Odaberi jezik

R 6-22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Samo za uporabu u prostorijama
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Radio
  R 6-22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene

POZOR! Treba pročitati sve upute. Pogreška kod pridržavanja dolje navedenih uputa može dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Dobro čuvajte ove upute.
Radno mjesto
 • Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada.
 • Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
 • Uređaj nije predviđen za pričvršćenje na zidu.
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
Sigurnost ljudi
 • Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i/ili znanja. Ovoj skupini osoba odgovorna osoba mora dati upute o sigurnom rukovanju s uređajem i nadzirati ih kod uporabe uređaja.
 • Objasnite djeci da se ne smiju igrati s uređajem.
 • Djeci starijoj od 8 godina odgovorna osoba mora dati upute o sigurnom rukovanju s uređajem i nadzirati ih kod uporabe uređaja.
 • Ne nosite nakit kao što su prsteni ili lančići. Nakit bi mogao uzrokovati kratak spoj i dovesti do opeklina.
 • Izbjegavajte dodirivanje kontakta.
Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija
 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Kontaktirajte Hilti servis .
Servisiranje
 • Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Opis

Pregled

Image alternative
 1. Zaslon
 2. Tipka Power
 3. Ručka za prenošenje
 4. Antena
 5. Regulator
 6. Kućište
 7. Gumeni okvir
 8. Tipka Mode
 9. Tipka Preset
 10. Tipka Bluetooth
 11. Tipka Equalizer
 12. Tipka za namještanje vremena
 13. USB priključak
 14. AUX priključak
 15. Akumulatorska baterija
 16. NFC sučelje
 17. Pretinac za baterije

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je akumulatorski radio za gradilište. Namijenjen je za reprodukciju glazbe kao radio prijemnik ili preko različitih krajnjih uređaja koji se mogu priključiti putem Bluetootha ili putem AUX kabela na proizvod.

 • Proizvod je namijenjen za gradilište. Proizvod nemojte izlagati vlazi, npr. tekućoj vodi.

 • Proizvod upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.

Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22. Hilti preporučuje za ovaj proizvod uporabu akumulatorskih baterija navedenih u ovoj tablici.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače ovdje navedenog tipa.

Sadržaj isporuke

Radio za gradilište, baterije AAA (2x), upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Bluetooth

Ovaj proizvod ima Bluetooth (opcionalno).
Bluetooth je bežični prijenos podataka koji omogućuje da dva proizvoda s funkcijom Bluetooth međusobno komuniciraju na kratkoj udaljenosti.

Indikatori litij-ionske akumulatorske baterije

Hilti Nuron litij-ionske akumulatorske baterije mogu prikazati stanje napunjenosti, poruke pogreške i stanje akumulatorske baterije.

Indikatori stanja napunjenosti i poruke pogreške

Kratko pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije kako bi se pojavio jedan od sljedećih indikatora.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada akumulatorske baterije!
 • Kada je umetnuta akumulatorska baterija i nakon pritiska na tipku za deblokadu pazite da ponovno ispravno uglavite akumulatorsku bateriju u korišteni proizvod.
Stanje napunjenosti i moguće smetnje također se stalno prikazuju dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 70 % do 51 %
Dvije (2) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 50 % do 26 %
Jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno
Stanje napunjenosti: 25 % do 10 %
Jedna (1) LED dioda sporo treperi zeleno
Stanje napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda brzo treperi zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon punjenja akumulatorske baterije još uvijek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija ili s njom povezan proizvod su preopterećeni, prevrući, prehladni ili postoji neka druga pogreška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i ne preopterećujte proizvod tijekom uporabe.
Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svijetli žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija i s njom povezan proizvod nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi crveno
Litij-ionska akumulatorska baterija je blokirana i ne može se dalje koristiti. Obratite se Hilti servisu.

Indikatori stanja akumulatorske baterije

Za pozivanje stanja akumulatorske baterije pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu dulje od tri sekunde. Sustav ne prepoznaje moguću neispravnost baterije zbog zlouporabe, npr. ispadanja, uboda, vanjskih oštećenja uzrokovanih vrućinom itd.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno.
Akumulatorska baterija može se dalje upotrebljavati.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Očitavanje stanje akumulatorske baterije ne može se isključiti. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli crveno.
Ako se priključeni proizvod može dalje upotrebljavati, preostali kapacitet akumulatorske baterije je ispod 50 %.
Ako se priključeni proizvod ne može više upotrebljavati, akumulatorska baterija je na kraju svog životnog vijaka i treba je zamijeniti. Obratite se Hilti servisu.

Indikatori na zaslonu

Indikatori na zaslonu
Indikatori na zaslonu
Image alternative Kao audio izvor odabran je AM.
Image alternative Kao audio izvor odabran je FM.
Image alternative Kao audio izvor odabran je DAB. (Nije dostupan na svim tržištima.)
Za najbolju kvalitetu zvuka uvijek odaberite audio izvor DAB ako je prijem lokalno dostupan.
Image alternative Kao audio izvor odabran je AUX.
Image alternative Kao audio izvor odabran je Bluetooth.
Image alternative Mobilni krajnji uređaj za reprodukciju glazbe spojen je putem Bluetootha.
Simbol treperi dok proizvod traži moguću vezu ili uspostavlja vezu.
Image alternative Prikazuje postavke dubokih tonova (basa).
Image alternative Prikazuje postavke visokih tonova.
Image alternative Prikazuje da slijedi stereo reprodukcija. Ako je jakost prijema dovoljno velika, automatski slijedi stereo reprodukcija.
Image alternative Prikazuje memorijsku lokaciju postaje.
Image alternative Prikazuje vrijeme.
Simboli trepere u načinu namještanja.
Image alternative DAB prijemni signal je preslab.

Mogućnost odlaganja mobilnih krajnjih uređaja

Image alternative
Radio može putem Bluetootha ili AUX veze reproducirati glazbu s eksternih, mobilnih krajnjih uređaja (npr. mobilnih telefona ili tableta). Mobilne krajnje uređaje možete sigurno odložiti na radio.

Tehnički podaci

Značajke proizvoda

Ulazna snaga
160 W
Radni napon akumulatorske baterije
22 V
Akumulatorski paket
Li-Ion
Težina (bez akumulatorske baterije)
5,1 kg
Frekvencijsko područje AM
526,5 kHz …1.606,5 kHz
Frekvencijsko područje FM
87,5 MHz …108 MHz
DAB / DAB +
174 MHz …240 MHz
Izlazni napon USB
5,0 V / 2,1 A
Okolna temperatura
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Bluetooth snaga zračenja
7,30 dBm
Bluetooth frekvencija
2.402 MHz …2.480 MHz

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ …45 ℃

Priprema rada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju u proizvod sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Umetanje vanjskih baterija

Bez baterija ne možete spremiti postavke.
Pazite na ispravan polaritet baterija.
Image alternative
 1. Skinite poklopac s pretinca za baterije.
 2. Umetnite 2 isporučene AAA baterije u pretinac za baterije.
 3. Stavite poklopac pretinca za baterije.

Uključivanje / isključivanje uređaja

Image alternative
 • Pritisnite tipku Power.

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uspostavljanje Bluetooth veze

Ako se od vas traži da unesete kôd, molimo vas da unesete kôd 0000.
Image alternative
 1. Pritisnite tipku Bluetooth.
 2. Ako prvi puta želite ručno spojiti radio, pritisnite i držite pritisnutu tipku Bluetooth oko 2 sekunde.
  • Simbol Bluetooth treperi.
  • Odaberite Hilti radio na mobilnom krajnjem uređaju.
  • Kada su uređaji povezani, neprekidno se prikazuju simbol Bluetooth i simbol uparivanja na zaslonu.
 3. Ako je radio već spojen s mobilnim krajnjim uređajem, pritisnite tipku Bluetooth.
  • Povezivanje se pokreće automatski, a simbol uparivanja počinje treperiti na zaslonu.
  • Radio traži signal maksimalno 3 minute.
  • Kada su uređaji povezani, na zaslonu se prikazuje simbol uparivanja.
  • Kada radio lokalizira povezani mobilni krajnji uređaj, na zaslonu se prikazuje simbol Bluetooth.
 4. Ako imate još jedan radio, možete istovremeno slušati glazbu na oba radija u stereo reprodukciji.
  • Radio (A) je povezan s vašim mobilnim krajnjim uređajem. Ovaj radio služi kao glavni uređaj.
  • Uključite radio (B) .
  • Na radiju (B) pritisnite tipku Bluetooth.
  • Na glavnom uređaju (A) pritisnite tipku Preset (zvučni signal potvrđuje uspješno povezivanje).
  • Kratko nakon toga glazba se pušta na oba radija u stereo reprodukciji.

Uspostavljanje NFC veze

Image alternative
 1. Aktivirajte NFC funkciju na svojem mobilnom krajnjem uređaju ako isti podržava NFC funkciju.
 2. Svoj mobilni krajnji uređaj ne držite uz NFC sučelje radija. Ono se nalazi na desnoj strani i označeno je simbolom NFC.
  Kod prvog povezivanja trebate prihvatiti NFC vezu na svojem mobilnom krajnjem uređaju.

Postavljanje audio izvora

Image alternative
 1. Pritisnite tipku Mode.
 2. Odaberite željeni audio izvor.
  Možete birati između AM, FM, AUX, Bluetooth i DAB.

Traženje i memoriranje postaja

Brzo, kratko okretanje regulatora pokreće automatsko traženje postaja.
Image alternative
 1. Pomoću regulatora odaberite frekvenciju.
 2. Pritisnite tipku Preset.
 3. Memorirajte ovu frekvenciju na način da pritisnete regulator.

Usmjeravanje antene

Image alternative
 • Usmjerite antenu tako da imate najbolji mogući prijem.

Podešavanje glasnoće

Image alternative
 1. Okrećite tipku Power u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali glasnoću.
 2. Okrećite tipku Power u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste smanjili glasnoću.

Postavljanje ekvalizatora

Ovdje možete promijeniti postavke dubokih i visokih tonova.
Image alternative
 1. Pritisnite tipku Equalizer (EQ) .
 2. Pomoću regulatora odaberite želite li namjestiti duboke ili visoke tonove.
 3. Promijenite svoje postavke pomoću regulatora.

Reprodukcija glazbe s mobilnog krajnjeg uređaja putem Bluetootha

Za dobru kvalitetu zvuka treba postaviti glasnoću eksternog uređaja na jako glasno. Zatim glasnoću treba regulirati preko uređaja.
 1. Povežite mobilni krajnji uređaj putem Bluetootha s radijem.
 2. Odaberite način reprodukcije (Bluetooth).
 3. Pritisnite tipku Start/Pause na svojem mobilnom krajnjem uređaju ili pritisnite regulator za pokretanje i pauziranje glazbe.
 4. Koristite tipke sa strelicom na mobilnom krajnjem uređaju ili okrenite regulator za promjenu ili pokretanje pjesme.

Reproduciranje glazbe s eksternog uređaja putem AUX veze

Za dobru kvalitetu zvuka treba postaviti glasnoću eksternog uređaja na jako glasno. Zatim glasnoću treba regulirati preko uređaja.
Image alternative
 1. Odaberite način reprodukcije (AUX ili Bluetooth).
 2. Pritisnite tipku Start/Pause na svojem mobilnom krajnjem uređaju za pokretanje i pauziranje glazbe.
 3. Koristite tipke sa strelicom na eksternom uređaju za promjenu ili pokretanje pjesme.

Namještanje sata

Možete uključiti ili isključiti automatsku sinkronizaciju vremena s vremenom na radiju.
Image alternative
 1. Pritisnite tipku sat.
 2. Namjestite vrijeme pomoću regulatora.
 3. Memorirajte vrijeme na način da kratko pritisnete regulator.
 4. Pomoću regulatora odaberite želite li sinkronizirati vrijeme i potvrdite svoj odabir na način da kratko pritisnete regulator.

Funkcija punjenja putem USB priključka

USB priključak pruža isključivo mogućnost punjenja. Prijenos podataka nije moguć.
Image alternative
 • Spojite svoj mobilni krajnji uređaj putem USB kabela s USB priključkom radija.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom ako postoje.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Radio se ne pokreće.
Akumulatorska baterija je prazna
 • Napunite akumulatorsku bateriju ili umetnite novu akumulatorsku bateriju.
Neispravna akumulatorska baterija
 • Provjerite akumulatorsku bateriju na način da pritisnete obje bočne tipke. Ako LED diode svijetle, radio bi mogao biti neispravan. Ako LED diode ne svijetle, akumulatorska baterija je neispravna.
 • Kontaktirajte Hilti servis.
Radio je neispravan
 • Kontaktirajte Hilti servis.
Okvir simbola baterije treperi, polje stanja napunjenosti nije ispunjeno (ovaj indikator prikazuje se kratko prije nego što se uređaj isključi).
Akumulatorska baterija je prevruća
 • Pričekajte i ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi.
Akumulatorska baterija je prehladna
 • Pričekajte i ostavite akumulatorsku bateriju da se zagrije.
Neispravna akumulatorska baterija
 • Provjerite akumulatorsku bateriju na način da pritisnete obje bočne tipke. Ako LED diode svijetle, radio bi mogao biti neispravan. Ako LED diode ne svijetle, akumulatorska baterija je neispravna.
 • Kontaktirajte Hilti servis.
Postavke, npr. vrijeme, više nisu pohranjene.
Baterije su prazne
 • Zamijenite vanjske baterije.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Taiwan RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za tajvansko tržište.

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Hilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija prema stanju tehnike.
OpisAkumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Za razliku od NiMH i NiCd akumulatorskih baterija, litij-ionske akumulatorske baterije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature. Vidi poglavlje Sigurnost
Proizvode dopuštene za naše akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na:
www.hilti.group | SAD: www.hilti.com
Sigurnost
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Nikada ne upotrebljavajte reciklirane ili popravljene baterije koje nije odobrio Hilti servis.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja, npr. prignječenja, rezova ili uboda.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • U slučaju istjecanja tekućine iz akumulatorske baterije izbjegavajte dodir s očima i kožom!
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • U slučaju neispravnih akumulatorskih baterija može iscuriti tekućina i navlažiti susjedne predmete. Pogođene dijelove očistite toplom sapunicom i zamijenite oštećene akumulatorske baterije.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može prouzročiti eksplozije.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim metalnim predmetima. To može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u njihovim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne čuvajte i ne upotrebljavajte u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine ili plinovi. Neočekivani kvar akumulatorske baterije može pod tim uvjetima prouzročiti eksploziju.
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servisnog partnera ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom nošenjem zaštitnih naočala i zaštitnih rukavica.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije.
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje ili neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servisnog partnera.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti kako je gore opisano.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine oštećenih, gorećih baterija ili baterija koje cure. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline i izolirajte pogođene akumulatorske baterije. Ako požar ne možete ugasiti raspoloživim sredstvima, nazovite vatrogasce.
U slučaju samo jedne goreće akumulatorske baterije:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Pričekajte da se akumulatorska baterija u potpunosti ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Nakon uporabe uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Takvu prljavštinu uklonite čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.