Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [7 MB]

AG 4S-A22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Promjer
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Kutna brusilica
  AG 4S-A22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, brušenje brusnim papirom, rad sa žičanim četkama, poliranje i rezanje:

 • Ovaj električni alat smije se rabiti kao brusilica, alat za brušenje brusnim papirom, žičana četka i alat za rezanje i brušenje. Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputa, prikaza i podataka koje ste dobili s ovim uređajem. Ako se ne pridržavate sljedećih uputa, može doći do električnog udara, požara i/ili teških tjelesnih ozljeda.
 • Ovaj električni alat nije namijenjen za poliranje. Uporabe, za koje električni alat nije predviđen, mogu uzrokovati opasnosti i tjelesne ozljede.
 • Ne upotrebljavajte pribor koji proizvođač nije specijalno predvidio i preporučio za ovaj električni alat. Sama mogućnost pričvršćivanja pribora na vaš električni alat ne jamči njegovu sigurnu uporabu.
 • Dozvoljeni broj okretaja nastavka mora biti barem jednako velik kao i najveći broj okretaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem okretaja od dopuštenog, može puknuti i odletjeti uokolo.
 • Vanjski promjer i debljina nastavka mora dogovarati dimenzijama vašeg električnog alata. Neispravno dimenzionirani nastavci ne mogu se dovoljno izolirati ili kontrolirati.
 • Nastavci s umetkom s navojem moraju točno dosjesti na navoj brusnog vretena. Kod nastavaka, koji se montiraju pomoću prirubnice, promjer rupe nastavka mora odgovarati ulaznom promjeru prirubnice. Nastavci, koji se ne pričvrste točno na električni alat, okreću se nepravilno, jako vibriraju te mogu dovesti do gubitka kontrole.
 • Ne upotrebljavajte oštećene nastavke. Prije svake uporabe provjerite da nastavci poput brusnih ploča nisu napukli i da nemaju pukotine, da brusni tanjuri nemaju pukotine, da nisu oštećeni ili jako istrošeni, da žičane četke nemaju labave ili polomljene žice. Ako električni alat ili nastavak padne, provjerite je li oštećen ili upotrijebite neoštećeni nastavak. Kada ste provjerili i umetnuli nastavak, morate se kao i osobe u vašoj blizini zadržavati izvan ravnine rotirajućeg nastavka i pustiti da uređaj radi jednu minutu s najvećem brojem okretaja. Oštećeni nastavci će se u tom testnom razdoblju većinom polomiti.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni nosite štitnik za lice, zaštitne naočale. Ako je prikladno, nosite zaštitnu masku, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice ili posebnu pregaču koje vas štite od krhotina nastalih brušenjem i krhotina materijala. Oči trebaju biti zaštićene od stranih tijela koja mogu letjeti uokolo prilikom različitih primjena. Zaštitna maska mora filtrirati prašinu koja nastaje prilikom uporabe. Duga izloženost buci može prouzročiti gubitak sluha.
 • Pazite da se druge osobe nalaze na sigurnoj udaljenost od vašeg područja rada. Svatko, tko ulazi u područje rada, mora nositi osobnu zaštitnu opremu. Krhotine predmeta obrade ili polomljenih nastavaka mogu odletjeti i uzrokovati tjelesne ozljede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Električni alat držite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Mrežni kabel držite dalje od rotirajućih nastavaka. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, mrežni kabel može se prerezati ili zahvatiti, a vaša šaka i ruka doći u područje rotirajućeg nastavka.
 • Električni alat nikada ne odlažite prije nego što se nastavak u potpunosti ne zaustavi. Rotirajući nastavak može doći u kontakt s površinom za odlaganje pri čemu možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
 • Tijekom prenošenja električni alat ne smije raditi. Vaša se odjeća može zahvatiti slučajnim kontaktom s rotirajućim nastavkom pri čemu se nastavak može zabiti u vaše tijelo.
 • Redovito čistite proreze za prozračivanje vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a veliko nakupljanje metalne prašine može prouzročiti električnu opasnost.
 • Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu zapaliti te materijale.
 • Ne upotrebljavajte nastavke koji zahtijevaju tekuća rashladna sredstva. Uporaba vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do električnog udara.
Povratni udarac i odgovarajuće sigurnosne napomenePovratni udarac je neočekivana reakcija zbog zaglavljenog ili blokiranog rotacijskog nastavka kao što su brusna ploča, brusni tanjur, žičana četka itd. Zaglavljenje ili blokiranje dovodi do trenutačnog zaustavljanja rotirajućeg nastavka. Time se nekontrolirani električni alat ubrzava suprotno od smjera okretanja nastavka na mjestu blokade.
Ako se primjerice brusna ploča zaglavi ili zablokira u predmetu obrade, može se zahvatiti rub brusne ploče, koji prodire u predmet obrade, a brusna ploča pritom može puknuti ili uzrokovati povratni udarac. Brusna ploča se tada kreće prema operateru ili odmiče od njega ovisno o smjeru okretanja ploče na mjestu blokade. Brusne ploče se mogu slomiti i u ovom slučaju.
Povratni udarac je posljedica nepravilne ili neispravne uporabe električnog alata. Može se spriječiti odgovarajućim mjerama opreza kako je opisano u nastavku.
 • Čvrsto držite električni alat i stavite svoje tijelo i ruke u položaj u kojem možete prihvatiti sile povratnog udarca. Ako postoji, uvijek upotrebljavajte dodatni rukohvat kako biste imali što veću kontrolu nad silama povratnog udarca ili reakcijskim momentima pri radu uz veliki broj okretaja. Operater može odgovarajućim mjerama opreza svladati sile povratnog udarca i reakcije.
 • Nikad ne stavljajte ruku blizu rotirajućih nastavaka. Nastavak bi vam kod povratnog udarca mogao preći preko ruke.
 • Maknite tijelo iz područja u koje bi se uslijed povratnog udarca električni alat mogao pomaknuti. Povratni udarac pokreće električni alat u smjeru suprotnom od kretanja brusne ploče na mjestu blokade.
 • Posebice oprezno radite u području kutova, oštrih bridova itd. Spriječite da se nastavci odbiju od predmeta obrade ili u njemu zaglave. Rotirajući nastavak može se zaglaviti u području kutova, oštrih bridova ili prilikom odskakanja. To uzrokuje gubitak kontrole ili povratni udarac.
 • Ne upotrebljavajte list kružne pile ili nazubljeni list pile. Takvi nastavci često uzrokuju povratni udarac ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
Posebne sigurnosne napomene za brušenje i rezanje:
 • Upotrebljavajte isključivo brusna tijela dopuštena za vaš električni alat i štitnik predviđen za ta brusna tijela. Brusna tijela, koja nisu predviđena za električni alat, ne mogu se dovoljno izolirati i nesigurna su.
 • Koljenaste brusne ploče trebaju se montirati tako da njihova brusna površina ne strši preko ravnine ruba štitnika. Nestručno montirana brusna ploča, koja strši preko ravnine ruba štitnika, ne može se dovoljno izolirati.
 • Štitnik mora biti sigurno postavljen na električnom alatu te zbog maksimalne sigurnosti namješten tako da što manji dio brusnog tijela bude otvoren i okrenut prema korisniku. Štitnik pomaže pri zaštiti korisnika od krhotina, slučajnog dodira s brusnim tijelom te iskrama koje bi mogle zapaliti odjeću.
 • Brusna tijela smiju se rabiti samo za preporučene mogućnosti uporabe. Primjerice: Nikada ne brusite bočnom površinom rezne ploče. Rezne ploče su namijenjene za rezanje materijala s bridom ploče. Mogu se slomiti uslijed bočnog djelovanja sile na ta brusna tijela.
 • Uvijek upotrebljavajte neoštećenu steznu prirubnicu ispravne veličine i oblika za brusnu ploču koju ste odabrali. Odgovarajuće prirubnice podupiru brusnu ploču i tako smanjuju opasnost od pucanja brusne ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče.
 • Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče velikih električnih alata. Brusne ploče za velike električne alate nisu konstruirane za veći broj okretaja manjih električnih alata i mogu puknuti.
Dodatne posebne sigurnosne napomene za rezanje:
 • Izbjegavajte blokiranje rezne ploče ili preveliki potisak. Ne izvodite prekomjerno duboke rezove. . Preopterećenje rezne ploče povećava njezino naprezanje i sklonost deformiranju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog udarca ili pucanja brusnog tijela.
 • Izbjegavajte područje ispred i iza rotirajuće rezne ploče. Ako reznu ploču u predmetu obrade odmičete od sebe, električni alat se u slučaju povratnog udarca može s rotirajućom pločom odbaciti direktno u vas.
 • Ako se rezna ploča zaglavi ili ako prekinete rad, isključite uređaj i mirno ga držite dok se ploča ne zaustavi. Ne pokušavajte reznu ploču, koja se još okreće, vaditi iz reza jer inače može doći do povratnog udarca. Utvrdite i otklonite uzrok zaglavljenja.
 • Električni alat ne uključujte ponovno dok se nalazi u predmetu obrade. Pustite da rezna ploča najprije postigne svoj puni broj okretaja prije nego što pažljivo nastavite s rezanjem. U suprotnom se ploča može zaglaviti, iskočiti iz predmeta obrade ili prouzročiti povratni udarac.
 • Ploče ili velike predmete obrade poduprite kako biste izbjegli opasnost od povratnog udarca zbog zaglavljene rezne ploče. Veliki predmeti obrade mogu se savinuti pod vlastitom težinom. Predmet obrade treba poduprijeti s obje strane, u blizini reza kao i na rubu.
 • Budite posebice oprezni kod "potopnih rezova" u postojećim zidovima ili drugim nevidljivim područjima. Uranjajuća rezna ploča može kod rezanja u plinovodima ili vodovodima, električnim vodovima ili drugim objektima prouzročiti povratni udarac.
Posebne sigurnosne napomene za brušenje brusnim papirom:
 • Ne upotrebljavajte predimenzionirane brusne listove, već se pridržavajte podataka proizvođača o veličini brusne ploče . Brusni listovi, koji strše preko brusnog tanjura, mogu uzrokovati ozljede te blokiranje, pucanje brusnih listova ili dovesti do povratnog udarca.
Posebne sigurnosne napomene za rad sa žičanim četkama:
 • Imajte na umu da žičana četka gubi komadiće žice i tijekom uobičajene uporabe. Ne preopterećujte žice prevelikim potiskom. Leteći komadići žice mogu jako lako prodrijeti kroz tanku odjeću i/ili kožu.
 • Ako je preporučena uporaba štitnika, spriječite dodirivanje štitnika i žičane četke. Tanjuraste ili lončaste četke mogu zbog potiska i centrifugalnih sila povećati svoj promjer.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Proizvod koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na uređaju.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima - opasnost od ozljede!
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje.
 • Napravite stanke u radu i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Rezne brusne ploče ne upotrebljavajte za grubu obradu.
 • Čvrsto zategnite nastavak i prirubnicu. Ako nastavak i prirubnica nisu čvrsto zategnuti, nakon isključivanja postoji mogućnost da se nastavak prilikom kočenja motorom uređaja odvoji od vretena.
 • Pridržavajte se uputa proizvođača za rukovanje i čuvanje brusnih ploča.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Akumulatorska baterija
 2. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 3. Indikator stanja napunjenosti
 4. Regulacija brzine
 5. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 6. Gumb za blokadu vretena
 7. Bočni rukohvat
 8. Gumb za deblokadu štitnika
 9. Vreteno
 10. Standardni štitnik
 11. Stezna prirubnica s O-prstenom
 12. Rezna ploča/ploča za grubu obradu
 13. Stezna matica
 14. Brzostezna matica Kwik lock (opcionalno)
 15. Stezni ključ
 16. Filtar za prašinu

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je ručno upravljana kutna brusilica na akumulatorski pogon. Namijenjena je za rezanje i grubu obradu metalnih i mineralnih materijala, četkanje, brušenje brusnim papirom kao i bušenje pločica bez uporabe vode. Smije se upotrebljavati samo za suho brušenje/rezanje.

 • Rezanje, urezivanje i gruba obrada mineralnih materijala dopušteni su samo uz korištenje odgovarajućeg štitnika (raspoloživ kao dodatna opcija).

 • Kod obrade mineralnih podloga kao što su beton ili kamen preporuča se korištenje štitnika za usisavanje prašine koji odgovara prikladnom Hilti usisavaču.

 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.
 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/36.

Sadržaj isporuke

Kutna brusilica, bočni rukohvat, standardni štitnik, prednji pokrov, stezna prirubnica, stezna matica, stezni ključ, filtar za prašinu, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili online na: www.hilti.group .

ATC

Uređaj je opremljen elektronskim brzim isključivanjem ATC (Active Torque Control).
Ako se nastavak blokira ili zaglavi, uređaj će se iznenada nekontrolirano okretati u suprotnom smjeru. ATC prepoznaje ovo iznenadno rotirajuće gibanje uređaja i odmah isključuje uređaj.
Za pravilan rad uređaj se mora moći okretati.
Nakon brzog isključivanja isključite uređaj i ponovno ga uključite.

Toplinska zaštita uređaja

Toplinska zaštita motora nadzire potrošnju struje, a time i zagrijavanje motora i na takav način štiti uređaj od pregrijavanja.
Kod preopterećenja motora zbog prevelikog potiska snaga uređaja se znatno smanjuje pa može doći do njegova zaustavljanja.
Ako dođe do zastoja ili smanjenja broja okretaja uslijed preopterećenja, morate rasteretiti uređaj i njime raditi u praznom hodu otprilike 30 sekundi.

Štitnik s prednjim pokrovom

Image alternative
Za grubu obradu s ravnim pločama za grubu obradu i za rezanje s reznim pločama pri obradi metalnih materijala koristite standardni štitnik s prednjim pokrovom.

Štitnik za prašinu (rezanje) DC-EX 125/5" C kompaktni štitnik (pribor)

Image alternative
Za rezanje mineralnih podloga s dijamantnim reznim pločama koristite kompaktni štitnik DC-EX 125/5" C.
Obrada metala s ovim štitnikom je zabranjena.

Štitnik za prašinu (urezivanje) DC-EX 125/5"M (pribor)

Image alternative
Radovi rezanja i urezivanja na mineralnim podlogama s dijamantnim reznim pločama smiju se vršiti samo sa štitnikom za prašinu.
OPREZ Obrada metala ovim štitnikom je zabranjena.

Štitnik za prašinu (brušenje) DG-EX 125/5" (pribor)

Image alternative
Sustav za brušenje je samo uvjetno prikladan za povremeno brušenje mineralnih podloga dijamantnim lončastim pločama.
Obrada metala s ovim štitnikom je zabranjena.

Indikator stanja napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
Tijekom i neposredno nakon izvođenja radova očitavanje stanja napunjenosti nije moguće. U slučaju treperećih LED dioda indikatora stanja napunjenosti akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Potrošni materijal

