 • Upravljačke elemente i sigurnosne napomene na proizvodu održavajte čistim.
 • Zatvorite sve utikače i spojeve.
 • Funkcijske površine kao što su navoji, spojevi, ozubljenja ili pomični dijelovi održavajte čistim.
 • Vanjsku stranu stroja redovito čistite lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Prije uporabe sredstava za rezanje betona i otapala za beton provjerite njihovu podnošljivost. Nepodnošljivi proizvodi mogu oštetiti brtve i dijelove kućišta te uzrokovati krhkost.
 • Nakon čišćenja i održavanja ponovno postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.

Namještanje vodećih valjaka

Image alternative
 1. Stezni vijak
 2. Vodeći valjak
 3. Ekscentar osovine vodećeg valjka
 1. Montirajte jednu vodilicu na zid i na nju pričvrstite pilu.
 2. Otpustite stezni vijak za blokadu vodećih valjaka.
 3. Namjestite ekscentar osovine valjka tako da vodeći valjak naliježe na vodilicu.
 4. Ponovno zategnite stezni vijak.
  Valjak se mora moći okretati rukom.
 5. Drugi valjak namjestite na isti način.

Inspekcija

 • Stroj dajte na provjeru Hilti servisu nakon 200 radnih sati.
  Na daljinskom upravljaču se prikazuju preostali radni sati do sljedećeg termina servisa.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.

Održavanje

UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
Održavanje
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s električnom zidnom pilom. Stroj odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
  Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašem Hilti centru ili na: www.hilti.com
Održavanje
Komponenta
Aktivnost
dnevno
tjedno
Podnožje vodilice
Provjerite i po potrebi očistite mjesto postavljanja i steznu površinu
X

Provjerite pomičnost navoja te ih po potrebi očistite

X
Vodilica
Provjerite i po potrebi očistite mjesto postavljanja i rada
X

Provjerite da na ozubljenju i površinama s valjcima nema oštećenja i habanja te po potrebi zamijenite vodilicu

X
Provjerite i po potrebi očistite i nauljite konusne čahure
X

Provjerite pričvršćenje krajnjih graničnika.
X

Štitnik lista pile
Provjerite i očistite unutarnje i vanjske površine, odstranite nakupljenu piljevinu
X

Provjerite pomičnost vodećih valjaka te ih po potrebi očistite odn. zamijenite

X
Provjerite stanje gumice za zatezanje te je po potrebi zamijenite
X

Provjerite napetost škripca te po potrebi zategnite šesterobridni vijak
X

glava pile
Provjerite pomičnost i sigurno uglavljenje blokade. Po potrebi očistite i podmažite (mazalica) ili popravite
X

Provjerite i po potrebi podesite pomičnost i zračnost vodećih valjaka ili ih popravite

X
Provjerite jesu li utični spojevi čisti i bez oštećenja te ih po potrebi ispušite komprimiranim zrakom ili dajte zamijeniti
X

Provjerite da kabel nije oštećen te ga po potrebi zamijenite
X

Provjerite jesu li prirubnica lista pile i stezni vijak čisti i da nema habanja te ih po potrebi očistite odn. zamijenite
X

Provjerite da na glavi pile nema neprimjerenog istjecanja ulja i vode te je po potrebi popravite

X
Provjerite protok vode te po potrebi zamijenite sito na dovodu vode

X
Crijevo za vodu
Provjerite jesu li utični spojevi čisti, pomični i zabrtvljeni te ih po potrebi očistite i podmažite (sprejem za podmazivanje)
X

Provjerite nepropusnost prihvatnog crijeva

X
Kabel / utikač
Provjerite jesu li utični spojevi čisti, pomični i neoštećeni te ih po potrebi ispušite komprimiranim zrakom ili dajte zamijeniti
X

Provjerite da na kabelu nema oštećenja te ga po potrebi zamijenite
X

Transportna kolica
Provjerite tlak u gumama (za zadanu vrijednost vidi poglavlje "Tehnički podaci")

X
Komplet alata
Provjerite potpunost

X

Transport i skladištenje

 • Električne uređaje ne transportirajte s montiranim alatom.
 • Prilikom skladištenja električnog uređaja mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Električne uređaje čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg transporta ili skladištenja prije upotrebe provjerite je li električni uređaj oštećen.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Rez nije ravan
Nedovoljna napetost lista pile
 • Zamijenite list pile.
List pile je tup
 • Zamijenite list pile. Pridržavajte se specifikacije.
Predreza nema ili je neravan
 • Provjerite jeste li se pridržavali zadanih orijentacijskih vrijednosti.
Tolerancija na vodećim valjcima prelazi zadanu vrijednost.
 • Provjerite odstupanje i ispravno namjestite valjke. Ako to nije dovoljno, zamijenite valjke ili vodilice.
Pričvršćenje vodilice je labavo
 • Provjerite pričvršćenje.
 • Ponovno pričvrstite vodilice.
Vodilica se uvija
 • Montirajte dodatna podnožja vodilice.
Mala snaga piljenja
Specifikacija lista pile nije primjerena
 • Provjerite specifikaciju lista pile.
 • Odaberite ispravnu specifikaciju.
Dubinu uronjavanja je prevelika
 • Smanjite dubinu uronjavanja.
Brzina pomaka je premala
 • Povećajte brzinu pomaka.
Smanjenje snage zbog procesa rezanja
 • Vidi kvar: Rez nije ravan .
Smanjenje snage zbog visokog udjela armature
 • U slučaju previsokog udjela armature promijenite položaj rezanja.
Broj okretaja lista pile je preveliki ili premali
 • Namjestite broj okretaja na ispravnu vrijednost.
List pile se zaglavljuje u rezu, pile se ne može pokrenuti
Odrezani željezni klin se zaglavljuje u prorezu reza
 • Pokušajte podignuti list pile iz reza naizmjeničnim pomicanjem naprijed i natrag. Pokušajte uključiti pogon čim se list pile može lako pomicati. Pozor! Izbjegavajte velike sile kako biste izbjegli oštećenja.
 • Ako se list pile ne može pomicati: list pile odvojite od pile i uklonite zaglavljeni dio čekićem za rušenje.
Odrezani sastavni dio opterećuje list pile
 • List pile odvojite od pile.
 • Uklonite odrezani sastavni dio.

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r338790.
Link RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim uređajima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne alate ne bacajte u kućni otpad!
Isplaka i piljevinaPuštanje isplake i piljevine u vodu ili u kanalizaciju je ekološki problematično bez prikladne pripreme.
 • Informirajte se kod lokalne uprave o postojećim propisima.
Preporučujemo sljedeću pripremu:
 • Sakupite isplaku odn. piljevinu (npr. pomoću usisavača za mokro usisavanje).
 • Separirajte fine čestice u isplaci odn. piljevini iz vode na način da ostavite isplaku odn. piljevinu ili dodate sredstvo za koagulaciju.
 • Čvrsti dio isplake odn. piljevine zbrinite na odlagalištu građevnog otpada.
 • Neutralizirajte ostatak lužine (bazično, pH-vrijednost > 7) isplake odn. piljevine prije ispuštanja u kanalizaciju dodavanjem velike količine vode ili kiselog sredstva za neutralizaciju.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative