Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [3 MB]

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Bušenje s udarcem (udarno bušenje)
Image alternative Rad dlijetom
Image alternative Pozicioniranje dlijeta
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Promjer
Image alternative Izmjenična struja
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Kombinirana udarna bušilica
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generacija
  03
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za bušilice

Sigurnosne napomene za sve radove
 • Kod udarnog bušenja nosite zaštitne slušalice. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatni rukohvat. Gubitak kontrole može dovesti do ozljeda.
 • Električni alat uhvatite za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak ili vijci mogu pogoditi skrivene strujne vodove ili vlastiti priključni vod. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
Sigurnosne napomene kod uporabe dugog svrdla
 • Ni u kojem slučaju ne radite pri većem broju okretaja od onog maksimalno dopuštenog za svrdlo. Pri većem broju okretaja svrdlo se može lagano saviti ako se može slobodno okretati bez dodirivanja predmeta obrade i može dovesti do ozljeda.
 • Uvijek započnite postupak bušenja s manjim brojem okretaja i dok svrdlo dodiruje predmet obrade. Pri većem broju okretaja svrdlo se može lagano saviti ako se može slobodno okretati bez dodirivanja predmeta obrade i može dovesti do ozljeda.
 • Ne vršite preveliki pritisak i samo u uzdužnom smjeru svrdla. Svrdla se mogu saviti i puknuti ili dovesti do gubitka kontrole i ozljeda.
Sigurnosne napomene kod uporabe miješalica
 • Električni alat uključite ili isključite samo kada se miješalica nalazi u materijalu za miješanje. U suprotnom može doći do gubitka kontrole i na taj način prouzročiti opasnost od ozljede.

Dodatne sigurnosne napomene za udarnu bušilicu

Sigurnost ljudi
 • Proizvod koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na uređaju.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može dovesti do ozljeda.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
 • Uređaj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvate održavajte suhim i čistim.
 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima - opasnost od ozljede!
 • Tijekom uporabe uređaja nosite odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje.
 • Napravite stanke u radu i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Ako električni alat blokira, odmah ga isključite. Uređaj se može bočno izmaknuti.
 • Prije nego odložite električni alat, pričekajte dok se u potpunosti ne zaustavi.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Kapa za zaštitu od prašine
 2. Stezna glava
 3. Deblokada alata
 4. Sklopka za izbor funkcija
 5. Blokada upravljačke sklopke
 6. Upravljačka sklopka
 7. Rukohvat
 8. Indikator servisa
 9. Indikator rada s pola snage (samo varijanta ATC)
 10. Tipka za rad s pola snage (samo varijanta ATC)
 11. Mrežni kabel
 12. Bočni rukohvat

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je kombinirana udarna bušilica na električni pogon s pneumatskim mehanizmom za udaranje. Namijenjena je za bušenje u betonu, zidovima, drvu i metalu. Proizvod se dodatno može rabiti za lakše do srednje teške radove dlijetom i doradu na betonu.

Pod određenim uvjetima proizvod je prikladan čak i za miješanje.
 • Bušilicom smijete raditi samo kada je priključena na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na označnoj pločici.

Opcija AVR

Opcionalno proizvod može biti opremljen sustavom Active Vibration Reduction (AVR) koji znatno smanjuje vibracije.

ATC

Uređaj je opremljen elektronskim brzim isključivanjem ATC (Active Torque Control).
Ako se nastavak blokira ili zaglavi, uređaj će se iznenada nekontrolirano okretati u suprotnom smjeru. ATC prepoznaje ovo iznenadno rotirajuće gibanje uređaja i odmah isključuje uređaj.
Za pravilan rad uređaj se mora moći okretati.
Nakon brzog isključivanja ponovno uključite uređaj na način da kratko otpustite upravljačku sklopku i potom je ponovno pritisnete.

Indikator servisa

Proizvod je opremljen indikatorom servisa s lampicom.

Stanje indikatora servisa

Stanje
Značenje
Indikator servisa svijetli crveno.
Dostignuto je vrijeme za servis.
Indikator servisa treperi crveno.
Kombiniranu udarnu bušilicu odnesite na popravak u Hilti servis.

Sadržaj isporuke

Kombinirana udarna bušilica, bočni rukohvat, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Tehnički podaci

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i/ili dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Težina prema EPTA-postupku 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Energija pojedinačnog udarca prema EPTA-postupku 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø udarnog svrdla
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø svrdla za drvo
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø svrdla za metal
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 60745

Razina zvučnog tlaka i vrijednosti vibracije, koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr.: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Razina zvučne snage (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Udarno bušenje u beton (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Rad dlijetom (ah,Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Rukovanje

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od ozljede Gubitak kontrole nad kombiniranom udarnom bušilicom.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Vodite računa o tome da zatezna traka leži u utoru koji je za to predviđen na uređaju.
Image alternative
 • Montirajte bočni rukohvat.

