Odaberi jezik

TE 3000-AVR

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli na proizvodu

Simboli na proizvodu

Sljedeći simboli mogu se koristiti na proizvodu:
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Zabranjen transport kranom
Image alternative Bežični prijenos podataka

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Čekić za rušenje
  TE 3000‑AVR
  Generacija
  03
  Serijski br.

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

Sigurnosne napomene za sve radove
 • Nosite štitnike za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne ozljede.
 • Uređaj pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabel. Kontakt s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Proizvod koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Proizvod uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti dlijeto s TE-H spojnim krajem.
 • Zamijenite dlijeto samo s alatom u vodoravnom položaju, nikada u okomitom.
 • Utaknite dlijeto u steznu glavu toliko dok se ne uglavi s čujnim klikom i dok žuti upozoravajući prsten više nije vidljiv.
 • Provjerite je li dlijeto ispravno uglavljeno. OPREZ: Neosigurano dlijeto može neočekivano dovesti do opasnih situacija!
 • Pokrenite ovaj proizvod samo u radnom položaju, ne u transportnom položaju!
 • Napravite stanke u radu i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
 • Proizvod nije namijenjen za to da se s njime služe djeca, slabe osobe ili osobe bez poduke.
 • Uređaj držite podalje od male djece.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine i prikladni mobilni usisavač. Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
 • Redovito provjeravajte priključni vod ovog proizvoda i u slučaju oštećenja odnesite ga na zamjenu ovlaštenom serviseru. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, mora se zamijeniti specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za usluge kupcima. Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Odnesite zaprljane električne alate kod česte obrade vodljivih materijala u redovitim razmacima na provjeru u Hilti servis. Prašina nakupljena na površini alata, posebice od vodljivih materijala, ili vlaga mogu pod nepovoljnim uvjetima dovesti do električnog udara.
 • Kod prekida struje isključite električni alat i mrežni utikač izvucite iz utičnice. Time se sprječava nehotično pokretanje proizvoda prilikom povratka struje.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Rukohvat s prekidačem za uključivanje/isključivanje
 2. Indikator servisa
 3. Ručka za prenošenje
 4. Rukohvat
 5. Utični spoj mrežnog kabela
 6. Mrežni kabel s kodiranim utičnim spojem
 7. Prorezi za prozračivanje
 8. Stezna glava

Sastavni dijelovi transportnih kolica

Image alternative
 1. Rukohvat
 2. Stremen za zaustavljanje
 3. Držač potrošnog materijala (dlijeto)
 4. Kotači
 5. Zaštita kotača (pločica, rascjepka)
 6. Stezni trn stroja

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je ručno upravljani čekić za rušenje sa šesterokutnom steznom glavom promjera 28 mm. Namijenjen je za radove dlijetom u betonu, zidovima i asfaltu. Ostale primjene su drobljenje i iskopavanje.

 • Čekićem smijete raditi samo kada je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na označnoj pločici.

Moguća pogrešna uporaba

Ova proizvod nije namijenjen za obradu materijala opasnih po zdravlje.
Ovaj proizvod nije prikladan za radove u vlažnom okruženju.

Indikator servisa

Čekić za rušenje je opremljen indikatorom servisa s lampicom.
Stanje
Značenje
Indikator servisa svijetli crveno.
 • Dostignuto je vrijeme za servis. Odnesite proizvod u Hilti servis.
 • Oštećenja na proizvodu. Odnesite proizvod u Hilti servis.
Indikator servisa treperi crveno.
 • Privremena pogreška. Pričekajte 10 sekundi da prestane treperenje.
 • Ako treperenje ne prestane nakon 10 sekundi, izvucite mrežni utikač i pričekajte 2 minute.
 • Ako treperenje ne prestane, odnesite proizvod u Hilti servis.
Indikator spremnosti treperi zeleno.
 • Zaštita od pregrijavanja.
 • Ostavite proizvod da se ohladi.
Indikator spremnosti svijetli zeleno.
Proizvod je spreman za rad.
Na vrijeme odnesite proizvod u Hilti servis. Tako će uvijek biti spreman za rad.

Active Vibration Reduction

Proizvod je opremljen sustavom Active Vibration Reduction (AVR) koji znatno smanjuje vibracije.

Sadržaj isporuke

Čekić za rušenje, upute za uporabu, mast.
Transportna kolica opcionalno su ponuđena.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i/ili dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

TE 3000‑AVR
Težina prema EPTA-postupku 01
27,1 kg
Energija pojedinačnog udarca prema EPTA-postupku
85 J
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …70 ℃
Okolna temperatura pri radu
−20 ℃ …55 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacija o buci
Razina zvučne snage (LWA)
106 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (LpA)
95 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama
Rad dlijetom (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Uporaba produžnog kabela

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja ga odnesite na zamjenu ovlaštenom serviseru.
 • Upotrebljavajte samo produžne kabele odgovarajućeg presjeka koji su dozvoljeni za područje primjene. U suprotnom slučaju može doći do gubitka snage uređaja i pregrijavanja kabela.
 • Redovito provjeravajte ima li na produžnom kabelu oštećenja.
 • Zamijenite oštećene produžne kabele.
 • Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kabele.

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Nastavak

Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti dlijeto s TE-H spojnim krajem.
Druga dlijeta ne mogu se ispravno blokirati i žuti upozoravajući prsten na blokadi alata ostaje vidljiv. On pokazuje da nastavak nije prikladan za ovaj čekić za rušenje!
Image alternative
 • Prije svake uporabe pazite da žuti upozoravajući prsten na blokadi alata više nije vidljiv.

Umetanje nastavka

Prije svake uporabe provjerite da na alatu nema oštećenja i neravnomjernog habanja te ga po potrebi zamijenite.
Image alternative
 1. Lagano podmažite usadnik nastavka.
 2. Utaknite dlijeto s TE-H spojnim krajem u steznu glavu toliko dok se ne uglavi s čujnim klikom i dok žuti upozoravajući prsten više nije vidljiv.
 3. Povucite alat kako biste provjerili je li uskočio.
  Koristite samo originalnu mast Hilti . Uporaba neodgovarajuće masti može uzrokovati oštećenje proizvoda.

Priključivanje utičnog mrežnog kabela

Image alternative
OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed površinskih struja kod zaprljanih kontakata.
 • Spojite odvojivi električni spoj samo u čistom, suhom i beznaponskom stanju s električnim uređajem.
 1. Uvedite kodirani, odvojivi električni utični spoj do kraja u uređaj sve dok blokada čujno ne uskoči u ležište.
 2. Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
  Hilti preporučuje da uvijek ostavite utični mrežni kabel na alatu. Utični mrežni kabel treba izvući samo u slučaju loma / oštećenja.

Rad

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ako se pri radu ošteti mrežni ili produžni kabel, uređaj i kabel odmah odvojite s mreže. Ne dodirujte neispravno mjesto!
 • Redovito provjeravajte sve priključne vodove. Zamijenite neispravne produžne kabele. Odnesite oštećene mrežne vodove na zamjenu ovlaštenom serviseru.
Načelno se preporučuje uporaba zaštitne strujne sklopke (RCD) s maksimalnom okidnom strujom od 30 mA.

Pokretanje čekića za rušenje

Image alternative
 1. Do kraja zajedno pritisnite rukohvat i prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Čekić za rušenje se pokreće.
 2. Tijekom rada držite pritisnut prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Pritiskom rukohvata do kraja dodatno možete kontrolirati rad stroja.
  Kod stanke dulje od 1 minute stroj se ponovno vraća u početni položaj. Za ponovno pokretanje ponovno morate do kraja pritisnuti rukohvat i prekidač za uključivanje/isključivanje.

Rad dlijetom

Dlijeto se može fiksirati u 6 različitih položaja (u koracima od 60°). Time se plosnatim i oblikovnim dlijetima uvijek može raditi u optimalnom radnom položaju.
Image alternative
 1. Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
 2. Postavite dlijeto na otprilike 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") od ruba.
 3. Do kraja pritisnite rukohvat i prekidač za uključivanje/isključivanje.
 4. Sječenje započnite pod kutom od 90° prema betonskoj površini, a vrh usmjeravajte prema rubu. Pomičite kut u smjeru 70° do 80° te razbijajte materijal.
  • Kod armiranog željeza dlijeto vodite uvijek uz rub materijala, a ne uz armirano željezo.
  Radovi kod niskih temperatura:
  Dok mehanizam za udaranje ne proradi, uređaju je potrebna minimalna radna temperatura. Za postizanje minimalne radne temperature uređaj kratko postavite na podlogu i pustite ga da radi u praznom hodu. Ovaj postupak ponavljajte sve dok mehanizam za udaranje ne proradi.

Vađenje nastavka

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede Alat postaje vruć tijekom uporabe i može imati oštre rubove.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Blokadu alata povucite do kraja unatrag.
 3. Izvadite nastavak.
 4. Image alternative POZOR! Vrući alat ne odlažite na lako zapaljive materijale.

Odvajanje utičnog mrežnog kabela od električnog uređaja

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Pritisnite tipku za blokadu i izvucite kodirani, odvojivi električni utični spoj.
 3. Izvucite mrežni kabel iz uređaja.
  Hilti preporučuje da uvijek ostavite utični mrežni kabel na alatu. Utični mrežni kabel treba izvući samo u slučaju loma / oštećenja.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje

Transport
 • Ovaj proizvod ne transportirajte s utaknutim alatom.
 • Pazite na siguran prihvat prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
Skladištenje
 • Prilikom skladištenja ovog proizvoda mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Ovaj proizvod čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon duljeg skladištenja provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.

Transport s transportnim kolicima

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed velike težine Čekić za rušenje je težak.
 • Po mogućnosti koristite transportna kolica. Ako nemate raspoloživa transportna kolica, čekić za rušenje uvijek transportirajte u dvoje.
Transportna kolica ne odlažite na kosim površinama.
Pobrinite se za sigurno uporište transportnih kolica.
Pazite na sigurne puteve transporta.
 1. Stavite čekić za rušenje na stezni trn stroja na transportnim kolicima..
 2. Čekić za rušenje osigurajte za vrijeme transporta pomoću stremena za zaustavljanje.
 3. Utaknite dlijeta do položaja blokiranja u držač potrošnog materijala.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Čekić za rušenje se ne pokreće.
Inicijaliziranje elektronike u tijeku (do cca. 4 sekunde od umetanja utikača)
 • Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Prekinuto je napajanje strujom
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
Aktivirana je elektronička blokada pokretanja nakon prekida napajanja strujom
 • Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Generator u načinu rada Sleep Mode
 • Opteretite generator još jednim potrošačem (npr. svjetiljka na gradilištu). Zatim isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Utični mrežni kabel nije ispravno utaknut
 • Ispravno priključite utični mrežni kabel na električni uređaj.
Indikator servisa svijetli crveno.
Oštećenja na uređaju ili je dostignuto vrijeme za servis
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Indikator servisa treperi crveno.
Privremena pogreška
 • i. Pričekajte 10 sekundi da prestane treperenje.
 • Ako treperenje ne prestane nakon 10 sekundi, izvucite mrežni utikač i pričekajte 2 minute.
 • Ako treperenje ne prestane, odnesite proizvod u Hilti servis.
Napajanje strujom ima previsok napon
 • Promijenite utičnicu. Provjerite mrežu.
Indikator spremnosti treperi zeleno.
Zaštita od pregrijavanja
 • Ostavite proizvod da se ohladi.
 • Očistite proreze za prozračivanje. Rad u praznom hodu nije moguć.
Nema udaranja.
Uređaj je prehladan.
 • Postavite čekić za rušenje na podlogu i ostavite ga neka radi u praznom hodu. Po potrebi ponovite postupak sve dok udarni mehanizam ne proradi.
Čekić za rušenje se ne pokreće ili se isključuje tijekom rada.
Produžni kabel predugačak i / ili ima premali promjer
 • Upotrebljavajte produžne kabele dozvoljene dužine i / ili dovoljnog promjera.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Ovime potvrđujemo da je ovaj proizvod u skladu s Direktivom RoHS.