Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [4 MB]

SI‑AT‑A22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Istosmjerna struja

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Tip
  SI‑AT‑A22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Sigurnost

Sigurnosne napomene

 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena u uputi za uporabu udarnog zavrtača.

Opis

Inteligentni modul pritezanja

Image alternative
 1. Upravljačke tipke
 2. LCD zaslon
 3. Kontrolne lampice
 4. Skener bar koda
 5. Tipka za deblokadu
 6. Otvor za USB priključak
 7. Kapica za USB otvor (na slici otvorena)

Upravljačke tipke

Image alternative
 1. Tipka OK
 2. Lijeva tipka sa strelicom
 3. Desna tipka sa strelicom
 4. Tipka za zaključavanje
 5. Tipka Scan

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je elektronički modul koji se može koristiti kod Hilti udarnih zavrtača s oznakom modela SI… …AT‑A22 ("…" = bilo koji znak) za kontrolirano pritezanje pričvrsnih elemenata i za osiguranje kvalitete spoja. Radovi se bilježe u modulu i mogu se očitati pomoću računalnog softvera AT Documentation Software u svrhu dokumentiranja.

Na ovom modulu ne može se namjestiti zakretni moment!
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo punjače koje je odobrila tvrtka Hilti . Dodatne informacije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

 • Za pritezanje Hlti pričvršćenja koristite samo nastavke udarnog zavrtača koji su opisani u uputama za uporabu odgovarajućeg proizvoda.

Moguća pogrešna uporaba

Ovaj proizvod nije prikladan za Hilti pričvršćenja u nuklearnim elektranama!

Kontrolne lampice

Pomoću različitih stanja kontrolnih lampica na obje strane modula signaliziraju se sljedeće poruke ili stanja:
Stanje
Značenje
Kontrolne lampice svijetle zeleno.
 • Kod skeniranja: Prepoznat je bar kod odn. QR kod.
 • Kod vijčanja nakon automatskog isključivanja udarnog zavrtača: Postupak pritezanja je uspješno završen.
Kontrolne lampice trepere crveno.
 • Kod skeniranja: Nije prepoznat bar kod odn. QR kod.
 • Kod vijčanja nakon isključivanja udarnog zavrtača: Vijčani spoj nije se mogao pritegnuti sukladno odabranim postavkama. Uzrok za to može biti primjerice prijevremeno ručno isključivanje udarnog zavrtača.
Kontrolne lampice trepere žuto.
Prepoznato je da je vijčani spoj već pritegnut i zatim ponovno otpušten. Stoga je vijčani spoj pritegnut pomoću specijalnih parametara definiranih za ponovno pritezanje, postupak pritezanja je uspješno završen.

Zujalica

Zujalica ugrađena u modul pritezanja emitira sljedeće kontrolne tonove u obliku zvučne povratne dojave.
 • Dugi ton: Ton potvrde (OK / postupak uspješno završen)
 • 2 kratka tona, LED diode trepere žuto: Ton upozorenja 1 (OK odn. nije OK / ponovljeno zabijanje)
 • 4 kratka tona, LED diode trepere crveno: Ton upozorenja 2 (nije OK / postupak prekinut)

USB priključak

Putem otvora za USB priključak možete povezati inteligentni modul pritezanja s nekim računalom. Sa softverom AT Documentation Software su moguće, između ostalog, sljedeće funkcije:
 • Dodavanje zapisa podataka za nove pričvrsne elemente
 • Promjena / ažuriranje već postojećih zapisa podataka
 • Deaktiviranje / aktiviranje funkcije dokumentiranja
 • Učitavanje protokola funkcije dokumentiranja
 • Namještanje sata na modulu pritezanja
Detaljnije informacije potražite u dokumentaciji softvera AT Documentation Software .
Pod sljedećim linkom možete preuzeti softver:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Sadržaj isporuke

Inteligentni modul pritezanja, upute za uporabu, kratke upute, USB kabel.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Težina prema EPTA-postupku 01
0,26 kg
Skener bar koda
Kamera skener (Imager)

Rukovanje

Umetanje inteligentnog modula pritezanja

UPOZORENJE
Opasnost od kratkog spoja !
 • Prije nego što stavite modul pritezanja u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima modula pritezanja i kontaktima udarnog zavrtača.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada modula pritezanja !
 • Provjerite siguran dosjed modula pritezanja na udarnom zavrtaču.
 • Modul pritezanja umetnite sa stražnje strane na udarni zavrtač sve dok čujno ne uskoči uz graničnik.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od kratkog spoja !
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima modula pritezanja.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada akumulatorske baterije !
 • Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije na modulu pritezanja.
 • Akumulatorsku bateriju umetnite sa stražnje strane na modul pritezanja sve dok čujno ne uskoči uz graničnik.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje modula pritezanja

Uvjeti : Modul pritezanja je isključen, na zaslonu se ništa ne prikazuje.
 1. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo na udarnom zavrtaču podesite na desno.
 2. Kratko pritisnite upravljačku sklopku na udarnom zavrtaču.
  • Osvjetljenje zaslona se uključuje, na zaslonu se kratko prikazuje početni ekran Image alternative.
  • Za kontrolu funkcije kontrolne lampice kratko svijetle crveno, žuto i zatim zeleno. Čuje se kontrolni ton.
  • Na zaslonu se prikazuje zadnje odabrani način rada s okvirom za odabir.
  • Ako se na zaslonu prikazuje smetnja:
   • U poglavlju "Pomoć u slučaju smetnji" pogledajte što znači slika zaslona, koji je uzrok poruke i koje mjere možete poduzeti za uklanjanje smetnji.
 3. Pritisnite tipku za zaključavanje.
  • Modul pritezanja je sada zaključan, a udarni zavrtač je spreman za uporabu.

Isključivanje modula pritezanja

Inteligentni modul pritezanja isključuje se automatski:
 • ako se udarni zavrtač automatski isključi nakon duljeg nekorištenja
 • ako se izvadi akumulatorska baterija
 • ako se prekine USB veza modula pritezanja s računalom izvlačenjem USB utikača.

Osnovno rukovanje

U ovom odlomku su objašnjene često potrebne osnovne funkcije za pokazivanje sistematike rukovanja. Detaljno rukovanje za određene radove naći ćete u poglavlju odgovarajućeg rada.
Otključavanje modulaKako biste izvršili postavljanja na inteligentnom modulu pritezanja, trebate ga otključati.
 • Ako želite otključati inteligentni modul pritezanja, onda pritisnite tipku za zaključavanje Image alternative i držite je pritisnutu najmanje 1 sekundu.
 • Na zaslonu se pojavljuje okvir za odabir i zadnja prikazana vrsta pričvrsnog elementa odn. zadnji prikazani način rada.
 • Modul pritezanja je otključan i nalazi se u načinu namještanja. Udarni zavrtač je deaktiviran.
NavigacijaAko se na zaslonu prikazuje okvir za odabir i nekoliko elemenata (opcije, parametri), onda okvir za odabir možete pomaknuti tipkama sa strelicom Image alternative i Image alternative.
Biranje opcije / promjena parametraKada je modul pritezanja otključan, možete promijeniti opcije odn. parametre kako je opisano u nastavku.
 • Na zaslonu pozicionirajte okvir za odabir na element kojeg treba promijeniti (opcija / parametar).
 • Pritisnite tipku OK.
 • Element se prikazuje s crnom pozadinom.
 • Provedite željeno postavljanje pritiskom na tipke sa strelicom.
 • Pritisnite tipku OK za preuzimanje prikazane postavke.
 • Element se sada ponovno prikazuje s okvirom za odabir.
Zaključavanje modulaNakon što ste izvršili sva postavljanja, ponovno trebate zaključati inteligentni modul pritezanja.
 • Pritisnite tipku za zaključavanje Image alternative.
 • Okvir za odabir nestaje sa zaslona. Namješteni parametri za obradu sada su pohranjeni i ne možete ih nehotice promijeniti.
 • Inteligentni modul pritezanja se zaključa, a udarni zavrtač se ponovno aktivira.

Osnovne postavke

Pozivanje izbornika Osnovne postavke

 1. Ako je modul pritezanja zaključan, onda ga otključajte na način da pritisnete tipku za zaključavanje i držite je pritisnutu najmanje 1 sekundu.
 2. Pritisnite tipku OK i držite je pritisnutu najmanje 1 sekundu.
  • Prikazuje se izbornik Osnovne postavke.

Odabir funkcije u izborniku Osnovne postavke

 1. Pomaknite okvir za odabir pomoću tipki sa strelicom na simbol željene funkcije.
  Funkcije u izborniku Osnovne postavke
  Simbol
  Funkcija
  Image alternative Prikaz datuma i vremena na modulu pritezanja
  Namještanje sata moguće je samo preko softvera AT Documentation Software .
  Image alternative Prikaz preostalog vremena/vremena korištenja udarnog zavrtača do sljedećeg očekivanog održavanja
  Image alternative Prikaz zauzetosti memorije u modulu pritezanja
  Kada vrijednost prikaza dosegne 100 %, prepisuju se najstariji podaci.
  Pomoću softvera AT Documentation Software mogu se očitati zabilježeni podaci i izbrisati u memoriji modula pritezanja.
  Image alternative Prikaz verzija softvera modula pritezanja
  Image alternative Izlaz iz izbornika Osnovne postavke
 2. Pritisnite tipku OK.

Indikatori na zaslonu za stanje održavanja/preostalo vrijeme korištenja

Nakon aktiviranja simbola  Image alternative u izborniku Osnovne postavke prikazuje se preostalo vrijeme korištenja udarnog zavrtača do sljedećeg očekivanog održavanja sa sljedećim indikatorima na zaslonu.
Neovisno o indikatorima na zaslonu trebate najmanje jednom godišnje provesti održavanje korištenog udarnog zavrtača kako bi se osigurala kvaliteta vijčanih spojeva izvedenih s istim.
Indikatori na zaslonu za stanje održavanja udarnog zavrtača
Indikator
Značenje
Image alternative Udarni zavrtač u ispravnom stanju, održavanje nije potrebno u dogledno vrijeme
Image alternative Uskoro se očekuje održavanje udarnog zavrtača
Segmenti u pravokutniku desno na zaslonu prikazuju preostalo vrijeme korištenja.
Image alternative Odmah je potrebno održavanje udarnog zavrtača
Ova upozoravajuća poruka se automatski pojavljuje nakon isteka preostalog vremena korištenja. Načini rada "inteligentni rad" i "zavrtanje" ne mogu se više odabrati.

Izlaz iz izbornika Osnovne postavke

 1. Pomaknite okvir za odabir na simbol Image alternative.
 2. Pritisnite tipku OK.
  • Na zaslonu se prikazuje zadnje odabrani način rada.

Načini rada

Sljedeći opisi pojedinačnih načina rada vrijede samo za desni hod udarnog zavrtača. U lijevom hodu udarni zavrtač radi nekontrolirano.

Inteligentni rad

U načinu rada "inteligentni rad" inteligentni modul pritezanja regulira i nadzire pritezanje odabrane vrste pričvrsnog elementa. Pritom se koriste parametri pritezanja kod zadnje provedenog ažuriranja softvera. S obzirom na to da se mogu promijeniti oznake proizvoda kao i parametri za obradu, na modulu pritezanja uvijek mora biti instalirana najnovija verzija softvera.
 • Ako je odabran inteligentni rad, na udarnom zavrtaču svijetli indikator zakretnog momenta "AT".
 • Preklopnik stupnjeva rada sada je bez funkcije. Udarni zavrtač možete uključiti i isključiti upravljačkom sklopkom.
  Pridržavajte se uputa za uporabu udarnog zavrtača.
Parametri za obradu u inteligentnom radu
Image alternative
 1. Vrsta pričvrsnog elementa (skraćeni naziv pričvrsnog elementa)
 2. Materijal / kvaliteta materijala / izvedba proizvoda
 3. Promjer (opcionalno)
Slika prikazuje raspored parametara za obradu na zaslonu.
Vrsta pričvrsnog elementaZa različite vrste pričvrsnog elementa tvornički su pohranjeni parametri za obradu u modulu pritezanja.
Prikazani pričvrsni element mora odgovarati korištenom pričvrsnom elementu.
Ostale informacije pronaći ćete u kratkim uputama SI-AT-A22 i u uputama za uporabu odgovarajućeg proizvoda.

