Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [2 MB]

VC 5-A22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.
Image alternative Bežični prijenos podataka

Simboli na proizvodu

Simboli ovisno o proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Zabranjeno upijanje vlage

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
Podaci o proizvodu
Usisavač za suho usisavanje
VC 5-A22
Generacija
01
Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne uređaje

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
 • Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i/ili znanja.
 • Uređaj smiju upotrebljavati samo osobe koje su s njim upoznate i upućene glede sigurnog korištenja i osobe koje razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Uređaj nije namijenjen djeci.
 • Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
 • Prašine opasne po zdravlje ili prašine koje su zapaljive i/ili eksplozivne ne smiju se usisavati (magnezijsko-aluminijska prašina itd.). Ne smiju se usisavati materijali koji su topliji od 60°C (npr. užarene cigarete, vrući pepeo).
 • Ne upotrebljavajte vodu, ulja, masti ili sredstva za čišćenje.
 • Ne koristite benzin ili druge zapaljive tekućine za radove čišćenja.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Dodatne sigurnosne napomene za usisavač

Sigurnost na radnom mjestu
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Usisavač držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u usisavač povećava opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Ne upotrebljavajte usisavač u jako prašnjavoj okolini.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina. Kod doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s puno vode i odmah potražite liječničku pomoć.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Električne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Koristite pravi uređaj. Uređaj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u besprijekornom stanju.
 • Ne upotrebljavajte usisavač kao uređaj za uklanjanje prašine, u kombinaciji s električnim uređajima.
 • Koristite usisavač samo s ugrađenim filtrom.
 • Izbjegavajte nehotično pokretanje. Isključite uređaj prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj i prije nego što ga podignete ili transportirate. Uređaj ne nosite s prstom na prekidaču za uključivanje/isključivanje. Za vrijeme nekorištenja uređaja tijekom radne stanke, prije održavanja, kod promjene alata i za vrijeme transporta valja akumulatorsku bateriju izvaditi iz uređaja.
 • Nije dozvoljeno sjediti ili stajati na uređaju.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Opis

Namjenska uporaba

Ovdje opisani proizvod je usisavač namijenjen za gospodarsku uporabu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima ili za iznajmljivanje. Može se rabiti samo za suho usisavanje.

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/36.

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Tipka EJECT za vađenje crijeva
 2. Rukohvat
 3. Sklopka uređaja
 4. Držač remena za nošenje preko ramena
 5. Ručna mlaznica
 6. Crijevo
 7. Mlaznica za fuge
 8. Zatvarači
 9. Spremnik za prašinu
 10. Glava usisavača
 11. Tipka CLEAN za čišćenje filtra
 12. Pretinac za baterije
 13. Filtar izlaznog zraka

Sklopka uređaja

Stanje
Značenje
ECO
Način uštede energije
MAX
Uključivanje
OFF
Isključivanje

Sadržaj isporuke

Usisavač za suho usisavanje uključujući element filtra, usisno crijevo, ručnu mlaznicu, mlaznicu za fuge, remen za nošenje preko ramena i upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili online na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Indikator litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije i smetnje na uređaju se signaliziraju pomoću indikatora litij-ionske akumulatorske baterije. Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100%
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi, uređaj je spreman za rad.
Stanje napunjenosti: < 10 %
1 LED dioda treperi, uređaj nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrijana.
4 LED diode trepere, uređaj nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrijan.
Kod pritiska na sklopku uređaja i do 5 sekundi nakon otpuštanja sklopke uređaja očitavanje stanja napunjenosti nije moguće.
U slučaju treperećih LED dioda indikatora stanja napunjenosti akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Indikator preopterećenja i pregrijavanja

Uređaj je opremljen elektroničkom zaštitom od preopterećenja i zaštitom od pregrijavanja. Kod preopterećenja ili pregrijavanja se uređaj automatski isključuje. Ako otpustite i ponovno pritisnete upravljačku sklopku, može doći do kašnjenja uključenja (faze hlađenja uređaja).

Tehnički podaci


VC 5-A22
Dimenzionirani napon (DC)
21,6 V
Dimenzionirana struja
16 A
Težina prema EPTA-Procedure 01 (izmjerena s B22⁄5.2)
5,2 kg
Okolna temperatura
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Informacije o buci i vibracijama (izmjereno prema EN 60335-2-69)


VC 5-A22
Razina zvučnog tlaka (LpA)
70,9 dB(A)
Razina zvučne snage (LWA)
85,2 dB(A)
Nesigurnost
2,4 dB(A)
Vrijednost emisije vibracije (ah)
< 2,5 m/s²
Nesigurnost (K)
se uvažava u vrijednosti

Rukovanje

Priprema rada

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
UPOZORENJE Uređaj smije koristiti samo ovlašteno kvalificirano osoblje.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju iz držača uređaja.

Zamjena filtarske vrećice

Image alternative
 1. Isključite uređaj.
 2. Otvorite oba zatvarača.
 3. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
 4. Izvadite filtarsku vrećicu i skinite držač filtarske vrećice.
 5. Držač filtarske vrećice pomaknite na novu filtarsku vrećicu.
 6. Pričvrstite držač s filtarskom vrećicom na rebra spremnika za prašinu.
 7. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.

Stavljanje/vađenje usisnog crijeva

 1. Usisno crijevo priključite na ulazni priključak za usisno crijevo.
  • Usisno crijevo će čujno uskočiti u ležište.
 2. Kako biste izvadili usisno crijevo pritisnite i držite pritisnut gumb EJECT .
 3. Izvadite usisno crijevo iz ulaznog priključka za usisno crijevo.

Rad

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede !
 • Opasne prašine ne smiju se usisavati ovim proizvodom.
 • Ovaj proizvod upotrebljavajte samo za suho usisavanje.

Uključivanje / isključivanje uređaja

 1. Kako biste uključili uređaj, sklopku uređaja okrenite u položaj MAX .
  Kako biste namjestili duže vrijeme rada sa smanjenom usisnom snagom, sklopku uređaja okrenite u položaj ECO .
 2. Kako biste isključili uređaj, sklopku uređaja okrenite u položaj OFF .

Čišćenje filtra

 1. Uključite uređaj.
 2. Rukom zatvorite kraj crijeva.
 3. Pričekajte da se uspostavi maksimalni podtlak.
 4. Pritisnite gumb CLEAN 4-5 puta.
 5. Isključite uređaj.

Nakon usisavanja

 1. Okrenite sklopku uređaja u položaj: OFF .
 2. Ispraznite spremnik te uređaj obrišite vlažnom krpom.
 3. Fiksirajte crijevo na držač crijeva.
 4. Pospremite mlaznice.
 5. Usisavač zaštite od neovlaštene uporabe i odložite ga u suhu prostoriju.
  • POZOR Ovaj usisavač smije se skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamjena filtra

Image alternative
 1. Isključite uređaj.
 2. Otvorite oba zatvarača.
 3. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
 4. Kako biste skinuli okvir filtra, okrenite pričvrsnik filtra za 180°.
 5. Izvadite filtar s okvirom filtra.
 6. Uklonite prašinu s brtve i prihvata okvira filtra.
 7. Stavite okvir filtra na novi filtar.
 8. Stavite okvir filtra u držač okvira filtra.
 9. Okvir filtra blokirajte pričvrsnicima filtra.
 10. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.

Zamjena filtarskog flisa

Image alternative
 1. Pritisnite tipku za deblokadu filtra izlaznog zraka i izvadite držač filtra.
 2. Skinite filtarski flis s držača filtra.
 3. Pričvrstite novi filtarski flis na držač filtra.
 4. Pričvrstite držač filtra na uređaj.

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s „dvostrukim klikom”.
Uskočni izdanak na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite uskočni izdanak i uglavite akumulatorsku bateriju.
1 LED dioda treperi.
Uređaj ne radi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je prevruća ili prehladna.
 • Polako zagrijavajte ili hladite akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
4 LED diode trepere.
Motor je pregrijan.
 • Isključite uređaj.
 • Pričekajte 10 minuta.
 • Uklonite začepljenja na filtru, ulaznom nastavku, crijevu i ispušnom filtru.
 • Uključite uređaj.
Smanjena usisna snaga.
Spremnik za prašinu je pun.
 • Ispraznite spremnik za prašinu.
Usisno crijevo ili mlaznica su začepljeni.
 • Očistite usisno crijevo i mlaznicu.
Filtar je začepljen
 • Provjerite pravilan dosjed filtra.
Usisno crijevo ili mlaznica su oštećeni.
 • Zamijenite usisno crijevo ili mlaznicu.
Usisno crijevo nije uglavljeno.
Lagani električni udari.
Elektrostatsko punjenje.
 • Povećajte vlažnost zraka.
 • Usisavajte u načinu rada ECO .

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Zbrinjavanje akumulatorskih baterijaNestručnim zbrinjavanjem akumulatorskih baterija može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative