Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [6 MB]

PM 40-MG

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama upućuje se na važne radne korake ili na sastavne dijelove koji su važni za radne korake. U tekstu su ti radni koraci ili sastavni dijelovi istaknuti odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Naljepnica na proizvodu

Informacija o laseru
Image alternative Klasa lasera 2 temelji se na normi IEC60825-1/EN60825-1:2007 i odgovara CFR 21 § 1040 (Obavijest o laserskim proizvodima br. 50).
Ne gledajte u laserski snop.

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Višelinijski laser
  PM 40-MG
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Osim upozoravajućih naputaka u pojedinim poglavljima ove upute za uporabu valja uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
 • Prije mjerenja/ primjena i više puta tijekom primjene provjerite točnost uređaja.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s uređajem postupajte razumno. Uređaj ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe uređaja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja uređaja udaljite iz područja rada.
 • Vodite računa o okolnim utjecajima. Uređaj ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Ravnina laserskog snopa treba biti znatno iznad ili ispod razine očiju.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja uređaja.
 • Kako biste postigli najveću točnost, liniju projicirajte na okomitu, ravnu plohu. Pritom uređaj izravnajte pod kutom od 90° prema plohi.
 • Kako biste izbjegli nepravilna mjerenja, otvor za izlaz laserskog snopa morate držati čistim.
 • Pridržavajte se podataka o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.
 • Uređaje, koji nisu u uporabi, valja čuvati na suhom, visokom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.

Stručno opremanje radnih mjesta

 • Kod radova na ljestvama izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Osigurajte mjesto mjerenja i pri postavljanju uređaja pazite da snop ne bude usmjeren prema drugoj osobi ili prema vama.
 • Mjerenje kroz staklene površine ili druge objekte može dati krive rezultate mjerenja.
 • Pazite da uređaj bude postavljen na ravnoj i stabilnoj podlozi (bez vibracija!).
 • Uređaj upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Ukoliko se u području rada koristi više lasera, uvjerite se da zrake vašeg uređaja ne zamijenite sa zrakama drugih uređaja.
 • Jaki magneti mogu utjecati na preciznost, stoga se u blizini mjernog uređaja ne smiju nalaziti magneti. Mogu se koristiti Hilti magnetski adapteri.
 • Ako uređaj iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste ga pustiti da se prije uporabe aklimatizira.

Elektromagnetska kompatibilnost

Iako uređaj ispunjava stroge zahtjeve relevantnih smjernica, Hilti ne može isključiti mogućnost da uređaj bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do neispravnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba provesti kontrolna mjerenja. Hilti isto tako ne može isključiti da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u zrakoplovima).

Klasifikacija lasera za uređaje klase lasera 2/ class II

Uređaj odgovara klasi lasera 2 sukladno IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 i klasi II prema CFR 21 § 1040 (FDA). Ovi uređaji se smiju upotrebljavati bez dodatnih zaštitnih mjera. Unatoč tome kao i kod sunca ne bi trebalo gledati neposredno u izvor svjetlosti. U slučaju izravnog kontakta s očima zatvorite oči i pomaknite glavu iz područja zračenja. Laserski snop ne usmjeravajte prema osobama.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Kontaktirajte Hilti servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Podesivo podnožje
 2. Litij-ionska akumulatorska baterija
 3. Naljepnica s upozorenjem
 4. Prekidač za mijenjanje načina rada linijskog lasera i laserskog prijemnika
 5. Otvor za izlaz laserskog snopa
 6. Sklopka za uključivanje/isključivanje i blokadu njihala
 7. Fino podešavanje za rotacijsku platformu
 8. Dozna libela

Namjenska uporaba

Proizvod je samonivelirajući višelinijski laser kojim jedna osoba može vršiti brza i točna ciljanja, prenositi kut od 90°, izvoditi horizontalno niveliranje i poravnavanje te točna mjerenja vertikalnih linija.
Uređaj ima tri zelene laserske linije (jednu horizontalnu i dvije vertikalne), jednu referentnu točku ispod te pet sjecišta zraka (sprijeda, straga, lijevo, desno i gore) s dometom od cca. 20 m. Domet ovisi o osvjetljenju u okruženju.
Uređaj je prvenstveno namijenjen za uporabu u zatvorenim prostorijama i nije zamjena za rotacijski laser. Za vanjske primjene valja voditi računa da okvirni uvjeti odgovaraju onima u zatvorenoj prostoriji ili da se upotrebljava Hilti laserski prijemnik.
Moguće primjene su:
 • Označavanje položaja pregradnih zidova (pod pravim kutom i u vertikalnoj ravnini).
 • Provjeravanje i prenošenje pravih kutova.
 • Poravnavanje dijelova uređaja / instalacija i drugih strukturnih elemenata u tri osi.
 • Prenošenje točaka označenih na podu na strop.
Laserske linije mogu se uključiti odvojeno (samo vertikalne ili samo horizontalne) ili zajedno. Za uporabu s kutom nagiba blokira se njihalo za automatsko niveliranje.
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 12.
 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/12.

Značajke

Uređaj se samonivelira u svim smjerovima unutar 3,0°. Ukoliko to nije dovoljno, uređaj se može pomoću podesivog podnožja i dozne libele horizontirati. Samoniveliranje traje samo približno 3 sekunde.
Kada se područje samoniveliranja prekorači, laserski snopovi uređaja trepere kao upozoravajući signal.
Pri uključivanju se uređaj standardno nalazi u načinu rada vidljivosti s većom svjetlinom linije. Dugim pritiskom na prekidač za mijenjanje načina rada linijskog lasera i laserskog prijemnika uređaj prelazi u način rada laserskog prijamnika i sada je kompatibilan s laserskim prijemnikom PMA 31G. Ponovnim dugim pritiskom na prekidač ili isključivanjem uređaja ponovno se deaktivira način rada laserskog prijemnika.

Sadržaj isporuke

Višelinijski laser, kovčeg, upute za uporabu, certifikat proizvođača.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.com

Obavijesti pri radu

Stanje
Značenje
Laserski snop treperi dva puta svakih 10 (njihalo nije blokirano) odn. svake 2 (njihalo je blokirano) sekunde.
Baterije su gotovo prazne.
Laserski snop treperi pet puta te potom trajno ostaje uključen.
Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada laserskog prijemnika.
Laserski snop treperi jako visokom frekvencijom.
Uređaj ne može vršiti samoniveliranje.
Laserski snop treperi svakih 5 sekundi.
Način rada nagnute linije; njihalo je blokirano, tako linije nisu nivelirane.

Tehnički podaci

Doseg linija i sjecište bez laserskog prijemnika
20 m
(65 ft - 10 in)
Doseg linija i sjecište s laserskim prijemnikom
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Vrijeme samoniveliranja (tipično)
3 s
Klasa lasera
Klasa 2, vidljivo, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Debljina linije (udaljenost 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Područje samoniveliranja
±3,0° (tipično)
Točnost
± 2 mm na 10 m
(± 0,1 in na 32 ft - 10 in)
Indikator radnog stanja
Laserski snopovi i položaji sklopke Isključeno, Uključeno blokirano i Uključeno deblokirano
Napajanje strujom
Hilti B 12 litij-ionska akumulatorska baterija
Radni vijek (sve linije su uključene)
Hilti Temperatura +24 °C (+72 °F): 7 h (tipično)
Radni vijek (horizontalne ili vertikalne linije su uključene)
Hilti Temperatura +24 °C (+72 °F): 10 h (tipično)
Radna temperatura
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura skladištenja
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Zaštita od prašine i prskanja vode (izvan pretinca za akumulatorsku bateriju)
IP 54 prema IEC 60529
Navoj stativa
BSW 5/8"UNC1/4"
Divergencija zrake
0,05 mrad … 0,08 mrad
Prosječna izlazna snaga (maks.)
< 0,95 mW
Težina uključujući akumulatorsku bateriju
1,24 kg
(2,73 lb)

Rukovanje

OPREZ
Opasnost od ozljede! Laserski snop ne usmjeravajte prema osobama.
 • Nemojte nikada gledati izravno u izvor svjetlosti. U slučaju izravnog kontakta s očima zatvorite oči i pomaknite glavu iz područja zračenja.

Umetanje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Akumulatorsku bateriju umetnite sve dok sigurno ne uskoči.
  Uređaj smije raditi samo s litij-ionskim akumulatorskim baterijama koje je preporučila tvrtka Hilti .

Demontaža / namještanje osnovne ploče

Image alternative
 1. Skinite osnovnu ploču prema naprijed s uređaja kako biste je demontirali.
 2. Gumene čahure podnožja možete povući dolje radi zaštite ako uređaj stavljate na osjetljive površine.
 3. Za podešavanje visine možete odviti podnožje osnovne ploče.

Uključivanje laserskih snopova

 1. Sklopku okrenite u položaj Image alternative (Uključeno/deblokirano).
  • Vidljivi su vertikalni laserski snopovi.
 2. Pritišćite prekidač sve dok se ne namjesti željeni način rada linijskog lasera.
  Uređaj prebacuje između načina rada prema sljedećem redoslijedu te započinje ponovno ispočetka: Vertikalne laserske linije, Horizontalna laserska linija, Vertikalne i horizontalne laserske linije.

Isključivanje laserskih snopova

 • Sklopku stavite u položaj OFF (Isključeno/blokirano).
  • Laserski snop više nije vidljiv i njihalo je blokirano.
  Uređaj se isključuje kada je akumulatorska baterija prazna.

Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada laserskog prijemnika

Domet laserskog prijemnika može biti ograničen zbog nesimetrije učinka lasera uvjetovane izvedbom i mogućih ometajućih vanjskih izvora svjetlosti.
Radite na jakoj strani linijskog lasera i izbjegavajte rad na izravnom svjetlu kako biste postigli optimalan domet. Jake strane su stražnja strana na kojoj je pričvršćena akumulatorska baterija i suprotna prednja strana.
 1. Prekidač za mijenjanje načina rada linijskog lasera i laserskog prijemnika držite pritisnut dulje od 4 sekunde sve dok laserski snop ne zatreperi pet puta za potvrdu kako biste aktivirali način rada laserskog prijemnika.
 2. Prekidač ponovno držite pritisnut dulje od 4 sekunde kako biste ponovno deaktivirali način rada laserskog prijemnika.
  Pri isključivanju uređaja deaktivira se način rada laserskog prijemnika.

Namještanje laserskih snopova za funkciju "Nagnuta linija"

 1. Sklopku stavite u položaj Image alternative (Uključeno/blokirano).
  • Vidljiv je samo horizontalni laserski snop.
 2. Pritišćite prekidač za način rada linijskog lasera sve dok se ne namjesti željeni način rada linijskog lasera.
  Kod funkcije "Nagnuta linija" njihalo je blokirano i uređaj nije niveliran.
  Laserski snop(ovi) trepere svakih 5 sekundi.
  Uređaj prebacuje između načina rada prema sljedećem redoslijedu te započinje ponovno ispočetka: Horizontalna laserska linija, Vertikalne laserske linije, Vertikalne i horizontalne laserske linije.

Primjeri primjene

Podesivo podnožje omogućuje prethodno grubo niveliranje uređaja na jako neravnoj podlozi.

Prijenos visina

Image alternative

Namještanje profila za suhogradnju za podjelu prostora

Image alternative
Image alternative

Vertikalno poravnavanje cijevi

Image alternative

Niveliranje radijatora

Image alternative

Niveliranje vrata i prozorskih okvira

Image alternative

Provjera

Provjera ciljne točke

Image alternative
 1. U visokoj prostoriji nacrtajte podnu oznaku (križić) (primjerice na stepeništu visine 5-10 m).
 2. Postavite uređaj na ravnu i vodoravnu površinu.
 3. Uključite uređaj i deblokirajte njihalo.
 4. Postavite uređaj s donjim ciljnim snopom na središte križa označenog na podu.
 5. Označite gornje sjecište laserskih linija na stropu. U tu svrhu prije toga na strop pričvrstite papir.
 6. Okrenite uređaj za 90°.
  Donji crveni ciljni snop mora ostati na središtu križa.
 7. Označite gornje sjecište laserskih linija na stropu.
 8. Ponovite postupak kod okretanja od 180° i 270°.
  Napravite krug na stropu od 4 označene točke. Izmjerite promjer kruga D u milimetrima ili inčima i visinu prostorije VP u metrima ili stopama.
Image alternative
 1. Izračunajte vrijednost R.
  • Vrijednost R treba biti manja od 3 mm (to odgovara 3 mm na 10 m).
  • Vrijednost R treba biti manja od 1/8".

Provjera niveliranja laserskog snopa

Image alternative
 1. Postavite uređaj na ravnu i vodoravnu površinu udaljenu cca. 20 cm od zida (A) i usmjerite sjecište laserskih linija na zid (A).
 2. Označite sjecište laserskih linija križićem (1) na zidu (A) i križićem (2) na zidu (B).
 3. Postavite uređaj na ravnu i vodoravnu površinu udaljenu cca. 20 cm od zida (B) i usmjerite sjecište laserskih linija na križić (1) na zidu (A).
 4. Namjestite visinu sjecišta laserskih linija pomoću podesivog podnožja tako da se sjecište podudara s oznakom (2) na zidu (B). Pritom pazite da je libela u središtu.
 5. Ponovno označite sjecište laserskih linija križićem (3) na zidu (A).
 6. Izmjerite razmak D između križića (1) i (3) na zidu (A) (DP = dužina prostorije).
Image alternative
 1. Izračunajte vrijednost R.
  • Vrijednost R treba biti manja od 2 mm.
  • Vrijednost R treba biti manja od 1/8".

Provjera okomitosti (horizontalno)

Image alternative
 1. Postavite uređaj s donjim ciljnim snopom na središte referentnog križića u središtu prostora s razmakom od cca. 5 m prema zidovima.
 2. Označite sva 4 sjecišta na sva četiri zida.
Image alternative
 1. Okrenite uređaj za 90° i uvjerite se da središte sjecišta dodiruje prvu referentnu točku (A).
 2. Označite svako novo sjecište i izmjerite odgovarajući razmak (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Izračunajte razmak R (DP = dužina prostorije).
  • Vrijednost R treba biti manja od 3 mm ili 1/8".

Provjera preciznosti vertikalne linije

Image alternative
 1. Pozicionirajte uređaj na visini od 2 m (Pol. 1).
 2. Uključite uređaj.
 3. Pozicionirajte prvu ciljnu ploču T1 (vertikalno) na udaljenosti od 2,5 m od uređaja i na istoj visini (2 m) tako da vertikalni laserski snop dodiruje ploču i označite ovaj položaj.
 4. Zatim pozicionirajte drugu ciljnu ploču T2 2 m ispod prve ciljne ploče tako da vertikalni laserski snop dodiruje ploču i označite ovaj položaj.
 5. Označite položaj 2 na suprotnoj strani testne strukture (zrcalno obrnuto) na laserskoj liniji na podu kod udaljenosti od 5 m prema uređaju.
 6. Zatim uređaj postavite na upravo označeni položaj (Pol. 2) na podu.
 7. Laserski snop usmjerite tako da dodiruje ciljnu ploču T1 i položaj označen na ploči.
 8. Označite novi položaj na ciljnoj ploči T2.
 9. Očitajte razmak D obje oznake na ciljnoj ploči T2.
  Ukoliko razlika D iznosi više od 2 mm, uređaj treba podesiti u Hilti centru za popravke.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje i sušenje

 • Ispušite prašinu sa stakla.
 • Staklo ne dodirujte prstima.
 • Uređaj čistite samo čistom, mekom krpom. Ako je potrebno, krpu navlažite alkoholom ili vodom.
 • Pri skladištenju vaše opreme poštujte granične temperaturne vrijednosti, posebice ljeti ili zimi kada opremu čuvate u unutrašnjosti vozila (‑25 °C do 63 °C) (-13 °F do 145 °F).

Kalibracijski servis Hilti

Preporučujemo da iskoristite redovitu provjeru od strane Hilti kalibracijskog servisa kako biste mogli jamčiti pouzdanost u skladu s normama i pravnim zahtjevima.
Hilti kalibracijski servis vam u svakom trenutku stoji na raspolaganju; preporučuje se provesti ga barem jednom godišnje.
U okviru Hilti kalibracijskog servisa se potvrđuje da specifikacije ispitanog uređaja na dan provjere odgovaraju tehničkim podacima u uputama za uporabu.
U slučaju odstupanja od podataka proizvođača moraju se rabljeni uređaji za mjerenje ponovno podesiti.
Nakon baždarenja i ispitivanja se na uređaj postavlja kalibracijska pločica, a certifikatom o kalibraciji pismeno potvrđuje da uređaj radi sukladno podacima proizvođača.
Certifikati o kalibraciji uvijek su potrebni tvrtkama certificiranima prema ISO 900X.
Ostale informacije će Vam rado dati najbliža osoba za kontakt tvrtke Hilti .

Transport i skladištenje

Transport

 • Za transport ili slanje svoje opreme upotrebljavajte Hilti transportni kovčeg ili istovjetnu ambalažu.

Skladištenje

 • Ako se uređaj smočio, izvadite ga iz kovčega.
 • Osušite i očistite uređaje, transportne kutije i pribor (na temperaturi najviše od 63 °C / 145 °F) i očistite ih.
 • Opremu ponovno zapakirajte tek kada se u potpunosti osuši i zatim je čuvajte na suhom mjestu.
 • Nakon duljeg skladištenja ili transporta svoje opreme prije uporabe provedite kontrolno mjerenje.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne može uključiti.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Napunite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju i provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije u uređaju.
Uređaj ili sklopka je u kvaru.
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Pojedinačni laserski snopovi ne funkcioniraju.
Laserski izvor ili upravljanje laserom je u kvaru.
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Uređaj se može uključiti, ali se ne vidi laserski snop.
Laserski izvor ili upravljanje laserom je u kvaru.
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Temperatura previsoka ili preniska.
 • Ostavite uređaj da se ohladi ili zagrije.
Automatsko niveliranje ne funkcionira.
Uređaj postavljen na previše ukošenu podlogu.
 • Sklopku stavite u položaj Image alternative.
Senzor nagiba je neispravan.
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Uređaj se isključuje nakon 1 sata.
Funkcija automatskog isključivanja je aktivirana.
 • Pritisnite prekidač dulje od 4 sekunde.
Domet je premali
Rad u lošem području lasera.
Svjetlosni odnosi na gradilištu su presvijetli
 • Pozicionirajte laser i/ili laserski prijemnik u manjem svijetlom području.
Svjetlo svijetli izravno u detekcijski prozorčić.
 • Izbjegavajte izravno zračenje svjetla u detekcijski prozorčić npr. zbog promatranja.
Laserski prijemnik ne hvata laserski snop
Laser nije u načinu rada laserskog prijemnika
 • Aktivirajte način rada laserskog prijemnika na linijskom laseru.
Laserski prijemnik je previše udaljen od lasera.
 • Pozicionirajte laserski prijemnik bliže laseru.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim uređajima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne mjerne uređaje ne odlažite u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

FCC napomena (važeća za SAD) / IC napomena (važeća za Kanadu)

Ovaj uređaj odgovara članku 15 FCC-odredbi i CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Stavljanje u pogon podliježe sljedećim dvama uvjetima:
 1. Ovaj uređaj ne bi trebao stvarati štetno zračenje.
 2. Uređaj mora prepoznati sva zračenja uključujući i zračenja koja uzrokuju neželjene radnje.
Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju uređaja u pogon.