Način rada "zavrtanje"

U ovom načinu rada raspoloživo je ukupno 30 stupnjeva. Stupanj, koji se može odabrati za određenu vrstu pričvrsnog elementa, ovisi o promjeru pričvrsnog elementa i specificiranom zakretnom momentu. Stupanj se može u koracima odrediti pomoću tih podataka.
Kod načina rada "zavrtanje" indikator na zaslonu izgleda kako je prikazano u nastavku:
Image alternative
Broj desno uz simbol vijka prikazuje odabrani stupanj.

Određivanje potrebnog stupnja za način rada "zavrtanje"

 1. Image alternative POZOR! Prije pritezanja vijčanog spoja provjerite naliježu li potpuno kontaktne površine sastavnih dijelova koje treba spojiti i je li matica zavrnuta do kraja na sastavnom dijelu.
 2. Pritegnite pričvrsni element koristeći niži stupanj.
  • Započnite sa što nižim stupnjem kako biste izbjegli oštećenje pričvrsnog elementa prejakim pritezanjem.
 3. Provjerite dosegnuti zakretni moment pričvrsnog elementa pomoću kalibriranog ključa zakretnog momenta.
  Za opetovano pritezanje nekoliko pričvrsnih elemenata uvjerite se da su isti uvjeti za pritezanje vijčnih spojeva. Promjene uvjeta za pritezanje vijčanih spojeva mogu dovesti do nekog drugog potrebnog stupnja.
  Rezultat 1 / 3Specificirani zakretni moment pričvrsnog elementa, kojeg treba pritegnuti, nije postignut.
  • Otpustite pričvrsni element i na modulu pritezanja namjestite viši stupanj.
  • Pričvrsni element zategnite s novim stupnjem i ponovno provedite ovaj korak ispitivanja.
  Rezultat 2 / 3Specificirani zakretni moment pričvrsnog elementa, kojeg treba pritegnuti, je prekoračen.
  • Otpustite pričvrsni element i na modulu pritezanja namjestite niži stupanj.
  • Pričvrsni element zategnite s novim stupnjem i ponovno provedite ovaj korak ispitivanja.
  Rezultat 3 / 3Pričvrsni element je pritegnut sa specificiranim zakretnim momentom.
  Određen je ispravan stupanj za pričvrsni element.

Način rada "neregulirani rad"

U ovom načinu rada je deaktiviran inteligentni modul pritezanja. Udarni zavrtač radi kao da nema inteligentnog modula pritezanja. Za kratkotrajni rad bez inteligentnog modula pritezanja ne trebate izvaditi modul pritezanja.
Neregulirani rad se na zaslonu prikazuje na sljedeći način:
Image alternative
U nereguliranom radu ne svijetli kontrolna lampica "AT" indikatora zakretnog momenta udarnog zavrtača, tipka za namještanje različitih stupnjeva rada udarnog zavrtača je u funkciji.

Namještanje načina rada

Način rada možete namjestiti na 2 različita načina na željenu vrstu pričvrsnog elementa:
 • skeniranjem pripadajućeg bar koda odn. QR koda na ambalaži Hilti proizvoda koji treba pričvrstiti.
 • ručnim namještanjem pomoću upravljačkih tipki na modulu pritezanja
Skeniranje bar koda odn. QR kodaAko za Hilti proizvod, kojeg treba zavrnuti, postoji bar kod ili QR kod, način rada možete brzo i jednostavno namjestiti na proizvodu skeniranjem ovog koda.
Ručno namještanjeAko ne postoji bar kod ili QR kod za proizvod, kojeg treba zavrnuti, način rada možete namjestiti pomoću upravljačkih tipki na modulu pritezanja.
Način rada "neregulirani rad" može se samo ručno namjestiti.

Namještanje načina rada pomoću upravljačkih tipki

 1. Otključajte modul pritezanja.
 2. Po potrebi pomaknite okvir za odabir pomoću tipki sa strelicom na neku drugu opciju koju treba promijeniti.
 3. Pritisnite tipku OK.
  • Sada se prikazuje odabrana opcija s crnom pozadinom.
 4. Odaberite željenu postavku pritiskom na tipke sa strelicom.
 5. Pritisnite tipku OK.
  • Odabrana postavka ponovno se prikazuje s okvirom za odabir.
 6. Po potrebi ponovite zadnja 3 radna koraka kako biste izvršili ostala postavljanja.
 7. Zaključajte modul pritezanja.

Namještanje načina rada skeniranjem bar koda odn. QR koda

 1. Otključajte modul pritezanja.
 2. Pritisnite tipku Scan.
  • Skener se aktivira, simbol Image alternative prikazuje spremnost za čitanje na zaslonu.
Image alternative
 1. Sada držite modul na udaljenosti od otprilike 15 centimetara (6″) u smjeru bar koda odn. QR koda tako da je kôd unutar okvira kojeg projicira skener.
  • Kontrolne lampice svijetle zeleno.
  • Čuje se ton potvrde.
  • Na zaslonu se prikazuje način obrade proizvoda kojeg treba zavrnuti.
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  • Čuje se ton upozorenja.
  • Na zaslonu se prikazuje Image alternative Image alternative (kôd se nije mogao pročitati ili je nepoznat).
   • Pritisnite tipku Scan i još jednom skenirajte kôd.
    Možda još ne postoje parametri za obradu proizvoda, kojeg treba zavrnuti, u memoriji modula pritezanja. Ako je proizvod kompatibilan s SI-AT, može se skenirati QR kod odgovarajućeg proizvoda u odgovarajućim uputama za uporabu SI-AT-A22. Na taj se način mogu učitati parametri za obradu u memoriju modula SI-AT. Parametre za obradu proizvoda možete naknadno učitati čak i preko softvera AT Documentation Software putem USB-a u modulu pritezanja. Kako bi se osiguralo da se uvijek koriste aktualni parametri za obradu, trebate redovito provjeriti ažuriranja softvera u modulu pritezanja.
 1. Zaključajte modul pritezanja.

Pritezanje proizvoda u inteligentnom radu

Prije uporabe modula pritezanja trebate provjeriti je li ispravno instaliran proizvod kojeg treba zavrnuti. Pridržavajte se napomena u uputi za uporabu proizvoda kojeg treba zavrnuti te uputa za provjeru pričvrsnih elemenata.
 1. Namjestite način rada "inteligentni rad".
 2. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo podesite na desno.
 3. Stavite udarni zavrtač s odgovarajućim nastavkom na proizvod kojeg treba zavrnuti.
 4. Pritisnite upravljačku sklopku i držite je pritisnutu sve dok modul pritezanja ne izda jednu od sljedećih povratnih dojava:
Image alternative
Rezultat 1 / 4
 • Prikazuje se poruka "Zavrtanje uspješno završeno".
 • Kontrolne lampice svijetle zeleno.
 • Čuje se ton potvrde.
Pričvrsni element je ispravno pritegnut. Možete direktno nastaviti sa sljedećim pričvrsnim elementom istog tipa.
Image alternative
Rezultat 2 / 4
 • Prikazuje se poruka "Ponovno pritezanje uspješno završeno".
 • Kontrolne lampice trepere žuto.
 • Čuje se ton upozorenja.
Ponovno je pritegnut neki vijčani spoj koji je već bio pritegnut i onda ponovno otpušten. INFORMACIJA:  Ako pričvrsni element nije prethodno ispravno pritegnut, treba ga provjeriti odn. pritegnuti kalibriranim ključem zakretnog momenta.
Image alternative
Rezultat 3 / 4
 • Prikazuje se poruka "Napon akumulatorske baterije prenizak".
 • Kontrolne lampice trepere crveno.
Za pričvrsni element je premali preostali kapacitet akumulatorske baterije.
 • Pritisnite tipku OK za potvrdu poruke.
 • Umetnite jače napunjenu akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Rezultat 4 / 4
 • Prikazuje se poruka "Zavrtanje nije ispravno završeno".
 • Kontrolne lampice trepere crveno.
 • Čuje se ton upozorenja.
 • Pričvrsni element ponovno pritegnite kalibriranim ključem zakretnog momenta.

Pritezanje proizvoda u načinu rada "zavrtanje"

 1. Namjestite način rada "zavrtanje".
 2. Za proizvod, kojeg treba zavrnuti, odredite stupanj pritezanja kojeg treba namjestiti i namjestite ga.
 3. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo podesite na desno.
 4. Stavite udarni zavrtač s odgovarajućim nastavkom na proizvod kojeg treba zavrnuti.
 5. Pritisnite upravljačku sklopku i držite je pritisnutu sve dok modul pritezanja ne izda jednu od sljedećih povratnih dojava:
Image alternative
Rezultat 1 / 2
 • Prikazuje se poruka "Zavrtanje uspješno završeno".
 • Kontrolne lampice svijetle zeleno.
 • Čuje se ton potvrde.
Pričvrsni element je ispravno pritegnut. Možete direktno nastaviti sa sljedećim pričvrsnim elementom istog tipa.
Image alternative
Rezultat 2 / 2
 • Prikazuje se poruka "Zavrtanje nije ispravno završeno".
 • Kontrolne lampice trepere crveno.
 • Čuje se ton upozorenja.
 • Pričvrsni element ponovno pritegnite kalibriranim ključem zakretnog momenta.

Provjera pričvrsnog elementa

Svi Hilti proizvodi podliježu stalnom ažuriranju tako da čak i proizvode, koji nisu opisani u ovoj dokumentaciji, može podržati SI-AT modul. Uvijek ažurirajte softver i pratite najnovije upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod, aktualne upute za uporabu i upute za ispitivanje naći ćete online na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com .

Provjera pričvrsnog elementa segmentnih sidara

Kako bi se osiguralo da je kod vijčanog spoja segmentnih sidara u "inteligentnom radu" ispravno postavljen instalacijski zakretni moment specificiran prema dopuštenju / uputama za uporabu, treba provjeriti prvo i posljednje segmentno sidro pomoću kalibriranog ključa zakretnog momenta. Ovu provjeru postavljenog instalacijskog zakretnog momenta treba izvršiti neposredno nakon pritezanja (instalacije) segmentnog sidra.
Ispitni moment odgovara instalacijskom zakretnom momentu odgovarajućeg segmentnog sidra i može ga pronaći u uputi za uporabu tog sidra.
 • Zategnite maticu segmentnog sidra kalibriranim ključem zakretnog momenta. Pritom promatrajte kut za koji se pričvrsni element može dalje okretati.
  Rezultat 1 / 2Matica segmentnog sidra nije dalje okrenuta od navedenog maksimalnog zakretnog kuta (< 360 °).
  Pričvrsni element je ispravno zavrnut.
  Rezultat 2 / 2Matica segmentnog sidra je dalje okrenuta preko navedenog maksimalnog zakretnog kuta (> 360 °).
  Pričvrsni element je neispravno zavrnut. Vijčane spojeve pritegnute prije provjere treba smatrati neispravnima i valja ih provjeriti. Udarni zavrtač treba provjeriti Hilti servis.

Provjera sigurnost pričvrsnog elementa za instalacijske sustave

Kako bi se osiguralo da je kod vijčanog spoja konektora u "inteligentnom radu" ispravno postavljen instalacijski zakretni moment specificiran prema dopuštenju / uputama za uporabu, treba provjeriti prvi i posljednji konektor pomoću kalibriranog ključa zakretnog momenta. Ovu provjeru postavljenog instalacijskog zakretnog momenta treba izvršiti neposredno nakon pritezanja (instalacije) konektora.
Ispitni moment odgovara instalacijskom zakretnom momentu odgovarajućeg konektora i možete ga pronaći u uputi za uporabu tog konektora.
Provjerite koriste li se ispravni parametri zabijanja za odgovarajuće pričvrsne elemente. Ostale informacije pronaći ćete u uputama za uporabu modula zakretnog momenta i u uputama za uporabu odgovarajućeg proizvoda. Image alternative
 • Pričvrsni element ponovno pritegnite kalibriranim ključem zakretnog momenta. Pritom promatrajte kut za koji se pričvrsni element može dalje okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element nije dalje okrenut od navedenog maksimalnog zakretnog kuta (< 180 °).
  Vijčani spoj pričvrsnog elementa je ispravno izveden.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element je dalje okrenut preko navedenog maksimalnog zakretnog kuta (> 180 °).
  Izvedeni vijčani spoj je neispravan. Vijčane spojeve pritegnute prije provjere treba smatrati neispravnima i valja ih provjeriti. Udarni zavrtač treba provjeriti Hilti servis.

Provjera vijčanih spojeva pritegnutih u načinu rada "zavrtanje"

 • U redovitim razmacima provjerite kalibriranim ključem zakretnog momenta sukladno propisu tvrtke ili specifikacijama kvalitete je li postignut zadani zatezni moment.

Vađenje modula pritezanja

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Pritisnite tipku za deblokadu modula pritezanja i držite je pritisnutu.
 3. Modul pritezanja skinite prema natrag s udarnog zavrtača.

Priključivanje modula pritezanja na računalo

Image alternative
 1. Izvadite modul pritezanja.
 2. Otvorite poklopac na donjoj strani modula pritezanja.
  • Otvor za USB priključak je sada dostupan.
 3. Utaknite utikač (tip B, USB 2.0) USB kabela u USB otvor modula pritezanja.
 1. Spojite drugi utikač (tip A) USB kabela sa svojim računalom.
  • Računalo sada strujom napaja modul pritezanja. Na zaslonu modula prikazuje se USB logotip (Image alternative).
  Ako izvučete USB utikač na modulu pritezanja, onda trebate ponovno zatvoriti poklopac iznad USB otvora kako biste zaštitili USB otvor od prljavštine.

Čišćenje i održavanje

Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašem Hilti centru ili na: www.hilti.com
 • Proizvod, te posebice rukohvate, održavajte suhim, čistim i bez masnoća. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje.
 • Vanjsku stranu uređaja redovito čistite lagano navlaženom krpom.

Transport i skladištenje

 • Za transport i za skladištenje inteligentnog modula pritezanja koristite isporučenu kutiju za čuvanje ili kovčeg za udarni zavrtač kako biste izbjegli oštećenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Također se pridržavajte napomena za uklanjanje smetnji u uputi za uporabu korištenog udarnog zavrtača.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Prikazuje se poruka "Zaključavanje modula".
Modul pritezanja otključan.
 • Pritisnite tipku za zaključavanje kako biste zaključali modul pritezanja i aktivirali udarni zavrtač.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura akumulatorske baterije previsoka".
Akumulatorska baterija je pregrijana.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju ili ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura akumulatorske baterije preniska".
Temperatura akumulatorske baterije je preniska.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju čija je temperatura u rasponu radne temperature akumulatorske baterije (vidi upute za uporabu akumulatorske baterije).
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura udarnog zavrtača previsoka".
Udarni zavrtač je pregrijan.
 • Ostavite udarni zavrtač da se ohladi i očistite proreze za ventilaciju.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Punjenje akumulatorske baterije preslabo".
Punjenje akumulatorske baterije nije dostatno za ispravno zavrtanje pričvrsnog elementa.
 • Umetnite jače napunjenu akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Prevelika potrošnja struje".
Potrošnja struje je kratko prevelika.
 • Pritisnite tipku OK za potvrdu poruke.
 • Ponovite postupak vijčanja.
 • Ako se poruka ponovno pojavi, onda kontaktirajte Hilti servis.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Dugmasta baterija prazna".
Dugmasta baterija sata u modulu pritezanja je prazna.
  Više se ne može jamčiti ispravnost podataka o datumu i vremenu u protokolu dokumentiranja.
 • Obratite se Hilti servisu za zamjenu baterije.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Pogreška uređaja".
Prepoznata je pogreška uređaja.
 • Priključite modul pritezanja na računalo.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte memoriju pogrešaka i slijedite upute softvera za uklanjanje pogrešaka.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Funkcija dokumentiranja deaktivirana".
Funkcija dokumentiranja deaktivirana (samo upozoravajuća poruka).
 • Ako vam je potrebna funkcija dokumentiranja, onda modul pritezanja priključite na računalo i aktivirajte funkciju dokumentiranja u softveru AT Documentation Software .
 • Po potrebi pritisnite tipku OK za skrivanje poruke ili za nastavak postupka pokretanja modula pritezanja.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Memorija zauzeta …%". (Poruka se pojavljuje kod vrijednosti ≥ 90%.)
Memorija podataka u modulu pritezanja je zauzeta do prikazanog postotka. Pozor: Kod dosezanja 100 % prepisuju se najstariji podaci!
 • Priključite modul pritezanja na računalo.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte podatke kako biste ih dokumentirali u izvještaju.
 • Zatim izbrišite podatke u memoriji modula pritezanja kako biste oslobodili prostor u memoriji.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r4838537.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod sukladan s primijenjenim smjernicama i normama. Ispitan je i dopušten zajedno sa za to predviđenim proizvodima.
Image alternative