Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [5 MB]

TE 60-A36

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Bušenje s udarcem (udarno bušenje)
Image alternative Rad dlijetom
Image alternative Pozicioniranje dlijeta
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Promjer
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Uključivanje/isključivanje

Simboli
Image alternative Proizvod je uključen
Image alternative Proizvod je isključen

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Kombinirana udarna bušilica
  TE 60‑A36
  Generacija
  04
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Sigurnosne napomene za čekić

 • Nosite štitnike za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne ozljede.
 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o sakrivene strujne vodove . Kontakt s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene za udarnu bušilicu

Sigurnost ljudi
 • Proizvod koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na uređaju.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može dovesti do ozljeda.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
 • Uređaj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvate održavajte suhim i čistim.
 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima - opasnost od ozljede!
 • Tijekom uporabe uređaja nosite odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje.
 • Napravite stanke u radu i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Ako električni alat blokira, odmah ga isključite. Uređaj se može bočno izmaknuti.
 • Prije nego odložite električni alat, pričekajte dok se u potpunosti ne zaustavi.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna glava
 2. Namještanje graničnika dubine (pribor)
 3. Graničnik dubine (pribor)
 4. Sklopka za izbor funkcija
 5. Gumb za fiksiranje neprekidnog rada (samo za rad dlijetom)
 6. Upravljačka sklopka
 7. Indikator stanja napunjenosti i pogrešaka (litij-ionska akumulatorska baterija)
 8. Tipke za deblokadu s dodatnom funkcijom aktiviranja indikatora stanja napunjenosti
 9. Akumulatorska baterija
 10. Bočni rukohvat
 11. Prekidač za uključivanje / isključivanje
 12. Tipka za rad s pola snage
 13. Indikator rada s pola snage
 14. Indikator servisa
 15. Indikator uklj/isklj

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je kombinirana udarna bušilica na električni pogon s pneumatskim mehanizmom za udaranje. Namijenjena je za bušenje u betonu, zidovima, drvu i metalu. Proizvod se dodatno može rabiti za lakše do srednje teške radove dlijetom i doradu na betonu.

 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 36.
 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/36.

Moguća pogrešna uporaba

 • Ova proizvod nije namijenjen za obradu materijala opasnih po zdravlje.
 • Ovaj proizvod nije prikladan za radove u vlažnom okruženju.

Podrezno sidro

Proizvod je prikladan za zabijanje podreznih sidara. Upotrebljavajte samo odgovarajuće alate za zabijanje!
Detaljne informacije dobit ćete u vašem Hilti centru.

ATC

Proizvod je opremljen elektronskim brzim isključivanjem ATC (Active Torque Control).
Ako se nastavak blokira ili zaglavi, proizvod će se iznenada nekontrolirano okretati u suprotnom smjeru. ATC prepoznaje ovo iznenadno rotirajuće gibanje proizvoda i odmah isključuje proizvod.
Za pravilan rad proizvod se mora moći okretati.
Nakon brzog isključivanja isključite proizvod i ponovno ga uključite.

Active Vibration Reduction

Proizvod je opremljen sustavom Active Vibration Reduction (AVR) koji znatno smanjuje vibracije.

Brzostezna glava (pribor)

Brzostezna glava omogućuje brzu zamjenu alata bez uporabe dodatnih alata. Prikladna je za alate s cilindričnim ili šesterokutnim prihvatom koji se koriste u načinu rada „S udarcem Image alternative“.

Indikator servisa

Proizvod je opremljen indikatorom servisa s lampicom.

MMI

Stanje
Značenje
Indikator servisa svijetli.
Dostignuto je vrijeme za servis.
Indikator servisa treperi.
Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Indikator uklj/isklj svijetli.
Proizvod je uključen
Indikator uklj/isklj treperi.
Proizvod je isključen zbog privremene pogreške.
Indikator uklj/isklj je isključen.
Proizvod je isključen.
Indikator rada s pola snage svijetli.
Proizvod radi s pola snage.
Indikator rada s pola snage je isključen.
Proizvod radi s punom snagom.

Indikator litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije i smetnje na uređaju se signaliziraju pomoću indikatora litij-ionske akumulatorske baterije. Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100%
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
1 LED dioda treperi, proizvod nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrijana ili potpuno ispražnjena.
4 LED diode trepere, proizvod nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrijan.
Kod pritiska na upravljačku sklopku i do 5 sekundi nakon otpuštanja upravljačke sklopke očitavanje stanja napunjenosti nije moguće.
U slučaju treperećih LED dioda indikatora akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Sadržaj isporuke

Kombinirana udarna bušilica, bočni rukohvat, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili online na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Tehnički podaci


TE 60-A36
Dimenzionirani napon
36 V
Težina prema EPTA-postupku 01
8,1 kg
Energija pojedinačnog udarca prema EPTA-postupku 05
8,1 J
Ø udarnog svrdla
12 mm …40 mm
Ø probojnog svrdla
40 mm …80 mm
Ø krune za udarno bušenje
45 mm …100 mm
Ø dijamantne krune za bušenje PCM
42 mm …102 mm
Ø svrdla za metal
10 mm …20 mm
Ø svrdla za drvo
10 mm …32 mm
Stezna glava
TE‑Y

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke sukladno EN 60745

TE 60-A36
Razina zvučnog tlaka (LpA)
98 dB
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB
Razina zvučne snage (LWA)
109 dB
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB
Ukupne vrijednosti vibracija sukladno EN 60745

TE 60-A36
Udarno bušenje u beton (ah, HD)
8,3 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
Rad dlijetom u beton (ah, CHeq)
6,7 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema rada

Isključite proizvod ili izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag.

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od ozljede Gubitak kontrole nad kombiniranom udarnom bušilicom.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Vodite računa o tome da zatezna traka leži u utoru koji je za to predviđen na uređaju.
OPREZ
Opasnost od ozljede! Nanošenje ozljeda korisniku uslijed postavljenog, ali nekorištenog graničnika dubine.
 • Uklonite graničnik dubine s proizvoda.
Image alternative
 1. Zakrenite rukohvat kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Držač (zateznu traku) pomičite sprijeda preko stezne glave u za to predviđeni utor.
 3. Postavite bočni rukohvat u željeni položaj.
 4. Zakrenite rukohvat kako biste zategnuli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Montaža graničnika dubine (opcionalno)

Image alternative
 1. Zakrenite rukohvat kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Graničnik dubine pomičite sprijeda u za to predviđene 2 rupice za vođenje.
 3. Okrenite kuglu kako biste zategnuli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Podešavanje snage

Nakon umetanje akumulatorske baterije proizvod je uvijek podešen na punu snagu.
 1. Pritisnite "tipku za rad s pola snage". Proizvod se uključuje na rad s pola snage.
  • "Indikator rada s pola snage" svijetli.
 2. Ponovno pritisnite "tipku za rad s pola snage". Proizvod se uključuje na rad s punom snagom.
  • "Indikator rada s pola snage" se gasi.

Umetanje / vađenje alata

OPASNOST
Opasnost od požara Opasnost u slučaju kontakta između vrućeg alata i lako zapaljivih materijala.
 • Vrući alat ne odlažite na lako zapaljive materijale.
OPREZ
Opasnost od ozljede! Alat postaje vruć tijekom uporabe.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice.
 • Vrući alat ne odlažite na lako zapaljive materijale.
Uporaba neodgovarajuće masti može uzrokovati oštećenje proizvoda. Koristite samo originalnu mast Hilti .
Image alternative
 1. Lagano podmažite usadnik nastavka.
  • Koristite samo originalnu mast Hilti . Pogrešna mast može prouzročiti oštećenje proizvoda.
 2. Utaknite nastavak do kraja u steznu glavu i pustite da uskoči u ležište.
 3. Nakon umetanja povucite alat kako biste provjerili je li uskočio.
  • Proizvod je spreman za rad.
 4. Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite nastavak.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od električne energije Opasnost uslijed kratkog spoja.
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima kombinirane udarne bušilice.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede Opasnost uslijed pada akumulatorske baterije.
 • Ako akumulatorska baterija padne, može ugroziti Vas i ostale osobe. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije u kombiniranoj udarnoj bušilici.
Image alternative
 1. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 2. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Rad

OPREZ
Opasnost od ozljede Gubitak kontrole nad kombiniranom udarnom bušilicom.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Vodite računa o tome da zatezna traka leži u utoru koji je za to predviđen na uređaju.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Bušenje s udarcem (udarno bušenje)

 1. Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative.
 2. Podesite željenu snagu.
 3. Stavite svrdlo na podlogu.
 4. Pritisnite upravljačku sklopku.
  • Proizvod se pokreće.

Bušenje bez udaraca

Bušenje bez udaraca moguće je s nastavcima s posebnim usadnikom. Ovi nastavci ponuđeni su u programu Hilti alata. Alternativno s brzosteznom glavom možete zategnuti npr. svrdlo za drvo ili svrdlo za čelik s cilindričnim prihvatom te bušiti bez udaraca.
 • Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative.

Pozicioniranje dlijeta

OPREZ
Opasnost od ozljede! Gubitak kontrole nad smjerom rada dlijeta.
 • Nikada ne radite u položaju "Pozicioniranje dlijeta". Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Rad dlijetom" dok ne uskoči.
Dlijeto se može fiksirati u 24 različita položaja (u koracima od 15°). Time se plosnatim i oblikovnim dlijetima uvijek može raditi u optimalnom radnom položaju.
Image alternative
 1. Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.
 2. Okrenite dlijeto u željeni položaj.
 3. Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative dok ne uskoči.
  • Proizvod je spreman za rad.

Rad dlijetom

 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Rad dlijetom" Image alternative.

Uključivanje/isključivanje neprekidnog rada

U načinu rada dlijetom upravljačku sklopku možete blokirati u uključenom stanju.
Image alternative
 1. Gumb za fiksiranje neprekidnog rada pomaknite prema naprijed.
 2. Do kraja pritisnite upravljačku sklopku.
  • Proizvod sada radi neprekidno.
 3. Gumb za fiksiranje neprekidnog rada pomaknite prema natrag.
  • Proizvod se isključuje.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r8377057.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Nema udaranja.
Proizvod je prehladan.
 • Postavite proizvod na podlogu i ostavite ga da radi u praznom hodu. Po potrebi ponovite postupak sve dok mehanizam za udaranje ne proradi.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Stanje akumulatorske baterije nije optimalno.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s "dvostrukim klikom".
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Vreteno uređaja se ne okreće.
Dozvoljena radna temperatura elektronike proizvoda prekoračena.
  Indikator uklj/isklj treperi.
 • Ostavite proizvod da se ohladi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Proizvod se automatski isključuje.
Zaštita od preopterećenja aktivna.
  Indikator uklj/isklj treperi.
 • Otpustite upravljačku sklopku. Ostavite proizvod da se ohladi. Aktivirajte ponovno upravljačku sklopku. Smanjite opterećenje uređaja.
Proizvod se isključuje kod zaglavljenog svrdla.
Elektronički zaštitni uređaj je aktiviran kako bi spriječio daljnje zaglavljenje.
 • Otpustite svrdlo.
Snažan razvoj topline u kombiniranoj udarnoj bušilici ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar.
 • Odmah isključite proizvod. Izvadite akumulatorsku bateriju i promotrite je. Ostavite je da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis.
Proizvod je preopterećen (granica primjene prekoračena).
 • Odaberite proizvod primjeren za dotičnu svrhu.
LED diode na akumulatorskoj bateriji ništa ne pokazuju.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
 • Uglavite akumulatorsku bateriju uz dvostruki klik.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
1 LED dioda na akumulatorskoj bateriji treperi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
4 LED diode na akumulatorskoj bateriji trepere.
Proizvod je kratko preopterećen.
 • Otpustite upravljačku sklopku i ponovno je pritisnite.
Zaštita od pregrijavanja.
 • Ostavite proizvod da se ohladi i očistite proreze za prozračivanje.
Proizvod nema punu snagu.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja.
 • Do kraja pritisnite upravljačku sklopku.
Tipka za rad s pola snage je uključena.
 • Pritisnite tipku "rad s pola snage".
Svrdlo se ne okreće.
Sklopka za izbor funkcija nije uskočila u ležište ili je u položaju "Rad dlijetom" Image alternative ili "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.
 • Sklopku za izbor funkcija u mirovanju stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.
Alat se ne može osloboditi iz blokade.
Stezna glava nije potisnuta do kraja.
 • Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite alat.
Bočni rukohvat nije pravilno montiran.
 • Popustite bočni rukohvat i pravilno ga montirajte tako da zatezna traka i bočni rukohvat uskoče u udubljenje.
Proizvod se ne pokreće.
Aktivirana je elektronička blokada pokretanja nakon prekida napajanja strujom.
 • Isključite proizvod i ponovno ga uključite.
Indikator servisa svijetli.
Dostignuto je vrijeme za servis.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Indikator servisa treperi.
Oštećenja na proizvodu.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Indikator uklj/isklj treperi.
Proizvod je kratko preopterećen.
 • Otpustite upravljačku sklopku i ponovno je pritisnite.
Zaštita od pregrijavanja.
 • Ostavite proizvod da se ohladi i očistite proreze za prozračivanje.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

TE 60-A36

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Bušenje s udarcem (udarno bušenje)
Image alternative Rad dlijetom
Image alternative Pozicioniranje dlijeta
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Promjer
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Uključivanje/isključivanje

Simboli
Image alternative Proizvod je uključen
Image alternative Proizvod je isključen

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Kombinirana udarna bušilica
  TE 60‑A36
  Generacija
  04
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku centra za certificiranje naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Sigurnosne napomene za čekić

 • Nosite štitnike za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne ozljede.
 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o sakrivene strujne vodove . Kontakt s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene za udarnu bušilicu

Sigurnost ljudi
 • Proizvod koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na uređaju.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može dovesti do ozljeda.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
 • Uređaj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvate održavajte suhim i čistim.
 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima - opasnost od ozljede!
 • Tijekom uporabe uređaja nosite odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje.
 • Napravite stanke u radu i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Ako električni alat blokira, odmah ga isključite. Uređaj se može bočno izmaknuti.
 • Prije nego odložite električni alat, pričekajte dok se u potpunosti ne zaustavi.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna glava
 2. Namještanje graničnika dubine (pribor)
 3. Graničnik dubine (pribor)
 4. Sklopka za izbor funkcija
 5. Gumb za fiksiranje neprekidnog rada (samo za rad dlijetom)
 6. Upravljačka sklopka
 7. Indikator stanja napunjenosti i pogrešaka (litij-ionska akumulatorska baterija)
 8. Tipke za deblokadu s dodatnom funkcijom aktiviranja indikatora stanja napunjenosti
 9. Akumulatorska baterija
 10. Bočni rukohvat
 11. Prekidač za uključivanje / isključivanje
 12. Tipka za rad s pola snage
 13. Indikator rada s pola snage
 14. Indikator servisa
 15. Indikator uklj/isklj

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je kombinirana udarna bušilica na električni pogon s pneumatskim mehanizmom za udaranje. Namijenjena je za bušenje u betonu, zidovima, drvu i metalu. Proizvod se dodatno može rabiti za lakše do srednje teške radove dlijetom i doradu na betonu.
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 36.
 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/36.

Moguća pogrešna uporaba

 • Ova proizvod nije namijenjen za obradu materijala opasnih po zdravlje.
 • Ovaj proizvod nije prikladan za radove u vlažnom okruženju.

Podrezno sidro

Proizvod je prikladan za zabijanje podreznih sidara. Upotrebljavajte samo odgovarajuće alate za zabijanje!
Detaljne informacije dobit ćete u vašem Hilti centru.

ATC

Proizvod je opremljen elektronskim brzim isključivanjem ATC (Active Torque Control).
Ako se nastavak blokira ili zaglavi, proizvod će se iznenada nekontrolirano okretati u suprotnom smjeru. ATC prepoznaje ovo iznenadno rotirajuće gibanje proizvoda i odmah isključuje proizvod.
Za pravilan rad proizvod se mora moći okretati.
Nakon brzog isključivanja isključite proizvod i ponovno ga uključite.

Active Vibration Reduction

Proizvod je opremljen sustavom Active Vibration Reduction (AVR) koji znatno smanjuje vibracije.

Brzostezna glava (pribor)

Brzostezna glava omogućuje brzu zamjenu alata bez uporabe dodatnih alata. Prikladna je za alate s cilindričnim ili šesterokutnim prihvatom koji se koriste u načinu rada „S udarcem Image alternative“.

Indikator servisa

Proizvod je opremljen indikatorom servisa s lampicom.

MMI

Stanje
Značenje
Indikator servisa svijetli.
Dostignuto je vrijeme za servis.
Indikator servisa treperi.
Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Indikator uklj/isklj svijetli.
Proizvod je uključen
Indikator uklj/isklj treperi.
Proizvod je isključen zbog privremene pogreške.
Indikator uklj/isklj je isključen.
Proizvod je isključen.
Indikator rada s pola snage svijetli.
Proizvod radi s pola snage.
Indikator rada s pola snage je isključen.
Proizvod radi s punom snagom.

Indikator litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije i smetnje na uređaju se signaliziraju pomoću indikatora litij-ionske akumulatorske baterije. Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100%
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
1 LED dioda treperi, proizvod nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrijana ili potpuno ispražnjena.
4 LED diode trepere, proizvod nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrijan.
Kod pritiska na upravljačku sklopku i do 5 sekundi nakon otpuštanja upravljačke sklopke očitavanje stanja napunjenosti nije moguće.
U slučaju treperećih LED dioda indikatora akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Sadržaj isporuke

Kombinirana udarna bušilica, bočni rukohvat, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili online na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Tehnički podaci


TE 60-A36
Dimenzionirani napon
36 V
Težina
8,1 kg
(17,9 lb)
Energija pojedinačnog udarca
8,1 J
Ø udarnog svrdla
1/2 in …1 9/16 in
Ø probojnog svrdla
1 9/16 in …3 1/8 in
Ø krune za udarno bušenje
1 3/4 in …4 in
Ø dijamantne krune za bušenje PCM
1 1/2 in …4 in
Ø svrdla za metal
1/4 in …1/2 in
Ø svrdla za drvo
13/32 in …1 1/4 in
Stezna glava
TE‑Y

Rukovanje

Priprema rada

Isključite proizvod ili izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag.

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od ozljede Gubitak kontrole nad kombiniranom udarnom bušilicom.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Vodite računa o tome da zatezna traka leži u utoru koji je za to predviđen na uređaju.
OPREZ
Opasnost od ozljede! Nanošenje ozljeda korisniku uslijed postavljenog, ali nekorištenog graničnika dubine.
 • Uklonite graničnik dubine s proizvoda.
Image alternative
 1. Zakrenite rukohvat kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Držač (zateznu traku) pomičite sprijeda preko stezne glave u za to predviđeni utor.
 3. Postavite bočni rukohvat u željeni položaj.
 4. Zakrenite rukohvat kako biste zategnuli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Montaža graničnika dubine (opcionalno)

Image alternative
 1. Zakrenite rukohvat kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Graničnik dubine pomičite sprijeda u za to predviđene 2 rupice za vođenje.
 3. Okrenite kuglu kako biste zategnuli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Podešavanje snage

Nakon umetanje akumulatorske baterije proizvod je uvijek podešen na punu snagu.
 1. Pritisnite "tipku za rad s pola snage". Proizvod se uključuje na rad s pola snage.
  • "Indikator rada s pola snage" svijetli.
 2. Ponovno pritisnite "tipku za rad s pola snage". Proizvod se uključuje na rad s punom snagom.
  • "Indikator rada s pola snage" se gasi.

Umetanje / vađenje alata

OPASNOST
Opasnost od požara Opasnost u slučaju kontakta između vrućeg alata i lako zapaljivih materijala.
 • Vrući alat ne odlažite na lako zapaljive materijale.
OPREZ
Opasnost od ozljede! Alat postaje vruć tijekom uporabe.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice.
 • Vrući alat ne odlažite na lako zapaljive materijale.
Uporaba neodgovarajuće masti može uzrokovati oštećenje proizvoda. Koristite samo originalnu mast Hilti .
Image alternative
 1. Lagano podmažite usadnik nastavka.
  • Koristite samo originalnu mast Hilti . Pogrešna mast može prouzročiti oštećenje proizvoda.
 2. Utaknite nastavak do kraja u steznu glavu i pustite da uskoči u ležište.
 3. Nakon umetanja povucite alat kako biste provjerili je li uskočio.
  • Proizvod je spreman za rad.
 4. Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite nastavak.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od električne energije Opasnost uslijed kratkog spoja.
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima kombinirane udarne bušilice.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede Opasnost uslijed pada akumulatorske baterije.
 • Ako akumulatorska baterija padne, može ugroziti Vas i ostale osobe. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije u kombiniranoj udarnoj bušilici.
Image alternative
 1. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 2. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Rad

OPREZ
Opasnost od ozljede Gubitak kontrole nad kombiniranom udarnom bušilicom.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Vodite računa o tome da zatezna traka leži u utoru koji je za to predviđen na uređaju.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Bušenje s udarcem (udarno bušenje)

 1. Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative.
 2. Podesite željenu snagu.
 3. Stavite svrdlo na podlogu.
 4. Pritisnite upravljačku sklopku.
  • Proizvod se pokreće.

Bušenje bez udaraca

Bušenje bez udaraca moguće je s nastavcima s posebnim usadnikom. Ovi nastavci ponuđeni su u programu Hilti alata. Alternativno s brzosteznom glavom možete zategnuti npr. svrdlo za drvo ili svrdlo za čelik s cilindričnim prihvatom te bušiti bez udaraca.
 • Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative.

Pozicioniranje dlijeta

OPREZ
Opasnost od ozljede! Gubitak kontrole nad smjerom rada dlijeta.
 • Nikada ne radite u položaju "Pozicioniranje dlijeta". Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Rad dlijetom" dok ne uskoči.
Dlijeto se može fiksirati u 24 različita položaja (u koracima od 15°). Time se plosnatim i oblikovnim dlijetima uvijek može raditi u optimalnom radnom položaju.
Image alternative
 1. Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.
 2. Okrenite dlijeto u željeni položaj.
 3. Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative dok ne uskoči.
  • Proizvod je spreman za rad.

Rad dlijetom

 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Rad dlijetom" Image alternative.

Uključivanje/isključivanje neprekidnog rada

U načinu rada dlijetom upravljačku sklopku možete blokirati u uključenom stanju.
Image alternative
 1. Gumb za fiksiranje neprekidnog rada pomaknite prema naprijed.
 2. Do kraja pritisnite upravljačku sklopku.
  • Proizvod sada radi neprekidno.
 3. Gumb za fiksiranje neprekidnog rada pomaknite prema natrag.
  • Proizvod se isključuje.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Nema udaranja.
Proizvod je prehladan.
 • Postavite proizvod na podlogu i ostavite ga da radi u praznom hodu. Po potrebi ponovite postupak sve dok mehanizam za udaranje ne proradi.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Stanje akumulatorske baterije nije optimalno.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s "dvostrukim klikom".
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Vreteno uređaja se ne okreće.
Dozvoljena radna temperatura elektronike proizvoda prekoračena.
  Indikator uklj/isklj treperi.
 • Ostavite proizvod da se ohladi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Proizvod se automatski isključuje.
Zaštita od preopterećenja aktivna.
  Indikator uklj/isklj treperi.
 • Otpustite upravljačku sklopku. Ostavite proizvod da se ohladi. Aktivirajte ponovno upravljačku sklopku. Smanjite opterećenje uređaja.
Proizvod se isključuje kod zaglavljenog svrdla.
Elektronički zaštitni uređaj je aktiviran kako bi spriječio daljnje zaglavljenje.
 • Otpustite svrdlo.
Snažan razvoj topline u kombiniranoj udarnoj bušilici ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar.
 • Odmah isključite proizvod. Izvadite akumulatorsku bateriju i promotrite je. Ostavite je da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis.
Proizvod je preopterećen (granica primjene prekoračena).
 • Odaberite proizvod primjeren za dotičnu svrhu.
LED diode na akumulatorskoj bateriji ništa ne pokazuju.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
 • Uglavite akumulatorsku bateriju uz dvostruki klik.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
1 LED dioda na akumulatorskoj bateriji treperi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
4 LED diode na akumulatorskoj bateriji trepere.
Proizvod je kratko preopterećen.
 • Otpustite upravljačku sklopku i ponovno je pritisnite.
Zaštita od pregrijavanja.
 • Ostavite proizvod da se ohladi i očistite proreze za prozračivanje.
Proizvod nema punu snagu.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja.
 • Do kraja pritisnite upravljačku sklopku.
Tipka za rad s pola snage je uključena.
 • Pritisnite tipku "rad s pola snage".
Svrdlo se ne okreće.
Sklopka za izbor funkcija nije uskočila u ležište ili je u položaju "Rad dlijetom" Image alternative ili "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.
 • Sklopku za izbor funkcija u mirovanju stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.
Alat se ne može osloboditi iz blokade.
Stezna glava nije potisnuta do kraja.
 • Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite alat.
Bočni rukohvat nije pravilno montiran.
 • Popustite bočni rukohvat i pravilno ga montirajte tako da zatezna traka i bočni rukohvat uskoče u udubljenje.
Proizvod se ne pokreće.
Aktivirana je elektronička blokada pokretanja nakon prekida napajanja strujom.
 • Isključite proizvod i ponovno ga uključite.
Indikator servisa svijetli.
Dostignuto je vrijeme za servis.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Indikator servisa treperi.
Oštećenja na proizvodu.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Indikator uklj/isklj treperi.
Proizvod je kratko preopterećen.
 • Otpustite upravljačku sklopku i ponovno je pritisnite.
Zaštita od pregrijavanja.
 • Ostavite proizvod da se ohladi i očistite proreze za prozračivanje.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.