Odaberi jezik

TE 6-CL

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Upozorenje! Prije korištenja proizvoda trebate pročitati i razumjeti upute za uporabu koje su priložene proizvodu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene, ilustracije i specifikacije. Upoznajte se posebice sa svim naputcima, sigurnosnim i upozoravajućim napomenama, ilustracijama, specifikacijama, te sastavim dijelovima i funkcijama. U slučaju nepridržavanja postoji opasnost od električnog udara, požara i/ili teških ozljeda. Upute za uporabu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju uporabu.
 • Priložene upute za uporabu odgovaraju trenutnom stanju tehnike u vrijeme tiskanja. Aktualnu verziju uvijek možete pronaći online na Hilti stranici proizvoda. U tu svrhu slijedite poveznicu ili QR kod u ovim uputama za uporabu označen simbolom Image alternative.
 • Proizvod uvijek proslijediti drugim osobama zajedno s ovim uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama upućuje se na važne radne korake ili na sastavne dijelove koji su važni za radne korake. U tekstu su ti radni koraci ili sastavni dijelovi istaknuti odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Bušenje bez udaraca
Image alternative Bušenje s udarcem (udarno bušenje)
Image alternative Rad dlijetom
Image alternative Pozicioniranje dlijeta
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Udarna bušilica
  TE 6-CL
  Generacija
  02
  Serijski br.

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

Sigurnosne napomene za sve radove
 • Nosite štitnike za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne ozljede.
 • Uređaj pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabel. Kontakt s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.
Sigurnosne napomene kod uporabe dugog svrdla
 • Uvijek započnite postupak bušenja s manjim brojem okretaja i dok svrdlo dodiruje predmet obrade. Pri većem broju okretaja svrdlo se može lagano saviti ako se može slobodno okretati bez dodirivanja predmeta obrade i može dovesti do ozljeda.
 • Ne vršite preveliki pritisak i samo u uzdužnom smjeru svrdla. Svrdla se mogu saviti i puknuti ili dovesti do gubitka kontrole i ozljeda.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
 • Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Uređaj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
 • Uređaj nije primjeren za slabije osobe bez prethodne poduke.
 • Uređaj držite podalje od male djece.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima. Uređaj uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih dijelova, posebice rotirajućih alata, može dovesti do ozljeda.
 • Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje. Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine. Za postizanje visokog stupnja usisavanja prašine koristite prikladni mobilni usisavač. Po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Za pričvršćivanje predmeta obrade upotrijebite stege ili škripac. To je sigurnije od pridržavanja rukom; osim toga moći ćete uređajem raditi s obje ruke.
 • Provjerite imaju li alati sustav prihvata, koji odgovara uređaju, te jesu li pravilno zabravljeni u prihvatu alata.
 • Kod prekida struje isključite uređaj i izvucite mrežni utikač iz utičnice, po potrebi otpustite blokadu upravljačke sklopke. Time se sprječava nehotično pokretanje uređaja prilikom povratka struje.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
 • Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja odnesite ga na zamjenu ovlaštenom serviseru. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, mora se zamijeniti specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za usluge kupcima. Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Odnesite zaprljane uređaje kod česte obrade vodljivih materijala u redovitim razmacima na provjeru u Hilti servis. Prašina nakupljena na površini uređaja, posebice od vodljivih materijala, ili vlaga mogu pod nepovoljnim uvjetima dovesti do električnog udara.
Radno mjesto
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
Osobna sigurnost
 • Nosite zaštitne rukavice. Tijekom rada udarna bušilica se može zagrijati. Prilikom zamjene alata dodirivanje alata može uzrokovati posjekotine i opekline.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna glava s kapom za zaštitu od prašine
 2. Graničnik dubine
 3. Sklopka za izbor funkcija
 4. Upravljačka sklopka
 5. Rukohvat
 6. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo
 7. Bočni rukohvat

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je udarna bušilica na električni pogon. Namijenjena je za bušenje u betonu, zidovima, gipsanom kartonu, drvu, plastici i metalu. Udarna bušilica se dodatno može rabiti za lakše radove dlijetom i doradu na betonu.

 • Bušilicom smijete raditi samo kada je priključena na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na označnoj pločici.

Sadržaj isporuke

Udarna bušilica, bočni rukohvat, graničnik dubine, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili online na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Tehnički podaci

Udarna bušilica

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i/ili dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

TE -6-CL
Težina prema EPTA-postupku 01
3,2 kg
Ø udarnog svrdla
5 mm … 28 mm
Ø svrdla za drvo
3 mm … 20 mm
Ø svrdla za metal
≤ 13 mm

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je električni alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci
Razina zvučne snage (LWA)
100 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Razina emisije zvučnog tlaka (L pA)
89 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama
Vrijednost emisije vibracije za rad dlijetom (ah, Cheq)
10,1 m/s²
Vrijednost emisije vibracije za udarno bušenje u beton (ah, HD)
17,3 m/s²
Nesigurnost za navedene vrijednosti vibracija (K)
1,5 m/s²

Uporaba produžnog kabela

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja ga odnesite na zamjenu ovlaštenom serviseru.
 • Upotrebljavajte samo produžne kabele odgovarajućeg presjeka koji su dozvoljeni za područje primjene. U suprotnom slučaju može doći do gubitka snage uređaja i pregrijavanja kabela.
 • Redovito provjeravajte ima li na produžnom kablu oštećenja.
 • Zamijenite oštećene produžne kablove.
 • Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kabele.