Smiju se koristiti samo ploče vezane umjetnim smolama i pojačane vlaknima za maks. Ø 125 mm koje su dopuštene za minimalni broj okretaja od 11000/min i obodne brzine od 80 m/s.
Debljina ploče smije biti kod ploča za grubu obradu maks. 6,4 mm, kod reznih ploča maks. 3,0 mm.
POZOR! Za rezanje i urezivanje s reznim pločama uvijek koristite standardni štitnik s dodatnim prednjim pokrovom ili potpuno zatvoreni štitnik za prašinu.
Ploče
Tip
Primjena
Kratki znak
Podloga
Abrazivna rezna ploča
Rezanje, urezivanje
AC‑D
metalna
Dijamantna rezna ploča
Rezanje, urezivanje
DC-TP, DC‑D (SPX, SP, P)
mineralna
Abrazivna ploča za grubu obradu
Gruba obrada
AG‑D, AF‑D, AN‑D
metalna
Dijamantna ploča za grubu obradu
Gruba obrada
DG‑CW (SPX, SP, P)
mineralna
Žičana četka
Žičane četke
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
metalna
Dijamantna kruna za bušenje
Bušenje pločica
DD‑M14
mineralna
Vlaknasta ploča
Gruba obrada
AP-D
metalna
Raspored ploča za korištenu opremu
Poz.
Oprema
AC‑D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
AP-D
3CS, 4CS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Štitnik
X
X
X
X
X
X
B
Prednji pokrov (zajedno s A)
X


X


C
Štitnik za prašinu (brušenje) DG‑EX 125⁄5"


XD
Štitnik za prašinu (rezanje) DC-EX 125⁄5"C (zajedno s A)X


E
Štitnik za prašinu (urezivanje) DC-EX 125/5"MX


F
Adapter DC-EX SL (zajedno s E)X


G
Bočni rukohvat
X
X
X
X
X
X
H
Stezna matica
X
X
X
X


I
Stezna prirubnica
X
X
X
X


J
Kwik lock (opcionalno uz H)
X
X

X


K
Stezna matica za vlaknastu ploču
X

L
Potporni tanjur
X

Tehnički podaci


AG 4S-A22‑125
Dimenzionirani napon
21,6 V
Dimenzionirani broj okretaja
8.500 o/min
Maksimalni promjer ploče
125 mm
Težina prema EPTA-postupku 01
3,1 kg
Pogonsko vreteno s navojem
M14
Dužina vretena
22 mm
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Tehnički podaci

Dužina vretena
22 mm
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 60745

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
AG 4S-A22‑125 Informacije o buci
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
81,5 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Razina zvučne snage (LWA)
92,5 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijamaDruge primjene, kao što je rezanje, mogu dovesti do odstupanja vrijednosti vibracija.
Površinsko brušenje s rukohvatom za smanjenje vibracija (ah,AG)
4,7 m/s²
Brušenje brusnim papirom s rukohvatom za smanjenje vibracija (ah,DS)
5,3 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Stavljanje u pogon

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja.

Montaža bočnog rukohvata

 • Privijte bočni rukohvat na jedan od predviđenih otvora s navojem.

Montaža i demontaža štitnika

OPREZ
Opasnost od ozljede. Nastavci mogu biti vrući li oštri.
 • Prilikom montaže, demontaže, postavljanja i uklanjanja smetnji nosite zaštitne rukavice.
 • Poštujte uputu za montažu odgovarajućih štitnika.

Montaža standardnog štitnika

Štitnik ima kodirane grebene koji osiguravaju da se može montirati samo onaj štitnik koji odgovara uređaju. Štitnik ulazi sa svojim kodiranim grebenima u prihvat štitnika na uređaju.
Image alternative
 1. Štitnik postavite na vrat vretena tako da obje trokutaste oznake na štitniku i na uređaju budu usmjerene jedna prema drugoj.
 2. Pritisnite štitnik na vrat vretena.
 3. Pritisnite gumb za deblokadu štitnika i štitnik okrećite u željeni položaj dok ne uskoči u ležište.
  • Gumb za deblokadu štitnika se vraća natrag.

Premještanje standardnog štitnika

 • Pritisnite gumb za deblokadu štitnika i štitnik okrećite u željeni položaj dok ne uskoči u ležište.

Demontaža standardnog štitnika

 1. Pritisnite gumb za deblokadu štitnika i štitnik okrećite tako da obje trokutaste oznake na štitniku i na uređaju budu usmjerene jedna prema drugoj.
 2. Izvadite štitnik.

Montaža i demontaža prednjeg pokrova

Kada radite s prednjim pokrovom, onda ga nataknite na štitnik.
Image alternative
 1. Postavite prednji pokrov sa zatvorenom stranom na standardni štitnik sve dok blokada ne uskoči u ležište.
 2. Za demontažu otvorite blokadu prednjeg pokrova i skinite ga sa standardnog štitnika.

Montaža i demontaža nastavaka

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Prilikom kočenja motora alata nastavak se može odvojiti.
 • Pričekajte dok se nastavak u potpunosti ne zaustavi što uhvatite usadnik ili zateznu maticu.
 • Pričvrstite nastavak i zateznu prirubnicu zateznom maticom tako da se prilikom kočenja motora alata niti jedan dio ne može odvojiti od vretena.
OPREZ
Opasnost od ozljede. Nastavak može biti vruć.
 • Prilikom zamjene nastavka nosite zaštitne rukavice.
Dijamantne ploče moraju se zamijeniti čim se znatno smanji učinak rezanja odn. brušenja. Općenito je to slučaj kada je visina dijamantnog segmenta manja od 2 mm.
Ostale vrste ploča moraju se zamijeniti čim se znatno smanji učinak rezanja ili čim dijelovi kutne brusilice (osim ploče) dođu u dodir s radnim materijalom tijekom rada.
Abrazivne ploče moraju se zamijeniti po isteku roka uporabe.

Montaža nastavka

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Provjerite je li O-prsten u steznoj prirubnici i je li neoštećen.
  Rezultat O-prsten je oštećen.
  Nema O-prstena u steznoj prirubnici.
  • Stavite novu steznu prirubnicu s O-prstenom.
 3. Steznu prirubnicu postavite čvrsto spojenu i sigurnu od okretanja na vreteno.
 1. Stavite nastavak.
 2. Pritegnite steznu maticu prema nastavku koji se koristi.
 3. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 4. Steznu maticu čvrsto zategnite steznim ključem, nakon toga otpustite gumb za blokadu vretena i skinite stezni ključ.

Demontaža nastavka

 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
OPREZ
Opasnost od pucanja ili uništenja. Ako je gumb za blokadu vretena pritisnut dok se vreteno okreće, nastavak se može odvojiti.
 • Pritisnite gumb za blokadu samo kada je vreteno u stanju mirovanja.
 1. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 2. Popustite steznu maticu na način da na nju stavite stezni ključ i okrećete ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 3. Otpustite gumb za blokadu vretena i izvadite nastavak.

Montaža nastavka s brzosteznom maticom Kwik lock

OPREZ
Opasnost od pucanja. Uslijed prevelike istrošenosti brzostezna matica Kwik lock može puknuti.
 • Pazite da pri radu brzostezna matica Kwik lock nema dodira s podlogom.
 • Ne koristite oštećenu brzosteznu maticu Kwik lock .
Umjesto stezne matice može se opcionalno upotrijebiti brzostezna matica Kwik lock . Na taj se način nastavci mogu zamijeniti bez dodatnog alata.
Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Provjerite je li O-prsten u steznoj prirubnici i je li neoštećen.
  Rezultat O-prsten je oštećen.
  Nema O-prstena u steznoj prirubnici.
  • Stavite novu steznu prirubnicu s O-prstenom.
 3. Očistite steznu prirubnicu i brzosteznu maticu.
 4. Steznu prirubnicu stavite na vreteno.
 1. Stavite nastavak.
 2. Brzosteznu maticu Kwik lock zatežite dok ne nasjedne na nastavak.
  • Natpis Kwik lock je vidljiv u pritegnutom stanju.
 3. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 4. Snažno rukom okrećite nastavak u smjeru kazaljke na satu sve dok brzostezna matica Kwik lock nije pritegnuta te nakon toga otpustite gumb za blokadu vretena.

Demontaža nastavka s brzosteznom maticom Kwik lock

 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
OPREZ
Opasnost od pucanja ili uništenja. Ako je gumb za blokadu vretena pritisnut dok se vreteno okreće, nastavak se može odvojiti.
 • Pritisnite gumb za blokadu samo kada je vreteno u stanju mirovanja.
 1. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 2. Popustite brzosteznu maticu Kwik lock na način da je rukom okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 3. Ako se brzostezna matica Kwik lock ne može popustiti rukom, stavite stezni ključ na brzosteznu maticu i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
  Nikada ne koristite kliješta za cijevi kako se brzostezna matica Kwik lock ne bi oštetila.
 4. Otpustite gumb za blokadu vretena i izvadite nastavak.

Montaža krune za bušenje

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Montirajte bočni rukohvat.
 3. Montirajte standardni štitnik.
 4. Postavite krunu za bušenje i pritegnite je rukom.
 5. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 6. Zategnite krunu za bušenje odgovarajućim viličastim ključem.
 7. Zatim otpustite gumb za blokadu vretena i skinite viličasti ključ.

Montaža žičane četke

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Montirajte bočni rukohvat.
 3. Montirajte standardni štitnik.
 4. Postavite žičanu četku i pritegnite je rukom.
 5. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 6. Zategnite žičanu četku odgovarajućim viličastim ključem.
 7. Zatim otpustite gumb za blokadu vretena i skinite viličasti ključ.

Montaža vlaknaste ploče

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Montirajte bočni rukohvat.
 3. Montirajte standardni štitnik.
 4. Postavite potporni tanjur i vlaknastu ploču te pritegnite steznu maticu.
 5. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 6. Steznu maticu čvrsto zategnite steznim ključem.
 7. Zatim otpustite gumb za blokadu vretena i skinite stezni ključ.

Rukovanje

Uključivanje

 1. Pritisnite stražnji dio prekidača za uključivanje/isključivanje.
 2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje prema naprijed.
  • Motor radi.
 3. Blokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje.

Brušenje

OPREZ
Opasnost od ozljede. Nastavak može naglo blokirati ili se zaglaviti.
 • Alat upotrebljavajte s bočnim rukohvatom i držite ga uvijek s obje ruke.

Rezanje

 • Kod rezanja radite s umjerenim pomakom i ne savijajte uređaj ili reznu ploču (radni položaj je oko 90° na ravninu rezanja).
  Profili i male četverokutne cijevi režu se najbolje tako da reznu ploču postavite na najmanjem poprečnom rezu.

Gruba obrada

OPREZ
Opasnost od ozljede. Ploča za rezanje može se raspuknuti i dijelovi koji se pritom odvoje mogu uzrokovati ozljede.
 • Nikada ne upotrebljavajte rezne ploče za grubu obradu.
 • Uređaj pokrećite amo-tamo s podesivim kutom od 5° do 30° i umjerenim pritiskom.
  • Predmet obrade neće postati prevruć, neće promijeniti boju niti će na njemu biti brazda.

Isključivanje

 • Pritisnite stražnji dio prekidača za uključivanje/isključivanje.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje uskače u položaj isključeno i motor se zaustavlja.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Izvadite filtar za prašinu te filtar za prašinu i proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Vrlo niska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s čujnim klikom.
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
1 LED dioda treperi.
Uređaj ne radi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je prevruća ili prehladna.
 • Polako zagrijavajte ili hladite akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Sve 4 LED diode trepere.
Uređaj ne radi.
Uređaj je preopterećen.
 • Otpustite upravljačku sklopku i ponovno je pritisnite. Ostavite uređaj da radi oko 30 sekundi u praznom hodu.
Snažan razvoj topline u kutnoj brusilici ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite uređaj, izvadite akumulatorsku bateriju, promatrajte je, ostavite da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.
Uređaj nema punu snagu.
Koristi se akumulatorska baterija s premalim kapacitetom.
 • Koristite akumulatorsku bateriju s dostatnim kapacitetom.
Nema funkcije kočenja motora.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Uređaj je kratko preopterećen.
 • Isključite uređaj i ponovno ga uključite.

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r9884540.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Zbrinjavanje akumulatorskih baterijaNestručnim zbrinjavanjem akumulatorskih baterija može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative