Odaberi jezik

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Opći znakovi obveze
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Nosite zaštitne slušalice
Image alternative Nosite zaštitnu kacigu
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Stroj za pričvršćivanje
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generacija
  03
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Sigurnosne napomene za strojeve za pričvršćivanje

 • Uvijek pođite od toga da se čavli nalaze u električnom alatu. Nepažljivo rukovanje strojem za pričvršćivanje može dovesti do neočekivanog izbacivanja čavala te Vas mogu ozlijediti.
 • Električni alat ne usmjeravajte prema sebi ili drugim osobama u blizini. Uslijed neočekivanog aktiviranja čavao se izbacuje što može dovesti do ozljeda.
 • Električni alat nemojte aktivirati prije nego što ste ga čvrsto postavili na izradak. Ako električni alat nema kontakt s izratkom, čavao se može odbiti od mjesta za pričvršćenje.
 • Električni alat odvojite od strujne mreže ili akumulatorske baterije ako se čavao zaglavi u električnom alatu. Ako je stroj za pričvršćivanje uključen, može se nehotice aktivirati prilikom uklanjanja čavla s čvrstim dosjedom.
 • Budite oprezni prilikom uklanjanja čavla s čvrstim dosjedom. Sustav može biti zategnut i moguće je snažno izbacivanje čavla dok pokušavate ukloniti zaglavljenje.
 • Prilikom pričvršćivanja električnih vodova provjerite da ne dovode električni napon. Stroj za pričvršćivanje držite samo za izolirane prihvatne površine. Upotrebljavajte samo čavle koji su prikladni za instaliranje električnih vodova. Provjerite da čavao nije oštetio izolaciju električnog voda. Čavao, koji ošteti izolaciju električnih vodova, može dovesti do električnog udara i opasnosti od požara.

Sigurnosne napomene

Zahtjevi za korisnika
 • Ovim proizvodom smijete rukovati ili ga održavati ako ste za to ovlašteni i u to upućeni.
Osobna zaštitna oprema
 • Tijekom uporabe stroja nosite odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitne slušalice i zaštitnu kacigu. Isto vrijedi i za osobe u Vašoj blizini.
Sigurnost ljudi
 • Pridržavajte se podataka o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada sa strojem za pričvršćivanje postupajte razumno. Proizvod ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Prekinite s radom ukoliko osjetite bolove ili se ne osjećate dobro. Trenutak nepažnje kod uporabe stroja za pričvršćivanje može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite protukliznu obuću.
 • Vodilicu za svornjake ili pričvrsne elemente nikada ne povlačite rukom.
 • Povlačenjem vodilice za svornjake ili pričvrsnog elementa rukom proizvod bi se mogao aktivirati ovisno o okolnostima. Tijekom pripreme za rad može doći do zabijanja u dijelove tijela.
 • Pri uporabi proizvoda ruke držite savijene (ne ispružene).
 • Za vrijeme rada sa strojem udaljite druge osobe, a posebice djecu od područja rada.
 • Opasnost od ozljede uslijed pada alata i/ili pribora. Prije početka rada provjerite da su akumulatorska baterija i montiran pribor sigurno pričvršćeni.
 • Proreze za prozračivanje uvijek držite slobodnim. Opasnost od opeklina zbog prekrivenih proreza za prozračivanje!
 • Ne gledajte izravno u osvjetljenje (LED) i ne osvjetljujte druge osobe u lice. Postoji opasnost od zasljepljenja.
Pažljivo rukovanje i uporaba strojeva za pričvršćivanje
 • Opasnost uslijed probijajućih pričvrsnih elemenata! Prije zabijanja pričvrsnih elemenata uvjerite se da se nitko ne zadržava iza ili ispod građevnog dijela u koji se zabija pričvrsni element.
 • Koristite pravi proizvod za svoj rad. Proizvod ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u besprijekornom stanju.
 • Napunjeni proizvod nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 • Uvijek ispraznite proizvod prije radova na čišćenju, servisiranju i održavanju, kod zamjene vodilice za svornjake, kod prekida rada te pri skladištenju (pričvrsni element).
 • Proizvode, koji nisu u uporabi, ispraznite i čuvajte na suhom i zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
 • Provjerite ima li eventualnih oštećenja na proizvodu i priboru. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni.
 • Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad proizvoda. Oštećene dijelove mora stručno popraviti ili zamijeniti Hilti servis ukoliko u uputi za uporabu nije navedeno drugačije.
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi proizvoda mogu uzrokovati električni udar ili eksploziju ako ste oštetili električni vod, plinsku ili vodovodnu cijev.
 • Pričvrsne elemente ne zabijajte u neprikladan materijal podloge.
 • Neprikladni materijali su zavareni čelik i lijevani čelik, lijevano željezo, staklo, mramor, plastika, bronca, mjed, bakar, izolacijski materijal, šuplja opeka, keramička opeka, tanki limovi ( < 4 mm) i plinobeton. Zabijanje u ove materijale može prouzročiti pucanje elementa, odvajanje ili probijanje.
 • Aktivirajte okidač samo ako je proizvod pritisnut okomito na podlogu.
 • Proizvod držite kod zabijanja uvijek pod pravim kutom s podlogom kako bi se spriječilo skretanje pričvrsnog elementa s materijala podloge.
 • Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Ne dopustite da proizvod padne.
 • Spremnik ne upotrebljavajte kao rukohvat.
 • Proizvod ne koristite na mjestima na kojima postoji opasnost od požara ili od eksplozije, osim ako za to nema specijalno odobrenje.
 • Elemente ne zabijajte u postojeće rupe osim ako to preporučuje Hilti (npr. DX-Kwik).
Mehaničke sigurnosne mjere
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru, posebice na klipu.
 • Upotrebljavajte samo pričvrsne elemente koji su određeni i dopušteni za primjenu s proizvodom.
Termičke sigurnosne mjere
 • Ne prekoračujte preporučenu maksimalnu frekvenciju zabijanja.
 • Ako je proizvod pregrijan, pustite da se ohladi.
 • Proizvod ne rastavljajte ako je vruć. Ostavite proizvod da se ohladi.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Nos stroja
 2. Vodilica za svornjake
 3. Blokada vodilice za svornjake
 4. Prekidač za pojedinačno zabijanje (BX 3-ME-22)
 5. Prorezi za prozračivanje
 6. Ušica za pridržnu traku za alat
 7. Pojasna kuka
 8. Sigurnosni otponac
 9. Rukohvat
 10. Pojasna kuka/nosiva kuka
 11. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 12. Statusni prikaz akumulatorske baterije
 13. Litij-ionska akumulatorska baterija
 14. Otvor za montažu pribora
 15. Potisnik čavala
 16. Deblokada potisnika čavala
 17. Potporna noga
 18. Spremnik
 19. Statusni prikaz stroja za pričvršćivanje
 20. Osvjetljenje područja rada

Oprema

Vodilica za svornjake i potporna noga ovise o proizvodu. U sljedećoj tablici je prikazana potporna noga i vodilica za svornjake kojom je opremljen proizvod.
Dodatne informacije pronaći ćete u poklopcu kovčega, vašoj Hilti Store ili na www.hilti.group .
Proizvod
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vodilica za svornjake
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Potporna noga
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Namjenska uporaba

Proizvod je ručno vođeni akumulatorski stroj za pričvršćivanje. Namijenjen je za zabijanje posebno proizvedenih pričvrsnih elemenata u beton, čelik, zidove, pješčanik i ostale podloge prikladne za direktnu montažu. Proizvod je namijenjen također za pričvršćivanje električnih vodova spojnicama ako se za to upotrebljavaju odgovarajući pričvrsni elementi. Koristite samo dopuštene pričvrsne elemente zajedno sa za to određenom vodilicom za svornjake (vidi poglavlje "Tehnički podaci").

Stroj za pričvršćivanje, akumulatorska baterija i pričvrsni elementi čine tehničku cjelinu. To znači da se pričvršćivanje ovim strojem za pričvršćivanje može bez poteškoća osigurati samo ako se upotrebljavaju specijalno za to proizvedeni Hilti pričvrsni elementi i punjači i akumulatorske baterije koje je preporučio Hilti . Samo u slučaju pridržavanja ovih uvjeta vrijede navedene preporuke za pričvršćivanje i primjenu tvrtke Hilti .
 • Stroj za pričvršćivanje je namijenjen samo za ručnu uporabu.
 • Potrebno je isključiti pogrešne primjene. Pod pogrešnom primjenom se smatra zabijanje u jako mekanu podlogu (npr. drvo) i zabijanje u pretvrdu podlogu (npr. jako čvrsti čelik ili jaki tvrdi prirodni kamen).
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti Nuron litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22. Za optimalnu snagu Hilti preporučuje za ovaj proizvod akumulatorske baterije navedene u ovoj tablici.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa navedenog u ovoj tablici.

Sigurnosni uređaji

U načinu radu sa spremnikom prepoznavanje čavala treba spriječiti pogrešno zabijanje koje može uzrokovati oštećenja na stroju za pričvršćivanje.
Potisni osigurač treba spriječiti slobodno zabijanje čavala. Stroj za pričvršćivanje možete pritisnuti i aktivirati u načinu radu sa spremnikom samo s umetnutim čavlom.

Karakteristike opreme

Stroj za pričvršćivanje je opremljen ergonomskim, protukliznim rukohvatom s prigušenjem vibracija, pojasnom i nosivom kukom te potpornom nogom. Stroj za pričvršćivanje se elektronskom zaštitom od preopterećenja štiti od preopterećenja, a nadzorom temperature od pregrijavanja.

Statusni prikaz stroja za pričvršćivanje

Statusni prikaz stroja za pričvršćivanje daje informaciju o stanjima stroja za pričvršćivanje.
Stanje
Značenje
LED dioda je isključena
Stroj za pričvršćivanje je isključen
LED dioda svijetli zeleno.
Stroj za pričvršćivanje je uključen i spreman za zabijanje
LED dioda treperi zeleno.
Akumulatorska baterija prevruća ili preslaba
LED dioda treperi svake 3 sekunde zeleno.
Stroj za pričvršćivanje je u stanju pripravnosti, pritiskanje nosa stroja uključuje stroj za pričvršćivanje
LED dioda svijetli plavo.
Stroj za pričvršćivanje je uključen, trake s čavlima treba napuniti
LED dioda treperi plavo.
Stroj za pričvršćivanje je uključen, spremnik je potpuno prazan
LED dioda treperi žuto.
Stroj za pričvršćivanje je prevruć, vidi tablicu smetnji
LED dioda treperi crveno.
Smetnja na stroju, vidi tablicu smetnji
LED dioda svijetli crveno.
Smetnja na stroju, vidi tablicu smetnji

Indikatori litij-ionske akumulatorske baterije

Hilti Nuron litij-ionske akumulatorske baterije mogu prikazati stanje napunjenosti, poruke pogreške i stanje akumulatorske baterije.

Indikatori stanja napunjenosti i poruke pogreške

Kratko pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije kako bi se pojavio jedan od sljedećih indikatora.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada akumulatorske baterije!
 • Kada je umetnuta akumulatorska baterija i nakon pritiska na tipku za deblokadu pazite da ponovno ispravno uglavite akumulatorsku bateriju u korišteni proizvod.
Stanje napunjenosti i moguće smetnje također se stalno prikazuju dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 70 % do 51 %
Dvije (2) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 50 % do 26 %
Jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno
Stanje napunjenosti: 25 % do 10 %
Jedna (1) LED dioda sporo treperi zeleno
Stanje napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda brzo treperi zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon punjenja akumulatorske baterije još uvijek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija ili s njom povezan proizvod su preopterećeni, prevrući, prehladni ili postoji neka druga pogreška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i ne preopterećujte proizvod tijekom uporabe.
Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svijetli žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija i s njom povezan proizvod nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi crveno
Litij-ionska akumulatorska baterija je blokirana i ne može se dalje koristiti. Obratite se Hilti servisu.

Indikatori stanja akumulatorske baterije

Za pozivanje stanja akumulatorske baterije pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu dulje od tri sekunde. Sustav ne prepoznaje moguću neispravnost baterije zbog zlouporabe, npr. ispadanja, uboda, vanjskih oštećenja uzrokovanih vrućinom itd.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno.
Akumulatorska baterija može se dalje upotrebljavati.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Očitavanje stanje akumulatorske baterije ne može se isključiti. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli crveno.
Ako se priključeni proizvod može dalje upotrebljavati, preostali kapacitet akumulatorske baterije je ispod 50 %.
Ako se priključeni proizvod ne može više upotrebljavati, akumulatorska baterija je na kraju svog životnog vijaka i treba je zamijeniti. Obratite se Hilti servisu.

Bluetooth® (opcionalno)

Bluetooth ® slovni znak i logotipovi su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. Trgovačko društvo Hilti ima licenciju za korištenje ovog slovnog znaka/logotipa.

Namjenska uporaba

Ovaj proizvod je opremljen modulom Bluetooth ® Low Energy Module koji omogućuje provjeru stanja električnog alata i prijenos postavki i podataka na temelju Bluetooth ® bežične tehnologije, bežični prijenos podataka putem dva proizvoda s funkcijom Bluetooth koji mogu međusobno komunicirati na kratkoj udaljenosti. Ovaj proizvod je razvijen kako bi se omogućila komunikacija i prijenos podataka s mobilnim telefonima i Hilti pristupnicima. Proizvod može slati podatkovne značajke npr. lokaciju prijemnog krajnjeg uređaja, vrijeme rada, ukupan broj primjena, broj primjena tijekom intervala i vremenske oznake prijenosa. Informacije o funkcijama Connectivity koje se nude možete dobiti u odgovarajućoj Hilti aplikaciji ili u uputama za uporabu korištenog električnog alata.

Prijenos podataka putem funkcije Bluetooth ®

Interval slanja može se razlikovati ovisno o dostupnom izvoru energije proizvoda. Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijemnog uređaja. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčezi itd.) domet Bluetooth ® može biti znatni manji. Ovisno o okruženju može biti potrebno nekoliko intervala slanja prije prepoznavanja električnog alata.
Ako se električni alat ne prepozna, provjerite sljedeće:
Je li udaljenost do mobilnog krajnjeg uređaja prevelika?
→ Smanjite razmak između mobilnog krajnjeg uređaja i električnog alata

Instalacija i postavljanje aplikacije

Kako biste mogli upotrebljavati funkcije Connectivity, najprije trebate instalirati odgovarajuću Hilti aplikaciju.
(1.) Preuzmite aplikaciju u odgovarajućoj trgovini aplikacija.
Potreban je korisnički račun u odgovarajućoj trgovini aplikacija.
(2.) Nakon što prvi put pokrenete aplikaciju, prijavite se sa svojim računom ili se registrirajte.
(3.) Na zaslonu vašeg mobilnog krajnjeg uređaja prikazuju se svi daljnji koraci za povezivanje električnog alata s mobilnim krajnjim uređajem.
Najprije prođite kroz vodič aplikacije u potpunosti. Tako ćete dobiti bolji pregled postupka povezivanja i uporabe funkcija Connectivity.

Zaštita od dubinskog pražnjenja

Proizvod ima način dubokog mirovanja radi zaštite litij-ionske akumulatorske baterije od dubinskog pražnjenja. Time se sprječava da se akumulatorska baterija isprazni do kraja.
 • Zaštita od dubinskog pražnjenja aktivira se nakon 360 minuta.
 • Kako biste deaktivirali zaštitu od dubinskog pražnjenja, izvadite akumulatorsku bateriju i ponovno je umetnite.

Sadržaj isporuke

Stroj za pričvršćivanje, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Težina prema EPTA Procedure 01 bez akumulatorske baterije
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Duljina čavla u spremniku
14 mm …30 mm
14 mm …36 mm
14 mm …24 mm
Duljina čavla kod pojedinačnog zabijanja
·/·
·/·
30 mm …36 mm
Promjer čavla
3 mm
2,75 mm …3,0 mm
3 mm
Kapacitet spremnika
30 čavala
30 čavala
20 čavala
Potisak
12 mm
12 mm
12 mm
Sila pritiska
50 N …70 N
50 N …70 N
50 N …70 N
Preporučena maksimalna frekvencija zabijanja na temperaturi prostorije
700/h
700/h
700/h
Dimenzionirani napon
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Maksimalno emitirana snaga odašiljanja Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Bluetooth frekvencijsko područje
2.402 MHz …2.480 MHz
2.402 MHz …2.480 MHz
2.402 MHz …2.480 MHz
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ …45 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Tipična razina emisije zvučne snage prema ocjeni A (kod zabijanja čavala) (LWA)
Beton
96 dB
96 dB
96 dB
Čelik
100 dB
100 dB
100 dB
Tipična razina emisije zvučnog tlaka prema ocjeni A (kod zabijanja čavala) (LpA)
Beton
85 dB
85 dB
85 dB
Čelik
89 dB
89 dB
89 dB
Nesigurnost za navedenu razinu zvuka (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Jednoaksijalne ukupne vrijednosti vibracije (u z-smjeru)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vrijednost emisije vibracije (kod zabijanja čavala) s akumulatorskom baterijom B22 55 (a h)
Beton
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Čelik
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Vrijednost emisije vibracije (kod zabijanja čavala) s akumulatorskom baterijom B22 85 (a h)
Beton
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Čelik
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Priprema rada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju u proizvod sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Skidanje vodilice za svornjake

 1. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 2. Ispraznite spremnik.
 3. Pomaknite blokadu vodilice za svornjake u smjeru strelice do graničnika.
  • Vodilica za svornjake je deblokirana.
 4. Izvadite vodilicu za svornjake.

Umetanje vodilice za svornjake

 1. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 2. Ispraznite spremnik.
 3. Pomaknite blokadu vodilice za svornjake u smjeru strelice do graničnika i držite je u tom položaju.
 4. Pomičite vodilicu za svornjake u nos stroja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 5. Otpustite blokadu vodilice za svornjake.
  • Blokada vodilice za svornjake će uskočiti u srednji položaj.
 6. Povucite vodilicu za svornjake kako biste provjerili njezin siguran dosjed.

Siguran rad s pojasnom i nosivom kukom

  Image alternative
 • Prije početka rada uvjerite se je pojasna/nosiva kuka sigurno pričvršćena na proizvodu.
 • Pojasnu/nosivu kuku koristite samo dok je potrebna. Sigurno odložite proizvod ako ga dulje vrijeme ne koristite.

Osigurač od pada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pada alata i/ili pribora!
 • Upotrebljavajte samo preporučenu Hilti pridržnu traku za alat za svoj proizvod.
 • Prije svake uporabe provjerite je li možda oštećena točka za pričvršćivanje pridržne trake za alat.
 • Nemojte pričvrstiti pridržnu traku za alat na pojasnu kuku. Ne upotrebljavajte pojasnu kuku za podizanje proizvoda.
Pridržavajte se nacionalnih smjernica za rad na visini.
Kao osigurač od pada za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti pridržnu traku za alat #2261970.
  Image alternative
 • Pričvrstite pridržnu traku za alat s karabinerom na proizvod kako je prikazano na slici. Provjerite siguran prihvat kuke karabinera.
 • Pričvrstite drugu kuku karabinera na nosivu strukturu. Provjerite siguran prihvat kuke karabinera.
  Pridržavajte se uputa za uporabu Hilti pridržne trake za alat.

Punjenje za način rada sa spremnikom

Image alternative
OPREZ
Opasnost od prignječenja! Pomicanje potisnika čavala unatrag može dovesti do ozljeda i uzrokovati oštećenja na stroju za pričvršćivanje.
 • Prilikom povlačenja potisnika čavala prema dolje pazite da sigurno uskoči u ležište. Nemojte dopustiti pomicanje potisnika čavala unatrag.
 1. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 2. Trake s čavlima uvedite u spremnik (maksimalno 3 trake po 10 čavala).
 3. Čvrsto držite potisnik čavala i pritisnite deblokadu potisnika čavala.
 4. Vodite potisnik čavala unatrag sve dok ne dodirne čavao.

Punjenje za način rada pojedinačno zabijanje

BX 3-ME-22
OPREZ
Opasnost od prignječenja! Pomicanje potisnika čavala unatrag može dovesti do ozljeda i uzrokovati oštećenja na stroju za pričvršćivanje.
 • Prilikom povlačenja potisnika čavala prema dolje pazite da sigurno uskoči u ležište. Nemojte dopustiti pomicanje potisnika čavala unatrag.
 1. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 2. Izvadite trake s čavlima iz spremnika i uvjerite se da je spremnik prazan.
  Stroj za pričvršćivanje se može oštetiti ako prije zabijanja u načinu rada pojedinačno zabijanje niste izvadili sve čavle iz spremnika.
 3. Čvrsto držite potisnik čavala i pritisnite deblokadu potisnika čavala.
 4. Vodite potisnik čavala unatrag.
 5. Stavite čavao u za to predviđenu udubinu u vodilici za svornjake. Opcionalno možete dodatno nataknuti dopušteni pričvrsni element na vodilicu za svornjake.
  Zabijanje više od jednog čavla u vodilicu za svornjake može uzrokovati oštećenja na stroju za pričvršćivanje. Vodilicu za svornjake napunite samo najviše jednim čavlom u načinu rada pojedinačno zabijanje.
 6. Pritisnite prekidač za pojedinačno zabijanje.
  • Prekidač za pojedinačno zabijanje će čujno uskočiti u ležište.
  Ako se potisnik čavala povuče nekoliko centimetara prema dolje, ponovno će se otpustiti prekidač za pojedinačno zabijanje.

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uporaba potporne noge

Image alternative
Potporna noga na ravnoj podlozi olakšava postavljanje stroja za pričvršćivanje pod pravim kutom jer je potrebno paziti na pozicioniranje pod pravim kutom samo u bočnom smjeru. Na neravnoj podlozi će možda biti potrebno zaklopiti potpornu nogu kako bi stroj za pričvršćivanje bio pod pravim kutom s podlogom.

Zaklapanje potporne noge

 1. Pritisnite potpornu nogu kako biste je otpustili iz njezinog položaja.
 2. Zakrenite potpornu nogu natrag.

Otklapanje potporne noge

OPREZ
Opasnost od prignječenja! Prilikom preklapanja potporne noge postoji opasnost od prignječenja prstiju između potporne noge i kućišta.
 • Stroj za pričvršćivanje držite za rukohvat prilikom preklapanja potporne noge.
 1. Zakrenite potpornu nogu prema naprijed.
 2. Odozdo pritisnite potpornu nogu kako biste je uglavili u otklopljenom položaju.

Isključivanje Bluetootha (opcionalno)

 • Pritisnite stroj za pričvršćivanje u trajanju od 10 sekundi na podlogu.
  • Nakon 6 sekundi može se čuti popuštanje opružnog elementa (stroj za pričvršćivanje držite pritisnut još 4 sekunde).
  • Statusni prikaz zatreperi plavo 3 puta.
  • Zvuk motora javlja se 3 puta.
  • Prijenos podataka više nije moguć.
  Kada se zadržavate u osjetljivom okruženju (npr. bolnica) gdje nije dozvoljen Bluetooth, možete ga deaktivirati.
  Kako biste ponovno uključili Bluetooth, izvadite akumulatorsku bateriju i ponovno je umetnite.

Uključivanje/isključivanje stroja za pričvršćivanje

Uključivanje stroja za pričvršćivanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Pritiskanje stroja za pričvršćivanje o neki dio tijela može uzrokovati teške ozljede nehotičnim aktiviranjem zabijanja.
 • Nikada nemojte pritisnuti stroj za pričvršćivanje o svoju ruku ili neki drugi dio tijela.
 1. Napunite spremnik za način rada sa spremnikom.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju.
  • Statusni prikaz sporo treperi zeleno.
  U slučaju rada sa smanjenom snagom akumulatorske baterije stroj za pričvršćivanje će se isključiti prije nego što dođe do oštećenja ćelija akumulatorske baterije.
 3. Pritisnite stroj za pričvršćivanje o prikladnu podlogu kako biste ga uključili.
  • Stroj za pričvršćivanje se zateže.
  • Statusni prikaz svijetli zeleno.

Isključivanje stroja za pričvršćivanje

 • Izvadite akumulatorsku bateriju.
  • Može se čuti popuštanje opružnog elementa, a statusni prikaz se ugasi.
  Nakon 6 minuta stroj za pričvršćivanje proizvodi zvuk motora koji ukazuje da će se stroj za pričvršćivanje odmah isključiti. Nakon toga se stroj za pričvršćivanje automatski isključuje.

Izvođenje zabijanja

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed probijajućih pričvrsnih elemenata!
 • Prije zabijanja pričvrsnih elemenata uvjerite se da se nitko ne zadržava iza ili ispod građevnog dijela u koji se zabija pričvrsni element.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed letećih dijelova! Za vrijeme postupka zabijanja materijal odlomljen od podloge i izbačeni dijelovi trake s čavlima mogu uzrokovati ozljede na tijelu i ozljede oka.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale i zaštitne rukavice. Čak i druge osobe u okolini moraju nositi zaštitne naočale i zaštitnu kacigu.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Pritiskanje stroja za pričvršćivanje o neki dio tijela može uzrokovati teške ozljede nehotičnim aktiviranjem zabijanja.
 • Nikada nemojte pritisnuti stroj za pričvršćivanje o svoju ruku ili neki drugi dio tijela.
 1. Prije početka rada za probu stavite 2 pričvrsna elementa na svoju podlogu.
 2. Stroj za pričvršćivanje postavite pod pravim kutom na podlogu i pritisnite vodilicu za svornjake do kraja.
  • Stroj za pričvršćivanje se uključuje.
 3. Pritiskom sigurnosnog otponca aktivirajte zabijanje.
 4. Stroj za pričvršćivanje nakon zabijanja u potpunosti dignite s podloge.
  Ako vodilicu za svornjake pritišćete dulje od 6 sekundi na podlozi bez zabijanja, a da se ne aktivira zabijanje, stroj za pričvršćivanje automatski prelazi u stanje pripravnosti. Ponovnim stavljanjem nosa stroja na podlogu ponovno se puni stroj za pričvršćivanje.

Vađenje čavala u načinu rada sa spremnikom

 1. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 2. Istisnite čavle prema dolje iz spremnika.
 3. Čvrsto držite potisnik čavala i pritisnite deblokadu potisnika čavala.
 4. Vodite potisnik čavala u početni položaj.

Otpuštanje zaglavljenog čavla

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede i oštećenje stroja za pričvršćivanje. Uporaba neprimjerenih predmeta umjesto preporučenog originalnog pribora Hilti može dovesti do ozljeda i oštećenja stroja za pričvršćivanje.
 • Za otpuštenje zaglavljenog čavla upotrijebite isključivo preporučeni komplet izbijača.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed letećih dijelova! Zabijanje može uzrokovati ozljede uslijed letećih dijelova ako se strana tijela nalaze u području vodilice za svornjake ili ako su pričvrsni elementi zaglavljeni u vodilici za svornjake.
 • Nikada ne pokušavajte ukloniti smetnje na stroju za pričvršćivanje aktiviranjem zabijanja!
Pojedini čavli se mogu zaglaviti u vodilici za svornjake. Pomoću kompleta izbijača X-NP možete ukloniti zaglavljene čavle iz vodilice za svornjake. Pribor ćete pronaći u vašoj Hilti trgovini ili online na www.hilti.group .
 1. Izvadite vodilicu za svornjake (vidi).
 2. Vodilicu za svornjake utaknite u prihvatnu čahuru kompleta izbijača.
 3. Zaglavljeni čavao izbijte pomoću izbijača i čekića iz vodilice za svornjake.
 4. Umetnite vodilicu za svornjake (vidi).

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom ako postoje.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Čišćenje unutarnje strane nosa stroja

 1. Skinite vodilicu za svornjake.
 2. Očistite unutarnju stranu nosa stroja.
 3. Umetnite vodilicu za svornjake.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Uvijek transportirajte i skladištite stroj u zaštićenom kovčegu.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

Ako nije drugačije navedeno, svi opisani svjetlosni signali odnose se na statusni prikaz stroja za pričvršćivanje. Kod svih smetnji pazite na indikator stanja napunjenosti i pogrešaka akumulatorske baterije. Vidi poglavlje Indikatori litij-ionske akumulatorske baterije .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Statusni prikaz treperi zeleno.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Opružni element nije zategnut, statusni prikaz treperi zeleno.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Nije moguće pritisnuti vodilicu za svornjake i statusni prikaz svijetli plavo .
Spremnik je prazan.
Nije moguće pritisnuti vodilicu za svornjake i statusni prikaz svijetli zeleno .
Potisnik čavala zaglavljen.
 • Izvadite traku s čavlima iz spremnika i očistite spremnik.
Čavao zaglavljen u vodilici za svornjake.
Opružni element se sporo zateže, statusni prikaz treperi plavo, istovremeno se javlja zvučni signal; zatim statusni prikaz svijetli plavo 6 minuta.
Spremnik je prazan.
Opružni element nije zategnut i statusni prikaz treperi žuto.
Previsoka temperatura u stroju za pričvršćivanje.
 • Ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi.
Temperatura akumulatorske baterije je previsoka.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi.
Temperatura akumulatorske baterije preniska.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Opružni element nije zategnut i statusni prikaz treperi crveno.
Vodilica za svornjake nije ispravno umetnuta.
Opružni element nije zategnut i statusni prikaz svijetli crveno.
Kvar stroja.
 • Obratite se Hilti servisu.
Opružni element nije zategnut; nema statusnog prikaza.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta.
Zaštita od dubinskog pražnjenja je aktivirana.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju i ponovno je umetnite.
Vodilica za svornjake zaglavljena u pritisnutom stanju.
Prljavština između vodilice za svornjake i nosa stroja.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Opis Hilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija.
Akumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Litij-ionske ćelije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature.
Proizvode dopuštene za Hilti akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group
Sigurnost
 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Postupite prema uputama u poglavlju Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom .
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servis ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • Ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju iz koje istječe tekućina.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale tijekom rukovanja tekućinom iz baterije.
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije. Poštujte lokalne propise o čišćenju za tekućinu iz baterije.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje, neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti. Vidi poglavlje Održavanje i zbrinjavanje .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Nazovite vatrogasce prije nego što pokušate ugasiti požar.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom na što većoj udaljenosti. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine gorećih baterija. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline da biste tako izolirali pogođene akumulatorske baterije.
U slučaju jedne goreće akumulatorske baterije ili akumulatorske baterije koja se ne hladi, koja se dimi:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju najmanje 24 sata u kanti sve dok se u potpunosti ne ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhim, mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.