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od ozljede! Gubitak kontrole nad proizvodom.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Vodite računa o tome da zatezna traka leži u utoru koji je za to predviđen na proizvodu.
Image alternative
 1. Zakrenite rukohvat kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Držač (zateznu traku) pomičite sprijeda preko stezne glave u za to predviđeni utor.
 3. Postavite bočni rukohvat u željeni položaj.
 4. Zakrenite rukohvat kako biste zategnuli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Montaža graničnika dubine

Image alternative
 1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu na bočnom rukohvatu.
 2. Uvedite graničnik dubine od sprijeda u predviđeni otvor na bočnom rukohvatu. Graničnik dubine podesite na željenu dubinu bušenja.
 3. Otpustite tipku za deblokadu.
  • Graničnik dubine je blokiran.

Umetanje nastavka

Lagano podmažite usadnik nastavka.
Koristite samo originalnu mast Hilti . Pogrešna mast može prouzročiti oštećenje uređaja.
Image alternative
 1. Umetnite nastavak u steznu glavu i okrećite ga uz lagani potisak dok ne uskoči u ležište.
 2. Nakon umetanja povucite alat kako biste provjerili je li uskočio.
  • Proizvod je spreman za rad.

Rukovanje

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ako se pri radu ošteti mrežni ili produžni kabel, uređaj i kabel odmah odvojite s mreže. Ne dodirujte neispravno mjesto!
 • Redovito provjeravajte sve priključne vodove. Zamijenite neispravne produžne kabele. Odnesite oštećene mrežne vodove na zamjenu ovlaštenom serviseru.
Načelno se preporučuje uporaba zaštitne strujne sklopke (RCD) s maksimalnom okidnom strujom od 30 mA.

Desni/lijevi hod

Image alternative
 • Preklopnik za okretanje na desno/lijevo podesite na desno ili na lijevo.

Bušenje bez udaraca

Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Bušenje bez udaraca" Image alternative.

Bušenje s udarcem (udarno bušenje)

Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.

Pozicioniranje dlijeta

Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.
  • Dlijeto se može fiksirati u 18 različitih položaja (u koracima od 20°). Time se plosnatim i oblikovnim dlijetima uvijek može raditi u optimalnom radnom položaju.

Rad dlijetom

OPREZ
Opasnost od ozljede Gubitak kontrole nad smjerom rada dlijeta.
 • Nikada ne radite u položaju "Pozicioniranje dlijeta". Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Dlijeto" Image alternative, dok ne uskoči.
Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Rad dlijetom" Image alternative.

Vađenje nastavka

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nastavka! Usadnici mogu biti vrući ili oštri.
 • Prilikom zamjene nastavka nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Blokadu alata povucite do kraja unatrag.
 2. Izvadite nastavak.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamjena kape za zaštitu od prašine

Image alternative
 1. Povucite steznu glavu prema natrag i skinite kapu za zaštitu od prašine.
 2. Očistite steznu glavu.
 3. Nataknite novu kapu za zaštitu od prašine na steznu glavu.

Zamjena stezne glave

OPREZ
Opasnost od ozljede! Opasnost od nanošenja ozljeda korisniku uslijed postavljenog, ali nekorištenog graničnika dubine.
 • Uklonite graničnik dubine s uređaja.
Prilikom zamjene stezne glave na sklopki za izbor funkcija odaberite položaj "Rad dlijetom" Image alternative.
Image alternative
 1. Povucite manžetu stezne glave prema gore.
 2. Skinite steznu glavu s držača.
 3. Povucite manžetu očišćene / nove stezne glave prema gore.
 4. Utaknite steznu glavu u držač.
 5. Kratko okrećite steznu glavu dok ne uskoči u ležište.

Transport i skladištenje

Transport
 • Ovaj proizvod ne transportirajte s utaknutim alatom.
 • Pazite na siguran prihvat prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
Skladištenje
 • Prilikom skladištenja ovog proizvoda mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Ovaj proizvod čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon duljeg skladištenja provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne pokreće.
Prekinuto je napajanje strujom.
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
Nema udaranja.
Uređaj je prehladan.
 • Postavite udarnu bušilicu na podlogu i ostavite je neka radi u praznom hodu. Po potrebi ponovite postupak sve dok udarni mehanizam ne proradi.
Sklopka za izbor funkcija u položaju "Bušenje bez udaraca" Image alternative.
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Bušenje s udarcem" (udarno bušenje) Image alternative.
Udarna bušilica nema punu snagu.
Produžni kabel ima premali promjer.
 • Upotrebljavajte produžni kabel s odgovarajućim promjerom.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja.
 • Do kraja pritisnite upravljačku sklopku.
Svrdlo se ne okreće.
Sklopka za izbor funkcija nije uskočila u ležište ili je u položaju "Rad dlijetom" Image alternative ili "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Bušenje bez udaraca" Image alternative ili "Udarno bušenje" Image alternative.
Svrdlo se ne može osloboditi iz blokade.
Stezna glava nije potisnuta do kraja.
 • Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite alat.
Svrdlo ne prodire u materijal.
Uređaj je uključen na okretanje na lijevo.
 • Uključite uređaj na okretanje na desno.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Ovime potvrđujemo da je ovaj proizvod u skladu s Direktivom RoHS.

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Ovime potvrđujemo da je ovaj proizvod u skladu s Direktivom RoHS.