Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [118 KB]

Hilti litij-ionska akumulatorska baterija

Napomene za sigurnost i primjenu

Napomene za sigurnost i primjenu

U ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Hilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija prema stanju tehnike.

Opis

Akumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Za razliku od NiMH i NiCd akumulatorskih baterija, litij-ionske akumulatorske baterije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature. Vidi poglavlje Sigurnost
Proizvode dopuštene za naše akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na:
www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Sigurnost

UPOZORENJE
Opasnost uslijed nestručne uporabe! Akumulatorska baterija može se oštetiti.
 • Pažljivo rukujte baterijama kako biste izbjegli oštećenja ili istjecanje tekućina koje mogu biti jako opasne za vaše zdravlje! Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera opreza za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara ili eksplozija.
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Nikada ne upotrebljavajte reciklirane ili popravljene baterije koje nije odobrio Hilti servis.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja, npr. prignječenja, rezova ili uboda.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • U slučaju istjecanja tekućine iz akumulatorske baterije izbjegavajte dodir s očima i kožom!
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • U slučaju neispravnih akumulatorskih baterija može iscuriti tekućina i navlažiti susjedne predmete. Pogođene dijelove očistite toplom sapunicom i zamijenite oštećene akumulatorske baterije.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može prouzročiti eksplozije.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim metalnim predmetima. To može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u njihovim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne čuvajte i ne upotrebljavajte u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine ili plinovi. Neočekivani kvar akumulatorske baterije može pod tim uvjetima prouzročiti eksploziju.

Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija

 • Uvijek kontaktirajte Hilti servisnog partnera ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom nošenjem zaštitnih naočala i zaštitnih rukavica.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije.

Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade

UPOZORENJE
Opasnost uslijed nestručne uporabe! Akumulatorska baterija može se oštetiti.
 • Pažljivo rukujte baterijama kako biste izbjegli oštećenja ili istjecanje tekućina koje mogu biti jako opasne za vaše zdravlje! Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera opreza za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara ili eksplozija.
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje ili neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servisnog partnera.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti kako je gore opisano.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .

Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom

UPOZORENJE
Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine oštećenih, gorećih baterija ili baterija koje cure. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline i izolirajte pogođene akumulatorske baterije. Ako požar ne možete ugasiti raspoloživim sredstvima, nazovite vatrogasce.
U slučaju samo jedne goreće akumulatorske baterije:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Pričekajte da se akumulatorska baterija u potpunosti ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .

Podaci o transportu i skladištenju

 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Nakon uporabe uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj.

Održavanje i zbrinjavanje

 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Takvu prljavštinu uklonite čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.