Odaberi jezik

GDG 6‑A22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Nosite zaštitne naočale!
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Promjer

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Akumulatorska ravna brusilica
  GDG 6‑A22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, brušenje brusnim papirom, rad sa žičanim četkama, poliranje, glodanje i rezanje:

 • Ovaj električni alat smije se rabiti kao brusilica, alat za brušenje brusnim papirom, žičana četka i alat za poliranje, glodanje, rezanje i brušenje. Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputa, prikaza i podataka koje ste dobili s ovim uređajem. Ako se ne pridržavate sljedećih uputa, može doći do električnog udara, požara i/ili teških tjelesnih ozljeda.
 • Ne upotrebljavajte pribor koji proizvođač nije specijalno predvidio i preporučio za ovaj električni alat. Sama mogućnost pričvršćivanja pribora na vaš električni alat ne jamči njegovu sigurnu uporabu.
 • Dozvoljeni broj okretaja nastavka mora biti barem jednako velik kao i najveći broj okretaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem okretaja od dopuštenog, može puknuti i odletjeti uokolo.
 • Vanjski promjer i debljina nastavka mora dogovarati dimenzijama vašeg električnog alata. Neispravno dimenzionirani nastavci ne mogu se dovoljno izolirati ili kontrolirati.
 • Brusne ploče, brusni valjci ili drugi pribor moraju točno dosjedati na brusno vreteno ili stezna kliješta vašeg električnog alata. Nastavci, koji ne dosjedaju točno na prihvat električnog alata, neravnomjerno se okreću, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
 • Ploče, brusne cilindre, rezne alate ili drugi pribor montirane na trn treba umetnuti u stezna kliješta ili steznu glavu do kraja. Istureni dio odn. slobodni dio trna između brusnog tijela i steznih kliješta ili stezne glave mora biti minimalan. Ako trn nije dovoljno stegnut ili je brusno tijelo istureno, nastavak se može odvojiti i izbaciti velikom brzinom.
 • Ne upotrebljavajte oštećene nastavke. Prije svake uporabe provjerite da nastavci poput brusnih ploča nisu napukli i da nemaju pukotine, da brusni valjci nemaju pukotine, da nisu oštećeni ili jako istrošeni, da žičane četke nemaju labave ili polomljene žice. Ako električni alat ili nastavak padne, provjerite je li oštećen ili upotrijebite neoštećeni nastavak. Kada ste provjerili i umetnuli nastavak, morate se kao i osobe u vašoj blizini zadržavati izvan ravnine rotirajućeg nastavka i pustiti da uređaj radi jednu minutu s najvećem brojem okretaja. Oštećeni nastavci će se u tom testnom razdoblju većinom polomiti.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni nosite štitnik za lice, zaštitne naočale. Ako je prikladno, nosite zaštitnu masku, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice ili posebnu pregaču koje vas štite od krhotina nastalih brušenjem i krhotina materijala. Oči trebaju biti zaštićene od stranih tijela koja mogu letjeti uokolo prilikom različitih primjena. Zaštitna maska mora filtrirati prašinu koja nastaje prilikom uporabe. Duga izloženost buci može prouzročiti gubitak sluha.
 • Pazite da se druge osobe nalaze na sigurnoj udaljenost od vašeg područja rada. Svatko, tko ulazi u područje rada, mora nositi osobnu zaštitnu opremu. Krhotine predmeta obrade ili polomljenih nastavka mogu odletjeti i uzrokovati tjelesne ozljede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Električni alat držite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Pri pokretanju uvijek čvrsto držite električni alat. Pri pokretanju s punim brojem okretaja reakcijski moment motora može uzrokovati zakretanje električnog alata.
 • Ako je moguće, upotrijebite kliješta za pričvršćivanje predmeta obrade. Nikada ne držite mali predmet obrade u jednoj ruci, a električni alat u drugoj ruci dok ga upotrebljavate. Stezanje manjih predmeta obrade omogućuje da su vam obje ruke slobodne radi bolje kontrole električnog alata. Pri rezanju okruglih predmeta obrade, npr. drvenih tipli, šipki ili cijevi, oni se mogu otkotrljati zbog čega se može zaglaviti nastavak i odletjeti prema vama.
 • Električni alat nikada ne odlažite prije nego što se nastavak u potpunosti ne zaustavi. Rotirajući nastavak može doći u kontakt s površinom za odlaganje pri čemu možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
 • Nakon zamjene nastavaka ili namještanja alata pritegnite maticu steznih kliješta, steznu glavu ili ostale pričvrsne elemente. Labavi pričvrsni elementi mogu se neočekivano pomaknuti i dovesti do gubitka kontrole; nepričvršćene, rotirajuće komponente izbacit će se na silu.
 • Tijekom prenošenja električni alat ne smije raditi. Vaša se odjeća može zahvatiti slučajnim kontaktom s rotirajućim nastavkom pri čemu se nastavak može zabiti u vaše tijelo.
 • Redovito čistite proreze za prozračivanje vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a veliko nakupljanje metalne prašine može prouzročiti električnu opasnost.
 • Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu zapaliti te materijale.
 • Ne upotrebljavajte nastavke koji zahtijevaju tekuća rashladna sredstva. Uporaba vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do električnog udara.
Povratni udarac i odgovarajuće sigurnosne napomenePovratni udarac je neočekivana reakcija zbog zaglavljenog ili blokiranog rotacijskog nastavka kao što su brusna ploča, brusni tanjur, žičana četka itd. Zaglavljenje ili blokiranje dovodi do trenutačnog zaustavljanja rotirajućeg nastavka. Time se nekontrolirani električni alat ubrzava suprotno od smjera okretanja nastavka na mjestu blokade.
Ako se primjerice brusna ploča zaglavi ili zablokira u predmetu obrade, može se zahvatiti rub brusne ploče, koji prodire u predmet obrade, a brusna ploča pritom može puknuti ili uzrokovati povratni udarac. Brusna ploča se tada kreće prema operateru ili odmiče od njega ovisno o smjeru okretanja ploče na mjestu blokade. Brusne ploče se mogu slomiti i u ovom slučaju.
Povratni udarac je posljedica nepravilne ili neispravne uporabe električnog alata. Može se spriječiti odgovarajućim mjerama opreza kako je opisano u nastavku.
 • Čvrsto držite električni alat i stavite svoje tijelo i ruke u položaj u kojem možete prihvatiti sile povratnog udarca. Operater može odgovarajućim mjerama opreza svladati sile povratnog udarca.
 • Posebice oprezno radite u području kutova, oštrih bridova itd. Spriječite da se nastavci odbiju od predmeta obrade ili u njemu zaglave. Rotirajući nastavak može se zaglaviti u području kutova, oštrih bridova ili prilikom odskakanja. To uzrokuje gubitak kontrole ili povratni udarac.
 • Koristite samo list pile koji nije nazubljen. Takvi nastavci često uzrokuju povratni udarac ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
 • Uvijek vodite nastavak u istom smjeru u materijal u kojem rezni rub izlazi iz materijala (odgovara istom smjeru u kojem se izbacuju strugotine). Vođenje električnog alata u pogrešnom smjeru uzrokuje izlaženje reznog ruba električnog alata iz predmeta obrade zbog čega se električni alat povlači u tom smjeru pomaka.
 • Uvijek stegnite predmet obrade pri uporabi rotirajućih turpija, reznih ploča, visokobrzinskih alata za glodanje ili alata za glodanje od tvrdog metala. Ovi nastavci će se zaglaviti već kod malog skošenja u utoru i mogu uzrokovati povratni udarac. Rezna ploča obično puca ako se zaglavi. U slučaju zaglavljivanja rotirajućih turpija, visokobrzinskih alata za glodanje ili alata za glodanje od tvrdog metala može iskočiti umetak alata iz utora i dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.
Posebne sigurnosne napomene za brušenje i rezanje:
 • Upotrebljavajte isključivo brusna tijela dopuštena za vaš električni alat i samo za preporučene mogućnosti uporabe. Primjer: Nikada ne brusite bočnom površinom rezne ploče. Rezne ploče su namijenjene za rezanje materijala s bridom ploče. Mogu se slomiti uslijed bočnog djelovanja sile na ta brusna tijela.
 • Za konične i ravne brusne zatike s navojem upotrebljavajte samo trnove odgovarajuće veličine i duljine bez podrezanja na ramenu. Prikladni trnovi smanjuju mogućnost loma.
 • Izbjegavajte blokiranje rezne ploče ili preveliki potisak. Ne izvodite prekomjerno duboke rezove. Preopterećenje rezne ploče povećava njezino naprezanje i sklonost deformiranju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog udarca ili pucanja brusnog tijela.
 • Rukom izbjegavajte područje ispred i iza rotirajuće rezne ploče. Ako reznu ploču u predmetu obrade odmičete od svoje ruke, električni alat se u slučaju povratnog udarca može s rotirajućom pločom odbaciti direktno u vas.
 • Ako se rezna ploča zaglavi ili ako prekinete rad, isključite uređaj i mirno ga držite dok se ploča ne zaustavi. Ne pokušavajte reznu ploču, koja se još okreće, vaditi iz reza jer inače može doći do povratnog udarca. Utvrdite i otklonite uzrok zaglavljenja.
 • Električni alat ne uključujte ponovno dok se nalazi u predmetu obrade. Pustite da rezna ploča najprije postigne svoj puni broj okretaja prije nego što pažljivo nastavite s rezanjem. U suprotnom se ploča može zaglaviti, iskočiti iz predmeta obrade ili prouzročiti povratni udarac.
 • Ploče ili velike predmete obrade poduprite kako biste izbjegli opasnost od povratnog udarca zbog zaglavljene rezne ploče. Veliki predmeti obrade mogu se savinuti pod vlastitom težinom. Predmet obrade treba poduprijeti s obje strane, u blizini reza kao i na rubu.
 • Budite posebice oprezni kod "potopnih rezova" u postojećim zidovima ili drugim nevidljivim područjima. Uranjajuća rezna ploča može kod rezanja u plinovodima ili vodovodima, električnim vodovima ili drugim objektima prouzročiti povratni udarac.
Dodatne sigurnosne napomene za rad sa žičanim četkama:
 • Imajte na umu da žičana četka gubi komadiće žice i tijekom uobičajene uporabe. Ne preopterećujte žice prevelikim potiskom. Leteći komadići žice mogu jako lako prodrijeti kroz tanku odjeću i/ili kožu.
 • Prije uporabe pustite da četke rade najmanje jednu minutu pri radnoj brzini. Pazite da u tom vremenu neka druga osoba ne bude ispred ili u istoj liniji s četkom. Tijekom razrade mogu odletjeti labavi komadići žice.
 • Usmjerite rotirajuću žičanu četku od sebe. Pri radu s ovim četkama mogu odletjeti male čestice i sitni komadići žice velikom brzinom i mogu prodrijeti u kožu.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Dodatne sigurnosne napomene

 • Pri uporabi držite proizvod tako da brusna prašina, iskrenje i moguće krhotine nastavka ili predmeta obrade ne pogode vaše tijelo.
 • Za zamjenu nastavka upotrebljavajte samo odgovarajuće i neoštećene ključeve.
 • Nastavci se moraju besprijekorno okretati. Ne upotrebljavajte neokrugle nastavke.
 • Nemojte uklanjati strugotine ili trijeske za vrijeme rada proizvoda. Isključite proizvod.
 • Alat uključite tek u području rada.
 • Nosite zaštitne rukavice pri zamjeni alata jer nastavak i stezna glava tijekom rada postaju vrući.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je primjerena za određenu vrstu prašine.
 • Očistite prihvat nastavka prije uporabe. Pobrinite se da je prihvat nastavka uvijek stegnut najmanje 20 mm u steznim kliještima. Nakon umetanja alata uvijek čvrsto pritegnite steznu maticu. Nedovoljno pričvršćeni nastavci mogu se otpustiti za vrijeme rada i izbaciti.
 • Upotrebljavajte samo nastavke koji odgovaraju podacima navedenim u poglavlju Tehnički podaci.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna matica sa steznim kliještima
 2. Vreteno
 3. Grlo/prednji rukohvat
 4. Sklopka za uključivanje/isključivanje koja se može blokirati
 5. Rukohvat
 6. Kotačić za namještanje broja okretaja
 7. Akumulatorska baterija
 8. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 9. Filtar za prašinu
 10. Mali ključ, 12 mm
 11. Veliki ključ, 17 mm

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je ravna brusilica. Namijenjena je za obradu metala. Namijenjena je za brušenje i rezanje, za rad sa žičanim četkama, za poliranje i za glodanje.

Upotrebljavajte samo nastavke s promjerom prihvata koji odgovara ugrađenim steznim kliještima. Pridržavajte se podataka navedenih u poglavlju Tehnički podaci.
Proizvod je prikladan samo za suhu uporabu bez vode.
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo punjače koje je odobrila tvrtka Hilti . Dodatne informacije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Sadržaj isporuke

Ravna brusilica, 2 ključa, upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Indikator stanja napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
Tijekom i neposredno nakon izvođenja radova očitavanje stanja napunjenosti nije moguće. U slučaju treperećih LED dioda indikatora stanja napunjenosti akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Tehnički podaci

Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
2,6 kg
Dimenzionirani broj okretaja
10.000 o/min … 25.000 o/min
Potreban najmanji broj okretaja nastavka
≥ 25.000 o/min
Radni promjer nastavka
≤ 55 mm
Promjer prihvata nastavka
Stezna kliješta 6 mm
6 mm
Stezna kliješta 1⁄4 in
1/4 in
Otvor ključa za vreteno
12 mm
Otvor ključa za steznu maticu
17 mm
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
76 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Razina zvučne snage (LWA)
87 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama
Vrijednost emisije vibracije (ah), ovisno o promjeru nastavka
< 25 mm
0,7 m/s²
25 ... < 50 mm
15,9 m/s²
50 ... 55 mm
22,2 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja.