Umetanje/vađenje nastavka

Uporaba neodgovarajuće masti može uzrokovati oštećenje uređaja. Koristite samo originalnu mast Hilti .
Prije svake uporabe provjerite da na alatu nema oštećenja i neravnomjernog habanja te ga po potrebi zamijenite.
Image alternative
 • Umetnite alat /izvadite alat.

Bušenje bez udaraca

Bušenje bez udaraca moguće je s alatima s posebnim usadnikom. Ovi alati ponuđeni su u programu Hilti alata.
S brzosteznom glavom možete umetnuti npr. svrdlo za drvo ili svrdlo za čelik s cilindričnim prihvatom te bušiti bez udaraca.
Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.

Miješanje

Alat za miješanje upotrebljavajte samo s brzosteznom glavom.
Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative i umetnite alat za miješanje u brzosteznu glavu.

Podešavanje snage

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Podešavanje snage moguće je samo u uključenom stanju.
Za podešavanje pola snage pritisnite tipku "rad s pola snage". Smanjenu snagu signalizira svijetljenje indikatora snage. Ponovnim pritiskom na tipku "rad s pola snage" uređaj se ponovno uključuje na punu snagu, a indikator snage se gasi.
Ako se kombinirana udarna bušilica isključi i ponovno uključi, puna snaga je ponovno raspoloživa.
 • Podesite snagu.

Bušenje s udarcem (udarno bušenje)

Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.

Pozicioniranje dlijeta

OPREZ
Opasnost od ozljede! Gubitak kontrole nad smjerom rada dlijeta.
 • Nikada ne radite u položaju "Pozicioniranje dlijeta". Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Rad dlijetom" dok ne uskoči.
Dlijeto se može fiksirati u 24 različita položaja (u koracima od 15°). Time se plosnatim i oblikovnim dlijetima uvijek može raditi u optimalnom radnom položaju.
Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.

Rad dlijetom

Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Rad dlijetom" Image alternative.

Blokada upravljačke sklopke

U načinu rada dlijetom upravljačku sklopku možete blokirati u uključenom stanju.
 • Aktivirajte blokadu upravljačke sklopke.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje

 • Električni uređaj ne transportirajte s utaknutim alatom.
 • Prilikom skladištenja električnog uređaja mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Uređaj čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg transporta ili skladištenja prije upotrebe provjerite je li električni uređaj oštećen.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Kombinirana udarna bušilica se ne pokreće.
Prekinuto napajanje strujom.
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
Generator u načinu rada Sleep Mode.
 • Opteretite generator još jednim potrošačem (npr. svjetiljka na gradilištu). Zatim isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Aktivirana je elektronička blokada pokretanja nakon prekida napajanja strujom.
 • Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Ugljene četkice su istrošene.
 • Dajte ugljene četkice električaru na provjeru i eventualnu zamjenu.
Nema udaranja.
Uređaj je prehladan.
 • Stavite kombiniranu udarnu bušilicu na podlogu i ostavite je da radi u praznom hodu. Po potrebi ponovite postupak sve dok mehanizam za udaranje ne proradi.
Kombinirana udarna bušilica nema punu snagu.
Produžni kabel predugačak i / ili ima premali promjer.
 • Upotrebljavajte produžne kabele dozvoljene dužine i / ili dovoljnog promjera.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja.
 • Do kraja pritisnite upravljačku sklopku.
Napajanje strujom ima prenizak napon.
 • Uređaj priključite na drugo napajanje strujom.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Tipka za rad s pola snage je uključena.
 • Pritisnite tipku "rad s pola snage".
Svrdlo se ne okreće.
Sklopka za izbor funkcija nije uskočila u ležište ili je u položaju "Rad dlijetom" Image alternative ili "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.
 • Sklopku za izbor funkcija u mirovanju stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.
Svrdlo se ne može osloboditi iz blokade.
Stezna glava nije potisnuta do kraja.
 • Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite alat.
Bočni rukohvat nije pravilno montiran.
 • Popustite bočni rukohvat i pravilno ga montirajte tako da zatezna traka i bočni rukohvat uskoče u udubljenje.
Indikator servisa treperi crveno.
Oštećenja na uređaju.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Indikator servisa svijetli crveno.
Ugljene četkice su istrošene.
 • Dajte ugljene četkice električaru na provjeru i eventualnu zamjenu.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkovima naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) i qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative