Odaberi jezik

SC 4WL-22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Strelica za smjer vrtnje
Image alternative Okretaj u minuti
Image alternative Promjer
Image alternative List pile
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

Znakovi obveze

Koriste se sljedeći znakovi obveze na proizvodu:
Image alternative Nosite zaštitne naočale

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Kružna pila
  SC 4WL-22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Sigurnosne napomene za sve pile

Postupak piljenja
 • Image alternative OPASNOST: Svojim rukama se ne približavajte području pile i listu pile. Drugom rukom držite dodatni rukohvat ili kućište motora. Kada pilu držite s obje ruke, onda ih list pile ne može ozlijediti.
 • Ne sežite pod predmet obrade. Štitnik vas pod predmetom obrade ne može zaštititi od lista pile.
 • Dubinu rezanja prilagodite debljini predmeta obrade. Trebao bi biti vidljiv za manje od pune visine zupca pod predmetom obrade.
 • Predmet obrade za rezanje nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge. Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat. Važno je predmet obrade dobro učvrstiti kako biste smanjili opasnost od doticaja s tijelom, zaglavljivanja lista pile ili gubitka kontrole.
 • Električni alat uhvatite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom stavlja i metalne dijelove električnog alata pod napon te dovodi do električnog udara.
 • Kod uzdužnog rezanja uvijek upotrebljavajte graničnik ili ravnu rubnu vodilicu. To poboljšava točnost rezanja i smanjuje mogućnost zaglavljivanja lista pile.
 • Uvijek upotrebljavajte listove pile pravilne veličine i odgovarajućeg steznog otvora (npr. zvjezdastog ili okruglog). Listovi pile, koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile, ne okreću se kružno i dovode do gubitka kontrole.
 • Nikada ne upotrebljavajte oštećene ili krive podloške ili vijke za list pile. Podloške i vijci za list pile su specijalno konstruirani za vašu pilu, za optimalnu snagu i sigurnost pri radu.
Povratni udarac - uzroci i odgovarajuće sigurnosne napomene
 • Povratni udarac je neočekivana reakcija zbog zaglavljenog ili nepravilno poravnanog lista pile koja dovodi do nekontroliranog podizanja pile i kretanja iz predmeta obrade prema operateru;
 • ako se list pile zakvači ili zaglavi u razdvajaču koji se zatvara, zablokira se i snaga motora odbacuje pilu u smjeru operatera;
 • ako je list pile u rezu uvinut ili nepravilno poravnan, zupci stražnjeg ruba lista pile mogu se zakvačiti u površini predmeta obrade zbog čega se list pile izbacuje iz razdvajača i pila odskače u smjeru operatera.
Povratni udarac je posljedica neispravne ili nepravilne uporabe pile. Može se spriječiti odgovarajućim mjerama opreza kako je opisano u nastavku.
 • Čvrsto držite pilu s obje ruke i stavite svoje ruke u položaj u kojem možete prihvatiti sile povratnog udarca. Uvijek stojte uz bok lista pile, list pile nikada ne postavljajte u liniju s Vašim tijelom. Kod povratnog udarca kružna pila može odskočiti unatrag, operater može odgovarajućim mjerama opreza svladati sile povratnog udarca.
 • Ako se list pile zaglavi ili prekinete radove, pilu isključite i držite je mirno u materijalu sve dok se list pile na zaustavi. Nikada ne pokušavajte pilu vaditi iz predmeta obrade ili je povlačiti unatrag dok se list pile pomiče, u suprotnom bi moglo doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja lista pile.
 • Ako pilu, koja stoji u predmetu obrade, želite ponovno pokrenuti, centrirajte list pile u razdvajaču i provjerite nisu li se zupci pile zaglavili u predmetu obrade. Ako je list pile zaglavljen, može se pomaknuti iz predmeta obrade ili prouzročiti povratni udarac pri ponovnom pokretanju pile.
 • Velike ploče poduprite kako biste izbjegli opasnost od povratnog udarca zbog zaglavljenog lista pile. Velike ploče se mogu savinuti pod vlastitom težinom. Ploče treba poduprijeti s obje strane, u blizini razdvajača kao i na rubu.
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove pile. Listovi pile s tupim ili nepravilno usmjerenim zupcima zbog uskog razdvajača uzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje lista pile i povratni udarac.
 • Prije rezanja pritegnite podešivače za dubinu rezanja i kut rezanja. Ako se za vrijeme rezanja podešivači pomjere, list pile se može zaglaviti te može doći do povratnog udarca.
 • Budite posebno oprezni kod rezanja u postojeće zidove ili druga nevidljiva područja. Potopni list pile se pri rezanju može zablokirati u skrivenim predmetima i uzrokovati povratni udarac.
Funkcija donjeg štitnika
 • Prije svake uporabe provjerite zatvara li se donji štitnik besprijekorno. Pilu ne upotrebljavajte ako donji štitnik nije pokretljiv i ako se odmah ne zatvori. Donji štitnik ne stežite niti ga ne privezujte u otvorenom položaju. Ako pila nehotice padne na pod, donji štitnik se može saviti. Otvorite štitnik polugom za povlačenje unatrag i sa sigurnošću utvrdite da se može slobodno pomicati i da kod svih kutova rezanja ili dubina rezanja ne dodiruje niti list pile niti druge dijelove.
 • Provjerite funkciju opruge za donji štitnik. Pilu servisirajte prije uporabe ako donji štitnik i opruga besprijekorno ne rade. Oštećeni dijelovi, ljepljivi talozi ili nakupine strugotine uzrokuju usporeni rad donjeg štitnika.
 • Donji štitnik otvarajte rukom samo kod posebnih rezova kao što su "potopni i kutni rezovi". Otvorite donji štitnik polugom za povlačenje unatrag i pustite je čim list pile prodre u predmet obrade. Kod svih drugih radova piljenja donji štitnik mora raditi automatski.
 • Pilu ne odlažite na radnu klupu ili pod, a da donji štitnik pritom ne prekriva list pile. Nezaštićeni list pile, koji se još okreće, pokreće pilu suprotno od smjera rezanja i reže sve što mu je na putu. Stoga imajte na umu vrijeme dodatnog okretanja pile.
Funkcija štitnika
 • Prije svake uporabe provjerite zatvara li se štitnik besprijekorno. Pilu ne upotrebljavajte ako štitnik nije pokretljiv i ako se odmah ne zatvori. Štitnik ne stežite niti ga ne privezujte; u tom slučaju bi list pile bio nezaštićen. Ako pila nehotice padne na pod, štitnik se može saviti. Uvjerite se da se štitnik slobodno pomiče i da kod svih kutova i dubina rezanja ne dodiruje niti list pile niti druge dijelove.
 • Provjerite stanje i funkciju opruge za štitnik. Pilu servisirajte prije uporabe ako štitnik i opruga besprijekorno ne rade. Oštećeni dijelovi, ljepljivi talozi ili nakupine strugotine uzrokuju usporeni rad donjeg štitnika.
 • Kod "potopnog reza", koji se ne izvodi pravokutno, zaštitite osnovnu ploču pile od bočnog pomicanja. Bočno pomicanje može uzrokovati zaglavljenje lista pile te time dovesti do povratnog udarca.
 • Pilu ne odlažite na radnu klupu ili pod, a da štitnik pritom ne prekriva list pile. Nezaštićeni list pile, koji se još okreće, pokreće pilu suprotno od smjera rezanja i reže sve što mu je na putu. Stoga imajte na umu vrijeme dodatnog okretanja pile.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru.
 • S električnim alatom rukujte samo s pripadajućim zaštitnim uređajima.
 • Ako s električnim alatom radite bez usisavača, tijekom radova, kod kojih se stvara prašina, uvijek nosite laganu zaštitnu masku za disanje.
 • Električni alat uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate.
 • Nosite zaštitne slušalice. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
 • Električni alat nije primjeren za slabije osobe bez prethodne poduke.
 • Električni alat uključite tek na radnom mjestu i samo kada ste ga stavili u radni položaj.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ako se pojave problemi s električnim alatom kada mijenjate nastavke ili pribor i tijekom skladištenja i transporta električnog alata.
 • Električnim alatom ne radite iznad glave.
 • Električni alat ne kočite bočnim pritiskanjem o list pile.
 • Prije umetanja akumulatorske baterije uvjerite se da je pila isključena i da je blokada uključivanja aktivirana. Na taj ćete način izbjeći ozljede uslijed nehotičnog pokretanja električnog alata.
 • Kod uključenog električnog alata ne dodirujte steznu prirubnicu i stezni vijak.
 • Prije nego što odložite električni alat, pričekajte dok se u potpunosti ne zaustavi.
 • Prije nego što zamijenite nastavak, pričekajte da se električni alat ohladi.
 • Gumb za blokadu vretena nikada ne pritišćite dok se list pile vrti.
 • Električni alat ne usmjeravajte prema osobama.
 • Blokada uključivanja mora biti uvijek aktivirana kada mijenjate dijelove pribora ili akumulatorske baterije, prilikom transporta ili kada želite skladištiti električni alat.
 • Uvijek upotrebljavajte list pile koji odgovara materijalu i svojstvu predmeta obrade.
 • Prilagodite potisak listu pile i obradivom materijalu. Na taj ćete način spriječiti da se list pile blokira i eventualno uzrokuje povratni udarac.
 • Provjerite da na reznoj traci nema prepreka, npr. čavli, vijci ili drugi metalni dijelovi.
 • Spriječite pregrijavanje vrhova zubaca pile.
 • Pri rezanju plastike pazite da predmet obrade ne postane prevruć i da se ne rastali.
 • Dozvoljeni broj okretaja nastavka mora biti barem jednako velik kao i najveći broj okretaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem okretaja od dopuštenog, može puknuti i odletjeti uokolo.
 • Ne radite u okruženju koje je jako opterećeno prašinom.
 • Prašina koja nastaje pri brušenju, brušenju brusnim papirom, rezanju i bušenju može sadržavati opasne kemikalije. Neki primjeri su: olovo ili boje na bazi olova; opeka, beton i drugi proizvodi za zidove, prirodni kamen i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, npr. hrast, bukva i kemijski obrađeno drvo; azbest ili azbestni materijali. Utvrdite izloženost korisnika i osoba u blizini prema razredu opasnosti materijala na kojima se radi. Poduzmite potrebne mjere za održavanje izloženosti na sigurnoj razini, npr. koristeći sustav za sakupljanje prašine ili noseći odgovarajuću zaštitu organa za disanje. Opće mjere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro prozračenom području,
 • izbjegavanje dužeg kontakta s prašinom,
 • brisanje prašine s lica i tijela,
 • nošenje zaštitne odjeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Uvijek nosite zaštitnu masku koja ispunjava zahtjeve primjene.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.
 • Upotrijebite stege ili neku drugu metodu kako biste osigurali predmet obrade i držali ga u stabilnom položaju. Držanje predmeta obrade rukom ili tijelom nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole. Ne dozvolite drugoj osobi da drži predmet obrade u položaju.
 • Ne gledajte izravno u osvjetljenje (LED) i ne osvjetljujte druge osobe u lice.
 • Opasnost od ozljede uslijed pada alata i/ili pribora. Prije početka rada provjerite da je montiran pribor kuka sigurno pričvršćen.
 • Vodite ručnu kružnu pilu samo u uključenom stanju prema predmetu obrade.
 • Isključivo upotrebljavajte listove pile koje je preporučila tvrtka Hilti i koji odgovaraju normi EN 847-1.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada detektorom ispitajte ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi električnog alata mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. Zbog toga nastaje povećana opasnost od električnog udara.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Dodatni rukohvat
 2. Blokada uključivanja
 3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 4. Rukohvat
 5. Zaštitni bočni poklopac
 6. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 7. Statusni prikaz akumulatorske baterije
 8. Akumulatorska baterija
 9. Priključak za usisavanje strugotina
 10. Upravljačka poluga za klatni štitnik
 11. Pogonsko vreteno
 12. Osnovna ploča
 13. Klatni štitnik
 14. Paralelni graničnik
 15. Strelica za smjer vrtnje
 16. Stezna poluga za podešavanje reznog kuta
 17. Skala za kut rezanja
 18. Skala dubine reza
 19. Blokada vretena
 20. Rezna oznaka 0°
 21. Rezna oznaka 45°
 22. Stezni vijak za paralelni graničnik
 23. Imbus ključ
 24. Stezna poluga za podešavanje dubine reza
 25. Prihvatna prirubnica
 26. Stezna prirubnica
 27. Stezni vijak

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je kružna pila na akumulatorski pogon. Namijenjena je za piljenje u drvu ili drvu sličnim materijalima, plastici, gips-kartonskim pločama, gips-vlaknastim pločama i kompozitnim materijalima.

Ručna kružna pila je opremljena priključkom za usisavanje strugotina koji je konstruiran za postojeća crijeva usisavača. Za spajanje crijeva uređaja za uklanjanje prašine s pilom može biti potreban odgovarajući adapter.
 • Upotrebljavajte isključivo listove pile dopuštene za proizvod koji odgovaraju podacima navedenim u poglavlju Tehnički podaci (npr. promjer, broj okretaja, debljina, materijal, itd...). Nisu dopuštene brusne i rezne ploče niti listovi pile od visoko legiranog brzoreznog čelika (HSS).
 • Režite samo ravne predmete obrade koji imaju dovoljno veliku površinu postavljanja osnovne ploče.
 • Metali, materijali koji sadrže metale, mineralni materijali, opeka i materijali koji sadrže kvarc ne smiju se rezati ovim proizvodom.
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti Nuron litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22. Hilti preporučuje za ovaj proizvod uporabu akumulatorskih baterija navedenih u ovoj tablici.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače ovdje navedenog tipa.

Sadržaj isporuke

Kružna pila, list pile, imbus ključ, paralelni graničnik, upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Pribor

Stezna prirubnica, prihvatna prirubnica, stezni vijak

Indikatori litij-ionske akumulatorske baterije

Hilti Nuron litij-ionske akumulatorske baterije mogu prikazati stanje napunjenosti, poruke pogreške i stanje akumulatorske baterije.

Indikatori stanja napunjenosti i poruke pogreške

Kratko pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije kako bi se pojavio jedan od sljedećih indikatora.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada akumulatorske baterije!
 • Kada je umetnuta akumulatorska baterija i nakon pritiska na tipku za deblokadu pazite da ponovno ispravno uglavite akumulatorsku bateriju u korišteni proizvod.
Stanje napunjenosti i moguće smetnje također se stalno prikazuju dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 70 % do 51 %
Dvije (2) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 50 % do 26 %
Jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno
Stanje napunjenosti: 25 % do 10 %
Jedna (1) LED dioda sporo treperi zeleno
Stanje napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda brzo treperi zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon punjenja akumulatorske baterije još uvijek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija ili s njom povezan proizvod su preopterećeni, prevrući, prehladni ili postoji neka druga pogreška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i ne preopterećujte proizvod tijekom uporabe.
Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svijetli žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija i s njom povezan proizvod nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi crveno
Litij-ionska akumulatorska baterija je blokirana i ne može se dalje koristiti. Obratite se Hilti servisu.

Indikatori stanja akumulatorske baterije

Za pozivanje stanja akumulatorske baterije pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu dulje od tri sekunde. Sustav ne prepoznaje moguću neispravnost baterije zbog zlouporabe, npr. ispadanja, uboda, vanjskih oštećenja uzrokovanih vrućinom itd.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno.
Akumulatorska baterija može se dalje upotrebljavati.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Očitavanje stanje akumulatorske baterije ne može se isključiti. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli crveno.
Ako se priključeni proizvod može dalje upotrebljavati, preostali kapacitet akumulatorske baterije je ispod 50 %.
Ako se priključeni proizvod ne može više upotrebljavati, akumulatorska baterija je na kraju svog životnog vijaka i treba je zamijeniti. Obratite se Hilti servisu.

Paralelni graničnik

Pomoću paralelnog graničnika s jednim krakom omogućuje se izvođenje točnih rezova uz rub predmeta obrade odn. rezanje po mjeri jednakih letvica.
Paralelni graničnik se može montirati na obje strane osnovne ploče.

Tehnički podaci

Proizvod

Dimenzionirani napon
21,6 V
Težina prema EPTA-Procedure 01 bez akumulatorske baterije
3,0 kg
Promjer lista pile
160 mm …165 mm
Debljina osnovnog lista
0,5 mm …1,5 mm
Širina reza
1,5 mm …2 mm
Provrt za prihvat lista pile
20 mm
Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
4.000 o/min
Maksimalna dubina reza
57 mm
Kut kosog rezanja
0° …50°
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …70 ℃
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ …60 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ …45 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke
Razina zvučne snage (LWA)
100 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (LpA)
89 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija
Vrijednost emisije vibracije kod rezanja u drvo, (ah, W)
B 22‑85
0,8 m/s²
B 22‑170
0,8 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Priprema rada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju u proizvod sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Osigurač od pada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pada alata i/ili pribora!
 • Upotrebljavajte samo preporučenu Hilti pridržnu traku za alat za svoj proizvod.
 • Prije svake uporabe provjerite je li možda oštećena točka za pričvršćivanje pridržne trake za alat.
Pridržavajte se nacionalnih smjernica za rad na visini.
Kao osigurač od pada za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti pridržnu traku za alat #2261971.
  Image alternative
 • Pričvrstite pridržnu traku za alat s petljom na proizvod kako je prikazano na slici. Provjerite siguran prihvat.
 • Pričvrstite kuku karabinera na nosivu strukturu. Provjerite siguran prihvat kuke karabinera.
  Pridržavajte se uputa za uporabu Hilti pridržne trake za alat.

Demontaža lista pile

UPOZORENJE
Opasnost od opeklina i posjekotina na listu pile, steznom vijku i steznoj prirubnici Posljedice mogu biti opekline i posjekotine.
 • Za zamjenu alata nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Pritisnite i držite pritisnutu blokadu vretena.
 2. Otpustite stezni vijak imbus ključem.
 3. Izvadite stezni vijak i steznu prirubnicu.
 4. Otvorite donji štitnik i skinite list pile.
  Po potrebi za čišćenje možete skinuti prihvatnu prirubnicu.

Montaža lista pile

Sa sigurnošću utvrdite da list pile, kojeg treba stegnuti, odgovara tehničkim zahtjevima i da je dobro naoštren. Oštar list pile je preduvjet za besprijekoran rez.
Image alternative
 1. Očistite prihvatnu i steznu prirubnicu.
 2. Nataknite prihvatnu prirubnicu u ispravnom smjeru na pogonsko vreteno.
 3. Otvorite donji štitnik.
 4. Umetnite novi list pile.
  Vodite računa o strelici za smjer vrtnje na listu pile i na proizvodu. Moraju se podudarati.
 5. Nataknite vanjsku steznu prirubnicu u ispravnom smjeru.
 6. Uvrnite stezni vijak.
 7. Postavite imbus ključ na stezni vijak za list pile.
 8. Pritisnite i držite pritisnutu blokadu vretena.
 9. Zategnite stezni vijak imbus ključem.
 10. Provjerite pravilan dosjed lista pile.
 11. Utaknite imbus ključ u za to predviđenu rupu.

Namještanje dubine rezanja

Image alternative
 1. Otpustite steznu polugu za podešavanje dubine reza.
 2. Podignite proizvod škarastim pokretom i podesite dubinu reza.
 3. Zategnite steznu polugu za podešavanje dubine reza.
  Odabrana podešena dubina reza bi uvijek trebala biti oko 5 do 10 mm veća od debljine materijala za rezanje.

Namještanje kuta rezanja

Image alternative
 1. Odvrnite steznu polugu za podešavanje reznog kuta.
 2. Zakrenite proizvod u željeni položaj.
 3. Zategnite steznu polugu za podešavanje reznog kuta.

Montaža paralelnog graničnika

Image alternative
 1. Otpustite stezni vijak tako da možete uvući paralelni graničnik.
 2. Umetnite paralelni graničnik u osnovnu ploču.
  • Širinu reza možete prilagoditi prema svojoj primjeni.
 3. Zategnite stezni vijak.

Montaža adaptera za vodilicu

Adapter za vodilicu možete kupiti kao pribor.
Image alternative
 1. Po potrebi demontirajte paralelni graničnik.
 2. Uvedite osnovnu ploču u stražnji pridržni mostić adaptera za vodilicu.
 3. Osnovnu ploču spustite u adapter za vodilicu.
  • Osnovna ploča naliježe ravno u adapteru za vodilicu.
 4. Blokirajte adapter za vodilicu tako da oba klizača utisnete do graničnika.

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje
 1. Pritisnite i držite blokadu uključivanja te pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Možete otpustiti blokadu uključivanja kada držite pritisnut prekidač za uključivanje/isključivanje.
Isključivanje
 1. Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Blokada uključivanja automatski uskače u položaj blokade.

Rezanje prema predlošku

Režite samo ravne predmete obrade koji imaju dovoljno veliku površinu postavljanja osnovne ploče.
Image alternative
 1. Predmet obrade postavite tako da se list pile ispod njega može slobodno okretati.
 2. Osigurajte predmet obrade od pomicanja.
 3. Proizvod s prednjim rubom osnovne ploče postavite na predmet obrade.
  • List pile ne dolazi u dodir s predmetom obrade.
 4. Uključite proizvod.
 5. Vodite pilu odgovarajućim radnim tempom uz predložak preko predmeta obrade.

Uzdužni rezovi kod 0°

Pri rezanju s malom osnovnom pločom koristite adapter za vodilicu.
Image alternative
 1. Fiksirajte vodilicu s 2 stege.
 2. Postavite pilu s oznakom utora 0° na mostić vodilice.
 1. Uključite proizvod.
 2. Vodite pilu duž vodilice kroz predmet obrade.

Uzdužni rezovi kod kutova do 50°

Pri rezanju s malom osnovnom pločom koristite adapter za vodilicu.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od sudaranja kod kosog reza! Sudaranje lista pile s vodilicom.
 • Postavite pilu s pravim utorom na mostić vodilice. U suprotnom može doći do sudaranja lista pile s vodilicom.
 1. Fiksirajte vodilicu s 2 stege.
 2. Namjestite kut rezanja za koso rezanje.
 3. Postavite pilu s oznakom utora „1-50°“ na mostić vodilice.
 4. Uključite proizvod.
 5. Vodite pilu duž vodilice kroz predmet obrade.

Rezanje bez usisavanja strugotina

 1. Pazite da se strugotine nesmetano izbacuju.
 2. Po potrebi se nastavak nakon otvaranja imbus vijka s imbus ključem, koji se nalazi na proizvodu, može skinuti sa zaštitnog bočnog poklopca.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom ako postoje.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Čišćenje zaštitnog uređaja

 1. Demontirajte list pile.
 2. Zaštitne uređaje oprezno očistite suhom četkom.
 3. Izvadite nakupine i strugotine u unutrašnjosti zaštitnih uređaja s primjerenim alatom.
 4. Montirajte list pile.

Čišćenje kanala za strugotinu

 1. Demontirajte list pile.
 2. Kanal za strugotine očistite četkom.
 3. Montirajte list pile.

Provjera nakon čišćenja i održavanja

Nakon radova čišćenja i održavanja provjerite jesu li postavljeni svi zaštitni uređaji i rade li ispravno.
 1. Za provjeru klatnog štitnika otvorite ga u potpunosti pritiskom na upravljačku ručicu.
  • Nakon otpuštanja upravljačke ručice valja klatni štitnik brzo i do kraja zatvoriti.
 2. Provjerite funkciju pokretnih dijelova, npr. pri stezanju ili brušenju.
 3. Provjerite ima li lomova ili drugih očitih oštećenja na proizvodu.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

Kod svih smetnji pazite na statusni prikaz akumulatorske baterije. Vidi poglavlje Indikatori litij-ionske akumulatorske baterije .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Prekidač za uključivanje/isključivanje ne može se pritisnuti tj. zaglavljen je.
Nema pogreške (sigurnosna funkcija).
 • Pritisnite blokadu uklapanja.
Broj okretaja se iznenada smanjuje.
Ispraznite akumulatorsku bateriju.
Potisak je previsok.
 • Smanjite potisak i ponovno uključite proizvod.
Nema usisne snage ili je smanjena
Kanal za strugotine je začepljen.
Proizvod se nakon blokiranja lista pile samostalno ne pokreće.
Zaštita od preopterećenja se odaziva.
 • Ponovno pritisnite blokadu uklapanja i prekidač za uključivanje/isključivanje.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s čujnim klikom.
Uskočni izdanak na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite uskočni izdanak i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Proizvod vibrira jače nego što je uobičajeno.
List pile je neispravno montiran.
 • Demontirajte list pile i ponovno ga montirajte.
LED diode akumulatorske baterije ništa ne pokazuju
Neispravna akumulatorska baterija
 • Obratite se Hilti servisu.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Opis Hilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija.
Akumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Litij-ionske ćelije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature.
Proizvode dopuštene za Hilti akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group
Sigurnost
 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Postupite prema uputama u poglavlju Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom .
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servis ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • Ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju iz koje istječe tekućina.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale tijekom rukovanja tekućinom iz baterije.
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije. Poštujte lokalne propise o čišćenju za tekućinu iz baterije.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje, neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti. Vidi poglavlje Održavanje i zbrinjavanje .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Nazovite vatrogasce prije nego što pokušate ugasiti požar.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom na što većoj udaljenosti. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine gorećih baterija. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline da biste tako izolirali pogođene akumulatorske baterije.
U slučaju jedne goreće akumulatorske baterije ili akumulatorske baterije koja se ne hladi, koja se dimi:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju najmanje 24 sata u kanti sve dok se u potpunosti ne ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhim, mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.