Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [3 MB]

PD-I

Hrvatski

Podaci o dokumentaciji

Konvencije

Znakovi upozorenja

Koriste se sljedeći znakovi upozorenja:
Image alternative OPASNOST! Znači moguću neposrednu opasnu situaciju koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
Image alternative UPOZORENJE! Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tešku tjelesnu ozljedu ili smrt.
Image alternative OPREZ! Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalne štete.

Simboli

Koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Tipka za uključivanje/ isključivanje
Image alternative Tipka za mjerenje
Image alternative Tipka izbornika
Image alternative Tipka za brisanje (Clear)
Image alternative Desna tipka
Image alternative Lijeva tipka

Tipografsko isticanje

Sljedeće tipografske značajke ističu važne dijelove teksta u ovoj tehničkoj dokumentaciji:
1
Brojevi se odnose na odgovarajuće slike.

Uz ovu dokumentaciju

 • Upute za uporabu obvezno pročitajte prije početka rada.
 • Pridržavajte se opširnih uputa za uporabu na uređaju , kao i nadopuna i aktualizacija na www.hilti.com .
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini uređaja.
 • Uređaj proslijedite drugim osobama samo zajedno s uputom za uporabu.

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
Podaci o proizvodu
Laserski daljinomjer
PD-I
Generacija
01
Serijski br.

Informacije o laseru na uređaju

Informacija o laseru
Informacija o laseru
Image alternative Klasa lasera 2 temelji se na normi IEC60825-1/EN60825-1:2007 i odgovara CFR 21 § 1040 (Obavijest o laserskim proizvodima br. 50).
Image alternative Klasa lasera 2. Ne gledajte u laserski snop. Laserski snop ne usmjeravajte prema drugoj osobi ili u područja u kojima bi se mogle nalaziti druge osobe koje nisu vezane uz rad s laserom.
Image alternative Otpatke donesite na ponovnu preradu.

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Osnovne sigurnosne napomene

Osim sigurnosno-tehničkih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za uporabu valja uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. Proizvod ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe proizvoda može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Kod nestručnog pričvršćivanja proizvoda može doći do laserskog zračenja koje prekoračuje klasu 2. Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Manipulacije ili preinake na proizvodu nisu dozvoljene.
 • Prije svake uporabe provjerite ispravan rad proizvoda.
 • Mjerenje kroz staklene površine ili druge objekte može dati krive rezultate mjerenja.
 • Uvjeti mjerenja, koji se brzo mijenjaju primjerice zbog osobe koja prolazi kroz mjernu zraku, mogu dovesti do pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Proizvod ne usmjeravajte prema suncu ili drugim jakim izvorima svjetlosti.
 • Vodite računa o okolnim utjecajima. Uređaj ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Pridržavajte se podataka o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.

Opće sigurnosne mjere

 • Prije uporabe provjerite je li proizvod oštećen. U slučaju oštećenja proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja proizvoda.
 • Iako je proizvod projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime i drugim mjernim uređajima brižljivo rukovati.
 • Proizvode, koji nisu u uporabi, valja čuvati na suhom, povišenom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
 • Proizvod nije namijenjen djeci.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.

Stručno opremanje radnih mjesta

 • Kod radova na ljestvama izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Osigurajte mjesto mjerenja i prilikom uporabe proizvoda pazite da laserski snop ne usmjeravate prema drugoj osobi ili prema sebi.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste ga pustiti da se prije uporabe aklimatizira.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Kako biste izbjegli nepravilna mjerenja, otvor za izlaz laserskog snopa morate držati čistim.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.

Siguran rad s laserskim uređajima

 • Uređajima klase lasera 2/Class II trebale bi rukovati samo osposobljene osobe.
 • Laserske zrake ne bi trebale prolaziti u visini očiju.
 • Treba poduzeti preventivne mjere kako bi se osiguralo da laserski snop nehotice ne padne na površine koje imaju svojstvo zrcala.
 • Treba poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da osobe ne gledaju direktno u snop.
 • Laserski snop ne bi trebao prelaziti preko područja bez nadzora.
 • Isključite laser ako ga ne koristite.
 • Skladištite nekorištene laserske uređaje na mjestima nedostupnim za neovlaštene osobe.

Elektromagnetska podnošljivost

Iako uređaj ispunjava stroge zahtjeve relevantnih smjernica, Hilti ne može isključiti mogućnost da uređaj bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do neispravnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba provesti kontrolna mjerenja. Hilti isto tako ne može isključiti da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u zrakoplovima). Uređaj odgovara klasi A; smetnje u stambenom području ne mogu se isključiti.
Samo za Koreju: Ovaj laserski daljinomjer primjeren je za elektromagnetske valove koji nastaju u proizvodnom okruženju (klasa A). Korisnik bi trebao poštivati ovu činjenicu i ne koristiti ovaj laserski daljinomjer u stambenom području.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stražnje granične površine
 2. LED referentni indikator stražnjeg graničnika
 3. Lijeva tipka
 4. Tipka izbornika
 5. Tipka za mjerenje
 6. Grafički prikaz
 7. LED referentni indikator prednjeg graničnika
 8. Tipka za uključivanje/ isključivanje
 9. Desna tipka
 10. Prihvat za kuku za ruku
 11. Tipka za brisanje (Clear)
 12. Navoj od ¹/₄ cola
 13. Mjerni vrh
 14. Izlaz laserskog snopa i prijamna leća
 15. Navoj od ¹/₄ cola

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je laserski daljinomjer. Namijenjen je za pojedinačno mjerenje kao i za kontinuirano mjerenje udaljenosti.

Udaljenosti se mogu mjeriti na svim nepokretnim ciljevima, to jest betonu, kamenu, drvetu, plastici, papiru itd. Uporaba prizmi ili drugih jako reflektirajućih ciljeva nije dozvoljena i može dati krive rezultate.
Proizvod se smije napajati baterijama tipa AAA.

Objašnjenje prikaza na zaslonu

Glavni izbornik
Image alternative Mjerenje zapremnine
Image alternative Mjerenje pravokutnih površina
Image alternative Odabir funkcije kolčenja
Image alternative Mjerenje površina i zapremnine
Image alternative Odabir posebne funkcije
Image alternative Odabir funkcije trapeza
Image alternative Odabir funkcije Pitagorinog poučka
Image alternative Odabir postavki
Za horizontalne i dijagonalne udaljenosti potreban je barem jedan pravi kut.
Image alternative Odabir neizravnog mjerenja
Kod mjerenja na nepomičnim objektima, kao što su zidovi, nije potreban određeni kut.
Općevažeći simboli
Image alternative Stanje napunjenosti baterija
Image alternative Šiljak za mjerenje nije otklopljen
Image alternative Šiljak za mjerenje je otklopljen
Image alternative Mjerenje
Image alternative Zbrajanje udaljenosti
Image alternative Oduzimanje udaljenosti
Image alternative Odabir
Image alternative Bez odabira
Image alternative Odabir vremena mjerenja
Image alternative Odabir džepnog kalkulatora
Podizbornik za mjerenje površina i zapremnine
Image alternative Mjerenje pravokutnih površina
Image alternative Mjerenje trokutastih površina
Image alternative Mjerenje zapremnine
Image alternative Mjerenje zapremnine cilindra
Podizbornik za posebne funkcije
Image alternative Odabir automatskog senzora svjetline
Image alternative Odabir min/maks delta funkcije
Image alternative Odabir funkcije kolčenja
Image alternative Određivanje soboslikarske površine
Image alternative Odabir timera
Image alternative Odabir funkcije offset
Image alternative Odabir memorije podataka
Podizbornik za funkciju trapeza
Image alternative Mjerenje 3 udaljenosti
Image alternative Mjerenje 2 udaljenosti, 1 kuta
Podizbornik za funkciju Pitagorinog poučka
Image alternative Jednostavni Pitagorin poučak
Image alternative Dvostruki Pitagorin poučak
Image alternative Sastavljeni Pitagorin poučak
Podizbornik za postavke
Image alternative Mjerna jedinica. Odabir mjerne jedinice:Image alternativemetar Image alternativecentimetar Image alternativemilimetar
Image alternative Mjerne referencije. Odabir mjernih referencija: Image alternativeprednji rub Image alternativenavoj, stražnja strana Image alternativenavoj, donja strana
Image alternative Jedinica kuta. Odabir jedinice kuta: Image alternativenagib u postocima Image alternativemetričke jedinice Image alternativeimperijalne jedinice Image alternativenagib u kutnom stupnju
Image alternative Odabir ekspertnog načina
Image alternative Promjena popisa favorita
Image alternative Aktiviranje mjerila
Image alternative Uključivanje/isključivanje zvuka
Image alternative Odabir trajnog lasera
Image alternative Odabir prikaza nagiba
Image alternative Provođenje kalibriranja senzora nagiba
Image alternative Prikaz informacije o uređaju
Image alternative Vraćanje na tvorničke postavke
Podizbornik za neizravno mjerenje
Image alternative Mjerenje neizravne horizontalne udaljenosti
Image alternative Mjerenje neizravne vertikalne udaljenosti
Image alternative Provođenje mjerenja na stropu

Sadržaj isporuke

Laserski daljinomjer, 2 baterije, upute za uporabu, certifikat proizvođača.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.com .

Tehnički podaci

Radni vijek
Sobna temperatura: do 5000 mjerenja
Radna temperatura
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Točnost mjerenja udaljenosti (2σ, standardno odstupanje)
±1,0 mm
Točnost mjerenja nagiba (2σ, standardno odstupanje)
±0,2°
Težina (uključujući baterije)
165 g
(5,8 oz)
Temperatura skladištenja
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Klasa lasera prema EN 60825-1:2007
Klasa lasera 2
Klasa zaštite prema IEC 60529
IP 65
Napajanje strujom
1,5 V

Rukovanje

Osnovne funkcije

Do svih željenih funkcija navigirajte pomoću lijeve odn. desne tipke.
 • Za odabir funkcije uvijek pritisnite tipku za mjerenje.

Umetanje baterija

Pazite na ispravan polaritet baterija. Zamijenite baterije samo u paru. Ne upotrebljavajte oštećene baterije.
Image alternative
 • Otvorite pretinac za baterije i umetnite baterije.

Uključivanje i isključivanje laserskog daljinomjera

 1. U isključenom stanju pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje ili tipku za mjerenje kako biste uključili uređaj.
 2. U uključenom stanju pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.

Mjerenje sa šiljkom za mjerenje

Image alternative
 1. Šiljak za mjerenje otklopite za 90°. Šiljak za mjerenje se sada može koristiti kao graničnik.
  Šiljak za mjerenje pomaže kod usmjeravanja uređaja prilikom ciljanja na fiksni položaj. To je prije svega slučaj kod neizravnog trapeznog i Pitagora mjerenja jer ti rezultati počivaju na procijenjenim vrijednostima.
  Za nepristupačna mjesta koristite mjerni produžetak PDA 72. Uređaj automatski prepoznaje mjerni produžetak. Na zaslonu se može pojaviti prozor za potvrdu.
 1. Šiljak za mjerenje otklopite za 180°. Mjerna referencija se automatski mijenja.

Mjerenje s ciljnim pločama

Image alternative
 1. Koristite ciljnu ploču za mjerenje udaljenosti u slučaju sljedećih nepovoljnih uvjeta:
  • Zbog površine zid ne reflektira.
  • Mjerna točka nije na površini.
  • Udaljenost, koju treba izmjeriti, je prevelika.
  • Svjetlosni odnosi su nepovoljni (prejako sunčevo svjetlo).
 2. Kod mjerenja pomoću ciljne ploče dodajte izmjerenim udaljenostima 1,2 mm.

Provođenje pojedinačnog mjerenja

 1. Za uključivanje laserskog snopa kratko pritisnite tipku za mjerenje .
 2. Laserski snop usmjerite na ciljnu točku.
 3. Za provođenje mjerenja kratko pritisnite tipku za mjerenje.
  • Izmjerena udaljenost se prikazuje na zaslonu u donjem retku.
  • Prethodno izmjerena vrijednost se prikazuje na zaslonu u gornjem retku.
 4. Za sljedeće mjerenje usmjerite laserski snop na ciljnu točku i ponovno pokrenite mjerenje pritiskom na tipku za mjerenje .

Provođenje neprekidnog mjerenja

Za vrijeme neprekidnog mjerenja svake sekunde se bilježe i prikazuju udaljenosti sa 6-10 mjerenja. Laserski daljinomjer se može pomicati prema cilju sve dok se ne postigne željena udaljenost.
 1. Tipku za mjerenje držite pritisnutu 2 sekunde .
  • Ako je zvučni signal uključen, onda će se isti javiti.
 2. Laserski daljinomjer pomičite prema cilju ili od cilja sve dok ne postignete željenu udaljenost.
 3. Kratko pritisnite tipku za mjerenje.
  • Izmjerena udaljenost se prikazuje na zaslonu u donjem retku.
  • Prethodno izmjerena vrijednost se prikazuje na zaslonu u gornjem retku.

Mjerenje zapremnine

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 3. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Mjerenje pravokutnih površina

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku širine prostora i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku duljine prostora i pritisnite tipku za mjerenje.

Funkcija kolčenja

 1. Ručno unesite razmak. Pomoću lijeve ili desne tipke odaberite simbol tipkovnice i potvrdite tipkom za mjerenje.
 2. Odaberite odgovarajuće brojeve i potvrdite tipkom za mjerenje.
 3. Za potvrdu vrijednosti odaberite simbol kvačice u desnom donjem kutu.
 4. Odaberite simbol zastavice.
  • Udaljenost, koju ste odabrali, prikazana je unutar dvije zastavice.
 5. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste započeli s mjerenjem.
  • Strelice na zaslonu pokazuju u kojem smjeru morate pomicati uređaj. Kada je postignuta ciljna udaljenost, iznad i ispod udaljenosti se pojavljuju crne strelice.
 6. Kako biste umnogostručili udaljenost, pomičite se dalje s uređajem. Na desnoj se strani prikazuje koliko ste često već prenijeli željenu udaljenost.
 7. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste završili s mjerenjem.
  Kod postizanja udaljenosti kolčenja pojavljuje se aktualna referencija na prikazu.
  Umjesto ručnog unosa potreban se razmak može i izmjeriti. Za to odaberite simbol za pojedinačno mjerenje i potvrdite ga tipkom za mjerenje.

Posebne funkcije

Automatski senzor svjetline

 • U izborniku Posebne funkcije odaberite simbol za automatski senzor svjetline.
  Automatski senzor svjetline zatamnjuje automatski osvjetljenje zaslona kada je okolina tamnija. Time se štedi snaga baterije.

Min/maks delta funkcija

 1. U izborniku Posebne funkcije odaberite simbol za min/maks delta funkciju.
 2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 3. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste završili s mjerenjem.
  • Posljednje izmjerene udaljenosti prikazuju se u retku za rezultat.

Soboslikarska površina

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku za prvu duljinu prostora i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Rezultat se sprema kao međurezultat.
 2. Usmjerite uređaj za sljedeću duljinu prostora i provedite mjerenje pomoću tipke za mjerenje.
  • Drugi rezultat se prikazuje u tablici za međurezultat. Masno otisnuti međurezultat je zbroj izmjerenih duljina prostora.
 3. Ponovite ovaj postupak sve dok sve duljine prostora ne budu izmjerene.
 4. Pritisnite desnu tipku za promjenu visine prostorije i potvrdite tipkom za mjerenje.
 5. Usmjerite uređaj za visinu prostorije i provedite mjerenje.
  • Visina prostorije se mjeri i prikazuje u retku za međurezultat. Soboslikarska površina odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Timer

 1. U izborniku Posebne funkcije odaberite simbol za timer.
 2. Namjestite timer na 2, 5 ili 10 sekundi i potvrdite tipkom za mjerenje.
 3. Odaberite simbol mjerenja kako biste aktivirali mjerenje s vremenskom odgodom.

Memorija podataka

 1. U izborniku Posebne funkcije odaberite simbol za memoriju podataka.
  Uređaj pohranjuje do 30 prikaza uključujući grafičke simbole. Ako u memoriji podataka već postoji 30 prikaza, prilikom spremanja novog prikaza najstariji prikaz se briše automatski.
 2. Za brisanje memorije podataka držite pritisnutu tipku C pri prikazu memorije podataka u trajanju od 2 sekunde.

Funkcija trapeza

Funkcija trapeza (3 udaljenosti)

 1. U izborniku Funkcije trapeza odaberite simbol za funkciju trapeza za 3 udaljenosti.
 2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Nakon mjerenja prve udaljenosti grafika automatski upućuje na sljedeće mjerenje.
 3. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 4. Usmjerite uređaj na treću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Funkcija trapeza s nagibom (2 udaljenosti, 1 kut)

 1. U izborniku Funkcije trapeza odaberite simbol za funkciju trapeza s nagibom.
 2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 3. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Funkcija Pitagorinog poučka

Jednostavni Pitagorin poučak

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  Kako biste postigli točne rezultate mjerenja, druga udaljenost mora biti pod pravim kutom s ciljnom udaljenošću.

Dvostruki Pitagorin poučak

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  Kako biste postigli točne rezultate mjerenja, druga udaljenost mora biti pod pravim kutom s ciljnom udaljenošću.
 3. Usmjerite uređaj na treću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Sastavljeni Pitagorin poučak

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 3. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Postavke

Promjena popisa favorita

 1. Navigirajte do funkcije koju želite promijeniti i potvrdite tipkom za mjerenje.
 2. Navigirajte do željene funkcije i potvrdite tipkom za mjerenje.

Aktiviranje mjerila

 1. Podesite određeni broj i potvrdite vrijednost tipkom za mjerenje.
 2. Za potvrdu vrijednosti odaberite simbol kvačice.

Kalibriranje senzora nagiba

 1. Postavite uređaj na horizontalnu površinu i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Okrenite uređaj za 180° i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Senzor nagiba je sada kalibriran.

Neizravna mjerenja

Neizravna horizontalna udaljenost

 • Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Udaljenost i kut nagiba se mjere i prikazuju u retku za međurezultat.
  • Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Neizravna vertikalna udaljenost (2 kuta, 2 udaljenosti)

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Prva udaljenost i kut se mjere i prikazuju u retku za međurezultat.
  • Grafika automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
 2. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Mjerenja na stropu

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Prva udaljenost i kut se mjere i prikazuju u retku za međurezultat.
  • Grafika automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
 2. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Neizravna vertikalna udaljenost II (2 kuta, 1 udaljenost)

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Prva udaljenost i kut se mjere i prikazuju u retku za međurezultat.
  • Grafika automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
 2. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Čišćenje, transport i skladištenje

Čišćenje

 • Leću ne dodirujte prstima.
 • Otpuhnite prašinu s leće ili je očistite čistom, mekom krpom.
 • Nemojte koristiti druge tekućine osim čistog alkohola ili vode.

Transport

Prije otpreme proizvoda akumulatore i baterije valja izolirati ili izvaditi iz proizvoda.
 • Za transport ili slanje svoje opreme upotrebljavajte bilo originalnu Hilti ambalažu ili istovjetnu ambalažu.

Skladištenje i sušenje

 • Proizvod nemojte skladištiti u vlažnom stanju. Ostavite ga da se osuši prije nego što ćete ga pospremiti i skladištiti.
 • Prilikom skladištenja ili transporta svoje opreme pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Nakon duljeg skladištenja ili transporta svoje opreme prije uporabe provedite kontrolno mjerenje.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Opasnost uslijed nestručnog zbrinjavanja.
 • Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja: Pri spaljivanju plastičnih dijelova nastaju otrovni plinovi koji su opasni po zdravlje ljudi. Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline ili onečišćenje okoliša. Nepromišljeno zbrinjavanje omogućuje neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i druge osobe kao i zagaditi okoliš.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima Vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog predstavnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim uređajima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati na ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne alate ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

EZ izjava o sukladnosti

Proizvođač
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lihtenštajn
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod sukladan sa sljedećim smjernicama i normama.
Oznaka
Laserski daljinomjer
Tipska oznaka
PD-I
Generacija
01
Godina proizvodnje
2010
Primijenjene smjernice:
 • 2004/108/EZ
 • 2014/30/EU
 • 2011/65/EU
Primijenjene norme:
 • EN ISO 12100
Tehnička dokumentacija kod:
 • Dopuštenje za električne alate
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Njemačka
Schaan, 6.2015
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)