Zamjena nastavka

POZOR
Opasnost od oštećenja praznih steznih kliješta pritezanjem stezne matice.
 • Nikada nemojte pritegnuti steznu maticu ako nije umetnut nastavak.
OPREZ
Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog nerotirajućeg ili oštećenog nastavka.
 • Ne upotrebljavajte oštećene nastavke. Prije početka rada provjerite rad ravne brusilice bez vibracija.
Image alternative
 1. Malim ključem držite stezna kliješta, a velikim ključem odvrnite steznu maticu.
 2. Izvucite nastavak iz steznih kliješta.
 3. Utaknite prihvat nastavka što dalje u stezna kliješta.
 4. Unutarnji promjer prihvata L0 smije iznositi maksimalno 10 mm. Prihvat nastavka treba umetnuti najmanje 20 mm u stezna kliješta.
 5. Malim ključem držite stezna kliješta, a velikim ključem pritegnite steznu maticu.
 6. Provjerite siguran prihvat nastavka.

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uključivanje

 1. Pritisnite stražnji dio prekidača za uključivanje/isključivanje.
 2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje prema naprijed.
  • Motor radi.
 3. Blokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje.

Rad

Image alternative
 1. Uključite proizvod.
 2. Pomoću kotačića za namještanje broja okretaja namjestite broj okretaja koji odgovara nastavku i planiranoj svrsi uporabe.
 3. Uvijek radite samo s predviđenom radnom površinom nastavka. Primjer: Nikada ne brusite bočnom površinom rezne ploče. Rezne ploče su namijenjene za rezanje materijala s bridom ploče.
 4. Fiksirajte predmet obrade. Nikada ne držite mali predmet obrade u jednoj ruci, a ravnu brusilicu u drugoj ruci dok je upotrebljavate. Ravnu brusilicu uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate.
 5. Vodite ravnu brusilicu do predmeta obrade. Radite s umjerenim pritiskom i nemojte pritiskati nastavak u materijal.

Isključivanje

 • Pritisnite stražnji dio prekidača za uključivanje/isključivanje.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje uskače u položaj isključeno i motor se zaustavlja.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamjena stezne matice

POZOR
Opasnost od oštećenja praznih steznih kliješta pritezanjem stezne matice.
 • Nikada nemojte pritegnuti steznu maticu ako nije umetnut nastavak.
Image alternative
 1. Malim ključem držite vreteno, a velikim ključem odvrnite steznu maticu.
 2. Po potrebi izvucite nastavak iz steznih kliješta.
 3. Odvrnite steznu maticu steznim kliještima do kraja s ravne brusilice.
 4. Stavite novu steznu maticu sa steznim kliještima na vreteno i labavo zavrnite steznu maticu na vretenu. Nemojte pritegnuti steznu maticu.

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li nastavci i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj, nastavke i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj, nastavke i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li nastavci i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Vrlo niska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s čujnim klikom.
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
1 LED dioda treperi.
Uređaj ne radi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je prevruća ili prehladna.
 • Polako zagrijavajte ili hladite akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Sve 4 LED diode trepere.
Uređaj ne radi.
Uređaj je preopterećen.
 • Isključite uređaj i ponovno ga uključite. Ostavite uređaj da radi oko 30 sekundi u praznom hodu.
Snažan razvoj topline u alatu ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite uređaj, izvadite akumulatorsku bateriju, promatrajte je, ostavite da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.
Uređaj nema punu snagu.
Koristi se akumulatorska baterija s premalim kapacitetom.
 • Koristite akumulatorsku bateriju s dostatnim kapacitetom.
Nema funkcije kočenja motora.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Uređaj je kratko preopterećen.
 • Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Alat jako vibrira.
Nastavak nije kompatibilan s uređajem.
 • Upotrebljavajte samo nastavke koji odgovaraju podacima navedenim u poglavlju Tehnički podaci.
Nastavak je oštećen, neokrugli ili nema ravnotežu.
 • Upotrebljavajte samo besprijekorne nastavke.
Uređaj je u kvaru
 • Ako možete isključiti nastavak kao uzrok, obratite se Hilti servisu.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Zbrinjavanje akumulatorskih baterijaNestručnim zbrinjavanjem akumulatorskih baterija može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r11229136.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative