Odaberi jezik

DD 250-CA

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Znakovi obveze

Koriste se sljedeći znakovi obveze:
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Nosite zaštitnu kacigu
Image alternative Nosite zaštitne slušalice
Image alternative Nosite zaštitne rukavice
Image alternative Nosite zaštitne cipele
Image alternative Nosite laganu zaštitnu masku za disanje

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Podaci o analizi
Image alternative Stupanj za navrtanje
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Izmjenična struja
Image alternative Promjer
Image alternative Zabranjen transport kranom
Image alternative Bluetooth
Image alternative Otvorena blokada
Image alternative Zatvorena blokada
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.
Image alternative Zaštitno uzemljenje
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

Znakovi obavijesti

Na stalku stroja, osnovnoj ploči ili bušilici s dijamantnom jezgrom
Image alternative Na vakuumskoj osnovnoj ploči
Gornja polovica slike : Za horizontalna bušenja s vakuumskim pričvršćenjem stroja, stalak stroja se ne smije rabiti bez dodatnog osiguranja.
Donja polovica slike : S vakuumskim pričvršćenjem stroja bez dodatnog osiguranja ne smije se bušiti prema gore.
Image alternative Na bušilici s dijamantnom jezgrom
Za radove prema gore propisuje se sustav za sakupljanje vode zajedno s korištenjem usisavača za mokro usisavanje.
Image alternative Na bušilici s dijamantnom jezgrom
Radite samo s ispravnim PRCD.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Bušilica s dijamantnom jezgrom
  DD 250-CA
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za bušilice

Sigurnosne napomene za sve radove
 • Električni alat uhvatite za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove ili vlastiti mrežni kabel. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
Sigurnosne napomene kod uporabe dugog svrdla
 • Ni u kojem slučaju ne radite pri većem broju okretaja od onog maksimalno dopuštenog za svrdlo. Pri većem broju okretaja svrdlo se može lagano saviti ako se može slobodno okretati bez dodirivanja predmeta obrade i može dovesti do ozljeda.
 • Uvijek započnite postupak bušenja s manjim brojem okretaja i dok svrdlo dodiruje predmet obrade. Pri većem broju okretaja svrdlo se može lagano saviti ako se može slobodno okretati bez dodirivanja predmeta obrade i može dovesti do ozljeda.
 • Ne vršite preveliki pritisak i samo u uzdužnom smjeru svrdla. Svrdla se mogu saviti i puknuti ili dovesti do gubitka kontrole i ozljeda.

Sigurnosne napomene za dijamantne bušilice

 • Prilikom izvođenja radova bušenja, kod kojih je potrebno koristiti vodu, osigurajte odvod vode iz područja rada ili upotrebljavajte uređaj za sakupljanje tekućine. Takvim mjerama opreza područje rada ostaje suho i smanjuje se opasnost od električnog udara.
 • Električni alat pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih rezni alat može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti priključni vod. Kontakt reznog alata s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove električnog alata pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Prilikom dijamantnog bušenja nosite zaštitne slušalice. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Ako je nastavak blokiran, više ne vršite pomak i isključite alat. Provjerite zašto se zaglavio i uklonite uzrok zaglavljenog nastavka.
 • Ako dijamantnu bušilicu, koja je utaknuta u predmet obrade, ponovno želite pokrenuti, prije uključivanja provjerite vrti li se nastavak slobodno. Ako se nastavak zaglavi, možda se ne okreće i to može dovesti do preopterećenja alata ili do toga da se dijamantna bušilica odvoji od predmeta obrade.
 • Prilikom pričvršćivanja stalka stroja na predmet obrade pomoću sidra i vijaka provjerite da korišteno usidrenje može sigurno držati stroj za vrijeme uporabe. Ako predmet obrade nije otporan ili je porozan, onda je moguće izvući sidro čime će se stalak stroja odvojiti od predmeta obrade.
 • Prilikom pričvršćivanja stalka stroja na predmet obrade pomoću vakuumske ploče pazite na to da je površina ravna, čista i da nije porozna. Stalak stroja nemojte pričvršćivati na laminirane površine kao primjerice na pločice i kompozitne obloge. Ako površina predmeta obrade nije ravna ili dovoljno pričvršćena, vakuumska ploča se može odvojiti od predmeta obrade.
 • Prije i prilikom bušenja provjerite je li podtlak dovoljan. Ako podtlak nije dovoljan, vakuumska ploča se može odvojiti od predmeta obrade.
 • Nikada ne bušite iznad glave i u zid ako je stroj pričvršćen samo pomoću vakuumske ploče. U slučaju nestanka vakuuma, vakuumska ploča će se odvojiti od predmeta obrade.
 • Prilikom bušenja zidova ili stropova pobrinite se da su osobe i područje rada zaštićeni na suprotnoj strani. Kruna za bušenje može prijeći iznad rupe za bušenje, a izvlakač jezgre može ispasti na suprotnoj strani.
 • Prilikom radova iznad glave uvijek upotrebljavajte uređaj za sakupljanje tekućine koji je određen u uputama za uporabu. Pobrinite se da voda ne prodre u alat. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Manipulacije ili preinake na stroju nisu dozvoljene.
 • Stroj nije primjeren za slabije osobe bez prethodne poduke.
 • Stroj držite podalje od male djece.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima. Stroj uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih dijelova, posebice rotirajućih alata, može dovesti do ozljeda.
 • Izbjegavajte dodir isplake s kožom.
 • Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton / zidovi / kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina može uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje. Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine. Koristite primjereni mobilni uređaj za usisavanje prašine za drvo i/ili mineralnu prašinu koji je preporučio Hilti i koji je usklađen za ovaj električni alat. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnog mjesta. Preporučujemo nošenje zaštitne maske koja je primjerena za određenu vrstu prašine. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
 • Bušilica s dijamantnom jezgrom i dijamantna kruna za bušenje su teške. Postoji opasnost od prignječivanja dijelova tijela. Korisnik i osobe, koje se zadržavaju u njegovoj blizini, moraju tijekom uporabe stroja nositi prikladne zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i zaštitne cipele.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Uvjerite se da je stroj pravilno pričvršćen u stalku stroja.
 • Pazite na to da je krajnji graničnik uvijek montiran na stalku stroja jer u suprotnom ne postoji sigurnosna funkcija krajnjeg graničnika.
 • Provjerite imaju li alati sustav prihvata, koji odgovara stroju, te jesu li pravilno blokirani u prihvatu.
Električna sigurnost
 • Valja izbjegavati produžne kablove s višestrukim utičnicama i istovremeni rad više strojeva.
 • Stroj se smije pokretati samo na mrežama sa zaštitnim vodičem i zadovoljavajućim dimenzioniranjem.
 • Prije početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi stroja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
 • Pazite da se mrežni kabel prilikom pomaka klizača ne ošteti.
 • Nikada ne pokrećite stroj bez isporučenog PRCD (za strojeve bez PRCD nikada bez rastavnog transformatora). Prije svake uporabe provjerite PRCD.
 • Redovito provjeravajte priključni vod stroja i u slučaju oštećenja odnesite ga na zamjenu ovlaštenom serviseru. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, mora se zamijeniti specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za usluge kupcima. Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Nikada ne radite sa strojem ako je prljav ili mokar. Prašina nakupljena na površini stroja, posebice od vodljivih materijala, ili vlaga mogu pod nepovoljnim uvjetima dovesti do električnog udara. Stoga pri češćoj obradi vodljivih materijala odnesite zaprljane strojeve u redovitim razmacima na provjeru u Hilti servis.
 • Ako bušilicu s dijamantnom jezgrom koristite bez DD AF-CA H, uvijek stavite poklopac na napajanje DD AF-CA H. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
Radno mjesto
 • Za radove bušenja zatražite odobrenje od voditelja gradilišta. Radovi bušenja u zgradama i drugim strukturama mogu utjecati na statiku, posebice kod rezanja armiranog željeza ili nosivih elemenata.
 • U slučaju nepropisno pričvršćenog stalka stroja uvijek pomičite stroj montiran na stalku stroja skroz prema dolje kako biste spriječili prevrtanje.
 • Mrežni i produžni kabel, usisno i vakuumsko crijevo držite dalje od rotirajućih dijelova.
 • Za radove prema gore se kod mokrih bušenja nužno propisuje sustav za sakupljanje vode zajedno s korištenjem usisavača za mokro usisavanje.
 • Za radove prema gore je vakuumsko pričvršćenje strogo zabranjeno bez dodatnog pričvršćenja.
 • Za horizontalna bušenja s vakuumskim pričvršćenjem stroja (pribor), stalak stroja se ne smije rabiti bez dodatnog osiguranja.

Opis

Pregled proizvoda

Bušilica s dijamantnom jezgrom DD 250-CA

Image alternative
 1. Višenamjenski zaslon
 2. Upravljačka tipka Stupanj za navrtanje
 3. Upravljačka tipka Podaci o analizi
 4. Označna pločica
 5. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 6. Poklopac mrežnog kabela
 7. Napajanje DD AF-CA H (pribor)
 8. Mrežni kabel uklj. PRCD
 9. Priključak za vodu
 10. Ručka za prenošenje (2x)
 11. Poklopac ugljenih četkica (2x)
 12. Regulacija vode
 13. Prihvat
 14. Sklopka prijenosnika

Stalak za bušenje DD-HD 30

Image alternative
 1. Vijčano vreteno (pribor)
 2. Poklopac
 3. Vodilica
 4. Vijak za niveliranje (3x)
 5. Indikator sredine rupe
 6. Sidro
 7. Osnovna ploča
 8. Označna pločica
 9. Zatezač
 10. Stezna matica
 11. Potporanj
 12. Ručka za prenošenje
 13. Krajnji granični vijak
 14. Graničnik dubine (pribor)
 15. Prihvat voznog mehanizma
 16. Držač sakupljača vode (pribor)
 17. Brtva (pribor)
 18. Sakupljač vode (pribor)
 19. Brtvena pločica za sakupljanje vode (pribor)

Klizač DD-HD 30

Image alternative
 1. Kolčak ručnog kotačića 1:1
 2. Kolčak ručnog kotačića 1:3
 3. Ekscentar (blokada bušilice s dijamantnom jezgrom)
 4. Posmični zatik
 5. Poluga za pomicanje nosača stroja
 6. Indikator niveliranja (2x)
 7. Blokada klizača
 8. Vodilica kabela
 9. Prihvatni međusklop za DD AF-CA H
 10. Vijak za podešavanje hoda klizača (4x)

Vakuumska osnovna ploča (pribor)

Image alternative
 1. Ventil za ispuštanje vakuuma
 2. Vakuumski priključak
 3. Prihvat voznog mehanizma
 4. Manometar
 5. Vakuumska brtva
 6. Vijak za niveliranje (4x)

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je električna bušilica s dijamantnom jezgrom. Namijenjen je za mokra bušenja sa stalkom za probijanje i slijepa bušenja u (armirane) mineralne podloge. Ručna primjena bušilice s dijamantnom jezgrom nije dozvoljena.

 • Prilikom uporabe bušilice s dijamantnom jezgrom uvijek upotrebljavajte stalak. Stalak mora biti dovoljno učvršćen pomoću sidrene ili vakuumske osnovne ploče.

 • Za namještanje na osnovnoj ploči ne koristite udarne alate (čekić).

 • Bušilicom smijete raditi samo kada je priključena na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na označnoj pločici.

 • Slijedite sigurnosne napomene i naputke o uporabi korištenog pribora.

Bluetooth®

Ovaj proizvod ima Bluetooth.
Bluetooth je bežični prijenos podataka koji omogućuje da dva proizvoda s funkcijom Bluetooth međusobno komuniciraju na kratkoj udaljenosti.
Kako bi se osigurala stabilna Bluetooth veza, mora postojati vidljiva veza između međusobno povezanih uređaja.
Funkcije Bluetooth kod ovog proizvodaDetaljne funkcije Bluetooth možete pronaći u uputama za uporabu povezanog alata.
 • Prikazi servisnih poruka i poruka statusa povezanih Hilti alata na zaslonu bušilice s dijamantnom jezgrom.
 • Povezivanje mobilnog krajnjeg uređaja putem aplikacije Hilti ON!Track 3 za funkcije servisa i za prijenos podataka o analizi proizvoda.
Uključivanje ili isključivanje Bluetootha
Hilti proizvodi isporučuju se s isključenim Bluetoothom. Bluetooth se uključuje automatski pri prvom stavljanju u pogon.
 • Za isključivanje istovremeno pritisnite i držite pritisnute tipke Image alternative i Image alternative najmanje 10 sekundi.
 • Za uključivanje istovremeno pritisnite tipke Image alternative i Image alternative.
Povezivanje proizvodaVeza s Hilti alatom koji ima funkciju Bluetooth je uspostavljena sve dok je bušilica s dijamantnom jezgrom povezana s nekim drugim Hilti alatom istog tipa ili sve dok se ne isključi Bluetooth. Veza je uspostavljena čak i nakon isključivanja i uključivanja proizvoda i povezani proizvodi ponovno se povezuju automatski.
 • Za povezivanje s nekim Hilti alatom koji ima funkciju Bluetooth ili mobilnim krajnjim uređajem istovremeno pritisnite tipke Image alternative i Image alternative kada je Bluetooth uključen.
Vremenski okvir za povezivanje s Hilti alatom koji ima funkciju Bluetooth je 2 minute. Nakon isteka 2 minute prekida se uspostavljanje veze.
Licenca
Bluetooth® slovni znak i logotip su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. . Tvrtka Hilti ima licenciju za korištenje ovih trgovačkih marki.

Simboli indikatora i objašnjenja na višefunkcijskom zaslonu bušilice s dijamantnom jezgrom

Bušilica s dijamantnom jezgrom mora biti spremna za rad (utaknuta i uključen PRCD) za sljedeće indikatore.
Indikatori se mogu razlikovati ovisno o odabiru brzine i načinu primjene.
Image alternative
Početni zaslon
Početni zaslon se prikazuje kada se bušilica s dijamantnom jezgrom napaja strujom. Na početnom zaslonu prikazuju se stanje Bluetooth veze, personalizirani naziv i serijski broj bušilice s dijamantnom jezgrom.
 • Naziv proizvoda prikazan na zaslonu možete promijeniti putem aplikacije Hilti ON!Track 3 (zadana postavka: 'Your name here ').
Image alternative
Libela
Bušilica s dijamantnom jezgrom nije uključena. Indikator pomaže pri niveliranju sustava kao i izravnavanja stalka stroja kod kosog bušenja. Indikator prikazuje izravnavanje bušilice s dijamantnom jezgrom u obliku simbola i u stupnjevima.
 • Točnost kuta na temperaturi prostorije: ±2°
Image alternative
Indikator stupnja prijenosa
Bušilica s dijamantnom jezgrom radi u praznom hodu. Indikator vam pomaže da osigurate da ubačeni stupanj prijenosa odgovara korištenoj dijamantnoj kruni za bušenje. Indikator prikazuje gore lijevo ubačeni stupanj prijenosa kao i u sredini preporučeno područje promjera krune za bušenje za ovaj stupanj prijenosa u milimetrima i inčima.
Image alternative
Stupanj za navrtanje aktiviran
Bušilica s dijamantnom jezgrom je isključena ili je u praznom hodu. Funkcija omogućuje navrtanje kod kruna za bušenje s velikim promjerom uz neznatne vibracije. Ponovnim pritiskom na tipku Image alternative možete uvijek deaktivirati ovu funkciju.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Preostalo vrijeme rada na stupnju za navrtanje
Bušilica s dijamantnom jezgrom buši i stupanj za navrtanje je aktiviran. Indikator prikazuje preostalo vrijeme rada bušilice s dijamantom jezgrom do automatskog isključivanja.
 • Stupanj za navrtanje će se isključiti automatski nakon najviše 2 minute radi zaštite bušilice s dijamantnom jezgrom.
  Indikator će se zatim zatamniti.
Image alternative
Stupanj za navrtanje deaktiviran
Stupanj za navrtanje je deaktiviran. Broj okretaja i snage bušilice s dijamantnom jezgrom ponovno se povećava i možete nastaviti s bušenjem
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Aktiviranje stupnja za navrtanje nije moguće
Bušilica s dijamantnom jezgrom buši. Tipka za aktiviranje stupnja za navrtanje je pritisnuta dok je bušilica s dijamantnom jezgrom bila pod opterećenjem ili se nalazi u pogonu hlađenja.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Indikator snage bušenja: potisak prenizak
Bušilica s dijamantnom jezgrom buši i stupanj za navrtanje nije aktiviran. Indikator vam pomaže da osigurate rad bušilice s dijamantnom jezgrom u optimalnom području djelovanja.
 • Boja pozadine: žuta.
  Potisak je prenizak. Povećajte potisak.
Image alternative
Indikator snage bušenja: potisak optimalan
Bušilica s dijamantnom jezgrom buši i stupanj za navrtanje nije aktiviran. Indikator vam pomaže da osigurate rad bušilice s dijamantnom jezgrom u optimalnom području djelovanja.
 • Boja pozadine: zelena.
  Potisak je optimalan.
Image alternative
Pri 120 V
Granica dimenzionirane struje prekoračena
Bušilica s dijamantnom jezgrom buši i stupanj za navrtanje nije aktiviran. Dimenzionirana struja prekoračila je granicu od 20 A.
 • Potisak je previsok. Smanjite potisak.
Image alternative
Indikator snage bušenja: potisak previsok
Bušilica s dijamantnom jezgrom buši i stupanj za navrtanje nije aktiviran. Indikator vam pomaže da osigurate rad bušilice s dijamantnom jezgrom u optimalnom području djelovanja.
 • Boja pozadine: crvena.
  Potisak je previsok. Smanjite potisak.
Image alternative
Statusni redak za napomene
Statusni redak prikazuje različite napomene za trenutni status stroja kao što je ubačeni stupanj prijenosa ili aktiviran stupanj za navrtanje.
Image alternative
Statusni redak za upozorenja
Statusni redak prikazuje različita upozorenja za trenutni status stroja koja ne uzrokuju trenutno zaustavljanje bušilice s dijamantnom jezgrom.
Image alternative
Bluetooth uključen
Bluetooth je aktiviran u osnovnoj postavci.
Kako biste isključili funkciju Bluetooth, istovremeno pritisnite i držite pritisnute tipke Image alternative i Image alternative 10 sekundi kada je motor isključen.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Bluetooth isključen
Bluetooth je deaktiviran. Bušilica s dijamantnom jezgrom ne može se povezati s drugim uređajima ili priborom.
Kako biste uključili funkciju Bluetooth, istovremeno pritisnite i držite pritisnute tipke Image alternative i Image alternative kada je motor isključen.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Uspostavljanje veze
Bušilica s dijamantnom jezgrom je spremna za povezivanje s drugim uređajem ili priborom.
Kako biste pokrenuli uspostavljanje veze, istovremeno pritisnite i držite pritisnute tipke Image alternative i Image alternative najmanje 1 sekundu.
 • Vremenski okvir za povezivanje s drugim uređajem je 2 minute. Nakon isteka 2 minute prekida se uspostavljanje veze.
Neki drugi uređaj ili pribor ostaju povezani s bušilicom s dijamantnom jezgrom sve dok:
 • se bušilica s dijamantnom jezgrom povezuje s nekim uređajem ili priborom istog tipa.
 • se isključuje Bluetooth.
Image alternative
Veza je prekinuta
Prekinuta je postojeća Bluetooth veza s nekim uređajem ili priborom.
Image alternative
Analiza vremena rada
Indikator prikazuje gore vrijeme bušenja (bušilica s dijamantnom jezgrom u načinu rada bušenja), a dolje radne sate (bušilica s dijamantnom jezgrom je uključena) bušilice s dijamantnom jezgrom u satima, minutama i sekundama.
Kako biste resetirali vrijeme bušenja i sve ostale podatke o analizi, pritisnite i držite pritisnutu tipku Image alternative nekoliko sekundi.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na tipku Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na tipku Image alternative prelazite na sljedeće podatke o analizi.
Image alternative
Analiza postupanja korisnika
Ovaj indikator prikazuje korisniku analizu potiska tijekom bušenja u %. Time se može optimirati postupanje korisnika.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na tipku Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na tipku Image alternative prelazite na sljedeće podatke o analizi.
Image alternative
Analiza smjera bušenja
Ovaj indikator prikazuje analizu smjera bušenja u %.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na tipku Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na tipku Image alternative prelazite na sljedeće podatke o analizi.
Image alternative
Analiza odabira brzine
Ovaj indikator prikazuje analizu vremena korištenja odgovarajuće brzine u %. Strelica uvijek pokazuje na brzinu koja se najviše koristi.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na tipku Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na tipku Image alternative prelazite na sljedeće podatke o analizi.
Image alternative
Analiza korištenja
Ovaj indikator prikazuje korištenje bušilice s dijamantnom jezgrom u ručnom načinu rada kao i s korištenjem AF-CA u %.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na tipku Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na tipku Image alternative prelazite na sljedeće podatke o analizi.
Image alternative
Povezani uređaji
Ovaj indikator daje pregled svih uređaja i pribora povezanih s bušilicom s dijamantnom jezgrom.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na tipku Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na tipku Image alternative prelazite na sljedeće podatke o analizi.
Image alternative
Pokretanje uspostavljanja veze
Najprije pokrenite uspostavljanje veze na bušilici s dijamantnom jezgrom, a zatim a na uređaju ili priboru koji se treba povezati.
Kako biste pokrenuli uspostavljanje veze, istovremeno pritisnite i držite pritisnute tipke Image alternative i Image alternative najmanje 1 sekundu.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na tipku Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na tipku Image alternative prelazite na sljedeće podatke o analizi.
Image alternative
Sklopka prijenosnika nije uglavljena
Sklopka prijenosnika nalazi se u međupoložaju ili nije ispravno uglavljena.
Pritišćite sklopku prijenosnika dok se ne uglavi.
Image alternative
Blokada ponovnog pokretanja
Prekoračeno je maksimalno vrijeme rada s aktiviranim stupnjem za navrtanje; smetnja na mreži; bušilica s dijamantnom jezgrom je preopterećena; previsoka temperatura, voda u motoru ili je završeno hlađenje.
Prekidač stroja je u položaju I dok je uspostavljen dovod struje.
Image alternative
Smetnja na mreži (podnapon)
Pojavio se podnapon u električnoj mreži. U slučaju podnapona bušilica s dijamantnom jezgrom ne može više raditi s punom snagom.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Previsoka temperatura
Bušilica s dijamantnom jezgrom je pregrijana i isključila se ili se nalazi u pogonu hlađenja. Indikator prikazuje preostalo vrijeme rada do hlađenja. Ukoliko je bušilica s dijamantnom jezgrom još vruća nakon isteka vremena, preostalo vrijeme rada počinje ispočetka.
Image alternative
Preostalo vrijeme rada do zamjene ugljenih četkica
Motor bušilice s dijamantnom jezgrom radi i granica istrošenosti ugljenih četkica gotovo je postignuta. Indikator prikazuje preostalo vrijeme rada prije nego što treba zamijeniti ugljene četkice. Preostalo vrijeme do automatskog isključivanja bušilice s dijamantnom jezgrom prikazuje se u satima i minutama.
 • Indikator će se automatski zatamniti nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Indikator servisa
Ugljene četkice su istrošene i moraju se zamijeniti.
Image alternative
Razrada nakon zamjene ugljenih četkica
Motor bušilice s dijamantnom jezgrom radi. Ugljene četkice su zamijenjene i moraju se razraditi tako da ih ostavite da neprekidno rade najmanje 1 minutu u praznom hodu kako bi postigle optimalnu izdržljivost.
 • Indikator prikazuje preostalo vrijeme rada do završetka postupka razrade.

Sadržaj isporuke

Bušilica s dijamantnom jezgrom, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Pribor i rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi
Broj artikla
Oznaka
51279
Priključak crijeva
2006843
Ugljene četkice 220-240 V
2104230
Ugljene četkice 100-127 V
Za siguran rad koristite samo originalan Hilti pribor, rezervne dijelove i potrošni materijal.

Tehnički podaci

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i/ili dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici proizvoda. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

DD 250-CA
Težina prema EPTA-postupku 01
15,4 kg
Dubina bušenja bez produžetka
500 mm
Dozvoljeni tlak vodovodnog voda
≤ 7 bar
Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
1. stupanj
240 o/min
2. stupanj
580 o/min
3. stupanj
1.160 o/min
4. stupanj
2.220 o/min
Optimalni promjer krune za bušenje
1. stupanj
152 mm … 500 mm
2. stupanj
82 mm … 152 mm
3. stupanj
35 mm … 82 mm
4. stupanj
12 mm … 35 mm
Idealan razmak oznake na sidrenoj osnovnoj ploči od središta rupe
267 mm
Idealan razmak oznake na vakuumskoj osnovnoj ploči od središta rupe
292 mm

Dozvoljeni promjer krune za bušenje kod različitih oprema

Obavezno vodite računa o smjeru bušenja dopuštenom za različite opreme.
Za radove bušenja prema gore propisuje se korištenje usisavača za mokro usisavanje sa sustavom za sakupljanje vode.

DD 250-CA
Ø bez pribora
12 mm … 300 mm
Ø s odstojnikom
12 mm … 500 mm
Ø sa sustavom za sakupljanje vode i usisavačem za mokro usisavanje
12 mm … 250 mm

Stalak za bušenje


DD-HD 30
Težina
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Pojas frekvencija
2.400 MHz … 2.483 MHz
Maksimalno emitirana snaga odašiljanja
10 dBm

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti buke

DD 250-CA
Razina zvučne snage (L WA)
109 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (K WA)
3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (L pA)
93 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (K pA)
3 dB(A)

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj tri pravca), utvrđeno sukladno normi EN 62841

Triaksijalne ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj vibracija) na ručnom kotačiću (križna ručka) ne prekoračuju sukladno normi EN 62841-3-6 2,5 m/s 2 (uklj. nesigurnost K ).

Priprema rada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Stalak za bušenje može se okrenuti ili prevrnuti ukoliko nije dovoljno pričvršćen.
 • Prije uporabe dijamantne bušilice pričvrstite stalak stroja pomoću sidara ili vakuumskom osnovnom pločom za podlogu koju obrađujete.
 • Koristite samo sidra prikladna za postojeću podlogu i pridržavajte se uputa za montažu proizvođača sidara.
 • Vakuumsku osnovnu ploču koristite samo ako je postojeća podloga prikladna za pričvršćivanje stalka stroja vakuumskom osnovnom pločom.
OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

DD-HD 30: Montaža stalka stroja i podešavanje kuta bušenja

OPREZ
Opasnost od prignječenja! Popuštanje okretnog dijela stalka stroja može uzrokovati naglo prevrtanje vodilice.
 • Kako biste izbjegli prignječenja, oprezno popustite okretni dio.
OPREZ
Opasnost od ozljede! Bušilica s dijamantnom jezgrom može pasti.
 • Uvijek montirajte poklopac na kraju vodilice. Istovremeno je zaštita i krajnji graničnik.
Image alternative
 1. Odvijte vijak dolje na zakretnom zglobu vodilice i gore na potpornju.
 2. Dovedite vodilicu u željeni položaj.
  • Kao pomoć za podešavanje služi podjela stupnjeva na stražnjoj strani.
 3. Ponovno zategnite oba vijka.

DD-HD 30: Blokiranje klizača na stalku stroja

 1. Blokadu klizača okrenite u položaj za blokadu.
  • Zaskočni svornjak mora se uglaviti.
 2. Laganim okretanjem poluge za pomicanje uvjerite se da je klizač blokiran.

Montaža poluge za pomicanje nosača stroja na stalak stroja

Poluga za pomicanje nosača stroja može se montirati na lijevoj ili desnoj strani klizača.
Kod stalka stroja DD‑HD 30 poluga za pomicanje nosača stroja može se montirati na dvije različite osovine klizača. Gornja osovina djeluje izravno, a donja osovina s redukcijskim prijenosom 1:3 na pogon klizača.
Image alternative
 1. Povucite crni prsten za montažu poluge za pomicanje nosača stroja.
 2. Nataknite polugu za pomicanje nosača stroja na osovinu.

Pričvršćivanje stalka stroja sa sidrom

Hilti metalna razdvojna sidra M16 (5/8") obično služe za pričvršćenja dijamantne opreme u napuknutom betonu. Ipak pod određenim uvjetima može biti potrebno alternativno pričvršćenje.
Ukoliko imate pitanja vezano za sigurno pričvršćenje, molimo obratite se tehničkoj službi Hilti .
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog uporabe pogrešnih sidara! Stroj se može odvojiti i uzrokovati oštećenja.
 • Koristite sidro primjereno za postojeću podlogu te poštujte upute za montažu proizvođača sidra.
 1. Stavite primjereno sidro za odgovarajuću podlogu. Odaberite razmak prema korištenoj osnovnoj ploči.
  • Idealan razmak od središta rupe za DD-HD 30: 330 mm (13 inča)
 2. Zategnite zatezno vreteno (pribor) u sidro.
 3. Postavite stalak stroja preko vretena i izravnajte ga. Prilikom uporabe stalka stroja DD-HD 30 za izravnavanje upotrijebite indikator sredine rupe. Prilikom uporabe odstojnika ne možete izravnati stalak stroja pomoću indikatora sredine rupe.
 4. Zategnite steznu maticu na zatezač, a da je čvrsto ne stegnete.
 5. Osnovnu ploču nivelirajte pomoću vijaka za niveliranje. Pritom koristite indikatore niveliranja. Uvjerite se da vijci za niveliranje čvrsto naliježu na podlogu.
 6. Ravnomjerno pritežite vijke za niveliranje sve dok stalak stroja nije dovoljno pričvršćen.
 7. Uvjerite se da je stalak stroja sigurno pričvršćen.

Pričvršćivanje stalka stroja vakuumom

OPASNOST
Opasnost od ozljede uslijed pada bušilice s dijamantnom jezgrom !
 • Pričvršćivanje stalka stroja na stroj nije dozvoljeno, osim s vakuumskim pričvršćenjem. Dodatno pričvršćenje može biti zajamčeno npr. teškim potpornjem ili vijčanim vretenom.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede u slučaju nedostatka kontrole tlaka !
 • Prije i tijekom bušenja morate utvrditi da je kazaljka na manometru u zelenom području.
Prilikom uporabe stalka stroja sa sidrenom osnovnom pločom napravite čvrst i ravan spoj između vakuumske osnovne ploče i sidrene osnovne ploče. Pričvrstite sidrenu osnovnu ploču na vakuumsku osnovnu ploču. Uvjerite se da odabrana kruna za bušenje ne oštećuje vakuumsku osnovnu ploču.
Bušilicu s dijamantnom jezgrom dodatno osigurajte pri horizontalnom bušenju (npr. lancem pričvršćenim sidrom).
Prije pozicioniranja stalka stroja pazite na to da ima dovoljno prostora za montažu i rukovanje.
Image alternative
 1. Odvrnite sve vijke za niveliranje tako da su istureni cca. 5 mm ispod vakuumske osnovne ploče.
 2. Spojite vakuumski priključak na vakuumskoj osnovnoj ploči s vakuumskom pumpom.
 3. Utvrdite sredinu rupe za bušenje. Od sredine rupe za bušenje povucite crtu u smjeru stajanja stroja.
 4. Na crtu postavite oznaku udaljenu u navedenom razmaku od sredine rupe za bušenje.
  Razmak oznake
 5. Uključite vakuumsku crpku te pritisnite i držite ventil za ispuštanje vakuuma.
 6. Usmjerite oznaku osnovne ploče na liniju.
 7. Kada je stalak stroja pravilno pozicioniran, otpustite ventil za ispuštanje vakuuma i pritisnite osnovnu ploču o podlogu.
 8. Osnovnu ploču nivelirajte pomoću vijaka za niveliranje.
 9. Provjerite da je stalak stroj sigurno pričvršćen.
Razmak oznakeOdaberite razmak prema korištenoj osnovnoj ploči.
Idealan razmak oznake na vakuumskoj osnovnoj ploči od središta rupe
292 mm
Idealan razmak oznake na kombiniranoj osnovnoj ploči od središta rupe
292 mm

DD-HD 30: Pričvršćivanje stalka stroja s vijčanim vretenom (pribor)

 1. Uklonite poklopac (s integriranim krajnjim graničnikom) na gornjem kraju vodilice.
 2. Utaknite cilindar vijčanog vretena u vodilicu stalka stroja.
 3. Pričvrstite vijčano vreteno zakretanjem ekscentra.
 4. Pozicionirajte stalak stroja na podlozi.
 5. Osnovnu ploču nivelirajte pomoću vijaka za niveliranje.
 6. Zategnite stalak stroja s vijčanim vretenom i pritegnite ga protumaticom.
 7. Uvjerite se da je stalak stroja sigurno pričvršćen.

DD-HD 30: Produljivanje vodilice (pribor) kod stalka stroja

Za navrtanje smijete koristiti krune za bušenje ili produžetke kruna za bušenje samo ukupne duljine od najviše 650 mm (25 1/2 inča).
Kao dodatni krajnji graničnik možete upotrijebiti graničnik dubine na vodilici.
Nakon demontaže produžne vodilice valja poklopac (s integriranim krajnjim graničnikom) ponovno postaviti na stalak stroja. U suprotnom ne postoji sigurnosna funkcija krajnjeg graničnika.
Image alternative
 1. Uklonite poklopac (s integriranim krajnjim graničnikom) na gornjem kraju vodilice. Montirajte poklopac na produžnu vodilicu.
 2. Utaknite cilindar produžne vodilice u vodilicu stalka stroja.
 3. Pričvrstite produžnu vodilicu zakretanjem ekscentra.

DD-HD 30: Montaža odstojnika (pribor)

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Pričvršćenje se može preopteretiti.
 • Prilikom uporabe jednog ili više odstojnika valja smanjiti potisak kako se pričvršćenje ne bi preopteretilo.
Prilikom montaže odstojnika bušilica s dijamantnom jezgrom nije montirana.
Kod promjera krune za bušenje >300 mm (>11 1/2 inča) valja povećati razmak između osovine i stalka stroja pomoću jednog ili dva odstojnika. Funkcija indikatora sredine rupe nije zadana u svezi s odstojnicima.
Image alternative
 1. Pomoću blokade klizača blokirajte klizače na vodilici.
 2. Izvucite ekscentar za blokadu bušilice s dijamantnom jezgrom na klizaču.
 3. Umetnite odstojnik u klizač.
 4. Pomaknite ekscentar do graničnika u klizaču.
 5. Pritegnite ekscentar.
 6. Uvjerite se da je odstojnik sigurno pričvršćen.

DD-HD 30: Pričvršćivanje bušilice s dijamantnom jezgrom na stalak stroja

OPREZ
Opasnost od ozljede Opasnost uslijed nehotičnog pokretanja bušilice s dijamantnom jezgrom.
 • Bušilica s dijamantnom jezgrom ne smije biti priključena na električnu mrežu za vrijeme pripremanja.
Image alternative
 1. Pomoću blokade klizača blokirajte klizače na vodilici.
 2. Izvucite ekscentar za blokadu bušilice s dijamantnom jezgrom na klizaču.
 3. Umetnite bušilicu s dijamantnom jezgrom u klizač ili u odstojnik.
 4. Pomaknite ekscentar do graničnika u klizaču ili u odstojniku.
 5. Pritegnite ekscentar.
 6. Pričvrstite mrežni kabel u vodilici kabela na poklopcu klizača.
 7. Uvjerite se da je bušilica s dijamantnom jezgrom sigurno pričvršćena na stalku stroja.

Instaliranje priključka za vodu (pribor)

POZOR
Opasnost u slučaju nestručne uporabe! Crijevo se može uništiti u slučaju nestručne uporabe.
 • Redovito provjeravajte da crijeva nemaju oštećenja i provjerite da nije prekoračen maksimalni dozvoljeni tlak vodovodnog voda (vidi Tehnički podaci).
 • Pazite da crijevo ne dođe u dodir s rotirajućim dijelovima.
 • Pazite da se crijevo prilikom pomaka klizača ne ošteti.
 • Maksimalna temperatura vode: 40°C.
 • Provjerite nepropusnost priključenog sustava za vodu.
Koristite svježu vodu ili vodu bez čestica prljavštine kako biste izbjegli oštećenje komponenti.
Kao pribor se između stroja i dovoda vode može ugraditi indikator protoka.
 1. Zatvorite regulaciju vode na bušilici s dijamantnom jezgrom.
 2. Uspostavite spoj s dovodom vode (priključak crijeva).

Montaža sustava za sakupljanje vode (pribor)

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! U slučaju neispravnog usisavača voda može teći preko motora i poklopca!
 • Odmah prekinite s radom ako usisavač više ne radi.
Bušilica s dijamantnom jezgrom mora stajati pod kutom od 90° sa stropom. Brtvena pločica sustava za sakupljanje vode mora biti prilagođena promjeru dijamantne krune za bušenje.
Uporabom sustava za sakupljanje vode možete vodu ciljano odvoditi i tako spriječiti jako onečišćenje okoliša. Zajedno s usisavačem za mokro usisavanje postiže se najbolji rezultat.
Image alternative
 1. Otpustite vijak na stalku stroja, na prednjoj strani dolje na vodilici.
 2. Držač sakupljača vode pogurnite odozdo iza vijka.
 3. Zategnite vijak.
 4. Postavite sakupljač vode s montiranom brtvom i brtvenom pločicom za sakupljanje vode između dvije pomične poluge držača.
 5. Sakupljač vode pričvrstite pomoću dva vijka za držač.
 6. Na sakupljač vode priključite usisavač za mokro usisavanje ili spojite crijevo preko kojeg voda može otjecati.

Rad

Namještanje graničnika dubine (pribor)

 1. Okrećite polugu za pomicanje nosača stroja sve dok kruna za bušenje ne dodirne podlogu.
 2. Razmicanjem klizača i graničnika dubine podesite željenu dubinu bušenja.
 3. Fiksirajte graničnik dubine.

Umetanje dijamantne krune za bušenje (prihvat alata BL)

OPASNOST
Opasnost od ozljede Krhotine predmeta obrade ili polomljenih usadnika mogu odletjeti i uzrokovati tjelesne ozljede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Ne upotrebljavajte oštećene usadnike. Prije svake uporabe provjerite da usadnici nisu napukli ili da nemaju pukotine te da nisu oštećeni ili jako istrošeni.
OPREZ
Opasnost od ozljede prilikom zamjene alata! Alat postaje vruć tijekom uporabe. Može imati oštre rubove.
 • Prilikom zamjene alata uvijek nosite zaštitne rukavice.
Dijamantne krune za bušenje treba zamijeniti čim snaga rezanja odn. napredak bušenja znatno oslabi. Općenito je to slučaj kada je visina dijamantnog segmenta manja od 2 mm (1/16 inča).
Image alternative
 1. Pomoću blokade klizača blokirajte klizače na vodilici. Uvjerite se da je sigurno pričvršćen.
 2. Otvorite prihvat alata okretanjem u smjeru simbola "Otvorene stezaljke".
 3. Sustav za prihvat dijamantne krune za bušenje nataknite odozdo na ozubljenje prihvata alata na bušilici s dijamantnom jezgrom.
 4. Zatvorite prihvat alata okretanjem u smjeru simbola "Zatvorene stezaljke".
 5. Provjerite čvrst dosjed dijamantne krune za bušenje u prihvatu alata.

Postavljanje dijamantne krune za bušenje s alternativnim prihvatom alata

 1. Blokirajte vratilo stroja odgovarajućim viličastim ključem.
 2. Zategnite krunu za bušenje odgovarajućim viličastim ključem.

Odabir broja okretaja

Pritisnite sklopku samo u stanju mirovanja.
Image alternative
 1. Odaberite položaj sklopke prema korištenom promjeru krune za bušenje.
 2. Okrenite sklopku u preporučeni položaj tako da istovremeno okrećete rukom krunu za bušenje.

Zaštitna strujna sklopka PRCD

 1. Mrežni utikač bušilice s dijamantnom jezgrom utaknite u utičnicu s uzemljenjem.
 2. Na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD pritisnite tipku "I" odn. "RESET".
  • Indikator će zasvijetliti.
 3. Na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD pritisnite tipku "0" odn. "TEST".
  • Indikator se gasi.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed električnog udara! Ako se indikator na zaštitnom strujnom vodiču pritiskom na tipku 0 odn. TEST ne ugasi, onda ne smijete dalje raditi s bušilicom s dijamantnom jezgrom!
 • Bušilicu s dijamantnom jezgrom odnesite na popravak u Hilti servis.
 1. Na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD pritisnite tipku "I" odn. "RESET".
  • Indikator će zasvijetliti.

Pokretanje bušilice s dijamantnom jezgrom

UPOZORENJE
Opasnost za ljude i materijal Bušilica s dijamantnom jezgrom može se oštetiti, a tada se povećava opasnost od električnog udara.
 • Za radove prema gore se kod mokrih bušenja nužno se propisuje sustav za sakupljanje vode zajedno s korištenjem usisavača za mokro usisavanje.
OPASNOST
Opasnost za ljude i materijal Usisavač za mokro usisavanje se uključuje odn. isključuje s odgodom. Stoga voda može teći preko bušilice s dijamantnom krunom. Bušilica s dijamantnom jezgrom može se oštetiti, a tada se povećava opasnost od električnog udara.
 • Prilikom bušenja prema gore usisavač za mokro usisavanje valja prije uspostave dovoda vode ručno pokrenuti te nakon zatvaranja dovoda vode ručno isključiti.
OPASNOST
Opasnost za ljude i materijal Bušilica s dijamantnom jezgrom može se oštetiti, a tada se povećava opasnost od električnog udara.
 • Prilikom bušenja prema gore prekinite rad ako usisavač više ne radi (npr. usisavač za mokro usisavanje je pun).
UPOZORENJE
Opasnost za ljude i materijal Sakupljanje vode se stavlja izvan funkcije prilikom kosog bušenja prema gore. Bušilica s dijamantnom jezgrom može se oštetiti, a tada se povećava opasnost od električnog udara.
 • Ne bušite koso prema gore.
Pritiskom na tipku za stupanj za navrtanje (u stanju mirovanja ili praznom hodu) smanjuje se broj okretaja za navrtanje. Stoga je moguće jednostavnije navrtanje dijamantnih kruna za bušenje s velikim promjerom uz neznatne vibracije. Ponovnim pritiskom na tipku za stupanj za navrtanje funkcija se deaktivira, a bušilica s dijamantnom jezgrom se vraća na unaprijed podešeni broj okretaja. Ako se funkcija navrtanja ne deaktivira prije isteka najviše 2 minute, onda će se bušilica s dijamantnom jezgrom isključiti automatski.
 1. Polako otvorite regulaciju vode dok ne poteče željena količina vode.
 2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilici s dijamantnom jezgrom u položaj "I".
 3. Otvorite blokadu klizača.
 4. Okrećite polugu za pomicanje nosača stroja sve dok kruna za bušenje ne dodirne podlogu.
 5. Na početku bušenja samo lagano pritišćite sve dok se kruna za bušenje ne centrira. Zatim pojačajte pritisak.
 6. Regulirajte potisak prema indikatoru učinka bušenja.

Isključivanje bušilice s dijamantnom jezgrom

UPOZORENJE
Opasnost za ljude i materijal Kod bušenja prema gore dijamantna kruna za bušenje puni se vodom. Bušilica s dijamantnom jezgrom može se oštetiti, a tada se povećava opasnost od električnog udara.
 • Na kraju bušenja prema gore morate kao prvi korak oprezno ispustiti vodu. Tako je dovod vode na regulaciji vode odvojen, a voda se ispušta otvaranjem regulacije vode. Voda ne smije teći preko motora i poklopca.
 1. Zatvorite regulaciju vode na bušilici s dijamantnom jezgrom.
 2. Izvucite dijamantnu krunu za bušenje iz rupe za bušenje.
 3. Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom.
 4. Pomoću blokade klizača blokirajte klizače na vodilici.
 5. Isključite usisavač za mokro usisavanje, ukoliko postoji.

DD-HD 30: Skidanje bušilice s dijamantnom jezgrom sa stalka stroja

 1. Pomoću blokade klizača blokirajte klizače na vodilici.
 2. Odvojite mrežni kabel iz vodilice kabela na poklopcu klizača.
OPREZ
Opasnost za ljude i materijal Opasnost od bušilice s dijamantnom jezgrom koja može pasti.
 • Stroj čvrsto držite jednom rukom za ručku za prenošenje.
 1. Otpustite ekscentar za blokadu stroja na klizaču.
 2. Izvucite ekscentar.
 3. Skinite bušilicu s dijamantnom jezgrom s klizača.
 4. Pomaknite ekscentar do graničnika u klizaču.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Usadnik i prihvat stroja za dijamantno brušenje uvijek održavajte čistim i lagano podmazanim.
 • Vanjsku stranu stroja redovito čistite lagano navlaženom krpom za čišćenje. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje, parni raspršivač ili tekuću vodu.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

DD-HD 30: Podešavanje hoda između vodilice i klizača

Pomoću 4 vijka za podešavanje na klizaču možete podesiti kod između vodilice i klizača.
 1. Otpustite vijke za podešavanje pomoću imbus ključa SW5 (nemojte ih izvaditi).
 2. Viličastim ključem zakrenite vijke za podešavanje i time valjke lagano pritisnite na vodilicu.
 3. Zategnite vijke za podešavanje. Klizač je pravilno podešen ako ostaje u svom položaju bez montirane bušilice s dijamantnom jezgrom i pomiče se s bušilicom s dijamantnom jezgrom prema dolje.

Zamjena ugljenih četkica

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed električnog udara !
 • Alat smije koristiti, čistiti i održavati samo ovlašteno, obrazovano osoblje! To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti.
Indikator servisa pojavljuje se na zaslonu kada je potrebno zamijeniti ugljene četkice. Uvijek istovremeno zamijenite sve ugljene četkice.
 1. Odvojite s mreže bušilicu s dijamantnom jezgrom.
 2. Otvorite pokrov ugljenih četkica lijevo i desno na motoru.
  • Pazite na to kako su ugljene četkice ugrađene i pletenice postavljene!
 3. Izvadite istrošene ugljene četkice iz bušilice s dijamantnom jezgrom.
 4. Umetnite nove ugljene četkice na isti način kao što su prethodno bile ugrađene stare ugljene četkice.
  • Kod postavljanja pazite da ne oštetite izolaciju predupozorenja.
 5. Zategnite pokrov ugljenih četkica lijevo i desno na motoru.
 6. Ostavite ugljene četkice da se razrade tako da ih ostavite da neprekidno rade najmanje 1 min u praznom hodu.
  Nakon zamjene ugljenih četkica pojavljuje se indikator Razrada nakon zamjene ugljenih četkica na zaslonu. Vremenska traka prikazuje preostalo vrijeme rada do završetka postupka razrade.
  Ako se ne poštuje minimalno vrijeme razrade od 1 minute, životni vijek ugljenih četkica jako se smanjuje.

Transport i skladištenje

POZOR
Opasnost kod niskih temperatura! Prodiranje vode može oštetiti ovaj proizvod i povećati opasnost od električnog udara.
 • Kod temperatura ispod ledišta pazite da u stroju ne ostane voda.
Transport
 • Ovaj proizvod ne transportirajte s utaknutim alatom.
 • Pazite na siguran prihvat prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
Skladištenje
 • Prije skladištenja proizvoda otvorite regulaciju vode.
 • Prilikom skladištenja ovog proizvoda mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Ovaj proizvod čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon duljeg skladištenja provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Bušilica s dijamantnom jezgrom je u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Blokada ponovnog pokretanja
Prekidač stroja je u položaju I dok je uspostavljen dovod struje.
 • Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
Bušilica s dijamantnom jezgrom je preopterećena
 • Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
 • Ne preopterećujte bušilicu s dijamantnom jezgrom (npr. neprekidnim aktiviranjem klizne spojke).
Prekoračeno je maksimalno vrijeme rada s aktiviranim stupnjem za navrtanje.
 • Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
Voda u motoru.
 • Ostavite bušilicu s dijamantnom jezgrom neka se do kraja osuši na toplom i suhom mjestu.
 • Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
Smetnja na mreži – došlo je do prekida na strujnoj mreži.
 • Provjerite stvara li neki drugi potrošač smetnje na strujnoj mreži ili možda na generatoru.
 • Provjerite duljinu produžnog kabela koji koristite.
 • Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
Motor je pregrijan. Postupak hlađenja je dovršen.
 • Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
Image alternative
Previsoka temperatura
Motor je pregrijan. Bušilica s dijamantnom jezgrom nalazi se u pogonu hlađenja.
 • Pričekajte nekoliko minuta dok se motor ne ohladi ili pustite bušilicu s dijamantnom jezgrom da radi u praznom hodu kako biste ubrzali postupak hlađenja. Kada se postigne normalna temperatura, indikator se gasi i bušilica s dijamantnom jezgrom prelazi u blokadu ponovnog pokretanja. Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
Image alternative
Preostalo vrijeme rada do zamjene ugljenih četkica.
Granica istrošenosti ugljenih četkica gotovo je postignuta. Preostali rad do automatskog isključenja bušilice s dijamantnom jezgrom iznosi još nekoliko sati.
 • Prvom prilikom zamijenite ugljene četkice.
Image alternative
Razrada nakon zamjene ugljenih četkica.
Ugljene četkice su zamijenjene i moraju se razraditi.
 • Ostavite ugljene četkice da se razrade tako da ih ostavite da neprekidno rade najmanje 1 min. u praznom hodu.
Image alternative
Nije moguće aktiviranje stupnja za navrtanje
Bušilica s dijamantnom jezgrom buši.
 • Okrećite na poluzi za pomicanje sve dok kruna za bušenje više ne dotiče podlogu.
Motor je pregrijan. Bušilica s dijamantnom jezgrom nalazi se u pogonu hlađenja.
 • Isključite pogon hlađenja.
Image alternative
Podnapon - bušilica s dijamantnom jezgrom ne postiže punu snagu.
Smetnja na mreži – u strujnoj mreži se pojavio podnapon.
 • Provjerite stvara li neki drugi potrošač smetnje na strujnoj mreži ili možda na generatoru.
 • Provjerite duljinu produžnog kabela koji koristite.
Image alternative
Višenamjenski zaslon na prikazu stupnja prijenosa prikazuje „0“ i dijamantna kruna za bušenje se ne okreće.
Sklopka prijenosnika nije uglavljena.
 • Pritišćite sklopku prijenosnika dok se ne uglavi.
Image alternative
Veza je prekinuta
Postojeća Bluetooth veza je prekinuta.
 • Provjerite postoji li vidljiva veza između proizvoda i pribora. Okolni uvjeti kao npr.  armirani betonski zidovi mogu utjecati na kvalitetu veze.
 • Ponovno povežite pribor s bušilicom s dijamantnom jezgrom.
Image alternative
Bluetooth isključen
Bluetooth je deaktiviran.
 • Aktivirajte funkciju Bluetooth. Istovremeno pritisnite tipke Image alternative i Image alternative.
Neka druga bušilica s dijamantnom jezgrom se automatski povezala putem Bluetootha s korištenim priborom (npr. sustav za pripremu vode).
Nekoliko bušilica s dijamantnom jezgrom je povezano s istim priborom. Pribor se uvijek povezuje automatski s bušilicom s dijamantnom jezgrom koja omogućuje najbrže uspostavljanje veze.
 • Isključite Bluetooth na priboru i ponovno uključite te bušilicu s dijamantnom jezgrom ponovno povežite s priborom.
Dijamantna kruna za bušenje se ne okreće.
Dijamantna kruna za bušenje zaglavila se u podlozi.
 • Otpustite dijamantnu krunu za bušenje pomoću viličastog ključa: Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Dijamantnu krunu za bušenje uhvatite blizu usadnika s prikladnim viličastim ključem te okretanjem otpustite dijamantnu krunu za bušenje.
 • Bušenje sa stalkom: Okrenite na poluzi za pomicanje i pokušajte otpustiti dijamantnu krunu za bušenje pokretanjem klizača gore i dolje.
Brzina bušenja se smanjuje.
Postignuta je maksimalna dubina bušenja.
 • Uklonite jezgru svrdla i koristite produžetak krune za bušenje.
Jezgra svrdla se prikliještila u dijamantnoj kruni za bušenje.
 • Uklonite jezgru svrdla.
Netočna specifikacija za podlogu.
 • Odaberite prikladnu specifikaciju dijamantne krune za bušenje.
Veći udio čelika (prepoznaje se na bistroj vodi s metalnim strugotinama).
 • Odaberite prikladnu specifikaciju dijamantne krune za bušenje.
Dijamantna kruna za bušenje je neispravna.
 • Provjerite je li dijamantna kruna za bušenje oštećena i po potrebi ju zamijenite.
Odabran je netočan stupanj prijenosa.
 • Odaberite ispravan stupanj prijenosa.
Potisak je preniski.
 • Povećajte potisak.
Snaga uređaja je preniska.
 • Odaberite sljedeći niži stupanj prijenosa.
Dijamantna kruna za bušenje je polirana.
 • Naoštrite dijamantnu krunu za bušenje na brusnoj ploči.
Količina vode je previsoka.
 • Smanjite količinu vode pomoću regulacije za vodu.
Količina vode je preniska.
 • Provjerite dovod vode u dijamantnu krunu za bušenje odnosno povisite količinu vode pomoću regulacije za vodu.
Zatvorena je blokada klizača.
 • Otvorite blokadu klizača.
Prašina sprječava napredak kod bušenja.
 • Koristite prikladni uređaj za usisavanje prašine.
Poluga za pomicanje ne može se okretati bez otpora.
Posmični zatik je slomljen.
 • Zamijenite posmični zatik.
Dijamantna kruna za bušenje ne može se umetnuti u prihvat alata.
Usadnik/prihvat alata je zaprljan ili oštećen.
 • Očistite usadnik, odn. prihvat alata i podmažite ga ili zamijenite.
Voda izlazi kroz glavu za ispiranje ili kućište prijenosnika.
Tlak vode je previsok.
 • Smanjite tlak vode.
Voda tijekom rada izlazi iz prihvata alata.
Dijamantna kruna za bušenje nije dovoljno pritegnuta u prihvatu alata.
 • Zategnite dijamantnu krunu za bušenje.
 • Skinite dijamantnu krunu za bušenje. Okrenite dijamantnu krunu za bušenje oko osovine krune za bušenje za cca. 90°. Ponovno montirajte dijamantnu krunu za bušenje.
Usadnik/prihvat alata je zaprljan.
 • Očistite i podmažite usadnik, odn. prihvat alata.
Brtva prihvata alata ili usadnika je neispravna.
 • Provjerite brtvu i po potrebi ju zamijenite.
Nema protoka vode.
Začepljen je kanal za vodu.
 • Povisite tlak vode ili isperite kanal za vodu u suprotnom smjeru dok se ne oslobodi.
 • Očistite otvor za ulaz i izlaz vode.
Sustav za bušenje ima prevelik hod.
Dijamantna kruna za bušenje nije dovoljno pritegnuta u prihvatu alata.
 • Zategnite dijamantnu krunu za bušenje.
 • Skinite dijamantnu krunu za bušenje. Okrenite dijamantnu krunu za bušenje oko osovine krune za bušenje za cca. 90°. Ponovno montirajte dijamantnu krunu za bušenje.
Usadnik/prihvat alata je u kvaru.
 • Provjerite usadnik i prihvat alata i po potrebi ga zamijenite.
Klizači imaju preveliki hod.
Otpušteni su vijčani spojevi na stalku za bušenje.
 • Provjerite čvrsti dosjed vijaka na stalku na bušenje i po potrebi ih pritegnite.
Stalak bušilice nije dovoljno pričvršćen.
 • Pričvrstite bolje stalak bušilice.
Spoj između bušilice s dijamantnom jezgrom i klizača, odn. međukomada je otpušten.
 • Provjerite spoj i po potrebi ponovno pričvrstite bušilicu s dijamantnom jezgrom.

Bušilica s dijamantnom jezgrom nije u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Višenamjenski zaslon nište ne prikazuje.
PRCD nije uključen.
 • Provjerite funkciju PRCD-a i uključite ga.
Prekinuto je napajanje strujom.
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
 • Provjerite utične spojeve, mrežni kabel, strujni vod i mrežni osigurač.
Voda u motoru.
 • Ostavite bušilicu s dijamantnom jezgrom neka se do kraja osuši na toplom i suhom mjestu.
 • Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
Image alternative
Potreban je servis.
Istrošene su ugljene četkice.
Voda u motoru.
 • Ostavite bušilicu s dijamantnom jezgrom neka se do kraja osuši na toplom i suhom mjestu.
 • Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Preporučena priprema kod zbrinjavanja isplaka

Puštanje isplake u vodu ili u kanalizaciju je ekološki problematično bez prikladne pripreme. Informirajte se kod lokalne uprave o postojećim propisima.
 1. Sakupite isplaku (npr. pomoću usisavača za mokro usisavanje).
 2. Pustite da se isplaka slegne i čvrsti dio zbrinite na odlagalištu građevnog otpada (sredstva za koaguliranje mogu ubrzati proces razgradnje).
 3. Prije ispuštanja ostatka lužine (ph vrijednost > 7) u kanalizaciju neutralizirajte ga dodavanjem kiselih sredstava za neutralizaciju ili razrjeđivanjem s velikom količinom vode.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Taiwan RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za tajvansko tržište.